ВИЕ СТЕ?

ЧАСТНО ЛИЦЕ
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ/НПО
ИНСТИТУЦИЯ

РАБОТИТЕ В ОБЛАСТТА НА

ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ    

 

1. Приемлив ли е периодът, за който ще бъде извършена услугата?

 

ДА НЕ

2. Беше ли ви предоставена услугата по справедлив и компетентен начин?

 

ДА НЕ

3. При възникване на въпрос или неяснота беше ли ви разяснено какво да правите?

 

ДА НЕ

4. Беше ли услугата предоставена без грешка?

 

ДА НЕ

5. Удовлетворени ли сте от организацията на услугите и качеството на обслужване?

 

ДА НЕ

6. Писмената и устната реч беше ли разбираема за вас /например без сложни термини и думи/?

 

ДА НЕ

7. Удобно ли е за вас работното време на администрацията?

 

ДА НЕ

8. Възползвате ли се от електронните услуги на общината?

 

ДА НЕ

9. Смятате ли, че в общинската администрация съществува корупция?

 

ДА НЕ

10. Достатъчно бързо и компетентно ли бяхте обслужен(а)?

 

ДА НЕ


Има ли нещо в работата на държавната администрация, което Ви допада или не одобрявате и кое е то?

Какви препоръки за работата в държавната администрация бихте отправили?


Благодарим ви за проявената гражданска позиция. Вашето мнение е важно за нас!

 

Additional information