Днес, 17-ти юли, от 11:00 часа в град Вълчи дол се състоя тържествено откриване на строителна площадка на обект „Рехабилитация на път Вълчи дол и частична подмяна на улична водопроводна мрежа в село Червенци”, финансиранот Програмата за развитие на селските райони, по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Стойността на проекта е  3 623 453,13 лева.

    В приветствието си към присъстващите кметът, инж. Пенка Йорданова, подчерта изключителното значение на проекта за жителите на община Вълчи дол и пожела успешна и безаварийна работа на фирмата-изпълнител Консорциум ДЗЗД „Вълчи дол 2013“. От своя страна, Бистра Николова, представител на изпълнителите, гарантира, че ремонтните дейности ще бъдат извършени в срок, според всички европейски изисквания и стандарти за качество. Към момента изградената водопроводна мрежа в село Червенци е от азбесто-циментови тръби и е силно амортизирана, с чести аварии и големи загуби на питейна вода. Ето защо в проекта е разработена частична подмяна на водопроводна мрежа, която да позволи по-ефективно и по-пълноценно използване на водните ресурси. Предвиденият за рехабилитация водопровод е с дължина 1 780 метра, като трасето ще преминава през главните улици на село Червенци. Ще бъдат изградени и сградни водопроводни отклонения към прилежащите имоти.

    Проектът за рехабилитация на път Вълчи дол – Войводино предвижда изпълнението на строителни работи за възстановяване, укрепване и цялостно асфалтиране на участък с дължина  4 838 метра, с начална точка – централната част на гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ до табелата на село Войводино. В проекта се включва още подмяна на бордюри и тротоарни площи, възстановяване на банкети и откоси, ремонт на водостоци. Договореният срок за изпълнение е една година, като амбицията на възложител и изпълнител е дейностите да приключат предсрочно.

 

 

Additional information