РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с високите температури на територията на страната и наличието на суха растителност, опасността от възникване на пожари в земеделските територии, от там и в горските и урбанизираните територии е изключително висока. Предпоставка за възникване на пожари е почистването на земеделски земи от техните ползватели и паленето на огън на открито. Свидетелство за това са възникналите пожари в област Хасково, Сливен, Пловдив и други, които засегнаха значителни територии и представляваха заплаха за живота и здравето на хората...

Прочети повече...

 

Additional information