ЗА УСЛУГАТА

Домашен социален патронаж е социална услуга за лица, които не могат да организират и задоволяват самостоятелно своите жизнени потребности. Насочена е към доставка на храна, битови и административни услуги, съдействие за получаване на медицинска помощ и за снабдяване с лекарства, съдейства за уреждане на въпроси , свързани с получаване на социални помощи и осъществяването на контакти с близки и приятели на ползвателите на социалната услуга.телефон за контакт:05131-2657
Севдия Сюлейманова

ВЪТЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ДЕТЕТО КЪМ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ


В специализираната институция е осигурено 24 часово медицинско обслужване. За здравето на потребителите в ДВХУИ с. Оборище полагат грижи старша сестра и 6 медицински сестри. Имат личен лекар и стоматолог. Два пъти в седмицата, потребителите се посещават от психиатър и психолог. При нужда се осъществява консулт с необходимия специалист.


Прочети още...

Фотогалерия

 

Additional information