УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ  ДЪЛЖИМИТЕ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЧРЕЗ ИНСТАЛИРАНО ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО, НАХОДЯЩО СЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ,

 ПАРТЕР (ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР),

КАСА „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”.

 

Additional information