До Николинка Илиева Димитрова Гр.Вълчи дол Ул.”Лиляна Димитрова” 1

На основание чл.47 от Гражданския процесуален кодекс Ви уведомявам, че в двуседмичен срок от залепване на уведомлението сте длъжна да се явите в Общинска администрация - Вълчи дол, за получаване на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение.

  Прочети повече...

 

Additional information