На 2 септември от 11:00 часа, в заседателната зала на Община Вълчи дол се проведе пресконференция по проект „Подкрепи ме, за да успея”, финансирана със средства по ДБФП № BG05M90P001-2.004-0002-C01, на която бяха отчетени резултатите от развитието на Проекта.