Съобщение

     Община Вълчи дол реагира незабавно на получения сигнал за незаконна сеч в село Искър. Още в понеделник – 29 август е възложена експертна проверка на място. Съставен е констативен протокол, като на нарушителя е отправена покана за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение за неправомерно отсичане на дървета, без необходимото разрешително от Община Вълчи дол.

 

Допълнителна информация