Предприемане на спешни действия във връзка с очаквано повишаване на плътността на рапичния цветояд в посевите с маслодайна рапица и мерки за своевременно извеждане на борба срещу неприятеля преди навлизане на маслодайната рапица във фенофаза „цъфтеж”. Прочети повече...

Additional information