УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

         Уведомяваме Ви, че считано от 01 юли 2015г. Община Вълчи дол преминава към ново банково обслужване. Банковите сметки на общината и всички второстепенни разпоредители с бюджети ще се обслужват от Банка ДСК ЕАД-клон Вълчи дол.

 Банкови сметки

Additional information