ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 г.

 

 

В изпълнение на чл. 6 д от Закона за защита при бедствия :

 

За изпълнение на целите на областната програма за намаляванена риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете,определени с общинския план за защита при бедствия е разработенаобщинска програма за намаляване на риска от бедствия 2020 -2024 г., която съдържа...

Прочети повече...

Допълнителна информация