Община Вълчи дол сключи Допълнително споразумение към Договора за безвъзмездна финансова помощ, считано от 10.10.2018 г., с което броя на лицата, ползващи социалната услугата „топъл обяд става 350.

Община Вълчи дол депозира искане за изменение на договор BG05FMOP001-3.002-0054-С04 по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол”,  като имаше предвид идентифицираните потребности на жителите на Община Вълчи дол.

Услугата ще продължава да се предоставя в рамките на работните дни за срок до 31.12.2019г. и включва предоставяне на обедно хранене – супа, основно ястие и хляб, в размер на 2.50 лв. на ден/човек.

Осигуряването на „топъл обяд”, чрез финансиране от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане та най-нуждаещите се лица, дава възможност за реализиране на задълбочен и  последователен подход, осигурява надграждане на интегрирания характер за предоставяне на социални услуги в Общността в максимален обем и е модел за правилна реализация на държавната социална политика в Република България.

 

Стилияна Стоянова

Администратор на проекта

Additional information