На 29 юли, на пресконференция в Пазарджик, председателят на Управителния съвет и изпълнителният директор на НСОРБ представиха приетото на 25 юли от УС Общинско послание към политическите сили, участници в изборите за 43-то Народно събрание.

Уважаеми кандидати за доверието на българските граждани,

НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ,

отговорни за основните публични услуги в страната, като отчитаме „традицията“ проблемите на местното самоуправление и грижата за ежедневието на хората да се забравят в управленските платформи и действия,

се обръщаме към вас с НАДЕЖДА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

    * Не лишавайте гражданите от правото им да решават проблемите на своята общност като изземвате 96 лв. от всеки 100 лв., събрани от тях;
    * Не превръщайте европейските проекти от шанс в бедствие за нас и за нашите граждани;
    * Не ни заставяйте да осигуряваме 80% от услугите за гражданите и бизнеса с 15% от публичните ресурси;
    * Не отлагайте наложителни реформи с извинение за „лошо наследство”, криза, суша или наводнения;
    * Не ни делете на „свои“ и „чужди“, не награждавайте едни общини за сметка на други.

ОТГОВОРНО ЗАЯВЯВАМЕ, че повече няма да позволим:

    *
Да централизирате и управлявате ресурсите за училища, детски ясли и градини, за общински пътища и водоснабдяване, за паркове и спортни обекти, за социални жилища и благоустрояване на населените места;
    *
Да задушавате местното самоуправление и инициативи със свърхцентрализиран и неефективно работещ държавен апарат;
    * Да ни възлагате отговорности без ресурси и условия за изпълнението им;
    *
Да започваме от нулата с всяка следваща централна власт, вместо да вървим напред;
    *
Да оставаме нечути, неразбрани и неподкрепени в усилията си да решаваме проблемите на хората.

КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМЕ: Децентрализацията и овластяването на гражданите да стане част от националните приоритети,по които да работи реално всяко следващо управление,независимо от неговия цвят!

За целта е наложително в партньорство между централната и местна власт:

Да направим реалност още през 2015 г. общинският подоходен данък за сметка на намаляване на националния;

    *
Да реформираме общинското законодателство чрез разработване и приемане на нови закони за: местното самоуправление, местните данъци и такси и местните финанси, които да дадат надеждна основа за самостоятелно, ефективно, отговорно и прозрачно общинско САМОуправление;
    *
Да променим изцяло системата на управление на еврофондовете в посока прозрачност, обективност,
небюрократизирана достъпност и институционална отговорност;
    *
Да развием европейски модел на взаимодействие между местната и централната власт, който се основава на принципите на равнопоставеност, взаимно уважение, чуваемост и двустранни компромиси.

ПРИЗОВАВАМЕ НОВОИЗБРАНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

    *
Да въведат нови форми на полезен и ефективен диалог за защита на публичния интерес;
    * Да търсят и да се вслушват в мнението
на законния представител на местните власти – Националното сдружение на общините в Република България;
    *
Да изискват и приемат закони, в които са включени всички необходими условия за тяхното прилагане;
    *
Да не стават „рекламни агенти“ на съмнителни фирми, чиито неизлечими следи могат да се открият в много общини;
    *
Да поддържат постоянен диалог с кметовете и общинските съветници в своите избирателни райони.

НОВОТО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО:

    *
Съвместно с НСОРБ, да превърне Съвета по децентрализация в двигател на реформите в местното самоуправление;
    *
Да не изземва правомощия на избраните от гражданите кметове и общински съветници чрез изкуственото разделяне на типичните в Европа общински услуги на  „местни” и „делегирани” дейности;
    *
Да изтръгне из корен ширещата се практика бенефициентите по европейски програми да се третират като „враг”, който трябва да бъде бюрократично задушен, икономически рекетиран и финансово съсипан;
    *
Да приеме изцяло нова методология за налагане на финансови корекции, която да спре административния произвол над общините и бизнеса и да адресира наказанията към истинския виновник.

Ние – българските общини, категорично, ясно и публично заявяваме, че в бъдеще ще подкрепяме само тази централна власт, която даде зелена светлина за реалното решаване на проблемите на българските граждани и общини!

Нека направим всичко възможно да развием европейски тип местно самоуправление, като използваме ефективно и в публичен интерес всеки лев, платен от българския или европейския данъкоплатец!
Очакваме в спор, но и със съгласие, да променяме ДНЕС и СЕГА към по-добро прекрасната ни Родина!

Желаем ви успех в благородната надпревара!
УС на НСОРБ 25 юли 2014 г.

Additional information