ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
     за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място с.Михали+с.Кракра, кметство Михалич             секция № 012
    Адрес на избирателната секция: Клуб на пенсионера с.Михалич
                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АЙДИН ЗЮМБЮЛЕВ БОРИСОВ
                     АЙЛИН НЕЖМЕДИНОВА АПТУЛОВА
                     АЙШЕ ИЛЯЗОВА ДЖАНКУРТАРАНОВА
                     АЙШЕ ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН
                     АЛБЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     АЛБЕНА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА
                     АЛДИН ИБРЯМ АЛИ
                     АЛЕКСАНДЪР ИЛКОВ СТОЯНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР СНЕЖАНОВ ХРИСТОВ
                     АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     АЛЕКСИ МАНУШЕВ АНАСТАСОВ
                     АЛЕКСИ МИНКОВ СИВРИЕВ
                     АЛЕКСИ САВОВ БОРИСОВ
                     АЛЕКСИ СТЕФАНОВ АТАНАСОВ
                     АНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     АНА ЕВГЕНИЕВА ХРИСТОВА
                     АНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     АНА МИТКОВА ИВАНОВА
                     АНА СТАНИСЛАВОВА КИРИЛОВА
                     АНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     АНАТОЛИ ИВАЙЛОВ СТОЯНОВ
                     АНГЕЛ АНГЕЛОВ САВОВ
                     АНГЕЛ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     АНГЕЛ ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ САВОВ
                     АНГЕЛ МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
                     АНГЕЛ МИХАЛЕВ СТЕФАНОВ
                     АНГЕЛ СЛАВОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ ЯНЕВ
                     АНГЕЛ ЯНКОВ СТОЯНОВ
                     АНГЕЛ ЯНЧЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА АЛЕКСИЕВА АНГЕЛОВА
                     АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МИРЧЕВА
                     АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА
                     АНГЕЛИНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
                     АНДРЕЙ АСЕНОВ ДИМОВ
                     АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     АНДРЕЙ МЛАДЕНОВ ДАНАИЛОВ
                     АНДРЕЙ СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     АНДРЕЙ ХРИСТОВ АСЕНОВ
                     АНЕТА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     АНЕТА МИНКОВА АНТОНОВА
                     АНЕТА МИНКОВА СТОЯНОВА
                     АНЕТА МЛАДЕНОВА РАШКОВА
                     АНЕТА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
                     АНЕТА СВИЛЕНОВА СТОЯНОВА
                     АНЕТА СЕНКОВА ДЕМИРОВА
                     АНЕТА СТЕФАНОВА МИНКОВА
                     АНИ МИНКОВА АСЕНОВА
                     АНИ МИНКОВА МАРИНОВА
                     АНИФЕ ИЛЯЗОВА САЛИЕВА
                     АНИФЕ МЕХМЕДАЛИ АХМЕД
                     АНИФЕ МЕХМЕДОВА РАШИДОВА
                     АНКА АНГЕЛОВА ЯКИМОВА
                     АНКА АНТОНОВА ДАНАИЛОВА
                     АНКА АСЕНОВА СТОЯНОВА
                     АНКА ВАСИЛЕВА АЛЕКСИЕВА
                     АНКА ДАНКОВА АСЕНОВА
                     АНКА ИВЕЛИНОВА ИВАНОВА
                     АНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     АНКА ЮЛИЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     АННА АНДРЕЕВА ДЕМИРОВА
                     АНТОАНЕТА МАРИНОВА АНГЕЛОВА
                     АНТОАНЕТА МИРОСЛАВОВА КИРИЛОВА
                     АНТОАНЕТА СЛАВОВА ХРИСТОВА
                     АНТОН АНГЕЛОВ САВОВ
                     АНТОН АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ
                     АНТОН НИКОЛОВ ТАНЕВ
                     АНТОН СВЕТЛЕВ СТОЯНОВ
                     АСАН СЕЛЕЙДИНОВ РАЙМОВ
                     АСАН ЮСЕИН АЛИ
                     АСЕН АЛЕКСИЕВ САВОВ
                     АСЕН БОГОМИЛОВ АСЕНОВ
                     АСЕН ВЪЛКАНОВ ЙОСИФОВ
                     АСЕН ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ
                     АСЕН МАРИНОВ АЛЕКСИЕВ
                     АСЕН ХРИСТОВ АСЕНОВ
                     АСЕН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     АСЯ АТАНАСОВА СТЕФАНОВА
                     АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ ЛЮБЧЕВ
                     АТАНАС АЛЕКСИЕВ ДИМИТРОВ
                     АТАНАС АСЕНОВ ВЪЛКАНОВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
                     АТАНАС СТЕФАНОВ АНАСТАСОВ
                     АТАНАС СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     АТАНАСКА СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА
                     АТЕМ САЛИЕВА МЕХМЕДОВА
                     АТИКЕ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА
                     АТЧЕ АДЕМ МЪТЪШ
                     АФИЗЕ БЕЙТУЛОВА АХМЕДОВА
                     АХМЕД САЛИ ЮСЕИН
                     АХМЕД ШАБАН ОСМАН
                     АШКЪН МУСТАФОВА МОАРЕМОВА
                     БАНКО СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     БАХАР РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     БОГОМИЛ АСЕНОВ СТОЯНОВ
                     БОЖИДАР БОЯНОВ СТОЯНОВ
                     БОЖКО РУМЕНОВ САВОВ
                     БОНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     БОРИС МИХАЙЛОВ ДЕМИРОВ
                     БОЯН БОЖИДАРОВ БОЯНОВ
                     БОЯН ТРУФАНОВ ИЛИЕВ
                     БЮЛЕНТ АХМЕДОВ РАМАДАНОВ
                     БЯЛКА ЕМИЛОВА ВЕЛИКОВА
                     ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА СИВРИЕВА
                     ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ЦВЕТКОВА
                     ВАЛЯ РАДЕВА РАЙНОВА
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ВАСИЛ СТАНКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛКА СНЕЖИНОВА БОРИСОВА
                     ВАСИЛКА СТОЯНОВА АВРАМОВА
                     ВЕЛИКА БОЕВА ДИМОВА
                     ВЕЛИКО АНГЕЛОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИКО ВАСИЛЕВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ АНГЕЛОВ
                     ВЕСКА ДЕЛЕВА СТОЕВА
                     ВИОЛЕТА АСЕНОВА ЯНКОВА
                     ВЪРБА КАТЕЛИЕВА ПЕТРОВА
                     ВЯРКА МИНКОВА АСЕНОВА
                     ГАЛЯ МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
                     ГАНА МИХОВА ДОЙЧЕВА
                     ГАНКА ГОЧЕВА КИРОВА
                     ГАНКА МИРЧЕВА ИВАНОВА
                     ГЕНОВЕВА СТЕФАНОВА МИНКОВА
                     ГЕНОВЕВА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ГЕОРГИ ДАНКОВ АСЕНОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЯНЕВ
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА ЖЕКОВА
                     ГЕРГИНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
                     ГИНА ИВАНОВА ДАФИНОВА
                     ГИНКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
                     ГРАЦИЕЛА ЮЛИЯНОВА РАНГЕЛОВА
                     ГЮЛДЖАН МЕХМЕДЕМИНОВА ЕМИНОВА
                     ГЮЛДЖАН ФАТМЕ ХАЛИМ
                     ГЮЛЕР АХМЕД ЮСЕИН
                     ГЮЛХАН ГЮЛДЖАН ХАЛИМ
                     ГЮЛШЕН ЛЮТВИЕВА МУСТАФОВА
                     ГЮЛЮМСЕР САЛИ САЛИ
                     ГЮНАЛ АСАНОВ ЮСЕИНОВ
                     ДАНАИЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ДАНАИЛ ДЯНКОВ ДИМИТРОВ
                     ДАНИЕЛА ДИНКОВА АНТОНОВА
                     ДАРИНА БОЖИДАРОВА БОЯНОВА
                     ДЕМИР ИВАНОВ САВОВ
                     ДЕМИРКА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА
                     ДЕМИРКА МИНКОВА МАРИНОВА
                     ДЕМИРКА СТЕФАНОВА КАЛИНОВА
                     ДЖЕЛЯЛ ШУКРИ МУСТАФА
                     ДИМИТРА ИВАНОВА МАРКОВА
                     ДИМИТРИЧКА АВРАМОВА АВРАМОВА
                     ДИМИТРИЧКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИЧКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     ДИМИТРИЧКА ЙОРДАНОВА МИТЕВА
                     ДИМИТРИЧКА МИНКОВА ЯНЧЕВА
                     ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ БОРИСОВ
                     ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ЯНЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР САВОВ ЛЮБОМИРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЯКИМОВ
                     ДИМЧО КЕРЧЕВ ДИМОВ
                     ДИМЧО МИХАЙЛОВ ДИМОВ
                     ДОБРА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА
                     ДОБРА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     ДОБРИ ИВАНОВ ДОБРЕВ
                     ДОНКА РАФАИЛОВА САВОВА
                     ДРАГОМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЕВГЕНИ АТАНАСОВ СТОЯНОВ
                     ЕКСАНИЕ РИЗА ЮСЕИН
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА СТАНКОВА
                     ЕЛЕНКА МИХНЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ЕЛКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     ЕЛКА МАРИНОВА СТОЙЧЕВА
                     ЕЛМАЗ САЛИМОВА СТОЙЧЕВА
                     ЕЛФИДА РАМАДАНОВА АЛИЕВА
                     ЕМА СТАНИСЛАВОВА КИРИЛОВА
                     ЕМЕЛ ЮМЕРОВА АХМЕДОВА
                     ЕМИЛ АСЕНОВ ИВАНОВ
                     ЕМИЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
                     ЕМИЛ БОЖИДАРОВ БОЯНОВ
                     ЕМИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ АНТОНОВ
                     ЕМИЛ МАРИНОВ АНГЕЛОВ
                     ЕМИЛ МИНКОВ СТОЯНОВ
                     ЕМИЛ САШЕВ МИНЧЕВ
                     ЕМИЛ СТОЯНОВ ДЕМИРОВ
                     ЕМИЛИЯ АСЕНОВА МАРИНОВА
                     ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ПЕТРОВА
                     ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     ЕМИЛИЯ БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
                     ЕМИЛИЯ ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА
                     ЕМИЛИЯ ЕЛКОВА АНАСТАСОВА
                     ЕМИЛИЯ ЛЮБЕНОВА АНТОНОВА
                     ЕМИЛИЯ МИНЧЕВА СТОЯНОВА
                     ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА СИВРИЕВА
                     ЕМИЛИЯ ФИЛКОВА СТЕФАНОВА
                     ЕМИЛИЯН СТОЯНОВ ДЕМИРОВ
                     ЕМИЛИЯН ЯРОСЛАВОВ СТОЯНОВ
                     ЕМИЛИЯНА СВИЛЕНОВА СТОЯНОВА
                     ЕМИНЕ ЖАНЕТОВА ФИЛЕВА
                     ЕМИНЕ ШУКРИЕВА ИСМАИЛОВА
                     ЕМИНЕ ЮСЕИНОВА АХМЕДОВА
                     ЕРХАН РАСИМ ХАСАН
                     ЖЕЙНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     ЖЕЛЕЗ ДОБРЕВ СТОЕВ
                     ЖЕЛЕЗ НИКОЛОВ ЯНЧЕВ
                     ЖЕЛЕЗ ЯНЧЕВ ДЕМИРОВ
                     ЖЕЛЯЗКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     ЖЕЧКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ЖИВКА ХРИСТОВА БЪЧВАРОВА
                     ЖИВКО ЕМИЛОВ СТОЯНОВ
                     ЗДРАВКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЗЕХРЯ МЕХМЕДЕМИН МУСТАФА
                     ЗЛАТА ИВАНОВА ДИМОВА
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     ЗЛАТКА САВОВА ЛЮБОМИРОВА
                     ЗОЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ЗЮМБЮЛ РУЖДИ АКИФ
                     ЗЮМБЮЛ САВОВА БОРИСОВА
                     ЗЮМБЮЛКА АНГЕЛОВА ЯНЕВА
                     ЗЮМБЮЛКА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
                     ЗЮМБЮЛКА ДЕМИРЕВА СТЕФАНОВА
                     ЗЮМБЮЛКА МОМЧИЛОВА БОРИСОВА
                     ЗЮМБЮЛКА РАШКОВА САВОВА
                     ИБРАИМ ИСМЕДОВ АЛИЕВ
                     ИВАЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
                     ИВАН ДОБРЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЗЮМБЮЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН МИТКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН САВОВ МИНКОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ МАРИНОВ
                     ИВАНКА БАНКОВА ЙОРДАНОВА
                     ИВАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     ИВАНКА МАРИНОВА СТОЯНОВА
                     ИВАНКА МИЛЧЕВА АТАНАСОВА
                     ИВЕЛИН АСЕНОВ АЛЕКСИЕВ
                     ИВЕЛИН ДАНКОВ АСЕНОВ
                     ИЛИЯ СВЕТЛЕВ СТОЯНОВ
                     ИЛИЯ ЯРОСЛАВОВ СТОЯНОВ
                     ИЛИЯНА ЕМИЛИЯНОВА СТОЯНОВА
                     ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ИЛКОВ
                     ИЛКО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ИЛКО СИМЕОНОВ ИВАНОВ
                     ИЛКО СТОЯНОВ МАРИНОВ
                     ИЛЯЗ РУШУТ РЮСТЕМ
                     ИСВЕТ ШУКРИЕВ ИСМАИЛОВ
                     ИСЕИН САЛИ МУСТАФА
                     ИСМАИЛ МЕХМЕД ИСМАИЛ
                     ИСМАИЛ САЛИЕВ ХАЛИМОВ
                     ИСМЕТ ИБРАХИМ ИСМЕТ
                     ЙОРДАНКА МАРИНОВА ЯНЕВА
                     ЙОРДАНКА МИНКОВА МАРИНОВА
                     ЙОРДАНКА САВОВА АНГЕЛОВА
                     КАДРИЕ АСАНОВА САЛИЕВА
                     КАМЕЛИЯ МИТКОВА ХРИСТОВА
                     КАТЕРИНА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     КАТЯ ЗЮМБЮЛЕВА БОРИСОВА
                     КАТЯ СВЕТЛЮВА МАРИНОВА
                     КЕРАНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
                     КЕРАНКА ЯНКОВА СТЕФАНОВА
                     КЕРЧО ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     КИНА САЛИЕВА АЛИЕВА
                     КИРИЛ МИЛКОВ АЛЕКСИЕВ
                     КИРИЛ МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ
                     КИРИЛ ЮЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ
                     КОЛЬО ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
                     КОЛЬО ТОДОРОВ КОЛЕВ
                     КРАСИМИР ЕМИЛОВ ВЕЛИКОВ
                     КРАСИМИР ЯНЧЕВ АНГЕЛОВ
                     КРЕМЕНА ЯНЧЕВА КРЪСТЕВА
                     КРИСТИНА ИВАНОВА РАДКОВА
                     КРЪСТИНКА ДОБРЕВА ИВАНОВА
                     КЮБРИЯН МУСТАФОВА ОСМАНОВА
                     ЛИМОНКА ИВАНОВА АСЕНОВА
                     ЛЮБОМИР САВОВ ЛЮБОМИРОВ
                     ЛЮБОМИР ЮЛИЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ЛЮДМИЛ РАДЕВ АНГЕЛОВ
                     МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     МАРГАРИТА МИНКОВА СТОЯНОВА
                     МАРГАРИТА РУМЕНОВА САВОВА
                     МАРГАРИТА СТЕФАНОВА МИНКОВА
                     МАРИН АСЕНОВ МАРИНОВ
                     МАРИН СТОЯНОВ МАРИНОВ
                     МАРИНКА ЯНЧЕВА ВЕЛИКОВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯНА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯНА ЕМИЛОВА МИТЕВА
                     МАРИЯНА МИЛАНОВА ИЛКОВА
                     МАРИЯНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯНА ЮЛИЯНОВА ДИМИТРОВА
                     МЕЙРЕМ ДЖУМАЛИЕВА МЕХМЕДОВА
                     МЕРДЖАН РУЖДИ АКИФ
                     МЕРИЯН ЮРКИЕ САЛИ
                     МЕХМЕД ИСМАИЛ МЕХМЕД
                     МЕХМЕД РАМАДАНОВ АХМЕДОВ
                     МЕХМЕДЕМИН ДЖЕЛЯЛОВ ШУКРИЕВ
                     МЕХМЕДЕМИН ЕМИНОВ АХМЕДОВ
                     МИГЛЕНА АСЕНОВА ВЪЛКАНОВА
                     МИГЛЕНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     МИГЛЕНА ЖИВКОВА ДЕМИРОВА
                     МИЙРЯМ АХМЕДОВА АНАСТАСОВА
                     МИЛАН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
                     МИЛЕН ИЛКОВ СТОЯНОВ
                     МИЛЕН САШЕВ МИНЧЕВ
                     МИЛЕНА АНТОНОВА СТОЯНОВА
                     МИЛЕНА ЕМИЛОВА ДЖАМБАЗОВА
                     МИЛЕНА ЕНЕВА ЯНЕВА
                     МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ДИМОВА
                     МИЛКА АЛЕКСИЕВА ЯКИМОВА
                     МИЛКО МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ
                     МИНЕВЯР МУСТАФОВА СЮЛЕЙМАНОВА
                     МИНКА БОЙКОВА ИВАНОВА
                     МИНКА ДЕМИРОВА ПЕТРОВА
                     МИНКА КОЙЧЕВА ХРИСТОВА
                     МИНКО ИВАНОВ НАСКОВ
                     МИНКО ИЛЯЗОВ РУШУТОВ
                     МИНКО СИВРИЕВ СИВРИЕВ
                     МИНКО ЮЛИЯНОВ МИНКОВ
                     МИНЧО МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ
                     МИРОСИНКА ДУЦОВА ГЕОРГИЕВА
                     МИРОСЛАВ АЛЕКСИЕВ МИТЕВ
                     МИРОСЛАВ ИЛИЯНОВ ЕМИЛИЯНОВ
                     МИРОСЛАВ КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
                     МИРОСЛАВ КОЛЕВ ПЕТКОВ
                     МИРЧО ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ
                     МИТА РАДЕВА СТОЕВА
                     МИТКО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     МИТКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     МИТКО ХРИСТОВ АСЕНОВ
                     МИТКО ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     МИХАИЛ АНТОНОВ СВЕТЛЕВ
                     МИХАИЛ АСЕНОВ ЯНКОВ
                     МИХАИЛ ДИМИТРОВ АСЕНОВ
                     МИХАИЛ МАНУШЕВ АНАСТАСОВ
                     МИХАИЛ РОСЕНОВ АНГЕЛОВ
                     МИХАИЛ РОСЕНОВ АТАНАСОВ
                     МИХАИЛ СВЕТЛЕВ СТОЯНОВ
                     МИХАИЛ ФЕРДИНАНДОВ МИХАЙЛОВ
                     МИШО ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ
                     МИШО ЮЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ
                     МЛАДЕН АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     МЛАДЕН ДАНАИЛОВ СТОЯНОВ
                     МЛАДЕН МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
                     МУСТАФА АШКЪН МУСТАФА
                     МУСТАФА МАЙРЯМ ОСМАН
                     МУСТАФА САЛИ МУСТАФА
                     МЪТЪШ АКИФОВ МЪТЪШЕВ
                     НАДЕЖДА АНКОВА ХАРИЗАНОВА
                     НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
                     НАДЕЖДА СЛАВОВА ГРОШ
                     НАДЕЖДА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     НАДКА ФИЛИПОВА МАРИНОВА
                     НАДЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     НЕВЕЛИНА АЛЕКСИЕВА РАЙКОВА
                     НЕДЕЛЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     НЕДЕЛЯ ЖЕЧЕВА СТОЕВА
                     НЕДЖАТИН АХМЕДОВ АМИДОВ
                     НЕДЖИБ ЮСЕИН ЮМЕР
                     НЕДКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
                     НЕДКО ПЕТРОВ СТАНКОВ
                     НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА САВОВА
                     НЕДЯЛКА СТЕФАНОВА МИХАЛЕВА
                     НЕДЯЛКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     НЕЖДЕТ МИХАЙЛОВ МИХАЛЕВ
                     НЕЖМЕДИН ИСИНОВ АХМЕДОВ
                     НЕЛА ЮРИЕВА ХРИСТОВА
                     НЕЛИ БОГОМИЛОВА АНДРЕЕВА
                     НЕЛИ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     НЕЛИ НЕЙЧЕВА КОЛЕВА
                     НЕЛИ ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     НЕНЧО МИХАЛЕВ НЕНЧЕВ
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
                     НИКОЛА СТЕФАНОВ ДИМОВ
                     НИКОЛА СТОЕВ МИХНЕВ
                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ ЯНКОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ АСЕНОВ
                     НУРТЕН ХАСАНОВА МУСТАФОВА
                     ОГНЯН ЕНЕВ ЯНКОВ
                     ПАВЛИНА АНГЕЛОВА АНАСТАСОВА
                     ПЕТКО СЛАВОВ СТОЯНОВ
                     ПЕТКО СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ
                     ПЕТКО СТОЕВ ЯНЧЕВ
                     ПЕТРА ЖЕЛЕВА ТАШКОВА
                     ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
                     ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР МАРИНОВ ЖЕКОВ
                     ПЕТЪР СТАНКОВ ВЪЛКОВ
                     ПЕШО АНГЕЛОВ САВОВ
                     ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ПАВЛОВ
                     ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
                     РАДКА МАНУШЕВА ХРИСТОВА
                     РАДКА МИТКОВА ДЯНКОВА
                     РАДКА САВОВА СУБАШЕВА
                     РАДКА ТОШЕВА АНГЕЛОВА
                     РАДКО ДАЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     РАДКО ДИМИТРОВ БАНКОВ
                     РАДКО РАШКОВ МИТЕВ
                     РАДОСЛАВ ХРИСТОМИРОВ ХРИСТОВ
                     РАДОСТИНА АНКОВА АЛЕКСИЕВА
                     РАЙНА СТОЯНОВА РУМЕНОВА
                     РАМАДАН МЕХМЕДОВ РАМАДАНОВ
                     РАФАИЛ РУМЕНОВ САВОВ
                     РАШИД МУСТАФОВ ХАЛИМОВ
                     РАШКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     РИДВАН БЕЛИЛОВ АХМЕДОВ
                     РОЗА ЕЛЕНОВА НИКОЛОВА
                     РОСА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
                     РОСЕН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     РОСЕН ЕЛКОВ ХРИСТОВ
                     РОСИЦА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
                     РОСИЦА КИРИЛОВА МИХАЙЛОВА
                     РОСИЦА МИНКОВА МАРИНОВА
                     РОСИЦА МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА
                     РОСИЦА НЕДЯЛКОВА АСЕНОВА
                     РУЖДИ ХАКИФ МЪТЪШ
                     РУМЕН АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     РУМЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     РУМЕН МИТКОВ САВОВ
                     РУМЕН РАДЕВ ДЕМИРОВ
                     РУМЕН САВОВ ЛЮБОМИРОВ
                     РУМЕН ЩЕРЕВ ЙОНЧЕВ
                     РУМЯНА ДАРИНОВА БОЯНОВА
                     РУМЯНА ИЛЧОВА СТЕФАНОВА
                     РУМЯНА РОСЕНОВА ХРИСТОВА
                     РУМЯНА РУСЕВА СТОЯНОВА
                     РУМЯНА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
                     РУСКА МАРИНОВА ИВАНОВА
                     САБРИЯ ИСМАИЛОВА АХМЕДОВА
                     САВА ЗЛАТЕВ САВОВ
                     САВА ЛЮБОМИРОВ САВОВ
                     САНИЯ РЕДЖЕБОВА МАТЪШЕВА
                     САШО МИНЧЕВ СТОЯНОВ
                     СВЕТЛА КАМЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     СВЕТЛА ЛЕКОВА МАРИНОВА
                     СВЕТЛА ЯНКОВА АНДОНОВА
                     СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
                     СВЕТЛАНА ЛЮБЕНОВА АНТОНОВА
                     СВЕТЛАНА РАДКОВА РАШКОВА
                     СВЕТЛЬО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     СВЕТЛЬО ИЛИЕВ СВЕТЛЕВ
                     СВЕТЛЬО МИХАЙЛОВ СВЕТЛЕВ
                     СВЕТЛЮ СТОЯНОВ МАРИНОВ
                     СВЕТОСЛАВ АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     СВЕТОСЛАВ ЖЕЧЕВ АНДРЕЕВ
                     СВИЛЕН ЖЕЛЯЗКОВ СТОЯНОВ
                     СЕВДА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА
                     СЕВДА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     СЕВДА ДЕМИРОВА СИМЕОНОВА
                     СЕВДА ЕМИЛОВА СТОЯНОВА
                     СЕВДА МИХОВА МИНКОВА
                     СЕВДА ХРИСТОВА ЯКИМОВА
                     СЕВДАЛИН ЕМИЛОВ МИНКОВ
                     СЕВДАЛИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     СЕВДАЛИНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     СЕВДАЛИНА АСЕНОВА СТОЯНОВА
                     СЕВДАЛИНА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА
                     СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ЯНКОВА
                     СЕВДАЛИНА ШИБИЛОВА МИЛАНОВА
                     СЕВЕРИН ДЕМИРОВ ИВАНОВ
                     СЕВЕРИН ЯНКОВ СТОЯНОВ
                     СЕВИНЧ АЛИЕВА ИЗЕТОВА
                     СЕЗГИН АХМЕД САЛИ
                     СЕЙХАН МУСТАФОВ САЛИЕВ
                     СЕЙХАН РИДВАНОВ БЕЛИЛОВ
                     СЕЛЯЙДИН РАНГЕЛОВ АТАНАСОВ
                     СЕНКО ЯНКОВ СТОЯНОВ
                     СИДИКА ИЛЯЗ МЕХМЕД
                     СИЙКА МИТАНОВА КЕРЧЕВА
                     СИЙКА МИХАЙЛОВА СВЕТЛЕВА
                     СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА
                     СИЛВИЯ ИЛИЕВА СТОЯНОВА
                     СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
                     СИЛВИЯ ПЕТКОВА ПАВЛОВА
                     СИМЕОН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     СИМЕОН ДАРИНОВ БОЯНОВ
                     СИМЕОН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
                     СИМЕОН ЧАВДАРОВ БОГДАНОВ
                     СИМЕОН ЯНКОВ СТОЯНОВ
                     СИЯНА ДЕМИРОВА МИХОВА
                     СЛАВИ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     СЛАВИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     СЛАВИ ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     СЛАВИ САВОВ МИНКОВ
                     СЛАВИ СТОЯНОВ СЛАВОВ
                     СЛАВИ ХРИСТОВ ЯКИМОВ
                     СНЕЖАНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     СНЕЖАНА ВЕСКОВА СТОЙЧЕВА
                     СНЕЖАНА СЕРГЕЕВА МАРИНОВА
                     СТАНИСЛАВ КИРИЛОВ МАРИНОВ
                     СТАНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     СТАНЧО МАРИНОВ СТОЙЧЕВ
                     СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ
                     СТЕФАН ДАНАИЛОВ СТОЯНОВ
                     СТЕФАН ЖЕЧЕВ АНДРЕЕВ
                     СТЕФАН МИНКОВ СИВРИЕВ
                     СТЕФАН МЛАДЕНОВ ДАНАИЛОВ
                     СТЕФАН СИВРИЕВ ДЕМИРОВ
                     СТЕФАН СЛАВОВ ХРИСТОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     СТОЙКА ЙОРДАНОВА РАДЕВА
                     СТОЙКА ПЕНКОВА ХРИСТОВА
                     СТОЯН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     СТОЯН ДЯКОВ НИКОЛОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ САВОВ
                     СТОЯН МАРИНОВ ЖЕКОВ
                     СТОЯНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
                     СТОЯНКА ИЛИЕВА КАРАКАШЕВА
                     СУЛТАНА ДЕМИРОВА СИМЕОНОВА
                     СУЛТАНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     СУЛТАНКА АНГЕЛОВА САВОВА
                     СУЛТАНКА АНТОНОВА АСЕНОВА
                     СУЛТАНКА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА
                     СУЛТАНКА МЕХМЕД ОСМАН
                     СУЛТАНКА СПАСОВА ХРИСТОВА
                     СУЛТАНКА СТЕФАНОВА МИТЕВА
                     СУЛТАНКА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА
                     СУЛТАНКА ХАЛИЛ АХМЕД
                     ТАНАСА ИВАНОВА КУРТЕВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА
                     ТЕМЕНУЖКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ЙОРДАНОВА ДЕМИРОВА
                     ТЕМЕНУЖКА МИТКОВА САВОВА
                     ТЕМЕНУЖКА МИХАИЛОВА СВЕТЛЕВА
                     ТЕМЕНУЖКА РАДКОВА РАШКОВА
                     ТИХОМИР РАДКОВ КОЛЕВ
                     ТОДОР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР СТОЯНОВ ДЖИНОВ
                     ТОДОРКА МИТЕВА МИНКОВА
                     ТОДОРКА НИКОЛОВА ЯНЧЕВА
                     ТОДОРКА ЯНАКИЕВА ПЕТРОВА
                     ФАНКА ДЯНКОВА ДИМИТРОВА
                     ФАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ФАНКА ЮЛИЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     ФАТМЕ ХАЛИМОВА ЮСЕИНОВА
                     ФАТМЕ ШАБАНОВА МУСТАФА
                     ФАТМЯ ШАБАНОВА ЯШАРОВА
                     ФЕВЗИ АЛЕКСИЕВ МАНУШЕВ
                     ФИРДЕС МУСТАФА МУСТАФА
                     ФРОСКА СЕВДАЛИНОВА МАРИНОВА
                     ХАЛИМ ЮСЕИНОВ ХАЛИМОВ
                     ХАЛИМЕ МЕХМЕДЕМИНОВА ЗЮЛКЯРОВА
                     ХАМИДИЯ АХМЕДОВА САЛИЕВА
                     ХАСАН АЛИ МЕХМЕД
                     ХРИСТИНА АСЕНОВА САВОВА
                     ХРИСТИНА ЛИМОНКОВА ИВАНОВА
                     ХРИСТО АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТОМИР ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ЦАНКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
                     ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
                     ШАБАН МЕХМЕДАЛИ АХМЕД
                     ШИБИЛ ДИНКОВ АНТОНОВ
                     ШИРИН МУСТАФА МУСТАФА
                     ШУКРИ ДЖЕЛЯЛ ШУКРИ
                     ЮЛИЯ АНГЕЛОВА АЛЕКСИЕВА
                     ЮЛИЯ АТАНАСОВА ХАЛИМОВА
                     ЮЛИЯ СЕВДАЛИНОВА АЛЕКСИЕВА
                     ЮЛИЯ ЮЛИЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     ЮЛИЯН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ЮЛИЯН ДИМИТРОВ АСЕНОВ
                     ЮЛИЯН КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ
                     ЮЛИЯН МИНКОВ СТОЯНОВ
                     ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ
                     ЮЛИЯН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     ЮЛИЯНА БОГОМИЛОВА АСЕНОВА
                     ЮЛИЯНА ДИМИТРОВА СИВРИЕВА
                     ЮЛИЯНА МЛАДЕНОВА ДАНАИЛОВА
                     ЮЛИЯНА СЕВДАЛИНОВА МАРИНОВА
                     ЮЛИЯНА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА
                     ЮЛКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ЮНЗЮЛЯ АЛИЕВА МУСТАФОВА
                     ЮСЕИН АЗИС ЮСЕИН
                     ЮСМЕГЮЛ АДЕМ АЛИ
                     ЮСНИЯ АЗИСОВА МЕХМЕДОВА
                     ЮСНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЮЛКОВА
                     ЮСНИЯ МЕХМЕД ИСМАИЛ
                     ЯЛЧЪН МАХМУДОВ АПТУЛОВ
                     ЯНКА ДИМОВА ИВАНОВА
                     ЯНКО РОСИЦОВ ИВАНОВ
                     ЯНЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ЯНЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ЯНЧО ПЕТРОВ ЯНЧЕВ
                     ЯРОСЛАВ ЕМИЛИЯНОВ СТОЯНОВ