Министър Ивайло Калфин откри общностен център в град Вълчи дол

 

           На 4 септември от 17:00 часа вицепремиерът по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин откри Общностен център в град Вълчи дол.

Общностният център е изграден по проект „Подкрепи ме, за да успея”, в рамките на Проект за Социално включване. Общата стойност на инвестицията е 571 007 лв., осигурени  от Световната банка. Съфинансирането от страна на Община Вълчи дол е в размер на 20 987 лв.

Основната цел на проекта е изграждане на общностен център, който да предлага интегрирани услуги в общността за деца (на възраст от 0 до 7 години) и техните родители от рискови групи на територията на община Вълчи дол.

За целите на  Общностния център е проектирана специална  сграда, находяща се в двора на ОДЗ „Здравец” - гр. Вълчи дол. Тя е с обща площ на застрояване 140 кв. м. и е на един етаж.  Към момента сградата е напълно изградена, обзаведена и оборудвана, съобразно специфичните потребности на целевата група.

За ефективното функциониране на центъра са назначени специалисти: юрист, социални работници, педагог, специален педагог, логопед, психолог, педиатър, медиатори, акушер-гинеколог, кинезитерапевт, медицинска сестра и акушерка.

В Общностния център гражданите, включително и хора в неравностойно социално положение, могат да получат необходимата информация и услуги с широк социален ефект, като: „Семейно консултиране и подкрепа”, „Формиране и развитие на родителски умения”, „Ранна интервенция на уврежданията”, „Здравна консултация за деца”, „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”, „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”.

            Официалното откриване на центъра съвпада с 41-та годишнина от обявяването на Вълчи дол за град.

           Министър Калфин присъства и на а тържественото събрание, на което кметът на общината – инж. Пенка Йорданова направи традиционния отчет за работата си пред населението.

 Виж снимки...

Допълнителна информация