Малките скаути от скаутски отряд „Вълците” към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – град Вълчи дол, заедно с председателя на комисията – Мерткан Ибрямов и служители на Общинска администрация – Вълчи дол засадиха 100 дръвчета, спечелени от тях в играта „Когато станем 100 000 – ще посадим гора”, организирана от сайта gorata.bg.

    Залесителната акция, в която бяха засадени и борови дръвчета, осигурени от Община Вълчи дол, бе посветена на Седмицата на гората и Деня на Земята – 22 април.

    Като награда за своите усилия, малчуганите получиха от председателя на МКБППМН специални награди и си пожелаха засадените с любов дръвчета да се прихванат и да израснат големи и силни, защото чувството, че си създал живот с ръцете и сърцето си е прекрасно!

Виж снимки...

Additional information