УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 15.03.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 30.03.2018 г. от 10.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино...

Прочети повече...