На 28.07.2021г. от  10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол – заседателна зала, ет.1, Комисията за събеседване с кандидати за асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. юли 2021г.

 

Additional information