УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    Общинска администрация Вълчи дол стартира кампания за снабдяване с по 2 куб.м. дърва за огрев за отоплителен сезон 2015-2016г. на следните целеви групи:

  - лица в над трудоспособна възраст;

  - социално слаби лица;

  - безработни лица;

  - лица с увреждания.

Цената на 1 куб.м. е 55 лева с включен транспорт. Желаещите могат да подадат молба в Информационен център на Общинска администрация - Вълчи дол в срок до 21.08.2015 година.

 

Общинска администрация – Вълчи дол

 

Additional information