Избори 2016

 

 


 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.


ЗАПОВЕД
№.1148 / 03.11.2016 г.

НАРЕЖДАМ:
1. Забранявам продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Вълчи дол от 20.00 часа на 05.11.2016г. до 21.00 часа на 06.11.2016г...

Прочети повече...


         Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си на глас в деня на президентските избори, националния референдум и на частичните избори за кметове.

В седмицата преди 6 ноември 2016 г., когато ще се проведат президентските избори и националният референдум, както и частични избори за кметове е създадена необходиматаорганизация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

1.     В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2.     При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 04 ноември 2016 г., по искане на гражданите, ще бъде «давано необходимото им удостоверение, с което да гласуват

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

1.    Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 01 ноември 2016 г. до 05 ноември 2016  от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 06 ноември 2016 г. от 08.30 ч. до 19.00 часа.

2.    Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, за произвеждания национален референдум и частичните избори за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

3.    В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на

лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ: За упражняване правото на глас за президентските избори и за референдума се издава едно общо удостоверение, а за частичните избори за кметове се издава отделно удостоверение.

В случай на провеждане на втори тур на избори за президент и вицепрезидент на Република България и на частични избори за кмет, ще се издават нови удостоверения от 08.11.2016 г., съгласно описания по-горе начин и време.

 Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 06 НОЕМВРИ 2016 Г. И ЗА ПРОИЗВЕЖДАНИЯ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06 НОЕМВРИ 2016 Г.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 06.11.2016 Г. УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА КЪМ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ.

Удостоверение;


 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум  на 6 ноември 2016 г.

 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.


 ЗАПОВЕД
№1056/07.10.2016г.


На основание чл.44,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, разпоредбите на ИК и предвид предстоящото произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум на 06 ноември 2016 година


ОПРЕДЕЛЯМ:


Местата за поставяне на агитационни материали- афиши, плакати и др. на територията на община Вълчи дол, както следва...

Прочети повече...


 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г.
На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с "Да" или с "Не" в отговор на следните въпроси...

Прочети повече...


 

ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ
И КОАЛИЦИИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката и на национален референдум на 06.11.2016г. и на основание чл. 91 от ИК, Ви каня на консултации за определяне състава и броя на членовете  на Секционни избирателни комисии на 30.09.2016.(петък) от 10.00 часа в Заседателна зала- І етаж на Община Вълчи дол...

 Прочети повече...


 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ КМЕТСТВО  Вълчи дол СЕКЦИЯ № 001
         адрес на избирателната секция  СУ "Васил Левски"-гр.Вълчи дол, І етаж

Прочети повече...

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ КМЕТСТВО  Вълчи дол СЕКЦИЯ № 001
         адрес на избирателната секция  СУ "Васил Левски"-гр.Вълчи дол, І етаж

 

Прочети повече...


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

НАСЕЛЕНО МЯСТО с.Михалич  + с.Кракра   КМЕТСТВО с.Михалич СЕКЦИЯ № 012
         адрес на избирателната секция Клуб на пенсионера с.Михалич

Прочети повече...

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

НАСЕЛЕНО МЯСТО с.Михалич  + с.Кракра   КМЕТСТВО с.Михалич СЕКЦИЯ № 012
         адрес на избирателната секция Клуб на пенсионера с.Михалич

Прочети повече...


 

ЗАПОВЕД  №997/20.09.2016 г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.41,ал.З от Изборния кодекс и чл.8 и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, предвид предстоящото произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум на 06 ноември 2016 година

ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Следните места за обявяване на избирателните списъци:
Прочети повече...


ЗАПОВЕД  №967/14.09.2016 г.

Във връзка с чл8, ал.2 от Изборния кодекс; чл.7, ал.4 от ЗПУГДВМС и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС:

ОБРАЗУВАМ:

Избирателните секции в община Вълчи дол във връзка с произвеждането на Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 06 ноемЕри 2016 година, както следва...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация