През месеците февруари – март 2018г., бяха подадени общо 19 проектни предложения по Национална кампания „За чиста околна среда 2018г.” на Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. Това бяха проектните предложения на 4 училища, 5 детски градини и 10 кметства, в т.ч. и гр. Вълчи дол. 

     E  От общо 907 броя подадени проектни предложения от общини и кметства от цялата страна, за община Вълчи дол е одобрено  проектното предложение „Спорт и природа – ръка за ръка”, на стойност 9 562,80 лв. с ДДС, което ще се реализира  в с. Есеница.

    E  При 461 подадени проектни предложения от страната от детски градини, одобрените проекти на община Вълчи дол са три.

     Това са:

*   „Обичам природата” на ДГ „Слънце, с. Михалич, филиал с. Есеница, на стойност 4 946,20 лв. с ДДС

*  „Щастливо детство и зелено бъдеще” на ДГ „Звездица” , с. Стефан Караджа, филиал с. Червенци, на стойност 4 989,60 лв. с ДДС

*  „Играя и уча сред природата”, на ДГ „Надежда Крупская”, с. Генерал Киселово, на стойност 4 540,50 лв. с ДДС

        E Проектното предложение „Зона за отдих и спорт на открито”, което ще се реализира  в  ОбУ „Васил Левски”, с. Михалич, община Вълчи дол на стойност 4 995,10 лв. с ДДС, е едно от одобрените за изпълнение от общо 551 броя подадени от училища от цялата страна.

      Към настоящият момент се очаква подписването на договорите за финансиране.

          Краен срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти е края на месец октомври 2018 г.

 

           

Стилияна Стоянова

Главен експерт в Дирекция

„Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“

Additional information