29.10.2019г. Списък на заличените лица
24.10.2019г.
ЗАПОВЕД №1210/23.10.2019 г.
22.10.2019г. Заповед №1206 от 22.10.2019г
22.10.2019г. Заповед №1207 от 22.10.2019г.
21.10.2019г. Заповед №1184 от 21.10.2019г.
18.10.2019г. На вниманието на избирателите
16.10.2019г.
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
14.10.2019г.
Заповед №1158 от 14.10.2019г.
11.10.2019г. ЗАПОВЕД №1146
24.09.2019г.
   Разяснителна кампания
24.09.2019г.

Писмо от ЦИК

17.09.2019г.   На вниманието на избирателите
16.09.2019г. Покана за провеждане на консултации
12.09.2019г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I СЕКЦИЯ № 001
12.09.2019г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I КМЕТСТВО Михалич СЕКЦИЯ № 012
11.09.2019г. Заповед №1020 за местата за обявяване на избирателните списъци
12.09.2019г. Списък на населените места с население над 350 лица към дата 16.07.2019г.(справката е към дата 16.08.2019г. включително) извадка от ГР ГРАО
05.09.2019г.  
3АП0ВЕД №995 за образуване на избирателни секции в община Вълчи дол
14.08.2019г.  Приложение№1 -Декларация    
14.08.2019г. Предложение за членове на ОИК      
14.08.2019 г.
Покана за консултации