На 19.04.2018 г. екипът на  Областен информационен център – Варна и Юри Зарев, главен експерт - координатор в Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието представиха мярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., възможностите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. , "Еразъм за млади предприемачи" и A.L.E.C.O.

        Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. предоставя възможност за кандидатстване за финансиране до 25 000 евро. Задължително е кандидат бенефициентите да бъдат до 40 годишна възраст.

          Виктория Маринова – управител на ОИЦ гр. Варна представи възможностите за кандидатстване по програмите „Европа за младите предприемачи”, „Еразъм за млади предприемачи” и A.L.E.C.O. Това е нова европейска програма за развитие на младежкото предприемачество.  По програмата имат право да кандидатстват млади предприемачи, стартирали бизнес през последните три години и имащи разработен бизнес план.  Дава се възможност на млади предприемачи   да споделят опита на утвърдени в тяхната сфера приемни компании в САЩ, Сингапур и Израел, и след завръщането си в родината да приложат наученото в практиката. Предвидено е да получават 1 000 евро/месечно за период от три месеца и 800 евро за транспортни разходи до съответните държави, като право на посещение има само един представител на съответния бизнес.

По този начин се дава възможност да се добие опит от чуждестранни конкурентни фирми, който успешно да се приложи в страната.

 

 

Стилияна Стоянова

Главен експерт ИПХД

Additional information