УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на СНЦ «МИГ Възход - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с. Ветрино, въз основа на свое Решение от 13.06.2017 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 14.07.2017 г. от 9.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино, при следния...

Прочети повече...

 

Additional information