Преди наводнението:
- Подгответе личен багаж с лични вещи, документи, фенерче, особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, свирка, по една топла дреха за всеки и вода.
- Съхранявайте пожароопасните вещества и препарати в плътно затворени съдове.
- Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.
- Помислете и определете в жилището си най-безопасното място, Имайте предвид, че при наводнение най-опасни са ниските етажи на жилищата.
- Подгответе план за поведението на всеки член от вашето семейство,
- Информирайте се от кои реки, язовири и други водоеми близо до вашето населено място може да се очаква наводнение,
- Осведомете се за риска от наводнения и се осведомете за най - близкото безопасно място,
- Ако имате сключена застраховка, поставете я в личния багаж,
По врете на наводнението:
- Информирайте се непрекъснато за обстановката и следвайте инструкциите на спасителните служби,
- При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива. Известете близките си или органите на МВР за местонахождението си.
- Ако трябва да се евакуирате изключете централно газта и електричеството. Вземете вашия личен багаж,
- Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение,
- При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.
- Избягвайте наводнени територии.
- При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака спирането на пороя. Незначително понижение на нивото на пътя може да предизвика голяма разлика в дълбочината на водата.
- Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода,
- Бързотечащи разливи и потоци се пресичат само, ако имате помощно въже за преминаване и обезопасително въже за тялото.
- При поройни дъждове не заставайте под или на мостове, подлези, надлези и други съоръжения - високата вода може да ви отнесе,
- Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете се на тел 112, уведомете органите на местната власт, пожарната и други структури на МВР, При липса на такава възможност, предупредете в кметството на най-близкото населено място или преминаващи хора,
- Не пийте вода от наводнените площи, защото може да е замърсена.

Additional information