за участие в Пресконференция с ритуал „Първа копка“ по проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС

в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”

ДБФП BG16RFOP001-3.002-0009-C01 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 - 2020
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в Пресконференция с ритуал „Първа копка“ за изпълнение на проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”, съгласно ДБФП BG16RFOP001-3.002-0009-C01 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 - 2020 г.
Прочети повече....

 

Additional information