ВИЕ СТЕ?

ЧАСТНО ЛИЦЕ
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ/НПО
ИНСТИТУЦИЯ

РАБОТИТЕ В ОБЛАСТТА НА

ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ    

 

1. В рамките на законовия срок ли беше извършена желаната от вас административна услуга?

 

ДА НЕ

2. Обслужващият персонал беше ли компетентен?

 

ДА НЕ

3. Обслужването беше ли любезно?

 

ДА НЕ

4. Доволен ли сте от достъпа до услугата?

 

ДА НЕ

5. Помагат ли ви служителите при попълването и подаването на документи?

 

ДА НЕ

6. Били ли сте свидетел на корупционна проява от страна на служител в местната администрация?

 

ДА НЕ

7. Получавате ли при поискване от администрацията необходимата информация за нейната работа?

 

ДА НЕ

8. Одобрявате ли предоставянето на административни услуги по електронен път?

 

ДА НЕ

9. Цената на услугата достъпна ли е за вас?

 

ДА НЕ

10. Налага ли ви се често да използвате услугите на общинската администрация?

 

ДА НЕ


Има ли нещо в работата на държавната администрация, което Ви допада или не одобрявате и кое е то?

Какви препоръки за работата в държавната администрация бихте отправили?


Благодарим ви за проявената гражданска позиция. Вашето мнение е важно за нас!

 

 

Additional information