ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ,               кметство .Вълчи дол.....,  секция № 001
    Адрес на избирателната секция: .гр.Вълчи дол, СОУ "Васил Левски"-1 етаж
                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АЛБЕНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     АЛЕКСАНДРА ЖИВКОВНА ЖЕЛЕВА
                     АЛЕКСАНДРИНА ДИМЧЕВА ДАРАКЧИЕВА-ТРОНКОВА
                     АЛЕКСАНДРИНА ХАРИЕВА КАЧАРОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАЛИНОВ ДИМИТРОВ
                     АЛИ ДЕМИРОВ АЛИЕВ
                     АЛИОСМАН АЛИ АЛИ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ЯНЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     АНГЕЛИНА ПЕТКОВА ДИМОВА
                     АНГЕЛИНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА СИМЕОНОВА
                     АНИФЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
                     АННА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
                     АНТОН ИЛЧЕВ КИРОВ
                     АСПАРУХ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     АТАНАСКА ЗЛАТИНОВА МАРИНОВА
                     АТАНАСКА КИРИЛОВА ВЪЛЧАНОВА
                     АТАНАСКА КОЛЕВА ВЪЛЕВА
                     АТАНАСКА ТОДОРОВА ДАРАКЧИЕВА
                     АХМЕД ЮСЕИН АХМЕД
                     БИЛГИН РИДУВАН МЮЗЮКЯ
                     БИСЕР МИТЕВ ДИМИТРОВ
                     БЛАГОВЕСТА ПАВЛИНОВА АНДРЕЕВА
                     БОГДАН ЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     БОЖИДАР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     БОЙКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     БОРИС ЖЕЛЯЗКОВ МАРКОВ
                     БОРИСЛАВ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     БОРЯНА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ПАНОВ КОСТОВ
                     ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ВЪЛКОВ
                     ВАЛЕНТИНА ДИМОВА РАДЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА
                     ВАНИЛИН ГАВРАИЛОВ ГАВРАИЛОВ
                     ВАНКО ХРИСТОВ СЛАВОВ
                     ВАСИЛ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАСИЛ ВЪЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ВАСИЛ ДЕЯНОВ КОСТОВ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ МИТКОВ
                     ВАСИЛ ЖЕКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ПАНАЙОТОВ ТОДОРОВ
                     ВАСИЛКА МАРИНОВА МИТЕВА
                     ВЕЛА АНАСТАСОВА НЕНЧЕВА
                     ВЕЛИЗАР СТАНИСЛАВОВ ДРУМЕВ
                     ВЕЛИКА СТАНЕВА НЕЙКОВА
                     ВЕЛИКО ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕКОВ
                     ВЕЛИСЛАВ ИЛИЕВ ВЕЛЧЕВ
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПАВЛОВА
                     ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
                     ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА СЛАВОВА
                     ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
                     ВЕЛКО НИКОЛОВ ЖЕЙНОВ
                     ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА БОТЕВА
                     ВЕНЕТА ДИМЧЕВА ДАРАКЧИЕВА-ГОСПОДИНОВА
                     ВЕНЕТА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ЖИВКОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕРА МАРИНОВА ДАРАКЧИЕВА
                     ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ
                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ПАВЛОВ
                     ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
                     ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВА ДИМОВА
                     ВЕСКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕСКО ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
                     ВИДА ЖЕКОВА АТАНАСОВА
                     ВИДА ФИЛИПОВА ЙОРДАНОВА
                     ВИРГИНИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     ВЪЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ВЯРА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
                     ГАВРАИЛ ВАНИЛИНОВ ГАВРАИЛОВ
                     ГАЛИН ИВЕЛИНОВ ИВАНОВ
                     ГАЛИН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
                     ГАЛИН СВЕТЛЕВ СТОЯНОВ
                     ГАЛИНА ВАСИЛЕВА КОСТОВА
                     ГАЛИНА ВАСИЛЕВА СИМЕОНОВА
                     ГАЛИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
                     ГАЛИНА ЙОРДАНОВА БАЛЕВА
                     ГАЛИНА КРАСИМИРОВА НЕЙЧЕВА
                     ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
                     ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВА ДРУМЕВА
                     ГАЛИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     ГАЛЯ ГОЧЕВА БАЛЕВА
                     ГАНКА ДИМОВА ТОДОРОВА
                     ГАНКА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА
                     ГАНКА ЙОРДАНОВА НЕДЯЛКОВА
                     ГАНЧО МАРИНОВ САВОВ
                     ГЕНОВЕВА АТАНАСОВА ПАСКОВА
                     ГЕНОВЕВА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     ГЕОРГИ БОЙКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ БОНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
                     ГЕОРГИ ДИМЧЕВ ДИМОВ
                     ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ ЛЮБЕНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ МИНЧЕВ ТРОНКОВ
                     ГЕОРГИ МИТЕВ МИНОВ
                     ГЕОРГИ МИХАЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ТАКОВ МИЛУШЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ФИЛИПОВ ПЕТКОВ
                     ГЕОРГИ ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГИНКА ИВАНОВА ДРУМЕВА
                     ГОСПОДИН КАЛЕВ СЪБЕВ
                     ГОСПОДИН СТОЙКОВ СТОЯНОВ
                     ГОЧО ЖЕЛЕВ ГОЧЕВ
                     ГОЧО МИНЕВ СТАВРЕВ
                     ГРОЗДАНА НИКОЛОВА САВОВА
                     ГРОЗДАНКА СТОЙЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     ДАНИЕЛА ДЕЯНОВА КОЛЕВА
                     ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     ДАНИЕЛА ХРИСТИЯНОВА ГАНЧЕВА
                     ДАРИНКА ИВАНОВА ЯНКОВА
                     ДАФИНА ВЕЛИКОВА ДИЧЕВА
                     ДАФИНКА СТЕФАНОВА КОЛЕВА
                     ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ДЕНКА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ДЕСИСЛАВА КАЛЧЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ДЕСПА ЖЕЧЕВА КОЛЕВА
                     ДЕСПА КОЛЕВА МИХАЛЕВА
                     ДЕСПА МАРИНОВА ТОЧЕВА
                     ДЕСПИНА ПЕТРОВА МАРКОВА
                     ДЕЯН ПАНОВ КОСТОВ
                     ДИАН ДИМИТРОВ ДИЛОВ
                     ДИМИТРА ВАСИЛЕВА ГИЧЕВА
                     ДИМИТРА ИЛИЕВА СТАНКОВА
                     ДИМИТРА СТОЯНОВА ГИНЧЕВА
                     ДИМИТРИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИЧКА АТАНАСОВА ДЕМИРОВА
                     ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА МИТРЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ЯНКОВА
                     ДИМИТРИЧКА НЕДКОВА ДИЛОВА
                     ДИМИТРИЧКА ПАВЛОВА ДОНЧЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ЯНЕВА ДИМОВА
                     ДИМИТРОВКА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
                     ДИМИТЪР БИСЕРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ВАНИЛИНОВ ГАВРАИЛОВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПОПОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДИАНОВ ДИМОВ
                     ДИМИТЪР ИЛКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР РАДЕВ ТОДОРОВ
                     ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ КИРЯКОВ
                     ДИМКА ДОБРЕВА ПЕНЧЕВА
                     ДИМКА ЖЕЛЕЗОВА СТАНКОВА
                     ДИМКА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
                     ДИМКА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
                     ДИМО ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     ДИМО ЖЕКОВ ДАМЯНОВ
                     ДИМО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ДИМЧО БОРИСОВ ДИМОВ
                     ДИМЧО ДИМОВ ДАРАКЧИЕВ
                     ДИМЧО ДИМЧЕВ ДАРАКЧИЕВ
                     ДИМЧО ЙОРДАНОВ ДИМОВ
                     ДИМЧО МИТЕВ ДИМОВ
                     ДИМЧО МИХАЙЛОВ МИХАЛЕВ
                     ДИНКА ДИНЕВА ГИНЧЕВА
                     ДИНКА СТАВРЕВА КАЛЕВА
                     ДИЯН ИЛИЕВ РУСЕВ
                     ДИЯН КОЛЕВ ДЯКОВ
                     ДОБРА ДИМИТРОВА ДИМОВА
                     ДОБРА НИКОЛОВА СТАНЕВА
                     ДОБРИ ВЪЛЧЕВ ДРАГАНОВ
                     ДОБРИН МАРКОВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИНКА ПЕТРОВА ДИМОВА
                     ДОБРИНКА СЪБОТИНОВА ЖЕЛЕВА
                     ДОБРОМИР ИВАНОВ РАЙКОВ
                     ДОБРОМИР ПЕТКОВ ДЯНКОВ
                     ДОЙЧО ДЕМИРОВ ДОЙЧЕВ
                     ДОНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     ДОНКА ВЕЛИКОВА ЙОРДАНОВА
                     ДОНКА ЯНЕВА ПЕНЕВА
                     ДРАГОМИР ИЛИЕВ ДОЧЕВ
                     ДРУМИ ЗЛАТЕВ ДРУМЕВ
                     ДРУМИ СТОЕВ ДРУМЕВ
                     ДЯНКО КИРОВ ДЕМИРОВ
                     ЕВТИМ БИСЕРОВ ДИМИТРОВ
                     ЕЛЕНА ГАНЧЕВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА ДИМОВА НЕДЯЛКОВА
                     ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЯНКОВА
                     ЕЛЕНА ПЕНЕВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНКА ВЪЛЧЕВА ПЕТКОВА
                     ЕЛИНА ЖИВКОВА ИВАНОВА
                     ЕЛИСАВЕТА МАКАВЕЕВА ДЖОКОВА
                     ЕЛКА ТОДОРОВА ДИМИТРАКИЕВА
                     ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ЧАКЪРОВА
                     ЕМИЛИЯН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
                     ЖАНЕТА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА
                     ЖАСМИНА ЕВГЕНИЕВА МИХОВА
                     ЖЕКО МАРИНОВ ЖЕКОВ
                     ЖЕКО СТАНКОВ ЖЕКОВ
                     ЖЕКО ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ
                     ЖЕЛКА НИКОЛОВА СЕЙФ АЛ КАНДИ
                     ЖЕЛЮ СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ
                     ЖЕЛЯЗКА СЛАВОВА МИТЕВА
                     ЖЕНЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     ЖЕЧКА ЖЕЛЯЗКОВА НИКОЛОВА
                     ЖЕЧКА ЯНЧЕВА ЖЕКОВА
                     ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЖИВКА СИМЕОНОВА ЧАКЪРОВА
                     ЖИВКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ЖИВКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
                     ЖИВКА ЯНАКИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЖИВКО ВЕЛИКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖИВКО ДИМОВ ЖЕКОВ
                     ЖИВКО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ЖИВКО ЙОРДАНОВ БАЛЕВ
                     ЖИВКО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЖИВКО ЙОРДАНОВ НЕЙКОВ
                     ЖИВКО НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ЖИВКО ЯНЧЕВ ЖЕЛЕЗОВ
                     ЖУЛИЕТА ХРИСТОВА ДЯКОВА
                     ЗДРАВКА ИВАНОВА МИЛУШЕВА
                     ЗДРАВКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА
                     ЗДРАВКО ИЛИЕВ ВЪРБАНОВ
                     ЗЕЙНЕБ ИЛЯЗОВА АЛИЕВА
                     ЗЛАТИ ДРУМЕВ ЗЛАТЕВ
                     ЗЛАТИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЗЛАТИНКА БОРИСОВА ЯНЧЕВА
                     ЗЛАТИНКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЗЛАТКА ГИНЧЕВА АТАНАСОВА
                     ЗЛАТКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
                     ЗЛАТКА ПЕЙКОВА ДИМИТРОВА
                     ЗЛАТКА РАДЕВА ИВАНОВА
                     ЗОЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     ИВАЙЛО ДЕМИРОВ МАРИНОВ
                     ИВАЙЛО ЖИВКОВ ВЕЛИКОВ
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ
                     ИВАЙЛО СЛАВОВ ТОДОРОВ
                     ИВАЛИН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ-ДОЛСКИ
                     ИВАН БОРИСОВ ЖИВКОВ
                     ИВАН ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧАНОВ
                     ИВАН ВЪЛЧЕВ ЖЕЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ МАРКОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ЖЕКОВ ВАСИЛЕВ
                     ИВАН ЗЛАТЕВ ДРУМЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН МАРИНОВ МИТЕВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕНОВ ПАВЛОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН РУСКОВ ПЕТРОВ
                     ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТОЕВ ЖЕЛЕВ
                     ИВАНКА ВЪЛКОВА ЖЕЛЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     ИВАНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА КОЛЕВА БЛОК
                     ИВАНКА КОЛЕВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     ИВАНКА МИНЕВА ЖЕЧЕВА
                     ИВЕЛИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     ИВЕЛИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ИЛИЯ ЗЛАТАНОВ ТОЧЕВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
                     ИЛИЯ МИХНЕВ ДОЧЕВ
                     ИЛИЯ ТОШКОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН ПЕТКОВ СТОЯНОВ
                     ИЛКО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     ИЛЧО ХРИСТОВ КИРОВ
                     ИЛЯЗ АЛИЕВ ДЕМИРЕВ
                     ИРИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ИСКРА ГЕОРГИЕВА ЛЕЧЕВА
                     ИСКРЕН ТОДОРОВ БАЛКАНСКИ
                     ЙОАНА МИЛЕНОВА НЕДЯЛКОВА
                     ЙОВКА СТАНЧЕВА ПЕНЕВА
                     ЙОВКА СТЕФАНОВА КОСТОВА
                     ЙОВЧО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ
                     ЙОНКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ НЕЙКОВ
                     ЙОРДАН ГРОЗДЕВ РАДЕВ
                     ЙОРДАН ДИМЧЕВ ДИМОВ
                     ЙОРДАН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
                     ЙОРДАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАН ПЕТРОВ ТАНОВ
                     ЙОРДАН СТАНКОВ ЖЕКОВ
                     ЙОРДАН ФИЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ЯНАКИЕВ БАЛЕВ
                     ЙОРДАН ЯНЕВ ПАСКОВ
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА НИКОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ГОЧЕВА
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ДИМОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
                     КАЛИНКА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА
                     КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ТРОНКОВ
                     КАЛЧО ГОСПОДИНОВ КАЛЕВ
                     КАТЕРИНА МИНКОВА КУРТЕВА
                     КАТЯ АТАНАСОВА СТОЯНОВА
                     КАТЯ ДОЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     КАТЯ ИВАНОВА СЛАВОВА
                     КАТЯ КОЙЧЕВА КРЪСТЕВА
                     КАТЯ ТОДОРОВА ЖЕЙНОВА
                     КЕННАН ШАЗИЕВ АЙШЕЕВ
                     КИРИЛ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     КИЧКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     КИЧКА ДОБРЕВА ВЪЛКОВА
                     КИЧКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
                     КЛИМЕНТ ПЕТКОВ КЛИМЕНТОВ
                     КОЙНА СТОЙЧЕВА ИВАНОВА
                     КОРНЕЛИЯ ЖЕКОВА ЙОРДАНОВА
                     КОСТА ПАНОВ КОСТОВ
                     КОСТА РАДЕВ РАДЕВ
                     КОСТАДИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     КОСТАДИН ВЪЛЧАНОВ СТОЯНОВ
                     КРАСЕН ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
                     КРАСИМИР КОСТОВ ПАНОВ
                     КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ
                     КРАСИМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА МУРТОВА
                     КРАСИМИРА ИЗИДОРОВА ПЕТКОВА
                     КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     КРЕМЕНА ИЛКОВА ДИМИТРОВА
                     КРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ПАНОВА
                     КРИСТИНА ВЕЛКОВА ЖЕЙНОВА
                     КРИСТИЯН ЙОРДАНОВ РАДЕВ
                     КРЪСТЮ ИВАНОВ КРЪСТЕВ
                     ЛЮДМИЛА АТАНАСОВА ПЕТКОВА
                     МАГДАЛЕНА КОЛЕВА ДОБРЕВА
                     МАРА ВЪЛЧЕВА КОСТАДИНОВА
                     МАРА ЖЕЛЕВА КОСТАДИНОВА
                     МАРА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     МАРА ЙОРДАНОВА ПОПОВА
                     МАРГАРИТКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИАНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
                     МАРИАНА ДУШКОВА ИВАНОВА
                     МАРИАНА ТОДОРОВА ДИМОВА
                     МАРИЙКА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА ДОБРЕВА КАТЕЛИЕВА
                     МАРИЙКА ЙОРДАНОВА ГОСПОДИНОВА
                     МАРИЙКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
                     МАРИЙКА КИРОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЙКА ПАВЛОВА ВЕЛЧЕВА
                     МАРИЙКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЙКА ЯНЕВА ИВАНОВА
                     МАРИН АТАНАСОВ ДРАГНЕВ
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     МАРИН СТАНЧЕВ МИТЕВ
                     МАРИНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИНКА ВЪЛЧЕВА ЖЕКОВА
                     МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА
                     МАРИНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ВЪЛЧАНОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ЖЕКОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ТОЧЕВА
                     МАРИЯ ИЛЧОВНА КИРОВА
                     МАРИЯ МИЛАНОВА ЖЕКОВА
                     МАРИЯ МИНКОВА ПЕНКОВА
                     МАРИЯ МИХАЙЛОВА НЕДЯЛКОВА
                     МАРИЯ СЛАВОВА ЗАФИРОВА
                     МАРИЯНА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРКО ДОБРЕВ МАРКОВ
                     МАРТА ДИМИТРОВА ЦАНЕВА
                     МИГЛЕНА ДИЯНОВА КОЛЕВА
                     МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ЛЕЧЕВ
                     МИЛЕН ЙОНКОВ НЕДЯЛКОВ
                     МИЛЕН ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
                     МИЛЕН ТОДОРОВ СТОЯНОВ
                     МИЛЕНА ВАСИЛЕВА ДРУМЕВА
                     МИЛЕНА МАРИНОВА МИТЕВА
                     МИЛЕНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
                     МИЛИЦА ГЕОРГИЕВА ТРОНКОВА
                     МИЛИЦА ЦВЕТОЗАРОВА ПЕТКОВА
                     МИЛКО ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ
                     МИНКА ГАНЧЕВА КИРЯКОВА
                     МИНКА ЖЕЛЯЗКОВА РАДУЛОВА
                     МИНКА КОСТОВА ЦВЕТКОВА
                     МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ПАВЛОВ
                     МИРОСЛАВ ЖЕКОВ ЖЕКОВ
                     МИРОСЛАВ СВЕТЛЕВ СТОЯНОВ
                     МИРОСЛАВА СТЕФКОВА РАЙКОВА
                     МИТКО ДИМЧЕВ ДИМОВ
                     МИТЮ ПЕТРОВ ДИМОВ
                     МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХОВ
                     МИХАИЛ ДИМОВ МИХАЛЕВ
                     МИХАИЛ ДРАГАНОВ МИХАЛЕВ
                     МИХАЛ ПЕТРОВ МИХАЛЕВ
                     МЛАДЕН СТЕФКОВ БОГДАНОВ
                     НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА ДОБРЕВА
                     НАДЕЖДА АСПАРУХОВА СТОЯНОВА
                     НАДЕЖДА КИРИЛОВА СТОЕВА
                     НАДЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     НАСКО СТОЙЧЕВ АТАНАСОВ
                     НЕВЯНКА ДИМИТРОВА АРСОВА
                     НЕВЯНКА ПЕТРОВА ДОЙЧЕВА
                     НЕВЯНКА СТЕФАНОВА ФИЛЕВА
                     НЕДЕЛЧО ВЪЛЧЕВ ДРУМЕВ
                     НЕДЕЛЧО ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     НЕДЕЛЧО ПЕТРОВ НЕЙЧЕВ
                     НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     НЕДЯЛКА ГИЧЕВА ЦВЕТКОВА
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ПАВЛОВА
                     НЕЛИ СЛАВОВА ТОДОРОВА
                     НЕЛКА ДИМОВА СТОЯНОВА
                     НИКОЛА ВЕЛКОВ ЖЕЙНОВ
                     НИКОЛА НАНКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ЯНЧЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ
                     НИКОЛАЙ ДАЧЕВ ПЕТРОВ
                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ПЕТРОВ
                     НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ТРОНКОВА
                     НИКОЛИНА ИВАНОВА ПАРУШЕВА
                     НИКОЛИНА РУСИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     НИКОЛИНКА ДЕЯНОВА КОЛЕВА
                     НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА
                     НИКОЛИНКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     НИКОЛИНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     НИНА ТОДОРОВА ДИЧЕВА
                     НУРХАН ШАБАНОВ ХЮСЕИНОВ
                     НУРШЕН ХАСАН МЮЗЮКЯ
                     ПАВЕЛ МАРКОВ ДОБРЕВ
                     ПАВЛИ МИТЕВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИН БОЯНОВ АНДРЕЕВ
                     ПАВЛИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ПАВЛИНА ИВАНОВА ЖЕЛЕЗОВА
                     ПАВЛИНА ПЕТКОВА ВЕЛИКОВА
                     ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     ПАНО КОСТОВ ПАНОВ
                     ПАРАСКЕВА ЙОРГАКИЕВА РУСЕВА
                     ПАРАСКЕВА СТОЙКОВА ВАСИЛЕВА
                     ПЕНКА ВЪЛЧЕВА ЛАЛЕВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
                     ПЕНКА ЛИБЧЕВА ДЯНКОВА
                     ПЕНКА ПАСЕВА ИВАНОВА
                     ПЕНКО ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ
                     ПЕНКО ПЕТРОВ ПЕНКОВ
                     ПЕНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
                     ПЕТКА ДЯНКОВА ЖЕЛЕВА
                     ПЕТКО АТАНАСОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО СТОЯНОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРА БОЙКОВА ЖЕКОВА
                     ПЕТРА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     ПЕТРАНКА КОСТАДИНОВА СТРАТИЕВА
                     ПЕТРАНКА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ПЕТРАНКА ЯНКОВА РАЙКОВА
                     ПЕТРОМИР ЕВТИМОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИЛОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     ПЕТЪР ЗДРАВКОВ ЯНЧЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ПЕНКОВ ПЕНКОВ
                     ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ЧОЛАКОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ СЛАВОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
                     ПЕТЯ РАДЕВА НИКОЛОВА
                     ПЕТЯ ТОДОРОВА ЯНКОВА
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ПЛАМЕН ИЛИЕВ РУСЕВ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЯНКОВ
                     ПОЛИНА ДЕЯНОВА КОСТОВА
                     ПРЕСИАНА ЦВЕТОЗАРОВА ПЕТКОВА
                     РАДИ КОСТОВ РАДЕВ
                     РАДИ МИТЕВ ИВАНОВ
                     РАДИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     РАДИ ТОДОРОВ РАДЕВ
                     РАДКА АТАНАСОВА ГАВРАИЛОВА
                     РАДКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     РАДКА ЖИВКОВА ЛЕЧЕВА
                     РАДОСЛАВ КУМАНОВ ИВАНОВ
                     РАДОСТИНА СТОЯНОВА ДРАГНЕВА
                     РОСЕН СТОЯНОВ РАДЕВ
                     РОСИЦА ИВАНОВА ПАСКОВА
                     РОСИЦА ПЕТРОВА ЧЕРНЕВА
                     РУМЕН ВЪЛЧЕВ МИХАЙЛОВ
                     РУМЕН ПЕТКОВ ДЯНКОВ
                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     РУМЯНА ТОДОРОВА ЛЕФТЕРОВА
                     САФИНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
                     СВЕТЛА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     СВЕТЛА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     СВЕТЛАНА АНАТОЛИЕВНА КИРОВА
                     СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     СВЕТЛЬО ГОСПОДИНОВ СТОЯНОВ
                     СВЕТОЗАР АСПАРУХОВ СТОЯНОВ
                     СВЕТОМИР ПЕТКОВ НЕНЧЕВ
                     СВИЛЕН КОСТОВ РАДЕВ
                     СЕВДАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА
                     СЕХЕР МАХМУД РАИМ
                     СИБЕЛ АХМЕД АХМЕД
                     СИЙКА ХРИСТОВА МИХАЛЕВА
                     СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА
                     СИЛВИЯ ТОДОРОВА ЧАКЪРОВА
                     СИМЕОН БЕНЕВ СИМЕОНОВ
                     СИМЕОН МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ
                     СИМОНА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА
                     СИЯНА ЖИВКОВА ВЕЛИКОВА
                     СИЯНА РУМЕНОВА ВЕЛИКОВА
                     СЛАВА СЯРЕВА ТОДОРОВА
                     СЛАВЕНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
                     СЛАВИ НЕЙЧЕВ ТОДОРОВ
                     СЛАВКА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА
                     СЛАВЧО ХРИСТОВ СЛАВОВ
                     СЛАВЯНА ВАЛЕНТИНОВА ПАНОВА
                     СНЕЖА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     СНЕЖАНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
                     СНЕЖАНА ПЕНКОВА ЧОЛАКОВА
                     СНЕЖАНА ЯНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     СНЕЖАНА ЯНЧЕВА ПЕТРОВА
                     СОТИРКА ЯНЕВА СТОЙЧЕВА
                     СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДРУМЕВ
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     СТАНКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
                     СТАНКА МИХОВА НЕДЯЛКОВА
                     СТАНКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
                     СТАНКА РАДЕВА МИТЕВА
                     СТАНКО ЖЕКОВ СТАНКОВ
                     СТЕЛА ПЕТРОВА ВЪЛЕВА
                     СТЕЛА ТОДОРОВА ДЮЛГЕРОВА
                     СТЕЛИАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     СТЕФАН КОСТОВ ВЪЛЕВ
                     СТЕФКА СЪБЕВА МИХАЛЕВА
                     СТЕФКО РАЙКОВ ГАНЧЕВ
                     СТИЛИЯН ИВАНОВ СТОЕВ
                     СТИЛИЯНА ГОШЕВА ГОЧЕВА
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН КАЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
                     СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНКА АНГЕЛОВА ДРАГНЕВА
                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА СЪБЕВА
                     СТОЯНКА ЖЕКОВА РАДЕВА
                     СТОЯНКА НИКОВА ДИНЕВА
                     СТОЯНКА ПЕТРОВА КАРАКОСТОВА
                     СТОЯНКА СТАНЧЕВА ПЕТРОВА
                     СУЛТАНА ЗАФИРОВА СТОЯНОВА
                     ТАНЯ АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТАНЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ТАНЯ ЯНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ТАТЯНА МАНОИЛОВА ИВАНОВА
                     ТЕДИСЛАВА МИЛЕНОВА ЛЕЧЕВА
                     ТИНКА МИТЕВА ГАВРАИЛОВА
                     ТИНКА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА
                     ТИХОМИР ЖЕКОВ ТРИФОНОВ
                     ТОДОР ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ТОДОР ВЕЛИКОВ ЧАКЪРОВ
                     ТОДОР ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ВЪЛКОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ГИНЧЕВ СТОЯНОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ТОДОРОВ СЛАВОВ
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     ТОДОРКА ИВАНОВА ЧАПКЪНОВА
                     ТОДОРКА НЕНКОВА АТАНАСОВА
                     ТОДОРКА ХРИСТОВА ДРУМЕВА
                     ТОНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ТОШКО ИЛИЕВ ТОДОРОВ
                     ТОШКО ПАВЛОВ МИТЕВ
                     ФИЛИП ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТИНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     ХРИСТИЯН СТЕФКОВ РАЙКОВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТО НЕДЯЛКОВ ПАРУШЕВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ СТОЯНОВ
                     ХРИСТО СЛАВОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ СТАНКОВ
                     ХРИСТО ТОДОРОВ ДИЧЕВ
                     ХРИСТО ТОДОРОВ СЛАВОВ
                     ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ЦВЕТАН АНДОНОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТАНКА ВЕЛИКОВА ХРИСТОВА
                     ЦВЕТОЗАР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     ЦВЕТОМИР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     ШАЗИЕ АЙШЕЕВА МЕХМЕДОВА
                     ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА
                     ЮЛИЯН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ЯВОР ИВАНОВ ЯНКОВ
                     ЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ЯНА РАДЕВА МИХАЛЕВА-ПЕТРОВА
                     ЯНАКИ БАЛЕВ НЕДЯЛКОВ
                     ЯНИЦА ИВАНОВА СТОЕВА
                     ЯНИЦА ПЕТКОВА ВРАЧОВСКА
                     ЯНКА АТАНАСОВА ТРИФОНОВА
                     ЯНКА ВАСИЛЕВА ДИМОВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА
                     ЯНКА ДИМИТРОВА РАДЕВА
                     ЯНКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЯНКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     ЯНЧО ЖЕЛЕЗОВ ЯНЧЕВ
                     ЯНЧО ИВАНОВ РУСКОВ
                     ЯНЧО НИКОЛОВ ЯНЧЕВ
                     ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ЯСЕН ДИМЧЕВ ЯНЕВ
                     ЯСЕНА ИВАЛИНОВА ДИМИТРОВА
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                    
                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ,               кметство Вълчи дол,  секция № 002
    Адрес на избирателната секция: гр.Вълчи дол, СОУ"Васил Левски"-1 етаж

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АЙШЕ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА
                     АЛБЕНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
                     АЛЕКСАНДРА НЕВЕНОВА АТАНАСОВА
                     АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     АНАСТАСИЯ СЛАВОВА СТОЯНОВА
                     АНГЕЛ ДИЯНОВ ДРАГАНОВ
                     АНГЕЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     АНГЕЛИНА НЕНКОВА НАТОВА
                     АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНГЕЛИНКА СИМЕОНОВА ДОБРЕВА
                     АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ДИМОВ
                     АНДРЕЙ ЖЕЛЕВ КОЛЕВ
                     АНДРЕЙ ЗЛАТКОВ ИЛИЕВ
                     АНКА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА
                     АНКА ИВАНОВА РАДНЕВА
                     АНКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
                     АНКА КИРИЛОВА ГОСПОДИНОВА
                     АНТОАНЕТА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
                     АНТОАНЕТА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
                     АНТОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     АНТОН ПЛАМЕНОВ АПОСТОЛОВ
                     АНТОНИЯ ЖИВКОВА АНГЕЛОВА
                     АСПАРУХ ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
                     АТАНАС АТАНАСОВ КОЙЧЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ЛЕФТЕРОВ
                     АТАНАС ДИМОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ДРАГАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     АТАНАС КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ НИКОЛОВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
                     АТАНАСКА ЖЕЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АТАНАСКА СТОЯНОВА ВЪЛКАНОВА
                     БЛАГОВЕСТА ИВАНОВА АНДРЕЕВА
                     БОЖАНКА ДЕНЧЕВА ИВАНОВА
                     БОЖАНКА МИХАЙЛОВА БАКЪРДЖИЕВА
                     БОЖАНКА СЛАВЧЕВА ТОДОРОВА
                     БОЖИДАР СТОЕВ СТАНКОВ
                     БОЙКО ГЕОРГИЕВ БОЙКОВ
                     БОЙКО КОЛЕВ ТОДОРОВ
                     БОНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     БОНКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
                     БОРИС ВЕЛИЗАРОВ МИТОНЧЕВ
                     БОРИСЛАВ НИКОЛОВ КОЛЕВ
                     БОРЯНА ПЕТЕВА ПЕТКОВА
                     БОРЯНКА ГЕОРГИЕВА БАНКОВА
                     БОРЯНКА ПАВЛОВА ДИКОВА
                     БОЯН ПЕТРОВ АНДРЕЕВ
                     ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ГОСПОДИНОВ
                     ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВЪЛКАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ МАРИНОВ
                     ВАЛЕНТИН ТРИФОНОВ АПОСТОЛОВ
                     ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
                     ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА
                     ВАЛЕНТИНА НЕДЯЛКОВА СТОЯНОВА
                     ВАЛЕНТИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА
                     ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ВАЛЕРИЯ БОЙКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАНКО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ВАСИЛ ТОДОРОВ ДЯНКОВ
                     ВАСИЛА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМОВА
                     ВАСИЛЕНА СИМЕОНОВА НАТОВА
                     ВАСИЛКА ЖЕЧЕВА КОЛЕВА
                     ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА ВЕЛИКОВА
                     ВАСИЛКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ВЕЛИКО АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИКО ЖЕКОВ ЙОРДАНОВ
                     ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ДОЙЧЕВА
                     ВЕЛИЧКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕНЕЛИН ЕНЧЕВ ИВАНОВ
                     ВЕНЕЛИН ИВАНОВ АНДРЕЕВ
                     ВЕНЕЛИН МОМЧИЛОВ НИКОЛОВ
                     ВЕНЕТКА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ДИМОВ
                     ВЕРКА ПЕТКОВА ДЕМИРОВА
                     ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ДРАГАНОВ
                     ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА
                     ВЕСЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
                     ВЕСЕЛИНА ВЪЛКОВА ДОБРЕВА
                     ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТАРОВА
                     ВЕСЕЛИНА ЕМИЛОВА ЗЛАТАРОВА
                     ВЕСЕЛИНА НЕДЕВА ДИМИТРОВА
                     ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
                     ВЕСЕЛИНКА ДИМОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕСКА ИВАНОВА МИТЕВА
                     ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ГОЧЕВА
                     ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА
                     ВИОЛЕТА АПОСТОЛОВА МАРКОВА
                     ВИОЛЕТА ВАЛЕНТИНОВА ЙОРДАНОВА
                     ВИОЛЕТА ДОБРЕВА СТАНКОВА
                     ВИОЛЕТА МАРИНОВА МАРИНОВА
                     ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ТОНЕВА
                     ВИОЛЕТКА МАРКОВА КОЛЕВА
                     ВЪЛКАН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
                     ВЪЛКАНА МАРИНОВА ПЕТРОВА
                     ВЪЛКО ДОБРЕВ ЖЕЧЕВ
                     ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГАЛИН ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     ГАЛИН СТЕФЧОВ ДИМИТРОВ
                     ГАЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИНА ПАВЛОВНА МАРТИНОВА
                     ГАЛИНА СЛАВОВА МИНКОВА
                     ГАЛЯ ЙОРДАНОВА ТАНОВА
                     ГАНКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
                     ГЕНЧО ЙОРДАНОВ МИХАЛЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ГИЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ ЖЕКОВ
                     ГЕОРГИ ЖЕКОВ ЛЮЦКАНОВ
                     ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИРАКЛИТОС НЕРАНДЗИС
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ МИЛКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ СТЕФАНОВ
                     ГЕОРГИ НЕНКОВ ПАНОВ
                     ГЕОРГИ НИКИФОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ СТИЛИЯНОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КРЪСТЕВ
                     ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ СТИЛИЯНОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПЕТРОВ
                     ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГЕРГАНА СТОЯНОВА ДИМОВА
                     ГЕРГИНА ПЕНЧЕВА ТОМОВА
                     ГИНА СТАНЧЕВА ДИМОВА
                     ГИНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
                     ГИНКА НИКОЛОВА ДЕМИРОВА
                     ГИНКА ПАВЛОВА ЖЕЛЕВА
                     ГОСПОДИН КРЪСТЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ГРОЗДАНКА ДОЙЧЕВА ЯНЧЕВА
                     ДАМЯН ЗЛАТКОВ ЗЛАТЕВ
                     ДАМЯН ЛЮБОМИРОВ ДАМЯНОВ
                     ДАМЯН МИХОВ ДИМОВ
                     ДАМЯН НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ДАМЯН ТОДОРОВ ИЛИЕВ
                     ДАНАИЛ ДОБРОМИРОВ ЙОРДАНОВ
                     ДАНИЕЛ НЕЙЧЕВ КОЛЕВ
                     ДАНИЕЛА ДРАГОМИРОВА ЦВЕТКОВА
                     ДАНИЕЛА КАЛИНОВА ЙОРДАНОВА
                     ДАНИЕЛА МАРИНОВА ТИНЕВА
                     ДАНИЕЛА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА
                     ДАНИЕЛА ТОДОРОВА МАРИНОВА
                     ДАФИНКА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА
                     ДЕМИР АНГЕЛОВ ДЕМИРОВ
                     ДЕНИСЛАВА БОГДАНОВА БОГДАНОВА
                     ДЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕСИСЛАВ ХИНКОВ ХИНКОВ
                     ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА
                     ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ДЕТЕЛИНА РАДЕВА ЙОРДАНОВА
                     ДИАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИАНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     ДИАНА ЗЛАТКОВА МАРКОВА
                     ДИАНА КОЛЕВА НИКОЛОВА
                     ДИАНА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА
                     ДИАНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДИАНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
                     ДИАНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     ДИМАНКА ЙОРДАНОВА СЕРВАНОВА
                     ДИМИТРА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ДИМИТРА ПЕТРОВА ЯНКОВА
                     ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР БАНКОВ БАНКОВ
                     ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ КРЪСТЕВ
                     ДИМИТЪР ДУШКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КАМБУРОВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ДИМИТЪР МАРКОВ ГОЧЕВ
                     ДИМИТЪР МИТЕВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР РАДЕВ ЯНЕВ
                     ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ТОДОРОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ КОЛЕВ
                     ДИМИТЪР ТАШЕВ ФИЛЕВ
                     ДИМИТЪР ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДЕМИРОВ
                     ДИМО СТЕФАНОВ ДИМОВ
                     ДИМЧО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
                     ДИМЧО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
                     ДИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИЧКА МИЛЧЕВА ЛЮЦКАНОВА
                     ДИЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
                     ДИЯН АНГЕЛОВ ДРАГАНОВ
                     ДИЯН АТАНАСОВ ДРАГАНОВ
                     ДИЯН ИВАНОВ АНДРЕЕВ
                     ДИЯН МИХНЕВ ПЕТКОВ
                     ДИЯН ТРИФОНОВ ДОЧЕВ
                     ДИЯНА ПЕТРОВА ПЕНЕВА
                     ДОБРИН ПЕТРОВ КОЛЕВ
                     ДОБРИНКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА
                     ДОБРИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДОБРОМИР ВЪЛКОВ ДОБРЕВ
                     ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ДОБРОМИР МАРИНОВ НИКОЛОВ
                     ДОНИКА ЗДРАВКОВА БОЯДЖИЕВА
                     ДОНКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
                     ДОНКА ЕФТИМОВА ДИМОВА
                     ДОНКА ИВАНОВА ЦОНЧЕВА
                     ДОНКА СЪБКОВА СЪБЕВА
                     ДОРОТЕЯ МАРЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ДРАГАНКА ВЪЛЧЕВА ДОБРЕВА
                     ДРАГОМИРА МИЛЕНОВА МАРИНОВА
                     ДРУМЧО ЙОВЕВ ДРУМЕВ
                     ДУШКО ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ДЯКО СТОЯНОВ ДЯКОВ
                     ЕВГЕНИЯ ГАНЧЕВА КЛИМЕНТОВА-ДИМИТРОВА
                     ЕВГЕНИЯ ЖЕЛЯЗКОВА МАРКОВА
                     ЕЛЕНА БОРИСЛАВОВА ЯНАКИЕВА
                     ЕЛЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ЕЛЕНА ЧЕНКОВА СТОЯНОВА
                     ЕЛЕНА ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА ЯНЕВА МИХАЛЕВА
                     ЕЛЕНКА ДОБРЕВА СЛАВОВА
                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА
                     ЕЛЕНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛКА КИРОВА ПЕТКОВА
                     ЕЛКА КОЛЕВА ЗЛАТАРОВА
                     ЕЛКА ПЕТРОВА ЯНЕВА
                     ЕМИЛ РУСЕВ МАРИНОВ
                     ЕМИЛ СТЕФАНОВ ЗЛАТАРОВ
                     ЕМИЛИЯ АСЕНОВА КЛИМЕНТОВА
                     ЕНЧО ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
                     ЖАСМИНА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА
                     ЖЕКО НИКОВ МИНЧЕВ
                     ЖЕКО СЪБКОВ СЪБЕВ
                     ЖЕЛЬО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ
                     ЖЕЛЯЗКА ТРЕНДАФИЛОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЖЕЛЯЗКО НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ЖЕЛЯЗКО ПЕТКОВ ВЪЛКАНОВ
                     ЖЕНЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ЖИВКА АНГЕЛОВА ДРАГАНОВА
                     ЖИВКА МАРИНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЖИВКА МАРКОВА ЖЕКОВА
                     ЖИВКА НЕЙЧЕВА КОЛЕВА
                     ЖИВКА РАДЕВА СТАНЧЕВА
                     ЖИВКА СТАНЕВА НАЙДЕНОВА
                     ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ЖИВКО ДИМОВ МИТЕВ
                     ЖИВКО ДИМОВ НЕДЕВ
                     ЖИВКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     ЖОРЖЕТА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА
                     ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ЗЛАТИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ЗЛАТИНКА МЕТОДИЕВА КАЛЧЕВА
                     ЗЛАТКА ЗЛАТЕВА ДИМОВА
                     ЗЛАТКА МАРКОВА ЙОРДАНОВА
                     ЗЛАТКА ПЕТРОВА ДИМОВА
                     ЗЛАТКА ПЕТРОВА ФИЛЕВА
                     ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ДИМОВ
                     ИВАЙЛО ПЕТРОВ АПОСТОЛОВ
                     ИВАЙЛО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ИВАН АНДРЕЕВ СТАНЧЕВ
                     ИВАН ВЪЛКОВ ЖЕКОВ
                     ИВАН ВЪЛКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ГОСПОДИНОВ ДЯНКОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ
                     ИВАН ДОЙЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН МАРКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН МИТКОВ СТАНЧЕВ
                     ИВАН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ СЛАВОВ
                     ИВАН ПЕЕВ ЯНКОВ
                     ИВАН СВЕТЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН СЛАВОВ АНДРЕЕВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ДРАГАНОВ
                     ИВАН ТОНЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ЖЕЧЕВА
                     ИВАНКА ВЕЛИКОВА КОСТАДИНОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
                     ИВАНКА ДЕМИРОВА ЛЕФТЕРОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
                     ИВАНКА НАЙДЕНОВА КРЪСТЕВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ДЕМИРОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     ИВАНКА ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВЕЛИН ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
                     ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     ИВЕЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ИВЕЛИНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
                     ИВЕЛИНА ПАНАЙОТОВА ДИМИТРОВА
                     ИВЕТ ЖИВКОВА ДИМИТРОВА
                     ИВО ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИРАКЛИТОС ГЕОРГИС НЕРАНДЗИС
                     ИРИНА АНГЕЛОВА СТАНКОВА
                     ИРИНКА ПЕНЕВА ЙОРДАНОВА
                     ИСКРА МАРИНОВА ДИМОВА
                     ЙОВКА ПЕТРОВА ДЯКОВА
                     ЙОРДАН АВРАМОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ МИХАЛЕВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ЙОРДАН ГОСПОДИНОВ ПЕТКОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН МИХАЙЛОВ СЛАВОВ
                     ЙОРДАН МИХАЛЕВ ПЕТКОВ
                     ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ПАВЛОВ КОЛЕВ
                     ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ТОДОРОВ КЪНЧЕВ
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
                     ЙОРДАНКА ЖЕКОВА ВЪЛКАНОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА СЛАВОВА
                     ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА СЪБЕВА
                     ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА МАРИНОВА
                     ЙОРДАНКА СЛАВОВА НИКОВА
                     ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ПЕЙЧЕВА
                     ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ЦВЕТКОВА
                     ЙОРДАНКА ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА
                     ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ЗЛАТИНОВА
                     КАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     КАЛИН ЕМИЛОВ ЗЛАТАРОВ
                     КАЛИН ЙОРДАНОВ ЧЕРНЕВ
                     КАЛИНКА ВЪЛЧЕВА МИНОВА
                     КАЛОЯН ЕНЧЕВ ИВАНОВ
                     КАЛОЯН КРАСИМИРОВ ЦВЕТКОВ
                     КАЛУДКА СТАНКОВА ЙОРДАНОВА
                     КАЛЯ ЙОРДАНОВА ДРАГНЕВА
                     КАТЕРИНА ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА
                     КАТИНКА ДЕМИРОВА ИВАНОВА
                     КЕРАНКА СТАНЧЕВА ДИМОВА
                     КЕРАЦА ЛЕФТЕРОВА НЕДЯЛКОВА
                     КИРИЛ МАРЧЕВ МАРКОВ
                     КИРИЛ НЕЙЧЕВ ДИМОВ
                     КИРЧО ЖЕЛЕВ КОЛЕВ
                     КИРЧО РАДНЕВ КИРЧЕВ
                     КЛИМЕНТ ВЪРБАНОВ КОСТОВ
                     КОНСТАНТИН ХРИСТОВ РАДЕВ
                     КОСТАДИНКА КУМАНОВА ПЕТКОВА
                     КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
                     КРАСИМИР КЪНЧЕВ ЦВЕТКОВ
                     КРАСИМИР МАРИНОВ ЛЕФТЕРОВ
                     КРАСИМИРА ДОЙЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     КРАСИМИРА ДРУМЕВА ПЕТКОВА
                     КРЕМЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     КРЕМЕНА РАДЕВА РАДЕВА
                     КРЪСТИНКА НЕДЕВА СТОЙЧЕВА
                     КРЪСТЮ АТАНАСОВ КРЪСТЕВ
                     КЪНЧО АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
                     ЛИДИЯ НАЙДЕНОВА НАЙДЕНОВА
                     ЛИЛИЯ БОЙКОВА ТОДОРОВА
                     ЛИЛИЯ ВЛАДИСЛАВОВА ПЕТРОВА
                     ЛЮБОМИР ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
                     ЛЮДМИЛ МАРИНОВ ЛЕФТЕРОВ
                     МАГДАЛЕНА МАРИНОВА СТАНЧЕВА
                     МАРИАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЙКА КОЛЕВА РУСКОВА
                     МАРИЙКА ЛЕФТЕРОВА ЗАХАРИЕВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ДЯНКОВА
                     МАРИЙКА СТЕФАНОВА БАЛКАНСКА
                     МАРИЙКА ТОДОРОВА ПЕНЕВА
                     МАРИЙКА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
                     МАРИН ДИМИТРОВ БАНКОВ
                     МАРИН ЛЕФТЕРОВ МАРИНОВ
                     МАРИН МАРИНОВ ЛЮЦКАНОВ
                     МАРИН НИКОЛОВ МАРИНОВ
                     МАРИН СТОЯНОВ МАРИНОВ
                     МАРИНА АЛЕКСИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     МАРИНА КАЛЧЕВА КАЛЧЕВА
                     МАРИНКА ЖЕКОВА ДИМОВА
                     МАРИНКА ЙОРДАНОВА СТАНЧЕВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЯ ВЕЛИЧКОВА ТРИФОНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ПАНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ЯНКОВА
                     МАРИЯ МИХАЛЕВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ЖЕКОВА
                     МАРИЯ ЯНЕВА МИХАЛЕВА
                     МАРИЯН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     МАРИЯНА ИВАНОВА ДИМОВА
                     МАРИЯНА НИКОЛОВА ДЕМИРЕВА
                     МАРТИН ЖИВКОВ ДИМИТРОВ
                     МАРТИН ЖИВКОВ НЕДЕВ
                     МАРТИН КИРИЛОВ МАРКОВ
                     МАРТИН СТАНИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
                     МАРТИН ТОДОРОВ НИКОЛОВ
                     МАРТИН ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     МАРЧО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАЯ ЙОРДАНОВА МИХАЛЕВА
                     МЕРАЛ ФИКРИЕВА ОСМАНОВА
                     МЕРДИН РИДВАНОВ БЕЛИЛОВ
                     МЕХМЕД ХАСАНОВ ХАСАНОВ
                     МИГЛЕНА ВЪЛЧЕВА ТОДОРОВА
                     МИГЛЕНА ДИМЧЕВА МИТЕВА
                     МИГЛЕНА СЛАВОВА МИТЕВА
                     МИЛЕН РАДКОВ КОЛЕВ
                     МИЛЕН СЛАВОВ МИНКОВ
                     МИЛЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     МИЛЕН ТОДОРОВ ЯНАКИЕВ
                     МИЛЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     МИЛИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МИЛКА АМПАНИК СТОЯНОВА
                     МИЛКА ЖЕЛЯЗКОВА ЗЛАТЕВА
                     МИЛКА ИВАНОВА БОЙКОВА
                     МИЛКА ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА
                     МИЛКА ТОДОРОВА ДИМОВА
                     МИМА ПЕНКОВА НИКОЛОВА
                     МИНКО СЛАВОВ ЙОРДАНОВ
                     МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ МАРКОВ
                     МИРОСЛАВА НИКОЛАЕВА ДИМОВА
                     МИРОСЛАВА СТЕФАНОВА ДИМОВА
                     МИРЧО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     МИТКО ИВАНОВ МИТКОВ
                     МИТКО ПАВЛОВ МИТЕВ
                     МИТКО ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     МИХАИЛ АНГЕЛОВ МИХАЛЕВ
                     МИХАИЛ АНГЕЛОВ МИХАЛЕВ
                     МИХАИЛ НИКОЛОВ МИХАЛЕВ
                     МИХАИЛ СЛАВОВ ТОДОРОВ
                     МИХАИЛ ЧАНЕВ МИХАЛЕВ
                     МИХАЛ ДИМОВ СТОЯНОВ
                     МИХНА БОЙКОВА ВЕЛИКОВА
                     МЛАДЕН ДУШКОВ МАРИНОВ
                     МОМЯНА ДИМОВА ДЯНКОВА
                     НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-ЦВЕТКОВА
                     НАДЕЖДА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     НАДЯ ВЪЛЧЕВА НИКОЛОВА
                     НАЙДЕН ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ
                     НАЙДЕН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
                     НАЙДЕН СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ
                     НАЙДЕН СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ
                     НАТАЛИЯ МАРИНОВА НЕДЯЛКОВА
                     НАТАЛИЯ РУМЕНОВА ДИМИТРОВА-ДИКОВА
                     НЕВЕНА БОРИСОВА МИТОНЧЕВА
                     НЕВЕНА ВЕЛИКОВА АТАНАСОВА
                     НЕВЯНКА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА
                     НЕДА СТАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕДКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     НЕДКА ИВАНОВА НЕДЕВА
                     НЕДКА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕДКО ГЕОРГИЕВ ПАНОВ
                     НЕДКО СТАНЧЕВ ДИКОВ
                     НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     НЕДЯЛКА ДОБРЕВА ЖЕКОВА
                     НЕДЯЛКА КОЛЕВА ЛЮЦКАНОВА
                     НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА
                     НЕДЯЛКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
                     НЕДЯЛКА СТОЙЧЕВА СИМЕОНОВА
                     НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ДРАГНЕВА
                     НЕДЯЛКО ДОБРОМИРОВ ДОБРЕВ
                     НЕЙЧО КОЛЕВ МАРИНОВ
                     НЕЛИ АТАНАСОВА МИТОНЧЕВА
                     НЕЛИ ДИМОВА ИВАНОВА
                     НЕЛИ РУСЕВА МАРИНОВА
                     НЕСРИН ИСМАИЛ РАФЕТ
                     НИКОЛА АНДОНОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛА ДРУМЕВ КОЛЕВ
                     НИКОЛА КИРИЛОВ ЗАХАРИЕВ
                     НИКОЛА МИХАЛЕВ ДИМОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
                     НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ ДЕМИРОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
                     НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДИМОВ
                     НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ДИМОВ
                     НИКОЛАЙ НИКОЛОВ КИРИЛОВ
                     НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ДИМОВ
                     НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     НИКОЛЕТА ПЕТРОВА МИХАЛЕВА
                     НИКОЛИНКА ЖЕЛЕВА АТАНАСОВА
                     НИКОЛИНКА ТОДОРОВА ВЪЛКАНОВА
                     НИНА СТАНЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     ОГНЯН СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ
                     ОКСАНА ВИТАЛИЕВНА НАЙДЕНОВА
                     ПАВЕЛ ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
                     ПАВЕЛ НИКОЛОВ ДИМОВ
                     ПАВЕЛ РАДЕВ РАДЕВ
                     ПАВЛИНА ИВАНОВА МИХАЛЕВА
                     ПАВЛИНА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ПАВЛИНА ПАНТЕЛЕЙМОНОВА ГАНЧЕВА-ПЕТРОВА
                     ПАВЛИНА СВЕТЛАНОВА ТОДОРОВА
                     ПАВЛИНКА КРУМОВА ИВАНОВА
                     ПАНАЙОТ ВЪЛЧЕВ ПАНАЙОТОВ
                     ПАНАЙОТ СЛАВОВ ДИМИТРОВ
                     ПАРАШКЕВА ВАСИЛЕВА ГОНШОР
                     ПЕНКА ВАСИЛЕВА РУСЕВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     ПЕНКА СЛАВОВА СТОЯНОВА
                     ПЕНЮ ПЕТРОВ ПЕНЕВ
                     ПЕПА ГЕОРГИЕВА КАРАЯНЕВА
                     ПЕРКА СТОЙКОВА СТЕФАНОВА
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ МАРКОВ
                     ПЕТКО СТЕФАНОВ ТОДОРОВ
                     ПЕТРА СТОЯНОВА МИХОВА
                     ПЕТРАНКА БАНКОВА КОЙЧЕВА
                     ПЕТРАНКА ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТРАНКА КАЛЧЕВА КАЛЧЕВА
                     ПЕТЪР АПОСТОЛОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ НИКОЛОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТАНОВ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР СИМЕОНОВ ИЛИЕВ
                     ПЕТЪР СЛАВОВ ЙОРДАНОВ
                     ПЕТЪР СТАНКОВ СТАНКОВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ МИТЕВ
                     ПЕТЬО БОЙКОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА ФИЛЕВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ПЕТЯ ХРИСТОВА РАДЕВА
                     ПЕШО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЛАМЕН АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ПЛАМЕН ДЕМИРОВ АНГЕЛОВ
                     ПЛАМЕН ДИМЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЛАМЕН ЖЕЛЯЗКОВ ВЪЛКАНОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН КЪНЧЕВ АПОСТОЛОВ
                     ПЛАМЕН НЕДКОВ ДИКОВ
                     ПЛАМЕН НЕЙЧЕВ МАРИНОВ
                     ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     ПЛАМЕНА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
                     ПРОДАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     РАДИ КОЛЕВ РАДЕВ
                     РАДИ МИТКОВ РАДЕВ
                     РАДИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     РАДИ РУМЕНОВ РАДЕВ
                     РАДИ ЯНЕВ ЯНЕВ
                     РАДКА АТАНАСОВА НАЙДЕНОВА
                     РАДКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА
                     РАДКА МИХНЕВА КОЛЕВА
                     РАДКО ТОДОРОВ РАДЕВ
                     РАДОСЛАВ АТАНАСОВ ДРАГАНОВ
                     РАДОСЛАВ СЛАВОВ СЛАВОВ
                     РОЗАЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     РОСЕН ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА
                     РОСИЦА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА
                     РОСИЦА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     РОСИЦА ЛЮЦКАНОВА ЛЮЦКАНОВА
                     РОСИЦА МИТЕВА ПЕНЕВА
                     РОСИЦА СТОЙКОВА ГОСПОДИНОВА
                     РОСИЦА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
                     РУЖА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА
                     РУМЯНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     РУМЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     РУСИ ИЛИЕВ РУСЕВ
                     РУСИ СТЕФАНОВ МАРИНОВ
                     РУСКА МИТЕВА ДИМИТРОВА
                     РУСКА ПЕТКОВА ЛЮЦКАНОВА
                     РУСКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
                     САШО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА
                     СВЕТЛА ИВАНОВА АНДРЕЕВА
                     СВЕТЛА КОЛЕВА МАРИНОВА
                     СВЕТЛА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
                     СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
                     СВЕТЛАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     СВЕТЛАНА КОЛЕВА ИЛИЕВА
                     СВЕТЛЮ ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     СВЕТОЗАР СТОЯНОВ МИТЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДОЙЧЕВ
                     СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
                     СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА НАТОВА
                     СИЯНА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА
                     СЛАВИ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ
                     СЛАВИ МИНКОВ СЛАВОВ
                     СЛАВИ ПЕЕВ ДИМОВ
                     СЛАВКА ПАНАЙОТОВА ДАЧЕВА
                     СЛАВКА ТОДОРОВА МИТЕВА
                     СНЕЖАНА СТОЙЧЕВА ЧОЛАКОВА
                     СОНЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
                     СОНЯ ПЕТЕВА ДИМИТРОВА
                     СОНЯ ПЕТКОВА ЛЕЧЕВА
                     СОФИЯ СТОЯНОВА РАДЕВА
                     СОФКА БЛАГОЕВА СТИЛИЯНОВА
                     СТАЙКО ДИМЧЕВ ДИМИТРОВ
                     СТАНИМИР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     СТАНИСЛАВ БОЖИДАРОВ СТОЕВ
                     СТАНИСЛАВ ДЕЯНОВ ДИКОВ
                     СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
                     СТАНИСЛАВ МАРЧЕВ ДИМИТРОВ
                     СТАНИСЛАВ МИЛКОВ НАТОВ
                     СТАНКА ВЕЛИКОВА ТРИФОНОВА
                     СТАНКА ГОСПОДИНОВА ПЕТРОВА
                     СТАНКА ЖЕЧЕВА ИВАНОВА
                     СТАНКА ЖЕЧЕВА СТОЯНОВА
                     СТАНКА ИВАНОВА МИТЕВА
                     СТАНКА НЕЙЧЕВА СИМЕОНОВА
                     СТАНКА ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     СТАНКА ТОДОРОВА ТИНЕВА
                     СТАНКО ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
                     СТЕЛА ДИМЧЕВА МИТЕВА
                     СТЕЛА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     СТЕЛИАНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     СТЕЛИЯН ЖИВКОВ НЕДЕВ
                     СТЕЛИЯН КИРЧЕВ КОЛЕВ
                     СТЕЛИЯНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     СТЕФАН ВЪЛКАНОВ ЙОРДАНОВ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ ДРАГАНОВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ КОПАЧЕВ
                     СТЕФАН НАЙДЕНОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ПЕТКОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФКА ДИМОВА ЙОРДАНОВА
                     СТЕФКА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
                     СТЕФКА МИТКОВА РАДЕВА
                     СТЕФЧО ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТИЛИЯНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     СТОЙКА КРЪСТЕВА МАРКОВА
                     СТОЙЧО ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ
                     СТОЯН ДОБРОМИРОВ ДОБРЕВ
                     СТОЯН ПЕТРОВ МИТЕВ
                     СТОЯН СЛАВОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН СТАНЕВ ТОДОРОВ
                     СТОЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ТОДОРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНА ЕНЕВА ЙОРДАНОВА
                     СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ДИМОВА
                     СТОЯНКА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА СТОЯНОВА НАТОВА
                     СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     СУЛТАНКА ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА
                     СЪБА ЖЕКОВА ПЕТРОВА
                     СЪБИН ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     СЪБКО ЖЕКОВ СЪБЕВ
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ТАНЯ МАРИНОВА ЧЕРНЕВА
                     ТИХОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ТИХОМИР ЖЕЛЕВ ТИНЕВ
                     ТИХОМИР ЖЕЛЯЗКОВ ДЕМИРОВ
                     ТОДОР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ДЕМИРОВ ДИМОВ
                     ТОДОР ДИМОВ ИЛИЕВ
                     ТОДОР ДИЯНОВ ДРАГАНОВ
                     ТОДОР ЙОРДАНОВ ДИМОВ
                     ТОДОР КОЛЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР КЪНЧЕВ АПОСТОЛОВ
                     ТОДОР МИРЧЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ МИХАЛЕВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
                     ТОДОР РАДЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР СТОЙЧЕВ ПЕТРОВ
                     ТОДОР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ТОДОРОВ ЧЕРНЕВ
                     ТОДОР ХРИСТОВ БАКЪРДЖИЕВ
                     ТОДОР ХРИСТОВ ПЕТКОВ
                     ТОДОРА ЛЮЦКАНОВА СТАНКОВА
                     ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОДОРКА ВЕЛИКОВА ДРУМЕВА
                     ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА
                     ТОДОРКА ДОЙКОВА МАРИНОВА
                     ТОДОРКА КОСТОВА ТОДОРОВА
                     ТОНИ ГОСПОДИНОВ ТОНЕВ
                     ТОНКА ИВАНОВА ЙОТОВА-СЛАВОВА
                     ТРИФОН АПОСТОЛОВ ТРИФОНОВ
                     ФАРИЕ ЮМЕРОВА ИСМАИЛОВА
                     ФОТИНКА ТРЕНДАФИЛОВА КОЛЕВА
                     ХРИСТИНА ИВАНОВА МИХАЛЕВА
                     ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАКЪРДЖИЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ПЕТКОВ ПЕТРОВ
                     ЦАНКО ДИМИТРОВ СТАНЕВ
                     ЦВЕТАНА ЯНЧЕВА ПАНАЙОТОВА
                     ЦВЕТОМИЛ МИЛЧЕВ ИВАНОВ
                     ЮЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНИ МИХАЛЕВ ЯНЕВ
                     ЯНКА ДИМИТРОВА БОРИСОВА
                     ЯНКА НЕДЕВА ДИКОВА
                     ЯНКА СЛАВОВА ЖЕЛЕЗОВА
                     ЯНКО СТОЯНОВ ЯНЕВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                          
                       ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ,               кметство Вълчи дол ,  секция № 003
    Адрес на избирателната секция: гр.Вълчи дол, СОУ"Васил Левски"-1 етаж

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АЙТЕН САЛИ ИБРЯМ
                     АЛЕКС ДИМИТРОВ ГАЙДАРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТКОВ КИРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ ИВАНОВ
                     АЛЕКСИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ МИТЕВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА ПАСКАЛЕВА ПЕНЕВА
                     АНГЕЛИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНГЕЛИНКА СТОЕВА МАРКОВА
                     АНДРЕЙ СТОЯНОВ БАНКОВ
                     АНЕЛИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     АНЕЛИЯ СТОЯНОВА КАЛЪЧЕВА
                     АНЕТА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     АНКА ДИМОВА СТОЙКОВА
                     АНКА НИКОЛОВА ДОЧЕВА
                     АНТОАНЕТА БОГДАНОВА ВИТАНОВА
                     АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА
                     АНТОН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     АПОСТОЛ ЙОВЕВ ДИМИТРОВ
                     АПОСТОЛ ПЕТКОВ МАРКОВ
                     АСЕН СИМЕОНОВ ВЕЛИКОВ
                     АСИБЕ ИБРЯМОВА ХАСАНОВА
                     АСЯ СИМЕОНОВА ВЕЛИКОВА
                     АСЯ ФИЛИПОВА ИГНАТОВА
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЗАРКОВ ГЕОРГИЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ ДИКОВ
                     АТАНАС НИКОЛОВ ХРИСТОВ
                     АТАНАС СТОЯНОВ МИХНЕВ
                     АТАНАСКА ГАНЧЕВА КАЛЪЧЕВА
                     АТАНАСКА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
                     АТАНАСКА ДОНЕВА ДИМИТРОВА
                     АТАНАСКА ТРАЯНОВА ТОНЕВА
                     АФИЗЕ КАДИРОВА САЛИЕВА
                     АХМЕД МЕХМЕДОВ АЛИШЕВ
                     АХМЕД СЮЛЕЙМАН АЛИОСМАН
                     БЕЛА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА
                     БЕЛУДКА КОСТАДИНОВА БОЖИЛОВА
                     БЛАГОВЕСТА ГЕНЧЕВА БЛАГОЕВА
                     БОГДАНА ДАМЯНОВА АТАНАСОВА
                     БОЙКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     БОРИС НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ БАНКОВ
                     ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ
                     ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ
                     ВАЛЕНТИН КОСТОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
                     ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
                     ВАЛЕНТИНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
                     ВАНЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ВАСИЛ МАРИНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ СТЕФАНОВ МАРИНОВ
                     ВАСИЛА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
                     ВАСИЛКА КОЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ВАСИЛКА ПРОДАНОВА КОЛЕВА
                     ВЕЛИКО МИТЕВ ПАВЛОВ
                     ВЕЛИКО НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
                     ВЕЛИСЛАВА МИГЛЕНОВА ПЕТКОВА
                     ВЕЛИЧКА ГОСПОДИНОВА КАЛЕВА
                     ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ВЕЛИЧКА СТОЙНОВА ТИЛЕВА
                     ВЕНЕТА СТАНЕВА ДИМОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     ВЕСЕЛИН ЧАВДАРОВ ВРАЧОВСКИ
                     ВЕСЕЛИН ЯНЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ДОЙЧЕВА ЗЛАТЕВА
                     ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ВИДА КОЛЕВА ИВАНОВА
                     ВИОЛЕТА ВАЛЕНТИНОВА КОЛЕВА
                     ВИОЛЕТА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     ВИОЛЕТКА КАЛОЯНОВА ПАВЛОВА
                     ВИТАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
                     ВЛАДИМИР ЗЛАТЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ВЪЛКО ЯНАКИЕВ СТОЯНОВ
                     ВЪЛЧО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ВЪЛЧО ИВАНОВ ПАВЛОВ
                     ВЪСКРЕСИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛИНА ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА ЯНКОВА
                     ГАЛИНА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
                     ГАЛИНА КЕРАНОВА ГРОЗЕВА
                     ГАЛИНА МАРИНОВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИНА СТОЯНОВА БОРИСОВА
                     ГАНА АТАНАСОВА НЕДЯЛКОВА
                     ГАНКА АНДРЕЕВА КОЛЕВА
                     ГАНКА ДЯКОВА ТИЛЕВА
                     ГАНКА ЖЕЛЕЗОВА ИВАНОВА
                     ГАНКА ТОДОРОВА РАДЕВА
                     ГЕНОВЕВА СЛАВОВА КОСТАДИНОВА
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РАДЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИЯНОВ БАЛЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЖЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ КИРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КИРЧЕВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЧОЛАКОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЯНКОВ
                     ГЕРГАНА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА КИРОВА
                     ГЕРГАНА НЕДЕВА АТАНАСОВА
                     ГЕРГАНА САШЕВА СТЕФАНОВА
                     ГЕРГИНА ИВАНОВА ДУШКОВА
                     ГИНКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     ГИНКА ЕНЕВА ПЕТРОВА
                     ГИНКА КЕРАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГИЧО ПАВЛОВ ДИМИТРОВ
                     ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ГОСПОДИНКА СЛАВОВА СТОЯНОВА
                     ГОШО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ГЮЛА ЛЮДМИЛОВА СТАНИСЛАВОВА
                     ГЮЛТЕН МУСТАФОВА ХАЛИЛОВА
                     ГЮЛФИЕ ЮСНИЕВА ОСМАНОВА
                     ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ДАНИЕЛА БАНКОВА МАРКОВА
                     ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ДЯНКОВА
                     ДАНЧО ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     ДАРИНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ДАРИНА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА
                     ДАРИНА МАРИНОВА НИКИТОВА
                     ДАРИНА ПЕТРАНКОВА ПАНЕВА
                     ДАРИНКА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
                     ДАРИНКА ЙОРДАНОВА ЗЛАТЕВА
                     ДЕМИР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     ДЕМИР СИМЕОНОВ ВЕЛИКОВ
                     ДЕМИР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
                     ДЕНА ПЕНЕВА ДИМИТРОВА
                     ДЕНИСЛАВ ТИХОМИРОВ ТРИФОНОВ
                     ДЕНЧО КОСТАДИНОВ БОНЕВ
                     ДЕСИСЛАВА БОГДАНОВА ВИТАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА СТАНКОВА
                     ДЕСПА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ДЕЯН КЕРАНОВ ГРОЗЕВ
                     ДЕЯН МИХАЛЕВ ДИМОВ
                     ДЕЯН РАДЕВ ВЕЛИКОВ
                     ДИАНА КОЛЕВА РУСЕВА
                     ДИАНА МАРЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     ДИМИТРА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ДИМИТРИНА ТОНЧЕВА СТОЯНОВА
                     ДИМИТРИНКА СТОЙЧЕВА ИВАНОВА
                     ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
                     ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ДОНЧЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ХРИСТОВА БАНКОВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЯНЧЕВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДЕМИРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ЖЕЛЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ МИРЧЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ НЕНЧЕВ
                     ДИМИТЪР ИГНАТОВ ТОНЕВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЧЕТМЕНСКИ
                     ДИМИТЪР МИЛКОВ КОСТАДИНОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПАНАЙОТОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
                     ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
                     ДИМИТЪР ЯНКОВ ПЕТКОВ
                     ДИМКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМО ИЛИЕВ ДИМОВ
                     ДИМЧО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
                     ДИМЧО ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ
                     ДИНА ВЕЛИКОВА МИТЕВА
                     ДИНКА АТАНАСОВА ЧЕТМЕНСКА
                     ДИНКА КИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИЧО КИРИЛОВ ГОСПОДИНОВ
                     ДИЯН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ДИЯН ДИЯНОВ СТОЯНОВ
                     ДИЯН СТОЯНОВ БАЛЕВ
                     ДИЯН СТОЯНОВ НИКОЛОВ
                     ДИЯН ЦАНЕВ БАНКОВ
                     ДИЯНА ГЕНЧЕВА БЛАГОЕВА
                     ДИЯНА НИКОЛОВА ВЪЛКОВА
                     ДОБРИ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ДОЙЧО ТОДОРОВ МИТЕВ
                     ДОНКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА
                     ДОРОТЕЯ СТОЯНОВА КАЛЕВА
                     ДОЧКО ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ
                     ДРАГО СТОЯНОВ ГОСПОДИНОВ
                     ЕВЕЛИНА БОГДАНОВА НИКОЛОВА
                     ЕКАТЕРИНА ПРОДАНОВА СТОЯНОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ЕЛЕНА ЖЕЛЕВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНА СТАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА СТОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА ЦВЕТАНОВА НЕДЯЛКОВА-БАКЪРДЖИЕВА
                     ЕЛЕНКА БОРИСОВА РУСЕВА
                     ЕЛЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕЕВА
                     ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА
                     ЕМИНЯ СЪДКЪЕВА САЛИЕВА
                     ЖАСМИНА ЗЛАТКОВА ВЕЛЧЕВА
                     ЖЕЛКА КОЛЕВА КОЛЕВА
                     ЖЕЛЯЗКО ЕНЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЯНЕВ
                     ЖЕЛЯЗКО НИКОЛОВ ДОБРЕВ
                     ЖЕЛЯЗКО ПАНЕВ ЯМБОЛОВ
                     ЖЕНЯ ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЖЕЧКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     ЖИВКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА
                     ЖИВКА ВЕЛИКОВА ЧАНЕВА
                     ЖИВКА ДЕМИРОВА ХРИСТОВА
                     ЖИВКА ЖИВКОВА НЕДЕВА
                     ЖИВКА МИНКОВА ЧАНЕВА
                     ЖИВКА МИХАЙЛОВА ТРОНКОВА
                     ЖИВКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
                     ЖИВКО ИВАНОВ ЖЕЛЕВ
                     ЖИВКО ПЕТРОВ СТОЯНОВ
                     ЖИВКО ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ
                     ЖИВКО СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
                     ЖИВКО СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖИВКО СТОЯНОВ МАРКОВ
                     ЗАРКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЗАФИРКА ИЛИЕВА АНДРЕЕВА
                     ЗВЕЗДАЛИНА ДИМЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
                     ЗЛАТИ ДЯНКОВ ЗЛАТЕВ
                     ЗЛАТИНА ЙОРДАНОВА ТОНЕВА
                     ЗЛАТИНА КРАСЕНОВА КОСТАДИНОВА
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ЗЛАТКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ЗЛАТКО ЖЕЧЕВ ВЕЛЧЕВ
                     ЗЛАТКО САШЕВ КИРОВ
                     ЗЛАТКО СЛАВОВ ХРИСТОВ
                     ИВАЙЛО АПОСТОЛОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ КИРОВ
                     ИВАЙЛО РАДОСЛАВОВ РАДЕВ
                     ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВЪЛЧЕВ ПАВЛОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     ИВАН ЖИВКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ДИНКОВ
                     ИВАН КИРИЛОВ НИКОЛОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН НЕНЧЕВ ПЕТРОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ПЕТРОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ИВАН СЪБЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ ЯНКОВ
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДРАГНЕВА
                     ИВАНКА ГОСПОДИНОВА ДИМОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИКОВА
                     ИВАНКА КОСТОВА ЙОРДАНОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА РАДЕВА
                     ИВЕЛИН СЛАВОВ ТОДОРОВ
                     ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ИВЕЛИНА ДИМЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА СЪБЕВА
                     ИВЕЛИНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
                     ИВИЛИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
                     ИЛИАНА ИЛИЕВА НЕДЕВА
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ КРУМОВ
                     ИЛИЯ МАРИНОВ МАРИНОВ
                     ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     ИЛКО АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
                     ИЛКО ЙОРДАНОВ ДРАГАНОВ
                     ИРИНА СТАНКОВА КАРДАМИС
                     ИСКРЕН ДИМОВ ДИМОВ
                     ЙОРГА РУСЕВА БАЕВА
                     ЙОРДАН БОЕВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАН ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛКОВ
                     ЙОРДАН ВАСИЛЕВ БАНЧЕВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КАЧИКОВ
                     ЙОРДАН ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ЗЛАТЕВ ДЯНКОВ
                     ЙОРДАН КЪНЧЕВ ЦВЕТКОВ
                     ЙОРДАН СТОЯНОВ КОЛЕВ
                     ЙОРДАН СТОЯНОВ МАРКОВ
                     ЙОРДАН ЧАВДАРОВ ВРАЧОВСКИ
                     ЙОРДАНКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
                     ЙОРДАНКА БОЙКОВА СТОЯНОВА
                     ЙОРДАНКА ДОЧЕВА ПЕТРОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЯМБОЛОВА
                     ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ЧЕРНЕВА
                     ЙОРДАНКА МИЛАНОВА КОЛИМЕЧКОВА
                     ЙОРДАНКА МИНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА СТАМАТОВА
                     ЙОРДАНКА РАДЕВА МИРЧЕВА
                     ЙОРДАНКА СЛАВОВА БОЕВА
                     ЙОРДАНКА ТОМОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     КАДИР КАРАНИЕВ САЛИЕВ
                     КАЛИН ЖЕЛЯЗКОВ ЕНЕВ
                     КАЛИН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     КАЛИНА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
                     КАЛИНА МАРКОВА КАРАКОСТОВА
                     КАЛЯ ВЪЛЧЕВА ДИНЕВА
                     КАМЕЛИЯ СТАНЕВА СТОЙЧЕВА
                     КАМЕН КУРТЕВ ПЕТРОВ
                     КАПКА ЙОРДАНОВА ВЕЛЧЕВА
                     КАПКА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
                     КАТЯ МИЛЕНОВА ВЕЛИКОВА
                     КАТЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
                     КЕРАНКА АТАНАСОВА МИТЕВА
                     КЕРАНКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА
                     КЕРАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     КИРИЛ ДИЧЕВ КИРИЛОВ
                     КИРИЛ ИВАНОВ КИРИЛОВ
                     КИРИЛ ХРИСТОВ КИРОВ
                     КИРО ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
                     КИРО ПЕТРОВ КОЛЕВ
                     КОЙКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     КОЛЮ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
                     КОЛЮ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     КОСТА ИВАНОВ ИВАНОВ
                     КОСТАДИНКА ВЪРБАНОВА ЙОРДАНОВА
                     КРАСИМИР ЗЛАТКОВ СЛАВОВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ КАЗАКОВ
                     КРАСИМИР ТОДОРОВ МАРИНОВ
                     КРАСИМИРА АТАНАСОВА ПЕТКОВА
                     КРАСИМИРА ПЕЙЧЕВА ПЕЕВА
                     КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     КРИСТИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     КРУМ ДИМИТРОВ КРУМОВ
                     КУРТИ ПЕТРОВ ПЕЙКОВ
                     КЪНЧО ЦВЕТКОВ ДОНЧЕВ
                     ЛЕВЕНТ СЪТКЪЕВ ШЕФКЪЕВ
                     ЛИЛИЯ ЖИВКОВА АНГЕЛОВА
                     ЛИЛЯНА КУЗМАНОВА ПЕТКОВА
                     ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ГАЙДАРОВА
                     ЛИЛЯНА ТАШЕВА СТОЯНОВА
                     ЛИПЧО ПЕЙЧЕВ ПЕЕВ
                     ЛЮЦКАН ПЕТКОВ ЛЮЦКАНОВ
                     МАРА ТРИФОНОВА ТРОНКОВА
                     МАРГАРИТА БОНЕВА СИМЕОНОВА
                     МАРИАНА ИВАНОВА ЗЛАТИНОВА
                     МАРИЕЛА ПЕЙЧЕВА ПЕЕВА
                     МАРИЙКА АТАНАСОВА НЕДЕВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА МИХНЕВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЙКА ЙОРДАНОВА ЙОВЕВА
                     МАРИЙКА КОЛЕВА МИТЕВА
                     МАРИЙКА КОЛЕВА ЯНЕВА
                     МАРИЙКА МАРИНОВА МИТЕВА
                     МАРИЙКА МИНЧЕВА ДОКТОРОВА
                     МАРИЙКА ПЕНЧЕВА АРСОВА
                     МАРИЙКА ПРОДАНОВА АТАНАСОВА
                     МАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ ТРОНКОВ
                     МАРИН ПЕТРОВ ДОЧЕВ
                     МАРИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     МАРИНА ЯНЕВА СТЕФАНОВА
                     МАРИНКА КИРОВА МАРИНОВА
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ДИМОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЖЕЛЕВА
                     МАРИЯ НЕДЯЛКОВА БОНЕВА
                     МАРИЯ СИМЕОНОВА КИРИЛОВА
                     МАРИЯНА ДОБРЕВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯНА МАРИНОВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯНА НЕДЕВА СТОЙЧЕВА
                     МАРИЯНА РАДЕВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯНА СТАНИМИРОВА КИРИЛОВА
                     МАРТИН КАМЕНОВ ПЕТРОВ
                     МАРТИНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
                     МАРЧО КИРОВ МАРКОВ
                     МАЯ ЖЕЛЯЗКОВА ПАВЛОВА
                     МЕЛДА КАДИРОВА САЛИЕВА
                     МИГЛЕН СТОЙЧЕВ ПЕТКОВ
                     МИЛЕН ГЕОРГИЕВ БАКЪРДЖИЕВ
                     МИЛЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     МИЛЕН МАРИНОВ ПРОДАНОВ
                     МИЛЕН НЕЙКОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     МИЛЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     МИЛЕНА ТОДОРОВА МАРИНОВА
                     МИЛКА ДЕНЕВА КОСТАДИНОВА
                     МИЛКА ДОБРЕВА КОЛЕВА
                     МИЛКА ЖЕКОВА ДИМИТРОВА
                     МИЛКА СЛАВОВА ВАСИЛЕВА
                     МИЛКО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
                     МИЛКО ЙОРДАНОВ СТОЙКОВ
                     МИЛКО КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
                     МИНКА ИВАНОВА БОЕВА
                     МИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МИРОСЛАВ КИРИЛОВ КУРТЕВ
                     МИРОСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ ТРОНКОВ
                     МИТКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     МИТКА ПЕНЕВА ДИМИТРОВА
                     МИТКО ВЕЛИКОВ МИТЕВ
                     МИТКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     МИХАЛ ДИМОВ ДИМИТРОВ
                     МЛАДЕН ЛЮЦКАНОВ ПЕТКОВ
                     МУСТАФА СЪТКЪЕВ ШЕФКЪЕВ
                     НАДЕЖДА АНДРЕЕВА МИШЕВА
                     НАДЕЖДА АТАНАСОВА ТРИФОНОВА
                     НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     НАТАЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ЯМБОЛОВА
                     НЕДА ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     НЕДЕЛЧО ДЕНЧЕВ БОНЕВ
                     НЕДКО ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
                     НЕДКО ДИМЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     НЕДКО МАРКОВ НЕДЕВ
                     НЕДЮ ПЕТРОВ НЕДЕВ
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     НЕДЯЛКА НЕДЕВА СТРЕЗЕВА
                     НЕДЯЛКА ПАРУШЕВА РАДЕВА
                     НЕДЯЛКА РАДЕВА ДИМИТРОВА
                     НЕДЯЛКА СТАНКОВА ПЕТРОВА
                     НЕЛИ НИКОЛОВА КАЛЪЧЕВА
                     НЕНКА КОСТОВА ТРИФОНОВА
                     НИКИФОР ГЕОРГИЕВ НИКИФОРОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ РУСЕВ
                     НИКОЛА СТОЯНОВ КРУМОВ
                     НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ВЪЛЕВ
                     НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ
                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ МИЛКОВ ЙОРДАНОВ
                     НИКОЛАЙ МИЛКОВ МАРИНОВ
                     НИКОЛАЙ НЕЙКОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ РАДКОВ АТАНАСОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ГРИГОРОВ
                     НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ СТОЯНОВ
                     НИКОЛИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛИНКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
                     НИКОЛИНКА МИТЕВА ДИМИТРОВА
                     НИКОЛИНКА МИТКОВА ПЕТРОВА
                     НИНА СТАНЧЕВА ХРИСТАКИЕВА
                     НУШКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     ПАВЕЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПАВЕЛ СТАНКОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИНА КИРОВА КОЛЕВА
                     ПАВЛИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ПАРАСКЕВА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
                     ПАУНА ХРИСТОВА МАРКОВА
                     ПЕЙКО ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ
                     ПЕЙЧО ЛИПЧЕВ ПЕЕВ
                     ПЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ТРОНКОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА
                     ПЕНКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
                     ПЕНКА ПАНАЙОТОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ПЕНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
                     ПЕНЧО ВАСИЛЕВ СТАНКОВ
                     ПЕТКО БЕЛЕВ ЛЕФТЕРОВ
                     ПЕТРА СТОЯНОВА КАТЕЛИЕВА
                     ПЕТРАНА КОЕВА ХРИСТОВА
                     ПЕТРАНКА ИВАНОВА ГУШЕВА
                     ПЕТРАНКА МАРИНОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТРАНКА СТЕФАНОВА МИТЕВА
                     ПЕТРАНКА ЯНЕВА КАЧИКОВА
                     ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДУШКОВ
                     ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ АРСОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР КУРТЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР СОФРОНИЕВ ГАЙДАРОВ
                     ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЯНКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЯНЧЕВ ПЕНЕВ
                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА ЯНЕВА
                     ПЕТЯ ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА
                     ПЕТЯ ЯНКОВА ЯНЕВА
                     ПЕЮ ГОЧЕВ ПЕЕВ
                     ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ МИТЕВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ЯНКОВ
                     ПЛАМЕН ЛЮЦКАНОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН МАРИНОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН МАРИНОВ ПРОДАНОВ
                     ПЛАМЕН МИТКОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ
                     ПЛАМЕН РАДЕВ ИВАНОВ
                     ПЛАМЕНА МАРКОВА КАРАКОСТОВА
                     ПРЕСЛАВА ИВАНОВА СЛАВОВА
                     РАДИ РАДЕВ МИТЕВ
                     РАДКА АТАНАСОВА ЧОЛАКОВА
                     РАДКА ВАСИЛЕВА ГОЧЕВА
                     РАДКА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА
                     РАДКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА
                     РАДКА ПАНАЙОТОВА АТАНАСОВА
                     РАДКО ДИМИТРОВ РАДЕВ
                     РАДКО КОЛЕВ АТАНАСОВ
                     РАДОМИР РАДКОВ КОЛЕВ
                     РАДОСЛАВ ПЕТКОВ РАДЕВ
                     РАДОСТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     РАДОСТИНА ПЛАМЕНОВА РАДЕВА
                     РАФЕТ АЛИЕВ ХАСАНОВ
                     РОСИЦА ЖЕКОВА МАРКОВА
                     РОСИЦА КИРИЛОВА ДЕМИРОВА
                     РОСИЦА ТОДОРОВА ЗЛАТЕВА
                     РУМЯНА ВЕЛИКОВА КОЛЕВА
                     РУМЯНА ИВАНОВА РУСКОВА
                     РУМЯНА КОЛЕВА ТОПАЛОГЛУ
                     РУМЯНА СТЕФАНОВА РАДЕВА
                     РУМЯНА ЯНЧЕВА БОРИСОВА
                     РУСКА ВЕЛИКОВА ЖЕЛЕВА
                     РУСКА ДОНЧЕВА БАЛЕВА
                     САШО ГЕОРГИЕВ БАКЪРДЖИЕВ
                     СВЕТЛА ВЪЛЧЕВА ПЕТКОВА
                     СВЕТЛА РАДЕВА КАРАГЬОЗОВА
                     СВЕТЛАНА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
                     СВЕТЛАНА ЯНКОВА ПАВЛОВА
                     СВЕТЛИН ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
                     СВЕТЛИН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
                     СВЕТЛИН РАДЕВ ДИМОВ
                     СВЕТОСЛАВ ЗЛАТКОВ КИРОВ
                     СВЕТОСЛАВА ДИМЧЕВА АКЪЕВА
                     СЕВДА ДЕМИРОВА АЛЕКОВА
                     СЕВДИЯ СЮЛЕЙМАНОВА ХЮСЕИНОВА
                     СЕВЕРИНА МИТКОВА МАРИНОВА
                     СЕЛИМ ОСМАНОВ ОСМАНОВ
                     СИЙКА СТАНЕВА ДИМИТРОВА
                     СИЛВИЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     СИМЕОН ВЕЛИКОВ АНГЕЛОВ
                     СИМЕОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     СИМЕОН СЛАВЧЕВ СИМЕОНОВ
                     СИМЕОНКА ПЕЕВА ПАВЛОВА
                     СИМОНА НИКИФОРОВА НИКИФОРОВА
                     СИНАН ИБРЯМ БЕЙТУЛА
                     СИЯНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     СЛАВИ ИВАНОВ ГУШЕВ
                     СЛАВКА ВЪЛЧЕВА ДИМОВА
                     СЛАВКА МИХНЕВА ЛЮЦКАНОВА
                     СЛАВЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
                     СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА КИРОВА
                     СНЕЖАНА ДЯКОВА ТОДОРОВА
                     СНЕЖАНА НИКОЛОВА СТАНЕВА
                     СНЕЖАНА СТАНЕВА ХРИСТОВА
                     СНЕЖАНКА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА
                     СНЕЖИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     СОФИЯ ПАНТЕЛЕЕВА БАКЪРДЖИЕВА
                     СПАСКА ЯНАКИЕВА СТАМАТОВА
                     СТАЙКА КОЛЕВА НЕЙКОВА
                     СТАНИМИР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     СТАНИМИР САШЕВ КИРОВ
                     СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЧЕРНЕВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ВИТАНОВА
                     СТАНКА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     СТАНКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ
                     СТАНКО ПЕТРОВ СТАНКОВ
                     СТАНЧО ИВАНОВ СТАМАТОВ
                     СТАНЮ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
                     СТЕФАН АТАНАСОВ КЕРАНОВ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ СТАМАТОВ
                     СТЕФАН КАЛЧЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТЕФАН МИХОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТЕФАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     СТЕФКА ЙОСИФОВА ВЪЛЧЕВА
                     СТЕФЧО ПЕТКОВ СТЕФАНОВ
                     СТИЛИАН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТИЛИЯН АНГЕЛОВ ТОНЧЕВ
                     СТИЛИЯН СТЕФАНОВ АТАНАСОВ
                     СТОЙКА ЯНКОВА ПЕТКОВА
                     СТОЙЧО МИГЛЕНОВ ПЕТКОВ
                     СТОЯН АТАНАСОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН БОЙКОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ БОЕВ
                     СТОЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ПАНЕВ МАРКОВ
                     СТОЯН ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     СТОЯН ПЕТРОВ КАЛЪЧЕВ
                     СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН СТОЯНОВ ПЕТКОВ
                     СТОЯН СТРЕЗЕВ ТОДОРОВ
                     СТОЯН ТАНЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ТОДОРОВ ХРИСТОВ
                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА КИРИЛОВА ГРИГОРОВА
                     СТОЯНКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
                     СТОЯНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
                     СЪБИ ТОДОРОВ СЪБЕВ
                     ТЕОДОРА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
                     ТИХОМИР ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
                     ТИХОМИРА ЗЛАТКОВА ЯНЕВА
                     ТОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ТОДОР СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     ТОДОР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ТОДОРКА АТАНАСОВА ЖЕЛЕВА
                     ТОДОРКА КОСТАНТИНОВА ЛЕФТЕРОВА
                     ТОНЧО НИКОЛОВ СТОЯНОВ
                     ТРЕНДАФИЛ МИНЧЕВ ТРОНКОВ
                     ФЕРДИ КАДИРОВ САЛИЕВ
                     ФИЛИС СЕЛИМОВА ОСМАНОВА
                     ФИЛЮ СТОЯНОВ ФИЛЕВ
                     ХРИСТИНА КУРТЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ХРИСТИНА ПРОДАНОВА ДИМИТРОВА
                     ХРИСТО ДЕМИРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЖЕКОВ ПЕТРОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ЯНКОВ
                     ХРИСТО СТРАТИЕВ ТОНЕВ
                     ЦАНЮ ИВАНОВ БАНКОВ
                     ЦВЕТАНКА МАРИНОВА ТОНЧЕВА
                     ЦВЕТАНКА НЕНКОВА АТАНАСОВА
                     ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА ДИМОВА
                     ЦВЯТКО ПЕТРОВ КОЛЕВ
                     ЦОНКА ДИМИТРОВА ВРАЧОВСКА
                     ЧАВДАР ТРИФОНОВ ВРАЧОВСКИ
                     ЧАНИ МИХАЛЕВ ЧАНЕВ
                     ЧЕРНЬО МАРИНОВ ПЕНЕВ
                     ШЕРФЕ ХАСАНОВА САЛИЕВА
                     ЩЕРЮ ПЕТРОВ МИХАЛЕВ
                     ЮЛИАН ЗЛАТКОВ ВЕЛЧЕВ
                     ЮРМЮС СЕЛИМОВА ОСМАНОВА
                     ЯВОР САШЕВ БАКЪРДЖИЕВ
                     ЯНА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА
                     ЯНА ДИМЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЯНАКИ ВЪЛКОВ СТОЯНОВ
                     ЯНКА ВЪЛЧЕВА ПАВЛОВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА
                     ЯНКА ДИМОВА МАРИНОВА
                     ЯНКА ДРАГНЕВА СТАНКОВА
                     ЯНКА ЗЛАТЕВА МАРИНОВА
                     ЯНКА КОСТОВА ИВАНОВА
                     ЯНКА МАРИНОВА ПЕТРОВА
                     ЯНКА ПЕНЧЕВА ТИЛЕВА
                     ЯНКА ПЕТКОВА ЯНЕВА
                     ЯНКА СТЕФАНОВА РАЙКОВА
                     ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЯНКО ПЕТРОВ ЯНЕВ
                     ЯНКО СТОЯНОВ ЯНЕВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                           

                       ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ,               кметство Вълчи дол,  секция № 004
    Адрес на избирателната секция: гр.Вълчи дол, СОУ"Васил Левски"-1 етаж

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АЙШЕ САЛИЕВА ИСМАИЛОВА
                     АЛБЕНА ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА
                     АЛБЕНА РАЙКОВА КРАСИМИРОВА
                     АЛЕКСА КАТЕЛИЕВА ВЕЛИКОВА
                     АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР САШЕВ СЛАВОВ
                     АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ДРАГАНОВ
                     АЛЕКСИ ДЕМИРОВ АЛЕКСИЕВ
                     АЛИ КАРАНИЕВ САЛИЕВ
                     АЛИ МАРТИНОВ ИЛИЕВ
                     АЛТИН ШЕНОЛОВ АХМЕДОВ
                     АНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     АНГЕЛ АЛБЕНОВ ПЕТРОВ
                     АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
                     АНГЕЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     АНГЕЛ ПЛАМЕНОВ ПАВЛОВ
                     АНГЕЛ ТИНЧЕВ ИЛИЕВ
                     АНГЕЛИНКА ВЕЛИКОВА ДИМОВА
                     АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     АНДРЕЙ ЯСЕНОВ СТОЯНОВ
                     АНДРИАН БОРИСОВ ДИМИТРОВ
                     АНЕТА САШЕВА ЙОРДАНОВА
                     АНИФЕ ШЕФКЕТ АРИФОВА
                     АНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
                     АНКА КУРТЕВА ДИМИТРОВА
                     АННА-МАРИЯ МАРИНОВА АТАНАСОВА
                     АНТОАНЕТА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА
                     АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ДОБРЕВА
                     АНТОН СТОЯНОВ АТАНАСОВ
                     АНТОНИЯ ЯНКОВА ИВАНОВА
                     АСЕН КИРИЛОВ АЛЕКСИЕВ
                     АСЕН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
                     АСЕН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЕНЕВ ДИМОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ КАЛЕВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ НИКОЛОВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     АТАНАС КРЪСТЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС МИНКОВ ВАСИЛЕВ
                     АТАНАС НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     АТАНАС НИКОЛОВ ИЛИЕВ
                     АТАНАС СЛАВОВ МИХАЛЕВ
                     АТАНАС СТАНЧЕВ ЙОРГОВ
                     АТАНАС СТЕФАНОВ ИВАНОВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ТОМОВ ЙОРДАНОВ
                     АТАНАСКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АТАНАСКА ВЕЛИЧКОВА КОСТОВА
                     АТАНАСКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     АТАНАСКА ИЛКОВА АСЕНОВА
                     АТАНАСКА ТОДОРОВА КАСАБОВА
                     АТАНАСКА ЯНАКИЕВА СЪБЕВА
                     АХНУР ФАТМЕ НАЗИФ
                     БАНКО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     БЕЛЧО СТЕФАНОВ СЪБЕВ
                     БИСЕР МАРКОВ БАЙЧЕВ
                     БОГДАН ГЕОРГИЕВ БАНКОВ
                     БОГОМИЛ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     БОЖАН ЕНЧЕВ АТАНАСОВ
                     БОЖИДАР ЕНЕВ ЙОРДАНОВ
                     БОЖИДАРА ДИЯНОВА АНДРЕЕВА
                     БОЖИДАРКА ПАСКОВА ПРОДАНОВА
                     БОЙКА РУМЕНОВА АТАНАСОВА
                     БОРИС ДИМИТРОВ БОРИСОВ
                     БОРИС ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
                     БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БАЙЧЕВ
                     БОРИСЛАВА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     БОЯН РУМЕНОВ МАРИНОВ
                     БЮРГЮН АЛИЕВА ДЕМИРЕВА
                     ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАЛЕНТИН СТАНКОВ ЛЮБЕНОВ
                     ВАЛЕНТИН ЯНКОВ КАЗАКОВ
                     ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ЕНЧЕВА
                     ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА СОТИРОВА
                     ВАЛЕНТИНА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
                     ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     ВАЛЕНТИНА ТОДОРКОВА ДИМОВА
                     ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
                     ВАНЬО СТОЯНОВ АНДРЕЕВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ВАСИЛКА РАДЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ВЕЛИКА ВАСИЛЕВА КАЗАКОВА
                     ВЕЛИКО АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
                     ВЕЛИКО АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     ВЕЛИЧКА ВЕЛИКОВА ЯНЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ВЪЛКОВА СТОЯНОВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНИКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕЛИЧКА НИКОЛАЕВА ДИЛОВА
                     ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА ДИЛОВА
                     ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ ЛЕФТЕРОВ
                     ВЕЛИЧКО ГОСПОДИНОВ КИРОВ
                     ВЕЛИЧКО ЯНЕВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕНЕТА МАРИНОВА ДЕМИРОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ЖЕЛЯЗКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА МИЛАНОВА
                     ВЕСЕЛИН ГРОЗДЕВ РАДЕВ
                     ВЕСЕЛИН МИНКОВ ГАНЧЕВ
                     ВЕСЕЛИН МИНКОВ СТОЯНОВ
                     ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
                     ВЕСЕЛИНА АНДРЕЕВА АТАНАСОВА
                     ВЕСЕЛИНА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
                     ВЕСЕЛИНА ДИМОВА АНДОНОВА
                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
                     ВЕСКА АСЕНОВА СТЕФАНОВА
                     ВЕСКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
                     ВЕСКА СТОИЛОВА СТОЯНОВА
                     ВЕСКО МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕСКО НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ВЕСКО ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ
                     ВИДА ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА
                     ВИДИН ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
                     ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ
                     ВИКТОРИЯ МАРИНОВА ПЕТРОВА
                     ВИОЛЕТА АПОСТОЛОВА ПЕЕВА
                     ВИОЛЕТА БОЖАНОВА ЕНЧЕВА
                     ВИОЛЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА
                     ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
                     ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ВЛАДИМИР СВЕТОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЪЛКАН ФИЛИПОВ БУРГУДЖИЕВ
                     ВЯРА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЯРА НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА
                     ВЯРКА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
                     ГАЛИН КИРИЛОВ ГОСПОДИНОВ
                     ГАЛИН ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ
                     ГАЛИНА МАРИНОВА МИХАЙЛОВА
                     ГАЛИНА СТАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИНА СТОИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИНА ЯНКОВА ДИЛОВА
                     ГАЛЯ АСЕНОВА КИРИЛОВА
                     ГЕНОВЕВА ЙОРДАНОВА КУРТЕВА
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
                     ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ РАДЕВ
                     ГЕОРГИ ГИЧЕВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ТОНЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ ИЛИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ ЧАКЪРОВ
                     ГЕОРГИ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЖЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ КРУМОВ МАРИНОВ
                     ГЕОРГИ КРЪСТЕВ АТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ КУРТЕВ АЛЕКСИЕВ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЯНЕВ
                     ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ СТАНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ТАШЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГОЧЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДИМОВ
                     ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА
                     ГИНКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ГИНКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
                     ГИНКА СЛАВОВА АТАНАСОВА
                     ГИНЬО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ГЛОРИЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
                     ГЮЛА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
                     ГЮЛКА АСЕНОВА СТЕФАНОВА
                     ГЮЛТЕН ЕРДЖАНОВА АЛИЕВА
                     ДАНАИЛ РАДОМИРОВ СТЕФАНОВ
                     ДАНИЕЛ РАУЛ-АНДРЕС ФЛОРЕС
                     ДАНИЕЛА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ДАНИЕЛА ЕНЕВА ДИМОВА
                     ДАНИЕЛА МАРИНОВА КРЪСТЕВА
                     ДАНИЕЛА МИТЕВА ДИМОВА
                     ДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДАНКА МИРКОВА ПЕТКОВА
                     ДАНКО ПЕТРОВ ЖЕКОВ
                     ДАРИНА ПАВЛОВА ДИМОВА
                     ДАРИНКА ВЕЛИКОВА ДИМОВА
                     ДАРИНКА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
                     ДАФИНКА КОЛЕВА ЧАКЪРОВА
                     ДЕАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ДЕМИР МИЛКОВ АЛЕКСИЕВ
                     ДЕМИР ЮЛИАНОВ СЪБЕВ
                     ДЕНИС ЕРДЖАНОВ АЛИЕВ
                     ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА ЕНЕВА
                     ДЕСПА ПЕТРОВА КОЛЕВА
                     ДЕСПА ХРИСТОВА ЧЕРНЕВА
                     ДИАНА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА
                     ДИАНА ПАВЛОВА ВЪЛКОВА
                     ДИАНА ПЕТРОВА ДИМОВА
                     ДИЛЯНА СТЕФАНОВА ЗАХАРИЕВА
                     ДИМИТРИЧКА БОЙКОВА ДОБРЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА РУСЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ДИМОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИЧКА СИМЕОНОВА СИМОВА
                     ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ВЕСКОВ ВЕЛИКОВ
                     ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ
                     ДИМИТЪР МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР СЛАВОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР СТАНИСЛАВОВ СТАНЧЕВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ БОРИСОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЕТКОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМКА ИВАНОВА ПАРУШЕВА
                     ДИМКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     ДИМО АНДОНОВ ЙОРДАНОВ
                     ДИМО АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ДИМО ВАСИЛЕВ ДИМОВ
                     ДИМО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
                     ДИМО ДИМИТРОВ ДИЛОВ
                     ДИМО ЕЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМЧО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ДИЯН АНДРЕЕВ АТАНАСОВ
                     ДИЯН ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ
                     ДИЯН ИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИЯН КРУМОВ МАРИНОВ
                     ДИЯН ПЕТКОВ ТОДОРОВ
                     ДИЯН ТОДОРОВ ДИМОВ
                     ДИЯН ЯНКОВ ИВАНОВ
                     ДИЯНА МИХАЙЛОВА РУСЕВА
                     ДИЯНА ТОДОРОВА ДИМОВА
                     ДОБРА МАРКОВА ТОДОРОВА
                     ДОБРА ПАСКОВА ДИМИТРОВА
                     ДОБРИ МИХАЙЛОВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИН ПЕТРОВ РАДЕВ
                     ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
                     ДОБРИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОБРОМИР ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
                     ДОЙЧО АТАНАСОВ МИНЧЕВ
                     ДОНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА
                     ДОНКА ЖЕЛЕВА КРАЛЕВА
                     ДОНКА КОЛЕВА МИХОВА
                     ДОНКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
                     ДОРА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
                     ДОСЮ МИНЧЕВ ПАНОВ
                     ДЯКО СТАНЧЕВ ХРИСТОВ
                     ЕВА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
                     ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ДОБРЕВА
                     ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     ЕКАТЕРИНА ЯНКОВА СТЕФАНОВА
                     ЕЛЕНА ВЪЛЧАНОВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЛАПАНОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
                     ЕЛЕНА МАРИНОВА БОРИСОВА
                     ЕЛЕНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     ЕЛЕНА ЯНКОВА ЧАКЪРОВА
                     ЕЛЕНКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА ЙОРГОВА
                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА ЙОРГОВА
                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ЕЛЕНКА ИЛИЕВА АТАНАСОВА
                     ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНКА КЕРАНОВА СТОЯНОВА
                     ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
                     ЕЛЕНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНКА ЯНЕВА ЯНЕВА
                     ЕЛЕОНОРА ВЕСКОВА СТЕФАНОВА
                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     ЕМИЛ ИЛИЕВ АСЕНОВ
                     ЕМИЛ СЪБЕВ БОРИСОВ
                     ЕМИЛИЯ АНТОНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     ЕМИЛИЯ СЕВДАЛИНОВА СТОЯНОВА
                     ЕМИНЕ МУСТАФОВА АЛИЕВА
                     ЕМИНЕ СЮЛЕЙМАН АХМЕД
                     ЕНЧО ИВАНОВ ЕНЧЕВ
                     ЕНЬО АТАНАСОВ СТЕФАНОВ
                     ЕНЮ ДИМОВ ДИМИТРОВ
                     ЕРДЖАН АЛИЕВ ХЮСЕИНОВ
                     ЖАНА АСЕНОВА ИВАНОВА
                     ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ЖЕЛЯЗКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА
                     ЖЕЛЯЗКО АТАНАСОВ МИХАЛЕВ
                     ЖЕЛЯЗКО ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
                     ЖЕЛЯЗКО МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЖЕЧКА ГЕОРГИЕВА БАНКОВА
                     ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЖИВКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЖИВКА ПЕЙЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЖИВКА ТОДОРОВА БАЛКАНСКА
                     ЖИВКО ВЕЛИКОВ СТЕФАНОВ
                     ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
                     ЖИВКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖИВКО КОЛЕВ ДИМОВ
                     ЖИВКО МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ЖИВКО НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ
                     ЖИВКО НИНОВ ХРИСТОВ
                     ЖИВКО СТОЙЧЕВ ИВАНОВ
                     ЖИВКО СТОЯНОВ АТАНАСОВ
                     ЖУЛИЕН НИКОЛАЕВ ДЕМИРОВ
                     ЖУЛИЕТА ЕНЕВА ДИМОВА
                     ЗАХАРИ ДАМЯНОВ ИЛИЕВ
                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА САВОВА
                     ЗЛАТКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
                     ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА КИРОВА
                     ЗЛАТКО МИХНЕВ ЗЛАТЕВ
                     ЗОРНИЦА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ЗОЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     ЗЮМБЮЛА РУМЕНОВА МАРИНОВА
                     ЗЮМБЮЛА СТЕФАНОВА СЪБЕВА
                     ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ ПЕТКОВ
                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН АСЕНОВ НИКОЛОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ
                     ИВАН ДОБРОМИРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЕНЧЕВ АТАНАСОВ
                     ИВАН ЗЛАТКОВ ЯНЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ СЛАВОВ
                     ИВАН КОСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
                     ИВАН МИТЕВ КРЪСТЕВ
                     ИВАН РАДЕВ ПЕТКОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ЙОТОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ПЕЕВ
                     ИВАН ЦАНЕВ БАНКОВ
                     ИВАН ЯНКОВ ВЕЛИКОВ
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА МАРКОВА
                     ИВАНКА ВАНГЕЛОВА НИКОЛОВА
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ЧАКЪРОВА
                     ИВАНКА ГОЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ДОБРЕВА ЙОТОВА
                     ИВАНКА ДУШКОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ЗДРАВКОВА МАРИНОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ИВАНКА ЙОРДАНОВА ДИМОВА
                     ИВАНКА РУСЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ИВАНКА СТЕФАНОВА СТАНЧЕВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     ИВАНКА ТОМОВА ЙОРДАНОВА
                     ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ИВЕЛИН ДИМОВ ВАСИЛЕВ
                     ИВЕЛИН МАРИНОВ СТОЕВ
                     ИВЕЛИН РОСЕНОВ МАРИНОВ
                     ИВЕЛИН СТЕФАНОВ ЯНКОВ
                     ИВЕЛИНА ЯНКОВА БЛАГОЕВА
                     ИВО ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИЛИАНА ДОБРИНОВА ИВАНОВА
                     ИЛИЙЧО АНГЕЛОВ МАРИНОВ
                     ИЛИЯ ДИМОВ ДИМОВ
                     ИЛИЯ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИЛИЯ ПЕТКОВ ГАНЧЕВ
                     ИЛИЯ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
                     ИЛИЯН МИРОСЛАВОВ СТАНЕВ
                     ИЛИЯНА БОЖАНОВА ЕНЧЕВА
                     ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
                     ИЛКА ЙОВЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИЛЧО ДИЯНОВ ИЛЧЕВ
                     ИРИНА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА
                     ИСКРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИСКРЕН РУМЕНОВ РАДЕВ
                     ИСМАИЛ ИСМАИЛОВ ИСМАИЛОВ
                     ЙОАНА ЕНЧЕВА ИВАНОВА
                     ЙОВКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЙОВКА ДИМИТРОВА КАПИНЧЕВА
                     ЙОВКА ЗЛАТИНОВА СТОЯНОВА
                     ЙОВКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
                     ЙОВЧО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОВЧО СТАВРЕВ ВАСИЛЕВ
                     ЙОРДАН БОЖИДАРОВ ЕНЕВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ БОРИСОВ
                     ЙОРДАН ДИМОВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАН МАРИНОВ АНГЕЛОВ
                     ЙОРДАН МИТЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ
                     ЙОРДАН СЛАВОВ ДОНЕВ
                     ЙОРДАН ХРИСТОВ ЧАКЪРОВ
                     ЙОРДАНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ЙОРДАНКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОРДАНКА ВАЛЕНТИНОВА ДИМОВА
                     ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ДОНЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА АНДРЕЕВА
                     ЙОРДАНКА ИЛИЕВА КОЛЕВА
                     ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАНКА КОЛЕВА ИЛИЕВА
                     ЙОРДАНКА МИНЧЕВА КОСТОВА
                     ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     ЙОРДАНКА СТОИЛОВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОРДАНКА СТОЙЧЕВА КИРОВА
                     КАДРИЕ АЛИЕВА ОСМАНОВА
                     КАЛИН ЖЕКОВ ЧУДОМИРОВ
                     КАЛИН ТОДОРОВ ДИМОВ
                     КАЛИНА БОГОМИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     КАЛИНА СТАНЕВА ИВАНОВА
                     КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     КАЛИНКА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА
                     КАЛИНКА РУСАНОВА ХРИСТОВА
                     КАЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     КАЛИНКА ЯНЕВА КОСТОВА
                     КАЛИЦА ЙОРДАНОВА СТОЙЧЕВА
                     КАЛОЯН ПЛАМЕНОВ ДИМОВ
                     КАЛЯ ПЕТРОВА МИТЕВА
                     КАТЯ СЛАВОВА БАНКОВА
                     КЕРАНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     КЕРАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ КИРИЛОВ
                     КИРИЛ ГОСПОДИНОВ КИРОВ
                     КИРИЛ ИЛИЕВ ПЕТРОВ
                     КИРИЛ КИРИЛОВ АЛЕКСИЕВ
                     КИРИЛ КИРИЛОВ КИРИЛОВ
                     КОЛЬО ПЕТРОВ КОЛЕВ
                     КОЛЮ ГИЧЕВ КОЛЕВ
                     КОСТА ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     КОСТА НАЙДЕНОВ КОСТОВ
                     КОСТАДИН СТАНКОВ ПЕТРОВ
                     КОСТАДИН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
                     КРАЛИ ДЕМИРОВ МИХАЙЛОВ
                     КРАЛЬО МАРТИНОВ ИЛИЕВ
                     КРАСЕН ДОБРОМИРОВ ИВАНОВ
                     КРАСЕН СТАНКОВ КУРТЕВ
                     КРАСИМИР БРАНИМИРОВ ДЕМИРОВ
                     КРАСИМИР ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ
                     КРАСИМИР КРАЛЕВ МИХАЙЛОВ
                     КРАСИМИР МАРИНОВ ХРИСТОВ
                     КРАСИМИР МЛАДЕНОВ БЛАГОЕВ
                     КРАСИМИРА АНТОНОВА КОЛЧЕВА
                     КРАСИМИРА РОСЕНОВА МАРИНОВА
                     КРЕМЕНА СТЕФАНОВА БОРИСОВА
                     КРИСТИНА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
                     КРУМ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     КРЪСТЮ АТАНАСОВ РАДЕВ
                     КУРТИ ЙОРДАНОВ КУРТЕВ
                     ЛЕВЕНТ САЛИ ИСМАИЛ
                     ЛИДИЯ КИРИЛОВА КУРТЕВА
                     ЛИЛИ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ЛИЛИ НИКОЛАЕВА ДЕМИРЕВА
                     ЛИЛЯНА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
                     ЛЮБА АНТОНОВА БАДЕВА
                     ЛЮБЕН АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ЛЮБОМИР ВЕЛИКОВ ЛЕФТЕРОВ
                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЛЮБЧО ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ
                     ЛЮДМИЛА АНТОНОВА ВРУБЛЕВСКА
                     ЛЮДМИЛА СТАНЧЕВА ХРИСТОВА
                     МАГДАЛЕНА КОСТОВА МАРИНОВА
                     МАРА МИХАЛЕВА ГОРАНОВА
                     МАРГАРИТА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИАНА АСЕНОВА МАРЧЕВА
                     МАРИАНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     МАРИАНА КРУМОВА СТОИЛОВА
                     МАРИАНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЕЛА РАУЛ-АНДРЕС ФЛОРЕС
                     МАРИЙКА АТАНАСОВА ИЛЧЕВА
                     МАРИЙКА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА
                     МАРИЙКА ГРОЗДЕВА ЕНЕВА
                     МАРИЙКА ЖЕКОВА ЙОРДАНОВА
                     МАРИЙКА КОЛЕВА СТОЕВА
                     МАРИЙКА МАРИНОВА ИЛИЕВА
                     МАРИЙКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЙКА ТОДОРОВА ВИТАНОВА
                     МАРИН АНГЕЛОВ МАРИНОВ
                     МАРИН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
                     МАРИН БОРИСОВ ДИМИТРОВ
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     МАРИН ИВАНОВ ЖЕЛЕВ
                     МАРИН ИВАНОВ СТОЕВ
                     МАРИН МАРИНОВ ЙОРДАНОВ
                     МАРИН МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИН НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ
                     МАРИН ПАНАЙОТОВ ДИМОВ
                     МАРИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     МАРИНА ТОДОРОВА БОНЕВА
                     МАРИНЕЛА ДИМОВА ИВАНОВА
                     МАРИНЕЛА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ ВЕЛИКОВА БАЛКАНСКА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ЙОВЧЕВА КУРТЕВА
                     МАРИЯ КИРИЛОВА СОТИРОВА
                     МАРИЯ НАСКОВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА МАДЖАРОВА
                     МАРИЯ ПАВЛОВА КОСТОВА
                     МАРИЯ ЮЛИЯНОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯНА КРУМОВА ВЕЛИКОВА
                     МАРИЯНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯНА МИХАЛЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЯНА СТАНКОВА АТАНАСОВА
                     МАРКО БАЙЧЕВ МАРКОВ
                     МАРТИН ИЛИЕВ АСЕНОВ
                     МАРТИН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАЯ СИМЕОНОВА ИЛИЕВА
                     МАЯ СТОИЛОВА СТОЯНОВА
                     МЕРГЮЛ СЮЛЕЙМАНОВА ИСМАИЛОВА
                     МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ СЮЛЕЙМАНОВ
                     МИГЛЕНА МИТЕВА ЖЕЛЕВА
                     МИГЛЕНА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     МИЛЕН ИВОВ ИЛИЕВ
                     МИЛЕН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     МИЛЕН ТОДОРОВ ДИМОВ
                     МИЛЕН ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЧЕРНЕВА
                     МИЛЕНА КИРЧЕВА ЕМИЛОВА
                     МИЛЕНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
                     МИЛЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     МИЛЕНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     МИЛКО КИРИЛОВ АЛЕКСИЕВ
                     МИЛКО МИНКОВ БОГДАНОВ
                     МИЛКО МИХНЕВ ЗЛАТЕВ
                     МИМИ АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     МИНКА АЛЕКСАНДРОВА ДОЙЧЕВА
                     МИНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     МИНКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     МИНКА ЯНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     МИНКО ПЕТКОВ ГАНЧЕВ
                     МИРА ГЕОРГИЕВА МЕШИНЕВА
                     МИРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ НАСКОВ
                     МИРОСЛАВ СТОЙЧЕВ СТАНЕВ
                     МИТА СТОЯНОВА МИТЕВА
                     МИТКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
                     МИТКА СТОЯНОВА БАНКОВА
                     МИТКО ИВАНОВ КРЪСТЕВ
                     МИХАИЛ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
                     МИХАИЛКА ПЕТРОВА СТАНКОВА
                     МИХАЛ ЙОРДАНОВ МИТЕВ
                     МЛАДЕН МИЛКОВ МАДЖАРОВ
                     МОНИКА СТЕФКОВА ГЕОРГИЕВА
                     МУКАДИС ИСМАИЛОВА ИСМАИЛОВА
                     МЮРВЕТ АЛИЕВА САЛИЕВА
                     НАДЖИЯ АЛИЕВА ИСМАИЛОВА
                     НАДЖИЯ САБРИ СЮЛЕЙМАН
                     НАДКА ГОСПОДИНОВА ИВАНОВА
                     НАЙДЕН КОСТОВ КОСТОВ
                     НЕДА ВЛАЕВА ДАСКАЛОВА
                     НЕДА ЗЛАТИНОВА МИХОВА
                     НЕДЕЛЧО ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     НЕДЕЛЯ ТОНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     НЕДКА НИКОЛОВА МАДЖАРОВА
                     НЕДКА РАДЕВА СТОЯНОВА
                     НЕДКО ТИНЧЕВ ИЛИЕВ
                     НЕДРЕТ СИНАН АДЕМ
                     НЕДЯЛКА ВЕЛИКОВА СТЕФАНОВА
                     НЕДЯЛКА ДЕМИРОВА АТАНАСОВА
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕДЯЛКА МИНКОВА ВАСИЛЕВА
                     НЕЙКА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА
                     НЕНКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     НЕРМИН ХАЛИЛОВА МУСТАФОВА
                     НИКОЛА АТАНАСОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ЙОРДАНОВ РАДЕВ
                     НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ КИРИЛОВ
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ДЕМИРОВ АТАНАСОВ
                     НИКОЛАЙ ДЯКОВ ХРИСТОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ АСЕНОВ
                     НИКОЛАЙ КИРОВ ЧАКЪРОВ
                     НИКОЛАЙ КОСТОВ ЙОРДАНОВ
                     НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ АНДОНОВ
                     НИКОЛАЙ МАРИНОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ МОМЧИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ СТОЯНОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ АТАНАСОВ
                     НИКОЛИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
                     НИКОЛИНА СЛАВОВА КОЛЕВА
                     НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА
                     НИКОЛИНКА ДЕЛЕВА ДИМОВА
                     НИКОЛИНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
                     НИКОЛИНКА КОЛЕВА ТОДОРОВА
                     НИКОЛИНКА МИЛКОВА МАДЖАРОВА
                     НИКОЛИНКА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА
                     НИКУЛИНКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     НУРХАЯТ ИСМАИЛ МУСТАФОВА
                     ОГНЯН ВИТАНОВ СТЕФАНОВ
                     ОСМАН ФЕРАДОВ ОСМАНОВ
                     ПАВЕЛ ЗЛАТКОВ ТОДОРОВ
                     ПАВЛИНА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
                     ПАВЛИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ПАНЧО ПЕТКОВ ПАНОВ
                     ПАРАСКЕВ МАРИНОВ АТАНАСОВ
                     ПАРАСКЕВА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ПАРУШ ЯНЧЕВ ПАРУШЕВ
                     ПЕНКА АСЕНОВА БАЛЕВА
                     ПЕНКА РАЙНОВА НИКОЛОВА
                     ПЕНКА ТОДОРОВА БАЙЧЕВА
                     ПЕТКА АТАНАСОВА РАДЕВА
                     ПЕТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТКО СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТРА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ПЕТРАНКА ВИТАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ПЕТРАНКА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА
                     ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА
                     ПЕТРАНКА ДОБРЕВА ИВАНОВА
                     ПЕТРАНКА СТОЙКОВА ИВАНОВА
                     ПЕТЪР БАЙЧЕВ ВЕЛИКОВ
                     ПЕТЪР ВЕСКОВ ВЕЛИКОВ
                     ПЕТЪР ВИЧКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     ПЕТЪР ЖЕКОВ ДОЙЧЕВ
                     ПЕТЪР ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
                     ПЕТЪР КОЛЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР РУМЕНОВ ДЕМИРОВ
                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕЕВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ПЕТЯ СИМЕОНОВА ИВАНОВА
                     ПЛАМЕН АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
                     ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ
                     ПЛАМЕН ЖИВКОВ ДИМИТРОВ
                     ПЛАМЕН КЕРАНОВ СТОЯНОВ
                     ПЛАМЕНА РУМЕНОВА МАРИНОВА
                     ПОЛИНА ПОЛИТОВА ВЕЛИКОВА
                     РАДИ АТАНАСОВ ПЕТКОВ
                     РАДКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     РАДКА ДИМИТРОВА ПАНОВА
                     РАДКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА
                     РАДКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     РАДКА МИХОВА НИКОЛОВА
                     РАДКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
                     РАДКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     РАДКА ПЕТРОВА РАДЕВА
                     РАДКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     РАДКО ПЕТРОВ ДЯКОВ
                     РАДКО СТАНКОВ ЗЛАТИНОВ
                     РАДОМИР ДИЯНОВ ИЛЧЕВ
                     РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
                     РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
                     РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ КРЪСТЕВ
                     РАДОСЛАВ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     РАДОСЛАВ ЦВЕТАНОВ РУСЕВ
                     РАДОСТИН НИКОЛОВ ИЛИЕВ
                     РАДОСТИНА КУРТЕВА МОЛЦЕН
                     РАДОСТИНА ТОДОРОВА ДИМОВА
                     РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА ВЕЛИКОВА
                     РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ
                     РОСЕН ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     РОСИЦА ДЕМИРЕВА АЛЕКСИЕВА
                     РОСИЦА НЕДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА
                     РОСИЦА РУМЕНОВА РАШКОВА
                     РУЖА ИВАНОВА ДРУМЕВА
                     РУМЕН АТАНАСОВ ТОДОРОВ
                     РУМЕН БЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
                     РУМЕН ДОЧЕВ БОГДАНОВ
                     РУМЕН КОЛЕВ КОСТАДИНОВ
                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА
                     РУМЯНА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
                     РУМЯНА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА
                     РУМЯНА СЪБЕВА СТОЯНОВА
                     РУСА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
                     РУСАНКА АТАНАСОВА РУСЕВА
                     РУСКА НЕДЕВА МАРКОВА
                     РУСКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     САЛИ АЛИЕВ КАРАНИЕВ
                     САНДА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     САНДА ДИМОВА АНАНИЕВА
                     САШО АТАНАСОВ СЛАВОВ
                     САШО ОГНЯНОВ ОГНЯНОВ
                     САШО СЛАВОВ БАНКОВ
                     СВЕТЛА АНГЕЛОВА АЛЕКСИЕВА
                     СВЕТЛА ВАСИЛОВА ИЛИЕВА
                     СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА
                     СВЕТЛА ЮЛИЯНОВА СЪБЕВА
                     СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ СТАНКОВ
                     СВИЛЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     СЕБАЙДИН ДАНКОВ ПЕТКОВ
                     СЕВГЮНАЛ ХЮСЕИНОВ АРИФОВ
                     СЕВДА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
                     СЕВДА МАРЕВА НАСКОВА
                     СЕВДА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА
                     СЕВДАЛИНА ГАЛИНОВА ХРИСТОВА
                     СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     СЕВДИЕ АЛИЕВА КАРАНИЕВА
                     СЕВЕРИНА СТАНЧЕВА ЙОРГОВА
                     СЕРГЕЙ СОФИЕВ ИВАНОВ
                     СИЙКА МАРИНОВА АТАНАСОВА
                     СИЛВАНА МИРОСЛАВОВА СТАНЕВА
                     СИЛВИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     СИЛВИЯ ДИЯНОВА СТОЯНОВА
                     СИЛВИЯ СТАВРЕВА НИКОЛОВА
                     СИЛВИЯ ЯСЕНОВА СТОЯНОВА
                     СИМЕОН ИЛИЕВ СИМЕОНОВ
                     СИНАН АДЕМ САЛИМ
                     СИНАН НЕДРЕТ СИНАН
                     СЛАВИ ДИМИТРОВ СЛАВОВ
                     СЛАВКА ЕВГЕНИЕВА АНТОНОВА
                     СМИЛЕН ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ
                     СНЕЖАНА АТАНАСОВА ЛЮБЕНОВА
                     СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
                     СНЕЖАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     СНЕЖАНА ПЕТРОВА ГОЧЕВА
                     СОНЯ МАРИНОВА АСЕНОВА
                     СОНЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     СОФИЯ ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
                     СОФКА ДИЯНОВА ИЛЧЕВА
                     СОФКА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     СТАНИМИР СТОЯНОВ БАЛКАНСКИ
                     СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ ЙОРГОВ
                     СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
                     СТАНКА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
                     СТАНКА АТАНАСОВА МАРИНОВА
                     СТАНКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТАНКА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
                     СТАНКО КУРТЕВ СТАНКОВ
                     СТАНЧО АТАНАСОВ ЙОРГОВ
                     СТЕЛА МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА
                     СТЕЛИЯН ЙОРДАНОВ ДОНЕВ
                     СТЕЛИЯН СТАНИМИРОВ БАЛКАНСКИ
                     СТЕФАН АТАНАСОВ ИЛИЕВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ИВАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     СТЕФАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     СТЕФАН ЯНКОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА ПАНОВА
                     СТЕФКА НИКОЛАЕВА ДИЛОВА
                     СТЕФКА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТЕФКА ТИНЧЕВА НИКОЛОВА
                     СТИЛИЯН ИВАНОВ ЕНЧЕВ
                     СТИЛИЯН ТОДОРОВ ИЛИЕВ
                     СТОИЛ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
                     СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ЧЕРНЕВА
                     СТОЙКА ГРОЗДЕВА КОЛЕВА
                     СТОЙКА МИТЕВА ДИМОВА
                     СТОЙКА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЙЧО КИРИЛОВ ГОСПОДИНОВ
                     СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ
                     СТОЯН АТАНАСОВ КОЛЕВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ БОРИСОВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ПАСКАЛЕВ
                     СТОЯН ИЛИЕВ ЖЕЛЕВ
                     СТОЯН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТОЯН КЕРАНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН КУРТЕВ ЯНЧЕВ
                     СТОЯН ПЕТКОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН СТЕФАНОВ РАДЕВ
                     СТОЯН СТОЯНОВ АНДОНОВ
                     СТОЯН ТОДОРОВ БАЛКАНСКИ
                     СТОЯНКА ЗАФИРОВА ДОБРЕВА
                     СТОЯНКА ИЛИЕВА СТАНЕВА
                     СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ЗЛАТЕВА
                     СТОЯНКА СТАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     СУЗАНА СТАНИМИРОВА КИРИЛОВА
                     СУЛТАНКА СТЕФАНОВА МИХАЛЕВА
                     СУЛТАНКА ЯШАРОВА РЕДЖЕБОВА
                     СЪБИ СТЕФАНОВ СЪБЕВ
                     СЪБКА СЛАВОВА МИТЕВА
                     СЪБКА СТАТЕВА ГАНЧОВСКА
                     СЪЛЗИЦА МАРИАНОВА ИВАНОВА
                     СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛОВ ИСМАИЛОВ
                     СЮЛЕЙМАН ЮСМЕНОВ СЮЛЕЙМАНОВ
                     ТАНЯ ДИМОВА ДИМОВА
                     ТАНЯ ДИЧЕВА ХРИСТОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ЕФТИМОВА ЙОРДАНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА МАРЕВА ДИМИТРОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
                     ТЕНЬО МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА ДИМОВА
                     ТЕОДОРА РАУЛ-АНДРЕС ФЛОРЕС
                     ТИХОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ТИХОМИР ПЕТРОВ БАЙЧЕВ
                     ТОДОР АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ТОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ВАНГЕЛОВ АНДРЕЕВ
                     ТОДОР ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ВИТАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ДИМОВ ЧАКЪРОВ
                     ТОДОР ДРАГАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ПЕЕВ
                     ТОДОР ИЛИЕВ ДИМОВ
                     ТОДОР ИЛИЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР НЕДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОРА ИЛИЕВА СЛАВОВА
                     ТОДОРКА МИХАЙЛОВА РУСЕВА
                     ТОДОРКА ПАВЛОВА РУСЕВА
                     ТОДОРКА СЛАВОВА ПЕТРОВА
                     ТОДОРКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОДОРКА ТОДОРОВА ЛЕФТЕРОВА
                     ТОМА АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
                     ТОШКО НИКОЛОВ МАРИНОВ
                     ТУРАН МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ
                     ФАТМЕ АХМЕДОВА КАРАМУСТАФОВА
                     ФАТМЕ СЮЛЕЙМАНОВА НАЗИФ
                     ФЕРДАНЕ ИСМАИЛОВА ИСМАИЛОВА
                     ХАЛИЛ МУСТАФОВ РАИМОВ
                     ХАТИЖЕ КАДИРОВА СЮЛЕЙМАНОВА
                     ХАТИЖЕ СЮЛЕЙМАНОВА ИСМАИЛОВА
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ЧЕРНЕВА
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИЯНА ДИМИТРОВА ЕЛИСЕЕВА
                     ХРИСТО ДИМОВ ЧАКЪРОВ
                     ХРИСТО ДИНКОВ НИКОЛОВ
                     ХРИСТО ДУШКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
                     ХРИСТО СЪБЕВ СТОЯНОВ
                     ЦВЕТАН РУСЕВ СТОЯНОВ
                     ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА-БОГДАНОВА
                     ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА ДОЙЧЕВА
                     ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ПАСКАЛЕВА
                     ЦВЕТЕЛИН ИВАНОВ БАНКОВ
                     ЦОНКА ЖЕЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЮЛИАНА ДЯНКОВА ПЕТКОВА
                     ЮЛИЯ ФИЛИПОВА СТОЯНОВА
                     ЮЛИЯ ХРИСТОВА СТОЕВА
                     ЮЛИЯН ДОНЧЕВ АНКОВ
                     ЮЛИЯН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
                     ЮНЗИЛЕ ХАЛИЛОВА МУСТАФОВА
                     ЯНА НИКОЛАЕВА ДИЛОВА
                     ЯНИСЛАВ МАРИНОВ ПЕТРОВ
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     ЯНКА ДЕМИРОВА СТОЯНОВА
                     ЯНКА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     ЯНКА ЯНЕВА РАДЕВА
                     ЯНКО АСЕНОВ ИВАНОВ
                     ЯНКО АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ
                     ЯНКО ИВАНОВ КАЗАКОВ
                     ЯНКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     ЯНКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     ЯНКО КУРТЕВ ЯНЧЕВ
                     ЯНКО ТОДОРОВ ЗЛАТЕВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                         

                        ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.ВОЙВОДИНО,                кметство  Войводино,  секция № 005
    Адрес на избирателната секция: Читалище с.Войводино.

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АБИБЕ АЛИ ТЕФИК
                     АДЕМ ВЕДАТОВ ЧАКЪРОВ
                     АДЕМ РУФАДОВ РАШИДОВ
                     АЙША КЯМИЛОВА ХАСАНОВА
                     АЙШЕ РЕМЗИЕВА ТАХИРОВА
                     АЙШЕ ХАЙРИЕВА ИСМАИЛОВА
                     АЙШЕ ХАЛИЛОВА АХМЕДОВА
                     АЙШЕ ХАСАН ХАСАН
                     АЙШЯ АДЕМОВА МЕХМЕДОВА
                     АЛЕЙДИН АПТАРАМАНОВ МЕХМЕДОВ
                     АНДРЕЯН СИМЕОНОВ ЯМБОЛОВ
                     АПТУЛА ИБРЯМ ТЕФИК
                     АСЕН ОГНЯНОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     АТИЛЯ ИКСАН ФАХРИ
                     АФИЗЕ ЗЕКИРИЕВА БЕЙТУЛОВА
                     АФИЗЕ ТЕФИКОВА ГАФАРОВА
                     АХМЕД АПТАРАМАНОВ МЕХМЕДОВ
                     БАЙСЕ ФЕИМОВА ХЮСЕИН
                     БЕЙХАН МУСТАФОВ АЛИЕВ
                     БИЛЯНА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА
                     БИРСЯН МУСТАФОВА ОСМАНОВА
                     БИСЕР АСЕНОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
                     ВЕДАТ АДЕМОВ АХМЕДОВ
                     ВЕДАТ ИБРЯМОВ ЯМУКОВ
                     ВЕДИХА ВЕДАТОВА ЯМУКОВА
                     ВЕЙСАЛ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     ВЕСИЛЕ КАДИРОВА БЕКИРОВА
                     ВЪЛЧО ЙОРДАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА
                     ГЕНЮЛФЕРА БЕАМИЛОВА РАШИДОВА
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ МУТАФОВ
                     ГРАЦИЕЛА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
                     ГЮЛБАР АКЪЕВА АПТАРАМАНОВА
                     ГЮЛВЯР ФАРЕДИНОВА АПТАРАМАНОВА
                     ГЮЛДЖАН НЕДЖВЕТОВА МЕХМЕДОВА
                     ГЮЛСЮМ САЛИЕВА ИСМАИЛОВА
                     ГЮЛТЕН МУСТАФОВА ХАСАНОВА
                     ГЮЛТЯН РАШИДОВА ХАЛИЛОВА
                     ГЮЛЮМСЕР ОСМАН МЕХМЕД
                     ГЮСЮМ МЕХМЕДАЛИЕВА ПАЛОВА
                     ДЕЯН ПЕТРОВ КОЙНОВ
                     ДЖЕВАТ МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     ДЖЕВДЖЕТ МЕХМЕДОВ ИБРЯМОВ
                     ДЖЕЙЛЯН ДЖЕВАТОВА МЕХМЕДОВА
                     ДИАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ДИМИТРА ИВАНОВА РАДЕВА
                     ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ЧАКЪРОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМКА ЛАЗАРОВА СТОЯНОВА
                     ДИМО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМЧО ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     ДОНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
                     ЕВЕЛИН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
                     ЕЛЕНКА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
                     ЕМИНЕ ВЕЙСЕЛОВА ГАФАРОВА
                     ЕМНЕ МЮСТЕДЖЕБОВА ХОДЖОВА
                     ЕНГИН ИСМЕТОВ ХАЙРИЕВ
                     ЕОЗДЖАН НЕВЗАТ МУСА
                     ЕРДАН ЕТЕМОВ МЕХМЕДОВ
                     ЕРДЖАН НЕВЗАТ МУСА
                     ЕРДИНЧ НЕДЖВЕТОВ КОРНАЗОВ
                     ЕРОЛ ЕНГИНОВ ИСМЕТОВ
                     ЕТЕМ МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ
                     ЖЕЛКА ЙОРДАНОВА ГРИГОРОВА
                     ЗОРКА СТЕФАНОВА АЛЕКСИЕВА
                     ЗЮБЕИР КЯМИЛОВ ИСМАИЛОВ
                     ИБРЯМ ЮМЕРОВ МУСТАФОВ
                     ИБРЯМ ЮСНОФАТОВ ИБРЯМОВ
                     ИВАН ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ
                     ИВАНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ЙОРДАНОВА ДРУМЕВА
                     ИСМАИЛ МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
                     ИСМАИЛ ХАЙРИЕВ МЕХМЕДОВ
                     ИСМАИЛ ЮМЕРОВ ХАСАНОВ
                     ИСМЕТ ИБРЯМОВ БЕЙТУЛОВ
                     ИСМЕТ ХАЙРИЕВ ИСМАИЛОВ
                     ИСМЕТ ХАЛИЛОВ МУСТАФОВ
                     ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ АНДОНОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ДРУМЕВ ДРУМЕВ
                     ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ТОНЕВА
                     ЛЕВЕН АСЕНОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ЛЕВЕНТ ИКСАН ФАХРИ
                     МАРГАРИТА ГЕНОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЙКА ГОСПОДИНОВА ЧАКЪРОВА
                     МАРИЙКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЙКА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА
                     МАРИНКА НЕДЕЛЧЕВА БАЛЕВА
                     МАРИЯ ГАНЕВА НЕДЕЛЧЕВА
                     МЕЙРЕМ ГАЛИПОВА ИСМАИЛОВА
                     МЕРИ АСЕНОВА МАРИНОВА
                     МЕРТОЛ РАИМОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕХМЕД ХАЛИЛОВ МУСТАФОВ
                     МИГЛЕНА МЛАДЕНОВА КАМЧИЛИЕВА
                     МИЛКО СТАНИМИРОВ КИРИЛОВ
                     МИЛОСЛАВ МИТКОВ ИВАНОВ
                     МУКАДИС ХАСАНОВА ЧАУШЕВА
                     МУСТАФА АХМЕДОВ ИСМАИЛОВ
                     МУСТАФА ОСМАНОВ ХОДЖОВ
                     МУСТАФА ХАСАНОВ ИСМАИЛОВ
                     МЮНЕВЕР ИСАКОВА МУСТАФОВА
                     НАДЯ АСЕНОВА ПАНАЙОТОВА
                     НАЗЕТ ХАЛИЛОВА МУСТАФОВА
                     НЕВЗАТ РЕДЖЕБ МУСА
                     НЕВРИ ИСУФОВА ИБРЯМОВА
                     НЕДЖАД МЕХМЕД ШЕРИФ
                     НЕДКО ГОСПОДИНОВ ВЕЛИКОВ
                     НЕЖМИЯ АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
                     НЕХИРЕ МУХАРЕМОВА АДЕМОВА
                     НЕШЕ ЮНАЛОВА МУСТАФОВА
                     НИКОЛАЙ РАДУЛОВ МАРИНОВ
                     НИКОЛИНКА ДЕМИРОВА ФИЛИПОВА
                     НУРТЕН РИЗА МУСА
                     ОСМАН ИСМАИЛ ХАСАН
                     ПАРУШ ПЕНЧЕВ ЯНЕВ
                     ПЕНКА ПЕТРОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ПЕНЧО ЖЕКОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТКО СТОЕВ НИКОЛОВ
                     ПЛАМЕН ДРУМЕВ НИКОЛОВ
                     ПЪРВОЛЕТКА СТОЯНОВА ГЕНОВА
                     РАБИ ХАСАНОВА ИСМАИЛОВА
                     РАДОСТИНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА
                     РАИМ МЕХМЕДОВ ИСМАИЛОВ
                     РАШИД ХАЛИЛОВ ШЕРИФОВ
                     РЕДЖЕБ АЛИЕВ ГЕЛДИЕВ
                     РЕДЖЕБ ИСМАИЛ МЕХМЕД
                     РЕДЖЕБ МУСОВ АДЕМОВ
                     РЕМЗИЯ ЗЕКЕРИЕВА ЯМУКОВА
                     РИДВАНИЕ ХЮСЕИНОВА КОРНАЗОВА
                     РОСЕН СТОЯНОВ МАРИНОВ
                     САЛИ САЛИЕВ ТЕФИКОВ
                     САНИЕ ЮМЕРОВА ХОДЖОВА
                     САРЕ ИСАКОВА МЕХМЕДОВА
                     САФИЯ ИБРЯМОВА ХАЙРИЕВА
                     СВЕТЛОЗАР ЗЛАТЕВ СТОЯНОВ
                     СЕВАЛ ОСМАН ХЮСЕИН
                     СЕВДАН МЕХМЕДОВА БЕКИРОВА
                     СЕВДИЕ МУСТАФОВА АПТУЛОВА
                     СЕЗГИН СЕЙФЕТИНОВ ИСМАИЛОВ
                     СЕЙЕР АБИЛОВА РИЗОВА
                     СЕЙФЕТИН ТАСИНОВ ИСМАИЛОВ
                     СИНАН ИСМАИЛ МЕХМЕД
                     СЛАВКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ
                     СНЕЖАНКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
                     СТАНИМИР КИРИЛОВ АЛЕКСИЕВ
                     СТОЙКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
                     СТОЙКА ХРИСТОВА АНДОНОВА
                     СУЛТАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     СУНАЙ ВЕДАТОВ ИБРЯМОВ
                     ТАМАРА ИВАНОВНА ПЕЙЧЕВА
                     ТУНАЙ ХАСАНОВ ИСМАИЛОВ
                     ФАРЕДИН АПТАРАМАНОВ МЕХМЕДОВ
                     ФАТМЕ АЛИ МУСА
                     ФАТМЕ КАСИМОВА РАШИДОВА
                     ФАТМЕ МЕХМЕД РИЗОВА
                     ФАТМЕГЮЛ ОСМАНОВА МУСТАФОВА
                     ФЕДАТ РЕДЖЕБ МУСА
                     ФЕИМ ФЕРИД РИЗА
                     ФЕРИД ИРЕДЖЕБОВ РИЗОВ
                     ФИКРЕТ ЗЕЙНУНОВ ШЕРИФОВ
                     ФИКРИЕ МЕХМЕДОВА ОСМАНОВА
                     ФИКРИЯ МЕХМЕДОВА ГЕЛДИЕВА
                     ФИЛКА ИВАНОВА ЧАУШЕВА
                     ФИТНАТ МЕХМЕДОВА ШЕРИФОВА
                     ХАЛИЛ АЛИОСМАН САЛИ
                     ХАЛИЛ ШЕРИФОВ ХАЛИЛОВ
                     ХАЛИМ ИБРЯМОВ АХМЕДОВ
                     ХАСАН ТАСИНОВ ИСМАИЛОВ
                     ШЕХРИН МУСТАФА ШАБАН
                     ШИРИН РАШИДОВА МЕХМЕДОВА
                     ШУКРАН ФЕИМОВ РИЗОВ
                     ШУКРИ ФИКРЕТОВ ИБРЯМОВ
                     ЮКСЕЛ АХМЕДОВ АПТАРМАНОВ
                     ЮЛКЯР ЕРДИНЧЕВА НЕДЖВЕТОВА
                     ЮЛКЯР МУСТАФОВА ИСМАИЛОВА
                     ЮМЕР ОСМАНОВ ЧАУШЕВ
                     ЮРКЮШ НУРИЕВА КОРНАЗОВА
                     ЮСНУФАТ ИБРЯМОВ БЕЙТУЛОВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.ЩИПСКО,                   кметство Щипско,  секция № 006
    Адрес на избирателната секция: Клуб на пенсионера

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ КАРАКОЛЕВ
                     АНЖЕЛА ВАСИЛИЕВНА МАТРОНИЦКИ
                     АТАНАС ИВАНОВ БОРИСОВ
                     АТАНАС КОСТОВ КОЛЕВ
                     АТАНАС СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
                     АТАНАС СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     АТАНАСКА БАЕВА КАТЕЛИЕВА
                     БОРИС КИРОВ КАРАМФИЛОВ
                     БОРИСКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     БОРИСЛАВА ЙОРДАНОВА ВЕЛИКОВА
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕЛИЧКА РАДЕВА НЕДЕВА
                     ВЕЛИЧКА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕЛИЧКО ДРАГАНОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
                     ВЕСКА ПАСКОВА ЖЕЧЕВА
                     ВЪЛКО ДОЙЧЕВ ВЪЛКОВ
                     ВЯРА СИМЕОНОВА БАЕВА
                     ГАНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАНКА СИДЕРОВА ДОЙЧЕВА
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ГЕОРГИ РАДЕВ ДОБРЕВ
                     ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ДАНАИЛ ИВАНОВ СПАСОВ
                     ДАНИЕЛА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
                     ДЕМИР ПАНКОВ НИКОЛОВ
                     ДЕНА РАДЕВА МИХАЛЕВА
                     ДИМИТРА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ДИМИТРА МИХАЛЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ВЕЛИКОВА АТАНАСОВА
                     ДИМИТРИЧКА ВЪЛЧЕВА ПЕТРОВА
                     ДИМИТРИЧКА ЙОРДАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР ЖЕКОВ СЪБЕВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИНКА ТОДОРОВА МАРКОВА
                     ДИЯНА ПЕНКОВА АТАНАСОВА
                     ДОБРИНКА АТАНАСОВА СПАСОВА
                     ДОЙЧО ЖЕКОВ ДОЙЧЕВ
                     ДОЙЧО ЛЕФТЕРОВ ДОЙЧЕВ
                     ДЯНКА МАЛЧЕВА КАТЕЛИЕВА
                     ЕМИЛИЯ ГРИГОРОВА ВЪЛКОВА
                     ЖЕКО ДОЙЧЕВ ДОЙЧЕВ
                     ЖЕЛЮ ИЛИЕВ ЖЕЛЕВ
                     ЖЕЛЯЗА НЕДЕЛЧЕВА ДОЙЧЕВА
                     ЖЕЛЯЗКО МИХОВ ДИМОВ
                     ЖЕЧКА ЖЕЛЕВА МИТЕВА
                     ЖИВКО ВАСИЛЕВ СТАНЕВ
                     ЖИВКО КОСТОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     ИВАНКА КУЦАРОВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ПАНЕВА ПАВЛОВА
                     ЙОВКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ЙОРДАНКА МИХОВА МИХОВА
                     КАТЕЛИЯ ПАВЛОВ КАТЕЛИЕВ
                     КИРИЛ ВЕЛЕВ СОТИРОВ
                     КОСТАДИН РАДЕВ ФИЛЕВ
                     КРАСИМИР СТЕФАНОВ ИВАНОВ
                     КРЪСТИНКА ПЕНЕВА ИВАНОВА
                     ЛЕФТЕР ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВ
                     ЛИЛИЯНА ХРИСТОВА ЗЛАТЕВА
                     ЛЮБКА ПЕНЕВА КАРАМФИЛОВА
                     ЛЮБКА РАШКОВА ФИЛЕВА
                     ЛЮБОМИР ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВ
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ФИЛЧЕВА
                     МАРИЙКА ДРАГАНОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЙКА ЖЕЛЯЗКОВА РАДЕВА
                     МАРИЙКА СТОЙКОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЙКА ТОМОВА СТОЯНОВА
                     МАРИН ВЕЛИКОВ ЖЕЛЕЗОВ
                     МАРИНКА ПЕНЕВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ РАДЕВА МИТЕВА
                     МЕНЕКША БАНКОВА КОЛЕВА
                     МЛАДЕН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
                     НЕДЯЛКА РАДЕВА СТОЯНОВА
                     НИКОЛА РУСЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ТОДОРОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ РАДЕВ РАДЕВ
                     НИКОЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕТРОВА
                     НИНА ИВАНОВНА ДАМАСКИНА
                     ПАВЕЛ ИВАНОВ ВЪЛКОВ
                     ПАУНА ЙОРДАНОВА РАДЕВА
                     ПЕЙКА БАНКОВА ЧЕТМЕНСКА
                     ПЕНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
                     ПЕТРА ДИМИТРОВА МИТКОВА
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДОБРЕВ ДЕМИРОВ
                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
                     ПЪРВАН РАНГЕЛОВ ПЪРВАНОВ
                     РУСКА ПЕЙЧЕВА КРЪСТЕВА
                     СИМЕОН КОСТАДИНОВ БАЕВ
                     СНЕЖАНКА ГЕРГОВА ВАСИЛЕВА
                     СНЕЖИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЯНКОВ
                     СТЕФАНА РАДЕВА ЛЕФТЕРОВА
                     СТОЙКО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ПАВЛОВ КУЦАРОВ
                     СТОЯН ПАРАСКЕВОВ ПЕЕВ
                     СТОЯН СТОЯНОВ КЪНЕВ
                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     СТОЯНКА ИЛИЕВА ДОЙЧЕВА
                     СТОЯНКА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА
                     СТОЯНКА СТОЯНОВА ЖЕЛЕВА
                     СЪБКО ЖЕКОВ СЪБЕВ
                     ТАНЯ СТОЯНОВА БОРИСОВА
                     ТОДОР АТАНАСОВ ЖЕКОВ
                     ТОДОР КОСТОВ КОЛЕВ
                     ТОДОР МАНОЛОВ ПЕТРОВ
                     ТОДОРА МИТЕВА АНГЕЛОВА
                     ТОДОРКА БАНКОВА ТОДОРОВА
                     ТОДОРКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ТОДОРКА НИКОЛОВА КАЛОЯНОВА
                     ТРИФОН ЯНКОВ ТРИФОНОВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ ЗЛАТЕВ
                     ЯВОР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     ЯНИ ДИМИТРОВ РАДЕВ
                     ЯНКО КАЛОЯНОВ ПЕТРОВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.БРЕСТАК,                  кметство Брестак,  секция № 007
    Адрес на избирателната секция: Детска градина с.Брестак

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АДРЕАНА ЯНЧЕВА РАДЕВА
                     АЙШЕ МЕХМЕД ЮСУФ
                     АНА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     АНА ИВАНОВА РУСЕВА
                     АНГЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ ЖЕЧЕВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ КОСТОВ
                     АНГЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА АНГЕЛОВА
                     АНГЕЛИНА КРЪСТЕВА МИТЕВА
                     АНЕЛИЯ МИНКОВА АТАНАСОВА
                     АНЕТА ВЕЛИКОВА ХРИСТОВА
                     АНКА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
                     АНКА БОРИСОВА МИНЧЕВА
                     АННА ЧЕРНЕВА ЧЕРНЕВА
                     АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА ЕМКЕ
                     АНТОН МИТЕВ СЛАВОВ
                     АНТОНИЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     АСЕН ДЕМИРОВ АНГЕЛОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС МИТЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ПЕНЕВ ПЕНЕВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС СТОЯНОВ ДЖАМБАЗОВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАСКА ВЪЛКОВА ДРАГАНОВА
                     АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ДРУМЕВА
                     АТАНАСКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
                     БЛАГА ДИМЧЕВА АТАНАСОВА
                     БЛАГА ДОБРЕВА КИРОВА
                     БОГДАН ДОЧЕВ БОГДАНОВ
                     БОЙКА ВАСИЛЕВА МИХНЕВА
                     БОЙКА КРЪСТЕВА ЙОРДАНОВА
                     БОЙКА НЕНКОВА СТОЯНОВА
                     БОЯН ЯНЕВ БОЙКОВ
                     ВАСИЛ ТОДОРОВ ФИЛЧЕВ
                     ВАСИЛА КОЛЕВА МАРИНОВА
                     ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     ВЕЛИЗАР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
                     ВЕЛИКА ДОЧЕВА АНГЕЛОВА
                     ВЕЛИКА МИХАЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ВЕЛИКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ВЕЛИКО МАРИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ВЕЛИКО МАРИНОВ МАРИНОВ
                     ВЕЛИКО НИКОЛОВ КИРОВ
                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ЧЕРНЕВА
                     ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ВЕЛЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ФИЛЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ЦАНКОВА СТАНЕВА
                     ВЕЛИЧКА ЯНЧЕВА ИВАНОВА
                     ВЕЛЧО АНГЕЛОВ ВЕЛЧЕВ
                     ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ДЕМИРОВ
                     ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ СЛАВОВ
                     ВЕСКА МИХОВА ТОДОРОВА
                     ВЕСКО ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ВИДА МИХАЛЕВА КОЛЕВА
                     ВИДА СТАНЕВА ХРИСТОВА
                     ВИЧКА ДЯКОВА СЛАВОВА
                     ВЪЛКА МАРИНОВА ТОДОРОВА
                     ГАЛИНА ДИМИТРОВА ТИТЕВА
                     ГАНА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
                     ГАНЧО ТОДОРОВ ДЕМИРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ ДИЯНОВ МИТЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ МИТЕВ СЛАВОВ
                     ГЕРГИНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГЕРГИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     ГЕРГИНА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ГЕРГИНА РАДЕВА СИМЕОНОВА
                     ГИНА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
                     ГИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ГИНКА СЛАВОВА СЛАВОВА
                     ГИРГИНА БОЙКОВА ПЕТРОВА
                     ГОЧО ИЛИЕВ ПЕТКОВ
                     ДАНАИЛ ТОДОРОВ ПЕТКОВ
                     ДАРИНА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА
                     ДЕЛЯН ЯНЕВ БОЙКОВ
                     ДЕСПА ПЕТРОВА ДОЧЕВА
                     ДЕЯН КОЛЕВ ДЕМИРОВ
                     ДИМИТРА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ЖЕЧЕВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ЖИВКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МИХАЛЕВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР КАЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СЛАВОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЛЮЦКАНОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ СЛАВОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ЧЕРНЕВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ЯНКОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ СТАНЕВ
                     ДИМКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     ДИМКА ДИМИТРОВА КОСТОВА
                     ДИМКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ДИМКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
                     ДИМО МИХНЕВ ИЛИЕВ
                     ДИМЧО АТАНАСОВ ДИМОВ
                     ДИМЧО СТАНКОВ ДИМОВ
                     ДИМЧО СЯРКОВ СЯРОВ
                     ДИЯН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
                     ДИЯН РАДОСЛАВОВ СТАНЕВ
                     ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ДОБРА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
                     ДОБРА КОСТОВА МИТЕВА
                     ДОБРА ПЕТКОВА ЩЕРЕВА
                     ДОБРИ ИЛИЕВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИ СЕВДАЛИНОВ ИСАЕВ
                     ДОБРИНКА КРЪСТЕВА АТАНАСОВА
                     ДОБРИНКА ПАНАЙОТОВА ЖЕЛЕЗОВА
                     ДОБРИНКА ТОДОРОВА СТАЙКОВА
                     ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
                     ДОБРОМИР ЧЕРНЕВ ДОБРЕВ
                     ДОНКА ГЕНЧЕВА СТОЯНОВА
                     ДОНКА ДИМИТРОВА ДЕМИРОВА
                     ДОНКА МИХАЛЕВА МИТЕВА
                     ДОНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ДРАГАН ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ
                     ЕЛЕНА ДЕМИРОВА МИХАЛЕВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА МИТЕВА
                     ЕЛЕНКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНКА СТОЯНОВА МИТЕВА
                     ЕЛИСАВЕТА ЯНКОВА МИХАЛЕВА
                     ЕМИНЕ АЛИЕВА РАШИДОВА
                     ЕНЧО ФИЛЧЕВ ЯНЕВ
                     ЖЕЛЕЗ ВАСИЛЕВ ЛЮЦКАНОВ
                     ЖЕЛЮ СЯРОВ ДОЧЕВ
                     ЖЕЛЯЗКА КРЪСТЕВА ТОДОРОВА
                     ЖЕЧО ГИНЧЕВ АТАНАСОВ
                     ЖЕЧО СЛАВОВ ЖЕЧЕВ
                     ЖЕЧО СТАТЕВ ВЕЛЧЕВ
                     ЖИВКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ЖИВКА МИТЕВА ИВАНОВА
                     ЖИВКО ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     ЗДРАВКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
                     ЗЛАТА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
                     ЗОРНИЦА ДИЯНОВА ЯНКОВА
                     ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ СЛАВОВ
                     ИВАЛИН ЖИВКОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ГОСПОДИНОВ ДИЧЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЖЕЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ МИТЕВ
                     ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН РАДЕВ ВАСИЛЕВ
                     ИВАН СТАНЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТАНЕВ МИТЕВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     ИВАН ЧЕРНЕВ ХРИСТОВ
                     ИВАНКА ВЪРБАНОВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ЖЕЛЕЗОВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ЖЕЛЕЗОВА МИТЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ДЕМИРОВА
                     ИВАНКА КОЕВА ВЕЛЧЕВА
                     ИВАНКА КОСТОВА КРЪСТЕВА
                     ИВАНКА МИТЕВА МИТЕВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     ИВЕЛИНА ДЕМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ДИМОВ
                     ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ИЛИЯ МИТЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ПЕНЕВ МИТЕВ
                     ИЛИЯ ПЕТКОВ МИХАЛЕВ
                     ИЛИЯ ТОДОРОВ ПЕТКОВ
                     ИРИНА КИРИЛОВА КИРОВА
                     ЙОВА ПЕНЕВА ПЕНЕВА
                     ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН КОСТОВ КОСТОВ
                     ЙОРДАН НЕДЯЛКОВ МИТЕВ
                     ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН СЛАВОВ ЯНЧЕВ
                     ЙОРДАНКА АТАНАСОВА СЛАВОВА
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     ЙОРДАНКА ДЕМИРОВА ЖЕЛЕЗОВА
                     ЙОРДАНКА КОЛЕВА ТОДОРОВА
                     КАДИР РАИМОВ КАДИРОВ
                     КАДРИЕ КАДИРОВА РАШИДОВА
                     КАЛИНКА ДИМИТРОВА ТИТЕВА
                     КАЛОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     КАЛОЯН СТАНКОВ ДИМОВ
                     КАЛЮ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     КАТЕРИНА СТОЯНОВА МИТЕВА
                     КАТЯ ПЕЙЧЕВА ДОЧЕВА
                     КЕРА ИВАНОВА ЛЮЦКАНОВА
                     КИРИЛ ДИМОВ ПЕЕВ
                     КИРИЛ ИВАНОВ КИРОВ
                     КИРО СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     КОЛЮ ХРИСТОВ КАЛЕВ
                     КОЛЮ ЧЕРНЕВ КОЛЕВ
                     КОПРИНА ТОДОРОВА ДРАГАНОВА
                     КОПРИНКА ИВАНОВА СТАНЕВА
                     КОСТА КРЪСТЕВ МИТЕВ
                     КОСТАДИНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ
                     КРЪСТИНКА АТАНАСОВА ДОНЧЕВА
                     КУНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА
                     КУНКА АРСОВА СТОЕВА
                     КЪНЧО СЯРОВ ДОЧЕВ
                     ЛУИЗА МЕЛКОНОВА КОЛЕВА
                     ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
                     ЛЮЦКАН КРЪСТЕВ ЛЮЦКАНОВ
                     МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА
                     МАРИЙКА ДЯНКОВА СТАНЕВА
                     МАРИЙКА МАРИНОВА КИРОВА
                     МАРИЙКА ПЕНЕВА ПЕТКОВА
                     МАРИЙКА СТАТЕВА СТАНЕВА
                     МАРИЙКА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЙКА ЧЕРНЕВА ПЕТКОВА
                     МАРИН ВЕЛИКОВ МАРИНОВ
                     МАРИНА АТАНАСОВА МИТЕВА
                     МАРИНА ТРЕНДАФИЛОВА СИМЕОНОВА
                     МАРИНКА ДЕМИРОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ МИХАЛЕВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ДЯКОВА
                     МАРИЯНА ПЕТРОВА СТАНЕВА
                     МАЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     МЕХМЕД ЮСУФ СЮЛЕЙМАН
                     МИГЛЕНА САНДЕВА АТАНАСОВА
                     МИЙРЯМ ХЮСЕИНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
                     МИЛКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     МИЛКА НИКОЛОВА ЯНЕВА
                     МИЛКА СТОЯНОВА БОРИСОВА
                     МИНКА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     МИНКА ДИМИТРОВА ЛЮЦКАНОВА
                     МИНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     МИНКО МИХНЕВ ДОНЧЕВ
                     МИНКО ПЕТРОВ МИХНЕВ
                     МИНКО ХРИСТОВ СТОЯНОВ
                     МИТА АТАНАСОВА ГЕНОВА
                     МИТКО КРЪСТЕВ МИТЕВ
                     МИТКО ПЕНЕВ МИТЕВ
                     МИТКО РАДЕВ МИТЕВ
                     МИТЮ ЖЕЛЕЗОВ МИТЕВ
                     МИТЮ ИЛИЕВ ВЕЛИКОВ
                     МИТЮ СЛАВОВ СЛАВОВ
                     МИХАИЛ ДИМИТРОВ МАРИНОВ
                     МИХАЛ ЙОРДАНОВ МИХАЛЕВ
                     МИХАЛ КОЛЕВ ТОДОРОВ
                     МИХНА ИВАНОВА ЯНКОВА
                     МИХНИ ГЕОРГИЕВ МИХНЕВ
                     МОНИКА ДИАНОВА ВАСИЛЕВА
                     НАДКА БОЖИДАРОВА МИТЕВА
                     НАДЯ СЯРКОВА СЯРОВА
                     НЕДА ЖЕЧЕВА МАРИНОВА
                     НЕДА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     НЕДЕЛЯ СЛАВОВА ТОДОРОВА
                     НЕДКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА
                     НЕДЯЛКА ДИМОВА ИВАНОВА
                     НЕДЯЛКА ДОЧЕВА ИЛИЕВА
                     НЕДЯЛКО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     НЕЙЧО СЛАВОВ ТОДОРОВ
                     НИКОЛА ГАНЧЕВ СИМЕОНОВ
                     НИКОЛАЙ ДОБРЕВ ДРАГАНОВ
                     НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЧЕРНЕВ
                     НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ ИЛИЕВ
                     НИКОЛИНА ГОЧЕВА АТАНАСОВА
                     НИКОЛИНКА ДИМОВА СЯРОВА
                     НИКОЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     ПАВЛИНА ДИМОВА СТАНЕВА
                     ПАВЛИНКА ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА
                     ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ
                     ПАРАСКЕВА ИВАНОВА ДОЧЕВА
                     ПАРАСКЕВА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     ПЕНКА ДИМЧЕВА СТОЯНОВА
                     ПЕНКА КОСТОВА ДИМОВА
                     ПЕНКА МИХАЛЕВА ПАНАЙОТОВА
                     ПЕНКО ГОСПОДИНОВ СТАНЕВ
                     ПЕНКО ИЛИЕВ МИТЕВ
                     ПЕНКО КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ
                     ПЕНЮ АТАНАСОВ ПЕНЕВ
                     ПЕТКА ИВАНОВА МИТЕВА
                     ПЕТКА ЛЮЦКАНОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТКО ДЕМИРОВ ИВАНОВ
                     ПЕТРА СЯРОВА КОЛЕВА
                     ПЕТРАНКА ЧЕРНЕВА ПЕНЕВА
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДЯКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ПЛАМЕН АСЕНОВ АНДОНОВ
                     РАДА ЙОРДАНОВА СЛАВОВА
                     РАДА СТОЕВА ТОДОРОВА
                     РАДИ ЯНЕВ АНГЕЛОВ
                     РАДКА ПЕТРОВА ПЕЕВА
                     РАДКА СИМЕОНОВА ЧЕРНЕВА
                     РАДКА СТАНЕВА ТОДОРОВА
                     РАДКА ТОДОРОВА МИТЕВА
                     РАДКА ЯНЧЕВА КОЛЕВА
                     РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ
                     РАДОСЛАВ РУСЕВ СТАНЕВ
                     РАДОСЛАВА ПАНАЙОТОВА ПЕНЕВА
                     РАДОСТИН ДОБРОМИРОВ ДОБРЕВ
                     РАДОСТИН НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
                     РАИМ КАДИРОВ РАШИДОВ
                     РОСИЦА ПЕТРОВА МАЛЧЕВА
                     РОСИЦА РАДОСЛАВОВА СТАНЕВА
                     РУМЯНА СТАВРЕВА КИРОВА
                     РУСКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     РУСКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     РУСКА КОЛЕВА АТАНАСОВА
                     РУСКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
                     РУСКА ФИЛИПОВА ИВАНОВА
                     СВЕТОСЛАВ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
                     СВЕТОСЛАВ МИТЕВ СЛАВОВ
                     СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ МАЛЧЕВ
                     СВИЛЕН АТАНАСОВ СТАНЧЕВ
                     СЕВДЖИХАН АЛИЕВА ДЕМИРОВА
                     СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     СИЙКА ВЕЛКОВА СЛАВОВА
                     СИЛВИЯ АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
                     СИЛВИЯ АНДРЕЕВА РАДЕВА
                     СЛАВА БОГДАНОВА ДИМИТРОВА
                     СЛАВИ ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
                     СЛАВИ ДИМОВ СТАНЕВ
                     СЛАВИ ЖЕЧЕВ СЛАВОВ
                     СЛАВИ ИЛИЕВ СЛАВОВ
                     СЛАВИ ИЛИЕВ ТОДОРОВ
                     СЛАВИ СТАНЕВ МАРИНОВ
                     СЛАВИ СТАНКОВ ИВАНОВ
                     СЛАВИ СТАНКОВ СТАНЕВ
                     СЛАВИ СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     СЛАВИ ТОДОРОВ СЛАВОВ
                     СЛАВИ ЯНЧЕВ СЛАВОВ
                     СЛАВКА ГИНЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     СЛАВКА ИЛИЕВА АТАНАСОВА
                     СЛАВКА ЛЮЦКАНОВА КОЛЕВА
                     СЛАВКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     СТАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     СТАНКА ДИМОВА ЧЕРНЕВА
                     СТАНКА КОЛЕВА СТОЯНОВА
                     СТАНКА МИХАЛЕВА МИХАЛЕВА
                     СТАНКА ПАВЛОВА АТАНАСОВА
                     СТАНКО ИВАНОВ МИТЕВ
                     СТАНКО ИВАНОВ СЛАВОВ
                     СТАНКО СЛАВОВ СТАНЕВ
                     СТАНЬО ЖЕЛЕЗОВ СТАНЕВ
                     СТЕЛИЯНА ЯНЧЕВА РАДЕВА
                     СТЕФАН МИНЧЕВ МИНЧЕВ
                     СТЕФАН МИТЕВ ЛЮЦКАНОВ
                     СТЕФКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЙКА ДЕМИРОВА СЛАВОВА
                     СТОЯН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН АТАНАСОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНА ИВАНОВА ЖЕЛЕЗОВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА СЛАВОВА
                     СТОЯНКА МИНЧЕВА ПЕТРОВА
                     СТОЯНКА ХРИСТОВА СЛАВОВА
                     СТОЯНКА ЯНЕВА КИРОВА
                     СЯРКО ДИМОВ СЯРОВ
                     СЯРО КОЛЕВ СЯРОВ
                     ТАНЯ НИКОЛОВА СИМЕОНОВА
                     ТАНЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ТАТЯНА СТОЯНОВА ДОБРЕВА
                     ТОДОР ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ЧЕРНЕВ
                     ТОДОР ДОБРЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ИЛИЕВ ПЕТКОВ
                     ТОДОР КОЛЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР МАРИНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР НОНЧЕВ СТАЙКОВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
                     ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОРКА БОРИСОВА ТИТЕВА
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     ТОДОРКА ИЛИЕВА ДОБРЕВА
                     ТОДОРКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     ФИЛИП ЕНЧЕВ ФИЛЧЕВ
                     ХАСАН САЛИЕВ САЛИЕВ
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ СТАНЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЧЕРНЕВ ЧЕРНЕВ
                     ЦВЕТЕЛИНА ЯНЧЕВА РАДЕВА
                     ЦОНЮ РАДЕВ КИРОВ
                     ЧАВДАР ДОБРОМИРОВ ДОБРЕВ
                     ЧЕРНЮ СТОЙКОВ ЧЕРНЕВ
                     ЧЕРНЮ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА МИЛЕНОВА
                     ЮЛИЯ КИРОВА АНГЕЛОВА
                     ЯНА АНГЕЛОВА СЛАВОВА
                     ЯНИ БОЙКОВ ПЕТРОВ
                     ЯНКА ДИМИТРОВА ДИМОВА
                     ЯНКА ДИМОВА ЖЕЧЕВА
                     ЯНКА ЖЕЛЕЗОВА СТАНЕВА
                     ЯНКА КАЛЕВА ЖЕЛЕЗОВА
                     ЯНЧО АТАНАСОВ ДЕМИРОВ
                     ЯНЧО СЛАВОВ ЯНЧЕВ
                     ЯНЧО ЦОНЕВ РАДЕВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.БРЕСТАК,                  кметство Брестак,  секция № 008
    Адрес на избирателната секция: Ритуална зала с.Брестак

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АЛБЕНА МИХАЙЛОВА СЛАВОВА
                     АНГЕЛ ДЕМИРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ МИТЕВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ МИХНЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ СТОЯНОВ КРЪСТЕВ
                     АНГЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ИЛИЕВА
                     АНГЕЛИНА ДОБРЕВА НЕЙЧЕВА
                     АНДОН ТРЕНДАФИЛОВ ДЕМИРОВ
                     АНЕТА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     АНЕТА РАЙЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     АНКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
                     АНКА СЛАВОВА АНГЕЛОВА
                     АННА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
                     АНТОАНЕТА РУМЕНОВА АСЕНОВА
                     АНТОН ХРИСТОВ СТАНЕВ
                     АСЕН РАЙЧЕВ БОГДАНОВ
                     АСЕН ТОШЕВ АСЕНОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ КАЛЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     АТАНАС ТОШЕВ АСЕНОВ
                     АТАНАСКА МИНКОВА ДЕМИРЕВА
                     АТАНАСКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
                     АТИЖЕ МУСТАФА АНГЕЛОВА
                     БОЙКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     БОЙКО ДИМИТРОВ СЕГОВ
                     БОЙКО ЙОРДАНОВ ВЪЛЕВ
                     БОЙКО СТОЯНОВ КРЪСТЕВ
                     БОЙКО ТОДОРОВ БОЙКОВ
                     БОРИС ДИМОВ НИКОЛОВ
                     БОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ВАЛЕНТИНА ДИМОВА ИВАНОВА
                     ВАСИЛ САШОВ БАНКОВ
                     ВАСИЛ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛКА КОСТОВА ИВАНОВА
                     ВАСИЛКА ЯНЕВА ЖЕЛЕВА
                     ВЕЛИКО АНГЕЛОВ ЖЕЛЕВ
                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕСЕЛИНКА ЖЕКОВА СТОЯНОВА
                     ВЕСКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ВИДА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ВИДА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
                     ВИДА КРЪСТЕВА ТОДОРОВА
                     ВИКТОРИЯ ТОШКОВА ДИМИТРОВА
                     ВИОЛЕТА ДОБРЕВА ЯНКОВА
                     ВЛАДИМИР ДИМОВ ДЕМИРОВ
                     ВЪЛКО ИВАНОВ АНДОНОВ
                     ВЪЛКО ЯНЧЕВ АНГЕЛОВ
                     ГАЛИНА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
                     ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
                     ГАНА КОСТОВА НИКОЛОВА
                     ГАНЧО ВЕЛИКОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДЕМИРОВ
                     ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ ДИМОВ
                     ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ МОМЧИЛОВ МАСЪРСКИ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ СТОЯНОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРАНОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГИНА ЖИВКОВА ДИМОВА
                     ГИНА ИВАНОВА СТАНЕВА
                     ГИНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     ГИНКА ВАСИЛЕВА МИЧЕВА
                     ГИНКА ДИМИТРОВА ДИМОВА
                     ГИРГИНА ВЪЛЧЕВА ТОДОРОВА
                     ГОРАНКА ПЕЕВА ЙОРДАНОВА
                     ГОСПОДИН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     ГОСПОДИН СТОЯНОВ КРЪСТЕВ
                     ДАРИНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
                     ДЕМИР ЙОРДАНОВ ДЕМИРОВ
                     ДИМИТРА ДЕМИРОВА ТОДОРОВА
                     ДИМИТРА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
                     ДИМИТРИНКА МИТКОВА МИТЕВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР БОЙКОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАЙМАКАМОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ ДЕМИРОВ
                     ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР НЕДЕВ ЙОРДАНОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТАНЕВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ НИКОЛОВ
                     ДИМКА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА
                     ДИМКА ИВАНОВА ТРАЯНОВА
                     ДИМО ДЕМИРОВ ДИМОВ
                     ДИМО ДЕМИРОВ ИВАНОВ
                     ДИМО ИВАНОВ АНДОНОВ
                     ДИМО ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ДИМО МИХАЛЕВ ДИМОВ
                     ДИМО НИКОЛОВ ДОКТОРОВ
                     ДИМО ПЕТКОВ СТОЯНОВ
                     ДИМО СЛАВОВ ДИМОВ
                     ДИМО СЯРОВ ПЕТРОВ
                     ДИМЧО ИЛИЕВ ПЕТКОВ
                     ДИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ДИЯН СТЕФАНОВ ТРИФОНОВ
                     ДОБРИ АТАНАСОВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИ МИХАЛЕВ ИВАНОВ
                     ДОБРИ СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     ДОБРИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ДОБРИНКА МИТКОВА МИТЕВА
                     ДОБРИНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ДОБРИНКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
                     ДОНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ДОНКА КАЛЕВА ИВАНОВА
                     ДРАГАН СЛАВОВ ДРАГАНОВ
                     ДРАГАНА ИВАНОВА КОЛЕВА
                     ЕДИШ РУСЕНОВА МИНКОВА
                     ЕЛЕНА ВЪЛЧЕВА ДИМОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА ДОБРЕВА АНДОНОВА
                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА ДЕМИРОВА
                     ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ЖЕЛЯЗКО ДОЧЕВ ИВАНОВ
                     ЖЕНИ МИЛЕНОВА ВЕЛИКОВА
                     ЖЕЧКА ДЕМИРОВА ДИМИТРОВА
                     ЖЕЧКА ИВАНОВА ДОКТОРОВА
                     ЖЕЧКА МИТЕВА АНГЕЛОВА
                     ЖЕЧКА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
                     ЖЕЧКА ЯНЧЕВА МИТЕВА
                     ЖЕЧО ДИМИТРОВ ЖЕЧЕВ
                     ЖИВКА ВЕСЕЛИНОВА АНДОНОВА
                     ЖИВКО АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ЖИВКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     ЖУЛИЕТА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     ЗАФИРКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
                     ЗИНА ДЕМИРЕВА ДЕМИРЕВА
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ЗЛАТКА ДОБРЕВА СТОЯНОВА
                     ЗЛАТКА СТОЯНОВА КАРАКОЧЕВА
                     ЗЛАТКА ХРИСТОВА СТАНЕВА
                     ЗЛАТКО МАНУШЕВ ДЕМИРОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДЕМИРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ИВАНОВ КИРОВ
                     ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ДОЧЕВ
                     ИВАН МАРИНОВ СТОЯНОВ
                     ИВАН МИТЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН МИХАЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     ИВАНКА БОЙКОВА ВАСИЛЕВА
                     ИВАНКА БОЙКОВА ЯНЧЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ИВАНКА ДЕМИРОВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ДОБРЕВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ИЛИЕВА ВЪЛЧАНОВА
                     ИВАНКА ИЛИЕВА МИТЕВА
                     ИВАНКА ЛЮЦКАНОВА СТОЯНОВА
                     ИВАНКА МИТЕВА ТОДОРОВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
                     ИВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА БАЛЕВА
                     ИЛИЯ АНДОНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ДРАГАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ИЛИЯ КОЛЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ЛЮЦКАНОВ ИВАНОВ
                     ИЛИЯ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     ИРИНА БОРИСОВА НАЙДЕНОВА
                     ИРИНКА МИХАЛЕВА КРЪСТЕВА
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ЗЛАТКОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН КОЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН МИХАЛЕВ ДИЧЕВ
                     ЙОРДАН СТЕФАНОВ БОЙКОВ
                     ЙОРДАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     ЙОРДАНКА ДЯНКОВА ДЕМИРОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДЕМИРОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
                     ЙОРДАНКА КОЛЕВА БОЙКОВА
                     ЙОРДАНКА КОЛЕВА ПЕТРОВА
                     ЙОРДАНКА НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ДОЧЕВА
                     ЙОРДАНКА ТОДОРОВА МИХАЛЕВА
                     ЙОРДАНКА ТОДОРОВА МИХАЛЕВА
                     КАЛИНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     КАЛЮ КОЛЕВ АНГЕЛОВ
                     КАТЕРИНА ПАНАЙОТОВА БОЙКОВА
                     КАТЕРИНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
                     КЕРАНА МАРИНОВА ДОБРЕВА
                     КЕРАНКА МИТЕВА ЯНЧЕВА
                     КИРО ДИМОВ ДЕМИРОВ
                     КИРЧО ДИМИТРОВ КИРЧЕВ
                     КОЛЮ ИЛИЕВ СЛАВОВ
                     КОЛЮ НЕНОВ НЕНОВ
                     КОПРИНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     КОСТА ИВАНОВ ЯНКОВ
                     КОСТАДИНКА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
                     КРЪСТЮ ИВАНОВ КРЪСТЕВ
                     КУНА МИХАЛЕВА ДИМОВА
                     ЛЕТА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     ЛИЛЯНА НЕНОВА КАЗАКОВА-НИКОЛОВА
                     ЛЮБЕН ИЛИЕВ ЛЮЦКАНОВ
                     ЛЮЦКАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ЛЮЦКАН ЖЕЧЕВ ЛЮЦКАНОВ
                     МАГДАЛЕНА СЕВДАЛИНОВА АТАНАСОВА
                     МАРИАНА ВЪЛКОВА АНДОНОВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЙКА ПЕЕВА КАРАКОЛЕВА
                     МАРИЙКА ПЕТКОВА КОСТОВА
                     МАРИЙКА СТАНЕВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЙКА ЯНЕВА ИВАНОВА
                     МАРИН ГОСПОДИНОВ КРЪСТЕВ
                     МАРИН ДОЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     МАРИН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
                     МАРИН ПЕТРОВ КРЪСТЕВ
                     МАРИН РУСЕВ СТОЯНОВ
                     МАРИН ТОДОРОВ БОЙКОВ
                     МАРИНА НЕНКОВА НИКОЛОВА
                     МАРИНКА ДИМОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИНКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
                     МАРИЯ ЯНКОВА ДЕМИРОВА
                     МАРИЯНА ОГНЯНОВА ЙОРДАНОВА
                     МАРТИН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     МЕХМЕД РАИМОВ РАШИДОВ
                     МИЛЕН ВЕЛИКОВ АНГЕЛОВ
                     МИЛЕН ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
                     МИЛЕН МИЛЕНОВ ВЕЛИКОВ
                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА КИРОВА
                     МИЛЕНА МИХАЙЛОВА МИХАЛЕВА
                     МИЛЬО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     МИНКА ЖЕЛЕЗОВА НИКОЛОВА
                     МИНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
                     МИНКА СТОЙЧЕВА ДОНЧЕВА
                     МИТА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     МИТА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
                     МИТА ДЕМИРОВА ИВАНОВА
                     МИТА МАРИНОВА АНДОНОВА
                     МИТА ТОДОРОВА МАРИНОВА
                     МИТКО ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     МИТКО СВЕТОСЛАВОВ АНГЕЛОВ
                     МИХАИЛ ВЪЛКОВ МИХАЛЕВ
                     МИХАИЛ МИТКОВ МИХАЛЕВ
                     МИХАИЛ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ СТОЯНОВ МИХАЛЕВ
                     МИХАЛ ДИМОВ МИХАЛЕВ
                     МИХАЛ ДОБРЕВ МИХАЙЛОВ
                     МЛАДЕН САШЕВ СЕНКОВ
                     МОХАРЕМ АХМЕД АЛИ
                     НАДЕЖДА ДИМЧЕВА СТОЯНОВА
                     НАДЕЖДА РОСЕНОВА ИВАНОВА
                     НЕВЯНКА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
                     НЕДКО СТОЯНОВ НЕДЕВ
                     НЕДЮ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
                     НЕДЮ ПЕТРОВ СТОЯНОВ
                     НЕДЯЛКА КОЛЕВА НЕНОВА
                     НЕЛИ ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     НЕНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
                     НЕНКА ДОБРЕВА ДЕМИРОВА
                     НЕНКА КОЛЕВА АТАНАСОВА
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НЕЙЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ДЕМИРОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЛЮЦКАНОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ БОЙКОВ
                     ПАНАЙОТ ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ
                     ПЕНКА БОЙКОВА ХРИСТОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА МИХАЛЕВА
                     ПЕНКА ДОНЧЕВА ДОНЧЕВА
                     ПЕНКА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     ПЕНКА ИЛИЕВА МИХАЛЕВА
                     ПЕНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ПЕНКА СТОЯНОВА БОЙКОВА
                     ПЕНКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
                     ПЕНКО ДИМОВ КОРУДЖИЕВ
                     ПЕТКА ВЪЛЧЕВА МИХНЕВА
                     ПЕТКА ГИНЧЕВА БОЙКОВА
                     ПЕТКО ДИМЧЕВ ИЛИЕВ
                     ПЕТКО ИЛИЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО СТОЯНОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРА ИВАНОВА БОЙКОВА
                     ПЕТРА ИВАНОВА ЛЮЦКАНОВА
                     ПЕТРА КРЪСТЕВА СЛАВОВА
                     ПЕТЪР ИВАНОВ НЕЙКОВ
                     ПЕТЪР ЛЮЦКАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ПЕТКОВ КОСТОВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ДИМОВ
                     ПЕТЯ ДИМОВА ПЕТКОВА
                     РАДА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     РАДА ГЕОРГИЕВА ЛЮЦКАНОВА
                     РАДА ИЛИЕВА ДЕМИРОВА
                     РАДА КОСТОВА ДИМИТРОВА
                     РАДА МИХНЕВА КОЛЕВА
                     РАДИ МИНКОВ ДОНЧЕВ
                     РАДКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРАНОВА
                     РАДКА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА
                     РАДКА ЙОРДАНОВА ДИМОВА
                     РАДОСТИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     РАШКО ЙОРДАНОВ БОРИСОВ
                     РОСИЦА ВЪЛЧЕВА ДИЧЕВА
                     РОСИЦА ДИМОВА ДИМИТРОВА
                     РОСИЦА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     РУМЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     РУСАЛИНА ГЕНЧЕВА БОЯДЖИЕВА
                     РУСИ СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     РУСКА ИВАНОВА МИХАЛЕВА
                     РУСКА ЙОРДАНОВА КИРОВА
                     РУСКА КУРТЕВА ИВАНОВА
                     РУСКА ПЕНЕВА ИВАНОВА
                     РУСКА СЛАВОВА ДРАГАНОВА
                     САШО АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     САШО ЙОРДАНОВ МИЛЕНОВ
                     СЕВДАЛИНА ЖИВКОВА АТАНАСОВА
                     СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ ОГНЯНОВ
                     СЕРМА АХМЕДОВА ИБРЯМОВА
                     СИЛВИЯ ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВА
                     СИМЕОН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
                     СЛАВИ ДИМОВ ИЛИЕВ
                     СЛАВИ ПАНАЙОТОВ ДИМИТРОВ
                     СЛАВИ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
                     СЛАВКА КРЪСТЕВА ЙОРДАНОВА
                     СНЕЖАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     СОФКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
                     СТАНКА МАНУШЕВА ДЕМИРОВА
                     СТАНКА ЯНКОВА ИВАНОВА
                     СТАНЮ КОЛЕВ ПЕТКОВ
                     СТАНЮ СТОЯНОВ СТАНЕВ
                     СТАНЮ ТОДОРОВ СТАНЕВ
                     СТЕЛИЯНКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА
                     СТЕФАН ВАСИЛЕВ БОЙКОВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     СТЕФАН САБРИЕВ АХМЕДОВ
                     СТИЛИЯНА ИВАНОВА ДОЧЕВА
                     СТОЙКА МИЛЕВА КОРУДЖИЕВА
                     СТОЙКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     СТОЯН ДИМОВ ИЛИЙЧЕВ
                     СТОЯН КОСТОВ ЯНКОВ
                     СТОЯН МАРИНОВ КРЪСТЕВ
                     СТОЯН НЕДЕВ ИВАНОВ
                     СТОЯН НИКОЛАЕВ БОЙКОВ
                     СТОЯН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
                     СТОЯН СТАНЕВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯН СТАНЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНКА БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА
                     СТОЯНКА ДОБРЕВА ВЪЛЕВА
                     СТОЯНКА ЖЕЛЕЗОВА КРЪСТЕВА
                     СТОЯНКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА МАРИНОВА МИХАЛЕВА
                     СЪБКА МИХАЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ТАНЯ СЛАВОВА ИВАНОВА
                     ТИХОМИР ДОБРЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР БОЙКОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ВЛАДИМИРОВ ДЕМИРОВ
                     ТОДОР ГАНЧЕВ СТОЙЧЕВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР КРЪСТЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР СТОЯНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОРКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ТОДОРКА ПЕНКОВА МИХАЛЕВА
                     ТОДОРКА СТОЯНОВА ДЕМИРОВА
                     ТОНА ЯНЕВА ЛЮЦКАНОВА
                     ТОНКА ТОДОРОВА МИТЕВА
                     ТОШКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
                     ТОШО АСЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     ФИЛЧО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ХРИСТО АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ХРИСТО СТАНЕВ МИТЕВ
                     ХЮСНИЕ АЛИИБРЯМОВА АХМЕДОВА
                     ЦВЕТАН СЛАВОВ МИТЕВ
                     ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     ЮЛИЯН САШЕВ СЕНКОВ
                     ЮРКИЯ АМИДОВА КОРУКОВА
                     ЯНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНКА ДИМИТРОВА ПЕТРАНОВА
                     ЯНКА ДИМОВА ПЕТРОВА
                     ЯНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
                     ЯНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
                     ЯНКА СТОЯНОВА ЯНКОВА
                     ЯНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
                     ЯНКА ХРИСТОВА ДЕМИРОВА
                     ЯНКО ХИНЕВ СТАНЕВ
                     ЯНЧО АТАНАСОВ НИКОЛОВ
                     ЯНЧО ДОБРЕВ МИХАЛЕВ
                     ЯНЧО КОЛЕВ ЯНЧЕВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.МЕТЛИЧИНА,                кметство Метличина,  секция № 009
    Адрес на избирателната секция: Клуб на пенсионера

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АНГЕЛ ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ
                     АНГЕЛИНА ПЕНЕВА КАЛЧЕВА
                     АТАНАС МИТЕВ ИВАНОВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ ДРАГАНОВ
                     АТАНАС ЩЕРЕВ ЖЕКОВ
                     ВАСИЛ ДИМОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ МИТЕВ СТОЯНОВ
                     ВЕЛИКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КИРОВ
                     ВЪЛКА АСПАРУХОВА СТОЯНОВА
                     ВЪЛЧО АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
                     ВЯРКА НАЧЕВА ПЕТРОВА
                     ГАЛИН ВЛАДИМИРОВ КИРОВ
                     ГАНА МАРИНОВА СТОЯНОВА
                     ГЕНЧО СТОЙКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕНЕВ
                     ДИМКА ЖЕЛЕЗОВА СТОЯНОВА
                     ДОБРА ИВАНОВА СТАНКОВА
                     ДОБРА МАРИНОВА ЯНКОВА
                     ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ
                     ДОБРИНКА ЯНЕВА АТАНАСОВА
                     ДРАГНИ СТОЙКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЖЕКО МАРИНОВ ЖЕКОВ
                     ЖЕЛА КЕРАНОВА ЧЕРНЕВА
                     ЖЕЛЕЗ ВЪЛЧЕВ ВЛАЕВ
                     ЖЕЛЯЗКО ДРАГАНОВ МИХНЕВ
                     ЖЕЧКА ДОБРЕВА ДОБРЕВА
                     ЗДРАВКО БОРИСОВ АРАБАДЖИЙСКИ
                     ЗЛАТА ДЕНКОВА КОСТАДИНОВА
                     ЗЛАТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЗЛАТИ ЖЕКОВ ЩЕРЕВ
                     ЗЛАТИНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЗЛАТКА ИЛИЕВА ПЕНЕВА
                     ЗОЯ СТАНКОВА ДИМИТРОВА
                     ИВАН ДИМОВ ДОБРЕВ
                     ИВАН ЖЕКОВ СТОЯНОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН КОСТОВ КИРОВ
                     ИВАН СТАНКОВ ВЪРБАНОВ
                     ИВАНКА ПЕТКОВА СТАНОЕВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
                     ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ИЛИЕВ КИРОВ
                     ЙОРДАН СТОЙКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА
                     КАЛИНКА ТРИФОНОВА АНГЕЛОВА
                     КАЛЯ ВЪРБАНОВА ДИМИТРОВА
                     КИРИЛ ЛАЗАРОВ СТАНОЕВ
                     КОПРИНКА ДОБРЕВА КРЪСТЕВА
                     КОСТА ЖЕКОВ МАРИНОВ
                     КОСТА МИНКОВ ИВАНОВ
                     МАРА СТОЯНОВА КУРТЕВА
                     МАРГАРИТА ГЕРЧЕВА РАЙКОВА
                     МАРИЙКА ЖЕЧЕВА ТРИФОНОВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА НЕДЕВА
                     МАРИЙКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЙКА ТОДОРОВА ВЛАЕВА
                     МАРИНКА МИТЕВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА МИХНЕВА
                     МИЛКА ВАСИЛЕВА ДРАГАНОВА
                     МИТА ПЕЙЧЕВА ВЪЛЧЕВА
                     НЕДА ЖЕКОВА МИЛУШЕВА
                     НЕДЕЛИНА СТАЙКОВА ЧЕРНЕВА
                     НЕЙКА СЪБЕВА ИВАНОВА
                     НИКОЛА МАРИНОВ МАРИНОВ
                     НИКОЛА СТОЯНОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛИНКА ВЕСЕЛИНОВА ЧЕРНЕВА
                     НИКОЛИНКА ДИМОВА ДОБРЕВА
                     НИКОЛИНКА НИКОЛОВА АРАБАДЖИЙСКА
                     ПАНТЕЛЕЙ ДИМОВ СТОЯНОВ
                     ПЕНКА СТЕФАНОВА ЖЕКОВА
                     ПЕТКА ПЕТРОВА КИРОВА
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТКОВ
                     РУСКО МИХНЕВ ЛЕФТЕРОВ
                     РУШКА ТОДОРОВА ДРАГНЕВА
                     СТАЙКА АТАНАСОВА МАРИНОВА
                     СТАЙКА ДИМОВА ХРИСТОВА
                     СТАНКА ЛЕФТЕРОВА МАРИНОВА
                     СТОЙКА ЛЕФТЕРОВА НЕДЕВА
                     СТОЯН ЖЕКОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН КИРОВ НЕДЕВ
                     СТОЯНКА КИРОВА АТАНАСОВА
                     СТОЯНКА КРЪСТЕВА ПЕНЕВА
                     СЪБА ДОБРЕВА МИХНЕВА
                     СЪБКА МИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОДОР МАРИНОВ СТАНЕВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ТОДОР СЛАВОВ МИТЕВ
                     ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ТОДОРКА ЛЕФТЕРОВА СТОЯНОВА
                     ТОДОРКА МИНКОВА СТАНЕВА
                     ТОНА СТОЙКОВА ХРИСТОВА
                     ТРИФОН ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ
                     ЩЕРИОН ЖЕКОВ ЖЕКОВ
                     ЯВОР СТАЙКОВ ЧЕРНЕВ
                     ЯНАКИ ЖЕКОВ ЩЕРЕВ
                     ЯНКА ИВАНОВА НЕДЕВА
                     ЯНКА КУМАНОВА ИВАНОВА
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.КАЛОЯН,                   кметство Калоян,  секция № 010
    Адрес на избирателната секция: Клуб на пенсионера

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АЙСЕЛ АХМЕДОВА ОСМАНОВА
                     АЙШЕ ИСМЕТОВА СЮЛЕЙМАНОВА
                     АЙШЕ НАСУФОВА ХАДЖИСЕЛИМОВА
                     АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
                     АНКА ИВАНОВА МИНКОВА
                     АННА МАРИНОВА ТОДОРОВА
                     АСЕН СТОЯНОВ ГЮРОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАСКА КАТЕЛИЕВА ИВАНОВА
                     БЕХЧЕТ СЮЛЕЙМАНОВ СЮЛЕЙМАНОВ
                     БОЖУРКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
                     БОЙЧО ЛЮБЕНОВ БОЙЧЕВ
                     БОРИС КОСТАДИНОВ КАЛЪЧЕВ
                     БОРИСЛАВ АСЕНОВ МИЛАДИНОВ
                     БОРИСЛАВ ИЛИЕВ АТАНАСОВ
                     БОЯНА НИКОЛОВА СЛАВОВА
                     БРАНИМИРА МАНОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ БОЙЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН СЛАВОВ ВЕЛИКОВ
                     ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА РАДЕВА
                     ВАНЯ ХРИСТОВА КЕРЧЕВА
                     ВАСИЛ ТОДОРОВ СТАНАЧКОВ
                     ВАСИЛКА ГИНЧЕВА МИЛАДИНОВА
                     ВАСИЛКА ТОДОРОВА ГЮРОВА
                     ВЕЛИКА ЖЕКОВА КЕРЧЕВА
                     ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ДЕМИРОВ
                     ВЕЛИСЛАВ КРАСИМИРОВ РУСЕВ
                     ВЕНКА ХРИСТОВА МИНКОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ МАЛИНОВ
                     ВЕНЦИСЛАВА ДОБРЕВА СТОЯНОВА
                     ВЕСКА ПЕТКОВА ДАНЕВА
                     ВЪЛЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ВЪРБИНКА ХАРАЛАНОВА МЛАДЕНОВА
                     ГАЛИН МАРИНОВ БРАТАНОВ
                     ГАНКА ТРЕНДАФИЛОВА ХРИСТОВА
                     ГАНЧО КУРТЕВ ГАНЧЕВ
                     ГАНЧО СЛАВОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЕМИРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МИТРЕВ
                     ГЕОРГИ КАТЕЛИЕВ КАТЕЛИЕВ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЮРОВ
                     ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
                     ГИНКА ДОБРЕВА ПРОДАНОВА
                     ГИНКА ДОЧЕВА ДОБРЕВА
                     ГИНКА МИХАЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГИНЧО ВЕЛИКОВ ГИНЧЕВ
                     ГИРГИНА МАРИНОВА СТАНЕВА
                     ГЮРО ГЕОРГИЕВ ГЮРОВ
                     ДАНИЕЛА ГАНЧЕВА ПЕТРОВА
                     ДАНЧО МАРЧЕВ СЛАВОВ
                     ДЕНКА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
                     ДИАН МИНКОВ ДРАГНЕВ
                     ДИАНА МИЛОТИНОВА МАРКОВА
                     ДИАНА ЯНЧЕВА ВЕЛИКОВА
                     ДИМИТРА КАТЕЛИЕВА ИВАНОВА
                     ДИМИТРА ТОДОРОВА ГИНЧЕВА
                     ДИМИТРИЧКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
                     ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МИТРЕВ
                     ДИМИТЪР ЛЕФТЕРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТАНЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ЯНКОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМКА ТОДОРОВА СЛАВОВА
                     ДИМО МИНЧЕВ ДИМОВ
                     ДИЯН ДРАГАНОВ НИКОЛОВ
                     ДОБРИ ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ
                     ДОБРИ ДОБРЕВ ТОНЕВ
                     ДОБРИ ПЕТРОВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИ ПЕТРОВ СТОЯНОВ
                     ДОБРИ СТАНЕВ ДОБРЕВ
                     ДРАГАН ГАНЧЕВ ИВАНОВ
                     ДРАГАН НИКОЛОВ ДРАГНЕВ
                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА СТОИЦЕВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     ЖЕЧКА ВАЛЕНТИНОВА СТАНЧЕВА
                     ЖЕЧКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ЖИВКА ЙОСИФОВА МОНЕВА
                     ЗЛАТАНКА РАДЕВА КУРТЕВА
                     ЗЛАТКА НЕДЕВА ТАНЧЕВА
                     ЗЛАТКО ПЕТРОВ ЗЛАТЕВ
                     ЗЛАТКО ТОДОРОВ ЗАХАРИЕВ
                     ИВАН БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДЕМИРЕВ КРЪСТЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА ВЕЛИКОВА НИКОЛОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
                     ИВАНКА ДЯНКОВА СЛАВОВА
                     ИВАНКА КОСТОВА НИКОЛОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ПЕНЧЕВА КАТРАНДЖИЕВА
                     ИВЕЛИНА МАРИНОВА БРАТАНОВА
                     ИВЕЛИНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     ИЛИЯ БОРИСОВ АТАНАСОВ
                     ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАНОВ ОСМАНОВ
                     ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА СЛАВОВА
                     ЙОРДАНКА СЛАВОВА ВАСИЛЕВА
                     ЙОСИФ ТАНЧЕВ ЙОСИФОВ
                     КАДИР АДЕМОВ МЕХМЕДОВ
                     КАДРИЯ САФЕТ СЮЛЕЙМАНОВА
                     КАЛИН МИНКОВ ИВАНОВ
                     КАЛИН СТАНЕВ ДИМИТРОВ
                     КАЛИНКА ВЕЛИКОВА ДИМОВА
                     КАЛЯ ЖЕЛЕВА ТОНЕВА
                     КАТЕРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     КЕРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     КЕРАНА ТОДОРОВА НЕДЕВА
                     КЕРАНКА ВЕЛИКОВА ЗЛАТЕВА
                     КОСТАДИНКА БРАТАНОВА ГЮРОВА
                     КОСТАДИНКА СЛАВОВА ИВАНОВА
                     КОСТАДИНКА СТОЯНОВА ТАНЧЕВА
                     КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     КРАСИМИР КАТЕЛИЕВ НЕДЯЛКОВ
                     КРАСИМИР РУСЕВ КЕРЧЕВ
                     КРАСИМИРА ПЕТРОВА ПАНТЕЛЕЕВА
                     КРЪСТИНА ВЪЛКАНОВА ИВАНОВА
                     КРЪСТИНА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
                     КРЪСТИНКА ПАСКОВА ПЕТКОВА
                     КУРТИ ВЕЛИКОВ ГИНЧЕВ
                     ЛЮБЕН БОЙЧЕВ ТОДОРОВ
                     МАРИАНА ДИМИТРОВА ДРАГНЕВА
                     МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ТОШЕВА
                     МАРИЙКА ВЕЛЧЕВА СТАНЧЕВА
                     МАРИЙКА ПЕНЧЕВА ДЯКОВА
                     МАРИН ГОРАНОВ БРАТАНОВ
                     МАРИН ДИМИТРОВ БОРИСОВ
                     МАРИНКА ВЕЛИКОВА ЛЕФТЕРОВА
                     МАРИНКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИНКА НЕДЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ ЙОСИФОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА КАЛЪЧЕВА
                     МАРТИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     МЕТИН МУСТАФОВ ХЮСЕИНОВ
                     МИЛЕН ДИАНОВ МИНКОВ
                     МИНКО ИВАНОВ МИНКОВ
                     МИРОСЛАВ ЕВГЕНИЕВ НИКОЛОВ
                     МИТА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МОМЧИЛ СТОЯНОВ ТОДОРОВ
                     МУСТАФА ХЮСЕИНОВ МУСТАФОВ
                     НАДКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     НЕВЯНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     НЕДЖЛЯ ШЕФКЕТОВА МУСТАФОВА
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ТАНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ СЛАВОВ НИКОЛОВ
                     ПАВЛИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     ПАРАСКЕВА ДИМИТРОВА МИХНЕВА
                     ПЕНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА КАТЕЛИЕВА
                     ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРАНКА ИВАНОВА ТОШЕВА
                     ПЕТЪР КУРТЕВ ГАНЧЕВ
                     ПЕТЬО ЯНКОВ СЛАВОВ
                     ПЕТЯ ВАСИЛЕВА БРАТАНОВА
                     ПЕТЯ СТОЙЧЕВА ПЕТРОВА
                     ПЛАМЕН ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     РАДКА КРЪСТЕВА ТОПАНДЖИЕВА
                     РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     РАЗИЕ САЛИЕВА ОСМАНОВА
                     РОСКА СПАСОВА ПЕТКОВА
                     РУМЕН СТОЙКОВ СТОИЦЕВ
                     РУСАНА ИВАНОВА ДОБРЕВА
                     РУСИ ТОНЕВ КЕРЧЕВ
                     РУСКА ВЕЛИКОВА МАЛЕВА
                     САВЕТКА СТОЯНОВА КУРТЕВА
                     САНИЯ АХМЕДОВА АРИФОВА
                     СВИЛЕН ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ
                     СЕБАЙЕТ ОСМАНОВА МЕХМЕДОВА
                     СЕЛВЕТ ИБРЯМОВА АЛИЕВА
                     СЛАВИ ИЛИЕВ МИЛАДИНОВ
                     СЛАВИ НИКОЛОВ СЛАВОВ
                     СЛАВЧО ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     СЛАВЧО ТРАЙКОВ СЛАВОВ
                     СТАЙКО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     СТАНИСЛАВ ГАНЧЕВ ПЕТРОВ
                     СТАНКА ВАЛЕНТИНОВА СТАНЧЕВА
                     СТАНКА ЛАЛЕВА КОЛЕВА
                     СТАНКА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
                     СТАНКА СТОИЦЕВА ДИМИТРОВА
                     СТАНЧО ВАЛЕНТИНОВ СТАНЧЕВ
                     СТАНЮ ДИМИТРОВ СТАНЕВ
                     СТЕЛИАН ТОШКОВ СТОЯНОВ
                     СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН КОЛЕВ ДЯКОВ
                     СТЕФАН МИНКОВ ИВАНОВ
                     СТЕФАН ТОДОРОВ ЗАХАРИЕВ
                     СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА ДРАГНЕВА
                     СТЕФАНКА СТОЯНОВА ГЮРОВА
                     СТЕФАНКА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
                     СТОЙКА СТОИЦЕВА СЛАВОВА
                     СТОЙКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     СТОЙКО РУМЕНОВ СТОИЦЕВ
                     СТОЙЧО ПАНТЕЛЕЕВ ИВАНОВ
                     СТОЯН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙХАНОВ СЮЛЕЙМАНОВ
                     СЮЛЕЙХАН СЮЛЕЙМАНОВ СЮЛЕЙМАНОВ
                     ТАНЧО ИЛИЕВ МИЛАДИНОВ
                     ТАТЯНА ХАРАЛАНОВА ПЕТРОВА
                     ТИХОМИР СЛАВЧЕВ ТРАЙКОВ
                     ТОДОР ДОБРЕВ СТОЯНОВ
                     ТОДОР ДОБРЕВ ТОНЕВ
                     ТОДОР ЗАХАРИЕВ МИТЕВ
                     ТОДОР ЗЛАТКОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА САВОВА
                     ТОДОРКА ДОЧЕВА МАЛИНОВА
                     ТОНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ТОШКО СТОЯНОВ ТОШЕВ
                     ХАРАЛАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ХРИСТИНА МИХАЛЕВА СТОЯНОВА
                     ХРИСТИНКА ГЕОРГИЕВА ГИНЧЕВА
                     ХРИСТИЯН СЛАВЧЕВ ПЕТРОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ РАДЕВ
                     ХРИСТО КРАСИМИРОВ РУСЕВ
                     ХЮСЕИН МУСТАФОВ ХЮСЕИНОВ
                     ЦАНКА АНГЕЛОВА СЛАВОВА
                     ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ЗАХАРИЕВА
                     ШЕФКЕТ МАХМУДОВ АЛИЕВ
                     ЮСНИЯ АЛИЕВА ОСМАНОВА
                     ЯНКА БРАТАНОВА ИВАНОВА
                     ЯНКА ЗЛАТЕВА КЕРЧЕВА
                     ЯНКА КАТЕЛИЕВА ТОНЕВА
                     ЯНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     ЯСЕН ПЕТКОВ ИВАНОВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.ЕСЕНИЦА,                  кметство Есеница,  секция № 011
    Адрес на избирателната секция: Клуб Младежки дом

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АЙШЕ МЕХМЕДОВА АЛИЕВА
                     АЙШЕ РУМЕНОВА РУМЕНОВА
                     АЙШЕ САЛИЕВА РАИМОВА
                     АЛБЕНА РАЙКОВА РАЙКОВА
                     АЛБЕНА СТЕФАНОВА АЛЕКСИЕВА
                     АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ АЛЕКСИЕВ
                     АЛЕКСИ АНТОНОВ ЗЛАТЕВ
                     АЛЕКСИ МИНКОВ АЛЕКСИЕВ
                     АЛЕКСИ СЕНКОВ АЛЕКСИЕВ
                     АМИДЕ АХМЕД ИСМАИЛ
                     АНА АНГЕЛОВА МАНУШЕВА
                     АНА ЖИВКОВА ЧЕРНЕВА
                     АНА МИЛЕНОВА МИЛКОВА
                     АНГЕЛ ДЕМИРОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ МАНУШЕВ МЕШЕЛИЕВ
                     АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА АЛЕКСИЕВА
                     АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА МИХАЛЕВА
                     АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ЧЕРНЕВ
                     АНДРЕЙ МИНКОВ АЛЕКСИЕВ
                     АНДРИЯНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     АНЕЛИЯ СТЕЛИЯНОВА АЛЕКСИЕВА
                     АНИ КОЙЧЕВА МАРИНОВА
                     АНИ РОСЕНОВА АТАНАСОВА
                     АНКА КИРЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     АННА МАРИНОВА МИНКОВА
                     АННА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     АННА СТОЯНОВА КОЛЕВА
                     АНТОАНЕТА АСЕНОВА АСЕНОВА
                     АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
                     АНТОН ФЕРДИНАНДОВ АНГЕЛОВ
                     АНТОНИЯ АНГЕЛОВА МЕШЕЛИЕВА
                     АНТОНИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     АНЧЕ МАНУШЕВА ТИХОМИРОВА
                     АСЕН СТОЯНОВ МАРИНОВ
                     АСЯ АНГЕЛОВА РУСЕВА
                     АСЯ ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
                     АТАНАС АТАНАСОВ ШЕКЕРДЖИЕВ
                     АТАНАС СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
                     АТАНАСКА КОЛЕВА КУРТЕВА
                     АТИДЖЕ АЛЕКСИЕВА СЕМКОВА
                     АТИДЖЕ ЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
                     АТТИ АШИМОВА МЕХМЕДОВА
                     АХМЕД САЛИЕВ САЛИЕВ
                     БАЙСЕ ИСОВА САИДОВА
                     БЕРЛИН НАДЕЖДОВ ЕВГЕНИЕВ
                     БИСЕРКА ДАНАИЛОВА СЕРГЕЕВА
                     БОЙЧО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     БОЙЧО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
                     БОРИСЛАВ МАРИНОВ АТАНАСОВ
                     ВАЛЕНТИН АНТОНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ВАСИЛ ЧЕРНЕВ СТОЯНОВ
                     ВЕЛКА ДРУМЕВА ПЕТРОВА
                     ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ЧЕРНЕВ
                     ВИРЖИНИЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА КОЙЧЕВА
                     ГАЛЯ ДОЙЧЕВА СТОЯНОВА
                     ГАЛЯ ИЛИЕВА КРАСИМИРОВА
                     ГАНКА АСЕНОВА МИХАЛЕВА
                     ГАНКА ДЕМИРОВА СТОЯНОВА
                     ГАНКА ПЕТРОВА ДЯКОВА
                     ГАНКА ХРИСТОВА ГИНЧЕВА
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЧЕРНЕВ
                     ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ СЕРГЕЕВ
                     ГЕОРГИ МИРКОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ РАДЕВ ПЕТРОВ
                     ГИНА ЙОРДАНОВА АСЕНОВА
                     ГИНКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
                     ГИНЧО СЕНКОВ АЛЕКСИЕВ
                     ГОШО АЛЕКСИЕВ СТОЯНОВ
                     ГЮЛТЕН ХАСАНОВА ИВАНОВА
                     ДАНАИЛ СЕРГЕЕВ СТЕФАНОВ
                     ДЕМИРКА МАРИНОВА ЧЕРНЕВА
                     ДЕСИСЛАВА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДЕЯН ДИМОВ МОЧЕВ
                     ДИАНА АНГЕЛОВА МЕШЕЛИЕВА
                     ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМКА МАРИНОВА ГОСПОДИНОВА
                     ДИМКА ЯНЕВА КОЙЧЕВА
                     ДИМО МОЧЕВ ДОБРЕВ
                     ДОБРА МОЧЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ДОБРИ РАДЕВ ДЯНКОВ
                     ДРУМИ ЗЛАТЕВ ДРУМЕВ
                     ДЯНКО ЗЛАТЕВ ИВАНОВ
                     ЕЛЕОНОРА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА
                     ЕЛИНА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
                     ЕЛИЦА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ЕЛКА РОСЕНОВА МИХАЛЕВА
                     ЕМИЛ ИЛИЕВ СТЕФАНОВ
                     ЕМИЛ СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ
                     ЕМИЛИЯ ИВАНОВА НАСКОВА
                     ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЕМИЛИЯ КОЛЕВА МЕШЕЛИЕВА
                     ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА КРАСИМИРОВА
                     ЕМИЛИЯ РУСЕВА ХРИСТОВА
                     ЕМИНЕ АХМЕДОВА САЛИЕВА
                     ЕРДИНЧ РУСЕВ МИНКОВ
                     ЖЕЧКА МИРЧЕВА ПЕТКОВА
                     ЗДРАВКА СЛАВОВА СТОЯНОВА
                     ЗЛАТИНА РАШКОВА ЧЕРНЕВА
                     ЗЛАТИНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     ЗЛАТКА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА
                     ЗЛАТКА СЛАВОВА ЙОРДАНОВА
                     ЗЛАТКО ХРИСТОВ КУМАНОВ
                     ЗЮМБЮЛА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ИВАН ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
                     ИВАН СТОЯНОВ АТАНАСОВ
                     ИВАНКА АНТОНОВА АСЕНОВА
                     ИВАНКА МИЛКОВА МИЛКОВА
                     ИВЕЛИН СЕВДАЛИНОВ АЛЕКСИЕВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ЗЛАТЕВ
                     ИСМАИЛ ХАЛИМОВ МЕХМЕДОВ
                     ЙОВКА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА
                     ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН СТЕФАНОВ МАРИНОВ
                     ЙОРДАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     КАДРИЯ АШИМОВА МЕХМЕДОВА
                     КАЛИНКА КОЛЕВА СТОЯНОВА
                     КАТЯ АЛЕКСИЕВА ЗЛАТЕВА
                     КАТЯ НЕНКОВА АЛЕКСИЕВА
                     КЕРА ДИМОВА НЕДЕВА
                     КОЛЬО СТОЯНОВ МАРИНОВ
                     КОЛЮ ГИЧЕВ КОЛЕВ
                     КРАСИМИР МАНУШЕВ МЕШЕЛИЕВ
                     КРАСИМИРА МЛАДЕНОВА КРАСИМИРОВА
                     КУНЯ ВЕЛИКОВА ТОНЕВА
                     КУРТИ ДИМОВ КУРТЕВ
                     ЛЮБКА ФИЛИПОВА ГИНЧЕВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА
                     МАРИН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
                     МАРИН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
                     МАРИН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
                     МАРИН МАРИНОВ СТЕФАНОВ
                     МАРИН МАРИНОВ СТОЯНОВ
                     МАРИН ПЕТКОВ АНДОНОВ
                     МАРИН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
                     МАРИНЕЛА АНГЕЛИНОВА АСЕНОВА
                     МЕЛИХА ШАБАН АЛЕКСИЕВА
                     МЕРГЮЛ ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН
                     МЕТОДИ РАЙКОВ МАРИНОВ
                     МЕХМЕД МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕХМЕД САЛИЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ
                     МЕХМЕД САЛИЕВ МЕХМЕДОВ
                     МЕХМЕД ЮСЕИНОВ АЛИЕВ
                     МИГЛЕНА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА
                     МИГЛЕНА ФЕРДИНАНДОВА МИХАЛЕВА
                     МИЛАНКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
                     МИЛЕН РОСЕНОВ МИХАЛЕВ
                     МИЛЕНА ЙОРДАНОВА БОЙЧЕВА
                     МИНКА МЕТОДИЕВА РАЙКОВА
                     МИНКА СТЕФАНОВА СЪБЕВА
                     МИНКО АЛЕКСИЕВ МИХАЛЕВ
                     МИНКО АНДРЕЕВ МИНКОВ
                     МИРОСЛАВ ФЕРДИНАНДОВ АНГЕЛОВ
                     МИРЧО РАНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     МИХАИЛ СЕВДАЛИНОВ СЕРАФИМОВ
                     МИХАИЛ СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
                     МИХАЛ ФЕРДИНАНДОВ МИХАЛЕВ
                     МЛАДЕН ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ
                     МЛАДЕН КРАСИМИРОВ МАНУШЕВ
                     МЛАДЕН МАНУШЕВ САЛИЕВ
                     МОНИКА ЮЛИЯНОВА МИХАЛЕВА
                     МУСТАФА МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ
                     НАДЕЖДА ЕВГЕНИЕВА ХРИСТОВА
                     НАДЕЖДА РАЙКОВА ИВАНОВА
                     НАДЯ ХРИСТОВА МАРИНОВА
                     НАТАЛИЯ ДРАГАНОВА СТОЯНОВА
                     НАТАЛИЯ СТЕЛИЯНОВА АЛЕКСИЕВА
                     НЕВЯНА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     НЕДА ВЕЛИКОВА ЯНКОВА
                     НЕДЮ НЕДЕВ НЕДЕВ
                     НЕНКО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ
                     НЕСИБЕ МУСТАФОВА ОСМАНОВА
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТЕФАНОВ
                     НИКОЛИНКА ЯНЧЕВА ИВАНОВА
                     ОРХАН ШАБАНОВ ШАБАНОВ
                     ПАВЕЛ ЙОТОВ ПАВЛОВ
                     ПЕТКА ДЯКОВА ТОДОРОВА
                     ПЕТКО ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН САШЕВ АНТОНОВ
                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ ПЕТКОВ
                     РАДКА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА
                     РАДКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
                     РАДКО ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
                     РАЙКО МЕТОДИЕВ РАЙКОВ
                     РАЙНА МАНЕВА ПАВЛОВА
                     РАЛИН КОЛЕВ СТОЯНОВ
                     РЕЙХАН САЛИЕВ РАИМОВ
                     РОСЕН КОЙЧЕВ МИХАЛЕВ
                     РОСЕН МИРЧЕВ ИВАНОВ
                     РОСЕН РАНГЕЛОВ АТАНАСОВ
                     РОСЕН СТОЯНОВ МАРИНОВ
                     РОСИЦА АНГЕЛОВА МИХАЛЕВА
                     РУМЕН ЖЕКОВ ДИМИТРОВ
                     РУСИ АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     РУСИ МИНКОВ АЛЕКСИЕВ
                     РУШИЯ ДЯНКОВА ДОБРЕВА
                     САЛИ РАИМОВ МЕХМЕДОВ
                     САЛИ САЛИЕВ САЛИЕВ
                     САЛИ САЛИЕВ САЛИЕВ
                     САШО БОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     СВЕТОСЛАВ АНДРЕЕВ МИНКОВ
                     СВЕТОСЛАВ МИНКОВ АЛЕКСИЕВ
                     СВЕТОСЛАВ РАЛИНОВ КОЛЕВ
                     СВИЛЕН ФЕРДИНАНДОВ АНГЕЛОВ
                     СЕВДА АСЕНОВА АСЕНОВА
                     СЕВДА ХАЛИМОВА МАРИНОВА
                     СЕВДАЛИН ГОШЕВ АЛЕКСИЕВ
                     СЕВДАЛИН СЕРАФИМОВ СЕВДАЛИНОВ
                     СЕВДАЛИН ЮЛИЯНОВ АЛЕКСИЕВ
                     СЕВДАЛИНА СЛАВОВА ДЕМИРОВА
                     СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
                     СЕМКО АЛЕКСИЕВ МИХАЛЕВ
                     СЕМКО СТЕЛИЯНОВ АЛЕКСИЕВ
                     СЕНКО СЕНКОВ АЛЕКСИЕВ
                     СИБЯЛ РУЗИ ИСМАИЛ
                     СЛАВИ ДЕМИРОВ ИВАНОВ
                     СТЕЛИЯН АСЕНОВ СТОЯНОВ
                     СТЕЛИЯН СЕМКОВ АЛЕКСИЕВ
                     СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ
                     СТЕФАН АТАНАСОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     СТЕФАН ИЛИЕВ РАДЕВ
                     СТЕФАН ЮМЕРОВ АЛЕКСИЕВ
                     СТЕФКА ДЯНКОВА ПЕТКОВА
                     СТИЛИЯН РАЛИНОВ КОЛЕВ
                     СТОЯН МАРИНОВ МАРИНОВ
                     СУЛТАН ИСМАИЛОВА ХАЛИМОВА
                     СУЛТАНА АТАНАСОВА МАРИНОВА
                     СУЛТАНКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
                     СУЛТАНКА САШЕВА ТИХОМИРОВА
                     СЪЛЗИЦА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     ТЕНЗИЛЕ ИСЛЯМОВА АКЪЕВА
                     ТИХОМИР СТЕЛИЯНОВ АЛЕКСИЕВ
                     ТОДОРКА КОЙЧЕВА МИХАЛЕВА
                     ФАТМЕ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
                     ФАТМЕ ХАЛИМОВА МЕХМЕДОВА
                     ФЕРДИНАНД МИРОСЛАВОВ ФЕРДИНАНДОВ
                     ФЕРДИНАНД МИХАЛЕВ СТОЯНОВ
                     ФЕРДИНАНД НЕНКОВ СТОЯНОВ
                     ФЕРХАН АНТОНОВ АСЕНОВ
                     ФИДАНКА АТАНАСОВА МАРИНОВА
                     ХАЛИМ МАРИНОВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТО ИЛИЕВ КОЛЕВ
                     ХРИСТО КОЙЧЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ХРИСТО КОЙЧЕВ РУСЕВ
                     ХРИСТО ЮЛИЯНОВ МИХАЛЕВ
                     ХЮСЕИН АДЖЕР ЮЗЕИР
                     ШИБИЛ СВЕТОСЛАВОВ МИНКОВ
                     ЮЛИЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     ЮЛИЯ АНГЕЛОВА МАНУШЕВА
                     ЮЛИЯ ДИЯНОВА МЕШЕЛИЕВА
                     ЮЛИЯ МИЛЕВА СТЕФАНОВА
                     ЮЛИЯ МИТЕВА МАРИНОВА
                     ЮЛИЯ МИТЕВА РАДЕВА
                     ЮЛИЯ ТИХОМИРОВА ЕНЕВА
                     ЮЛИЯН МИХАЛЕВ СТОЯНОВ
                     ЮЛИЯН РОСЕНОВ АТАНАСОВ
                     ЮНЗЮЛЕ МУСТАФОВА САЛИЕВА
                     ЮРКИЯ СЕБАЙДИНОВА МЕХМЕДОВА
                     ЯНКА ВЕЛИКОВА КОЛЕВА
                     ЯНКА МИХОВА ЙОРДАНОВА
                     ЯНЮ ДИМОВ ЯНЕВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.ДОБРОТИЧ,                 кметство Добротич,  секция № 013
    Адрес на избирателната секция: Кметство с.Добротич
                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АДЖЕР РАИМОВА РАМАДАНОВА
                     АДИНАН МАХМУДОВ ХАСАНОВ
                     АЙШЕ АХМЕД САЛИМ
                     АЙШЕ МЕХМЕД ИСЛЯМ
                     АЙШЕ НЕДЖАТ ЮЗЕИР
                     АЛБЕНА АЛЕКОВА ДЕМИРОВА
                     АЛБЕНА ДЕМИРОВА ДЕМИРОВА
                     АЛБЕНА ХРИСТОВА АЛЕКСИЕВА
                     АЛДИН СЛАВОВ ХРИСТОВ
                     АЛЕКСАНДЪР КАЛИНОВ КАЛИНОВ
                     АЛИ ЯШАРОВ АХМЕДОВ
                     АНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ РАДЕВ
                     АНГЕЛ МАРИНОВ КОЛЧЕВ
                     АНГЕЛ МИЛКОВ АСЕНОВ
                     АНГЕЛ СВЕТЛЕВ ДИМИТРОВ
                     АНГЕЛ СЛАВОВ АСЕНОВ
                     АНГЕЛИНА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА
                     АНДОН ИВАНОВ КУРТЕВ
                     АНДРЕЙ ВЛАЙКОВ ДРАГАНОВ
                     АНДРЕЙ ГЕРЧЕВ ДРАГАНОВ
                     АНДРЕЙ СЛАВОВ ХРИСТОВ
                     АНДРИЯНА САШЕВА МИТЕВА
                     АНИ СТОЙЧЕВА АНГЕЛОВА
                     АНИФЕ САЛИМОВА МЕХМЕДАЛИ
                     АНИФЕ ХАЛИМ МУСТАФА
                     АНКА МИТКОВА РАДЕВА
                     АНТОАНЕТА ДЕМИРЕВА СТОЯНОВА
                     АНТОН РАЙЧЕВ МАРИНОВ
                     АСЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     АСЕН СТОЙЧЕВ НИКОЛОВ
                     АСЯ МИЛЕНОВА ВЕЛИКОВА
                     АТАНАС ДЕМИРОВ МИТЕВ
                     АТАНАС ЖЕКОВ СТЕФАНОВ
                     АТАНАС СТОЯНОВ АТАНАСОВ
                     АТИЯ АХМЕД САЛИМ
                     АФИЗЕ ФЕИМОВА АХМЕДОВА
                     АХМЕД ИСИН АХМЕД
                     АХМЕД ИСМАИЛ АХМЕД
                     БИЛЯНА АТАНАСОВА МИТЕВА
                     БОГДАНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     БОЙКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     БОЙКА ЙОРДАНОВА ГИНЧЕВА
                     БОЙКА ХРИСТОВА МИТЕВА
                     БОЙКО БАНКОВ СТОЯНОВ
                     БОРЯНА БИЛЯНОВА МИТЕВА
                     ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ
                     ВАЛЕНТИНА ДРАГАНОВА РАДЕВА
                     ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     ВАЛЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕЛИЧКА ГАНЕВА ВАСИЛЕВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ДОБРЕВА
                     ВЕЛИЧКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕСЕЛИН БАНКОВ МИНКОВ
                     ВЕСЕЛИН ДОБРЕВ МИТЕВ
                     ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА ДЕМИРЕВА
                     ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ВЕСКА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
                     ВИОЛЕТА ЖЕЛЕЗОВА ДИМИТРОВА
                     ВЛАДИМИР ЖЕЛЯЗКОВ ДЕМИРЕВ
                     ГАЛИН РУМЕНОВ ИЛИЕВ
                     ГАЛИН ШИДЕРОВ АРНАУДОВ
                     ГАЛЯ СТЕФАНОВА КАЛИНОВА
                     ГАНА ДИМОВА ЖЕЛЕЗОВА
                     ГАНКА ВЕЛИКОВА МИТЕВА
                     ГАНКА ХРИСТОВА ПАСКАЛЕВА
                     ГЕНАДИ СЛАВОВ РАЧЕВ
                     ГЕОРГИ ДЯКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТАВРЕВ
                     ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СЛАВОВ БАНКОВ
                     ГЕОРГИ ЯНКОВ АНГЕЛОВ
                     ГИНА ПЕЙЧЕВА ТОДОРОВА
                     ГОРАНКА ДИМИТРОВА КУРТЕВА
                     ГОСПОДИНКА ДОБРЕВА АРАБАДЖИЕВА
                     ГЮЛДАНИЕ ИСМАИЛ АХМЕД
                     ГЮЛШЕН МЕХМЕД ХЮСЕИН
                     ДАНАИЛ РАДОСЛАВОВ СВЕТЛЬОВ
                     ДАНАИЛ СВЕТЛЕВ ЯНКОВ
                     ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     ДАЧО ГИНЧЕВ ПЕТРОВ
                     ДЕМИР БОЙКОВ БАНКОВ
                     ДЕМИР ДИМИТРОВ ДЕМИРОВ
                     ДЕНКА ДИМИТРОВА ЮЛИЕВА
                     ДЕТЕЛИНА БОЙКОВА БАНКОВА
                     ДИАНА БОРИСОВА ДЯНКОВА
                     ДИМИТРА КОЛЕВА МИЛЕНОВА
                     ДИМИТРИЧКА ЙОРДАНОВА ЖЕКОВА
                     ДИМИТРИЧКА ПЕТРОВА МИТЕВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МОЧЕВ
                     ДИМИТЪР ДЕМИРОВ ПЕТРОВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МАРИНОВ
                     ДИМИТЪР ДИМОВ ДЕМИРОВ
                     ДИМКА ГЕОРГИЕВА ДАНЕВА
                     ДИМКА СТЕФАНОВА ДЯНКОВА
                     ДИМКА ТРЕНДАФИЛОВА ХРИСТОВА
                     ДИМО ДИМИТРОВ ДИМОВ
                     ДИМЧО МАРИНОВ ДИМОВ
                     ДИМЧО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ДЯНКО СТОЯНОВ ДЯНКОВ
                     ЕКАТЕРИНА ДЕМИРОВА ДАНЕВА
                     ЕЛЕНКА АНДРЕЕВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНКА СЕВДАЛИНОВА АНГЕЛОВА
                     ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА ДЕМИРОВА
                     ЕЛКА РАЙКОВА МИТКОВА
                     ЕЛКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
                     ЕМИЛИЯ РАЙКОВА ИВАНОВА
                     ЖЕКО СТЕФАНОВ МИХАЛЕВ
                     ЖЕЛЕЗ ДОБРЕВ ДИМОВ
                     ЖЕЛЕЗ ИВАНОВ ТРАНДАФИЛОВ
                     ЖЕЛЯЗА КУРТЕВА ДАНЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА ЖЕЛЕЗОВА ПЕТКОВА
                     ЖЕЛЯЗКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЗИЙНЕП АХМЕД ИСМАИЛ
                     ЗИЙНЕП АХМЕД ЮСЕИН
                     ЗИЙНЕП САЛИЕВА ИСМАИЛОВА
                     ЗЛАТИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     ЗЛАТКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЗЛАТКО ЗЛАТЕВ РАДЕВ
                     ЗОРКА БАНКОВА АНГЕЛОВА
                     ЗОРНИЦА БОЙКОВА БАНКОВА
                     ЗЮМБЮЛКА МАХМУДОВА РАИМОВА
                     ИБРЯМ ИСМАИЛ РЕДЖЕБ
                     ИВАЙЛО ЗЛАТЕВ РАДЕВ
                     ИВАН ГИНЧЕВ ДАНЕВ
                     ИВАН ДИМОВ ДИМОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ДИМОВ
                     ИВАН МИХОВ ИВАНОВ
                     ИЛИЯ ДРАГАНОВ ЯНЧЕВ
                     ИЛИЯ МИТКОВ ДЯНКОВ
                     ИЛИЯ РУМЕНОВ ИЛИЕВ
                     ИСМАИЛ АХМЕДОВ ИСМАИЛОВ
                     ЙОРДАН ДЯНКОВ ЖЕЛЕЗОВ
                     ЙОРДАН ТОДОРОВ ПАРУШЕВ
                     ЙОРДАН ЧЕРНЕВ МИТЕВ
                     ЙОРДАНКА МИХАЛЕВА ИВАНОВА
                     КАЛИНКА ГИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     КАНА ТРЕНДАФИЛОВА ТРИФОНОВА
                     КАПКА СЕВДАЛИНОВА ФИЛИПОВА
                     КАТИНА САНДЕВА АТАНАСОВА
                     КОЛЮ ДЯКОВ КОЛЕВ
                     КРЪСТИНА ДРАГАНОВА ИЛИЕВА
                     ЛЕБИБЕ САЛИ АХМЕД
                     ЛИЛЯНА РУСЕВА ТОДОРОВА
                     ЛИЛЯНА ЯНКОВА АНГЕЛОВА
                     ЛЮДМИЛА РУМЕНОВА ИЛИЕВА
                     МАНОЛ СТРАХИЛОВ АНГЕЛОВ
                     МАРИЕЛА МИРОСЛАВОВА ДЕМИРОВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ДИМОВА
                     МАРИЙКА ЗЛАТЕВА СТОЙЧЕВА
                     МАРИЙКА КОЛЕВА СТОЯНОВА
                     МАРИЙКА ЯНЕВА ЧЕРНЕВА
                     МАРИН ДИМОВ МАРИНОВ
                     МАРИН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     МАРИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
                     МАРИНКА ИВАНОВА ГИНЧЕВА
                     МАРИЯ ДЕМИРЕВА РАЧЕВА
                     МАРТИН МИРОСЛАВОВ ДЕМИРОВ
                     МАХМУД АХМЕДОВ МАХМУДОВ
                     МАХМУД РАИМОВ МЕХМЕДОВ
                     МАХМУД ХАСАНОВ АХМЕДОВ
                     МЕХМЕД МАХМУДОВ АХМЕДОВ
                     МЕХМЕД ФЕВЗИ АЛИИБРЯМ
                     МИГЛЕНА АЛЕКСИЕВА СЛАВКОВА
                     МИЙРЕМ АХМЕД ИСМАИЛ
                     МИЛАНА СТИЛИЯНОВА ВЛАЙКОВА
                     МИЛЕН АЛЕКСИЕВ СЛАВКОВ
                     МИЛЕН ГЕРЧЕВ ДРАГАНОВ
                     МИЛЕН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     МИЛЕН ХРИСТОВ РАЧЕВ
                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     МИЛЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     МИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА
                     МИНКА РАДЕВА СТОЯНОВА
                     МИНКА СЛАВОВА ПЕТРОВА
                     МИРОСЛАВ ГЕРЧЕВ ДРАГАНОВ
                     МИРОСЛАВ МИЛЕНОВ ДИМИТРОВ
                     МИРОСЛАВ МИТКОВ ИВАНОВ
                     МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ
                     МИРОСЛАВ РАЙКОВ МИТКОВ
                     МИТА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МИТКО ДЯНКОВ ИЛИЕВ
                     МИТКО ИЛИЕВ ДЯНКОВ
                     МИТКО ИЛИЕВ МИТКОВ
                     МИТКО РАДЕВ ИВАНОВ
                     МИТЮ ВЕЛИКОВ МИТЕВ
                     МЛАДЕН ИЛИЕВ МИТКОВ
                     МЛАДЕН СТЕФАНОВ ДЕМИРОВ
                     МУСТАФА НУРИЕВ АХМЕДОВ
                     МЮЛКИЯ ФЕВЗИ АЛИИБРЯМ
                     НАТАЛИЯ АНЕВА СТОЙЧЕВА
                     НАТАЛИЯ АТАНАСОВА МИХАЛЕВА
                     НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА ДЕМИРЕВА
                     НЕДЕЛЯ МИТЕВА МИТЕВА
                     НЕДЕЛЯ СТОЯНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     НЕЛИ ИЛИЕВА СЛАВОВА
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КУРТЕВ
                     НИКОЛА СТОЯНОВ КУРТЕВ
                     НИКОЛАЙ ЖЕЛЕЗОВ ДОБРЕВ
                     НИКОЛИНА ДИМОВА ДЕЛЕВА
                     НИНА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА
                     НОНКА ДЯКОВА МИХОВА
                     ОРХАН ЕДИЕВ МАХМУДОВ
                     ПЕТКО СТОЯНОВ АТАНАСОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЧЕВ
                     РАДА НИКОЛОВА КОЛЕВА
                     РАДКА ДЯКОВА КУРТЕВА
                     РАДКА ДЯНКОВА СТОЯНОВА
                     РАДКА ЖЕКОВА ЙОРДАНОВА
                     РАДОСЛАВ РУСЕВ ИЛИЕВ
                     РАДОСЛАВ СВЕТЛЬОВ ЯНКОВ
                     РАЙКО МИТКОВ РАДЕВ
                     РЕДВАН САЛИ ИБРЯМ
                     РЕНИ ЕВГЕНИЕВА АСЕНОВА
                     РЕХАНИЕ МАХМУДОВА РАИМОВА
                     РОЗАЛИНА КРАСИМИРОВА КИРОВА
                     РОСЕН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     РОСИЦА ВЕСЕЛИНОВА ЧЕРНЕВА
                     РОСИЦА ГАЛЕВА СТЕФАНОВА
                     РУМЕН ИЛИЕВ РАДЕВ
                     САЛИ ИБРЯМ РЕДЖЕБ
                     САЛИ СЕЛИМ СЕЛИМ
                     САЛИМ ЯШАР ХАСАН
                     САМУИЛ АСЕНОВ ИВАНОВ
                     САНДЬО СТЕФАНОВ ДЕМИРОВ
                     САФЕТ ЕМИЛИЯНОВА АСЕНОВА
                     САШО АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     САШО КАТИНОВ САНДЕВ
                     САШО ЮРИЕВ ХРИСТОВ
                     СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА КАЛИНОВА
                     СВЕТЛЬО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     СВЕТЛЬО МИТКОВ ДЯНКОВ
                     СЕБАЙДИН ДЖОШКУНОВ СЕБАЙДИНОВ
                     СЕВГИН МАХМУДОВ РАИМОВ
                     СЕВДАЛИН АНГЕЛОВ АЛЕКСИЕВ
                     СЕВДАЛИНА АТАНАСОВА МИТЕВА
                     СЕЛИМ АЛИЕВ СЕЛИМОВ
                     СИЛВИЯ МАРИЯНОВА СТОЯНОВА
                     СЛАВИ АСЕНОВ СЛАВОВ
                     СЛАВИ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     СЛАВИ НЕДЕЛЧЕВ СЛАВОВ
                     СЛАВИ ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     СНЕЖАНА ЮРИЕВА ХРИСТОВА
                     СТАНИСЛАВ АЛЕКСИЕВ СЛАВКОВ
                     СТАНИСЛАВ ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ
                     СТАНКА ДЯКОВА МОЧЕВА
                     СТАНКА ДЯКОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     СТАНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ МАРИНОВ
                     СТЕФАН АТАНАСОВ ДЕМИРОВ
                     СТЕФАН ЖЕКОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН КАЛИНОВ КАЛИНОВ
                     СТЕФАН РАЙЧЕВ МАРИНОВ
                     СТЕФАН РАШКОВ СИМЕОНОВ
                     СТИЛИЯН ВЛАЙКОВ ДРАГАНОВ
                     СТОЙЧО АСЕНОВ СТОЙЧЕВ
                     СТОЙЧО КОЛЕВ СТОЕВ
                     СТОЯН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯН СТАНКОВ ПЕТРОВ
                     СТОЯНКА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
                     СТОЯНКА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА
                     СТОЯНКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА МИТЕВА
                     СТРАХИЛ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     СЪБА ГИНЧЕВА СЛАВОВА
                     СЪБИ ХРИСТОВ РАЧЕВ
                     СЪБКА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА
                     ТАНЯ СТЕФАНОВА КАЛИНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ДЕМИРОВА КАЛИНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА МИТКОВА СТОЯНОВА
                     ТРЕНДАФИЛ ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ТРЕНДАФИЛ ЙОРДАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ФАТМЕ ИБРЯМОВА АХМЕДОВА
                     ФАТМЕ САЛИЕВА АХМЕДОВА
                     ФЕВЗИ ЗЕКЕРИЯ АЛИИБРЯМ
                     ФИЛИП ЗЛАТЕВ РАДЕВ
                     ХАСАН ЯШАРОВ ХАСАНОВ
                     ХАТИЖЕ МЕХМЕД МАХМУД
                     ХРИСТО АТАНАСОВ СТОЯНОВ
                     ЮЛИЯН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
                     ЮРКИЕ АСАН САЛИ
                     ЮСЕИН ИСМАИЛ САЛИ
                     ЯНКА АНГЕЛОВА РАДЕВА
                     ЯНКА ДОБРЕВА РАДЕВА
                     ЯНКА КОЙЧЕВА ДЕМИРОВА
                     ЯНКО НЕДЕВ ЖЕКОВ
                     ЯНКО ЯНКОВ АНГЕЛОВ
                     ЯНЧО ДЯНКОВ ЯНЧЕВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.ИСКЪР,                    кметство Искър,  секция № 014
    Адрес на избирателната секция: Клуб на пенсионера
                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АНДРЕЙ ИВАНОВ СЛАВЧОВ
                     АНТОНИЯ ЛЮБОМИРОВА КОСТАДИНОВА
                     АПОСТОЛ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     АТАНАС СТЕФАНОВ ФИЛЕВ
                     АТАНАСКА АТАНАСОВА МИТЕВА
                     ВАСИЛ СПАСОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛКА БАНКОВА СТЕФАНОВА
                     ВЕЛА ИВАНОВА ДИЧЕВА
                     ВЕСЕЛИНКА КИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕСКА ЙОРДАНОВА ФИЛЕВА
                     ВЪЛЧО ПАНАЙОТОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     ГИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     ГОСПОДИН КИРОВ ДАЧЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАЙКОВ
                     ДИМИТЪР РОСЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР РУСКОВ ПЕТРОВ
                     ДОБРА ИВАНОВА ДИШЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ЗОЯ РАНГЕЛОВА СЛАВЧОВА
                     ИВАН БАЙЧЕВ КЪНЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ РАШЕВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
                     ЙОВКА ЙОТОВА КОСТАДИНОВА
                     ЙОРДАНКА ВЪЛКОВА СТАНКОВА
                     ЙОРДАНКА ДИМОВА ВУТОВА
                     ЙОРДАНКА ЖЕЛЕВА ГАВРАИЛОВА
                     ЙОРДАНКА КРЪСТЕВА МИТЕВА
                     КЕРАНКА ПЕТКОВА ЯНЕВА
                     КОЙКА ИВАНОВА ДИМОВА
                     МАРИЙКА СИМЕОНОВА ГАВРАИЛОВА
                     МАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
                     МАРИНКА МИЛЕВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
                     МАРИЯ МАРИНОВА БОЙЧЕВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА РАШЕВА
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     МИЛКО ВЕСЕЛИНОВ МИКОВ
                     МИТКА ЖЕЛЕВА КЪНЧЕВА
                     МИТКО АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
                     НЕДЯЛКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
                     НЕНКА ДИЛОВА ЗАИДЛ
                     НИКОЛА КОЦЕВ ДИЛОВ
                     НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     ПЕТРА АТАНАСОВА ЯНКОВА
                     ПЕТРА ДИМИТРОВА ЙОТОВА
                     ПЕТРА ИВАНОВА ДИШЕВА
                     ПЕТРА ПЕТКОВА МАЛЧЕВА
                     ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЛАМЕН ПЕНКОВ ГОСПОДИНОВ
                     РАДКА ТРИФОНОВА КОСТАДИНОВА
                     РОСЕН ДИМИТРОВ РУСКОВ
                     РОСИЦА БИСЕРОВА АТАНАСОВА
                     РУМЕН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
                     СВИЛЕН АТАНАСОВ ДОНЧЕВ
                     СИЙКА МАРИНОВА ДИМОВА
                     СТАНКА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ТОДОР ИВАНОВ СЛАВОВ
                     ТОДОРА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА
                     ТОДОРКА НЕЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОДОРКА СТЕФАНОВА ГОСПОДИНОВА
                     ТОДОРКА СТОЕВА КЪНЧЕВА
                     ФИЛИП ПЕТКОВ СТОЯНОВ
                     ЯНИ ПЕТКОВ ЯНЕВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.ОБОРИЩЕ,                  кметство Оборище,  секция № 015
    Адрес на избирателната секция: .Читалище с.Оборище

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АДИЛ ЙОЗДЖАНОВ МЕХМЕДОВ
                     АДИЛЕ МЕХМЕД ДАУД
                     АДИЛЯ БЕКИР САЛИМ
                     АЙЛЯ БЕЙХАНОВА АКИФОВА
                     АЙШЕ ДЖЕЛИЛОВА ИБРЯМОВА
                     АЙШЕ ХАЛИЛОВА АХМЕДОВА
                     АЛИ БИЛГИНОВ АЛИЕВ
                     АЛИСЕ ХАЛИТОВА КАДИРОВА
                     АЛТАНАЙ ХЮСМЕНОВ ХАСАНОВ
                     АНЕЛИЯ МАРИНОВА ХРИСТОВА
                     АНИФЕ ХАСАН МУСОВА
                     АПОСТОЛ НИКОЛОВ МАРКОВ
                     АСЕН АСЕНОВ АСЕНОВ
                     АТАНАС КАТЕЛИЕВ КАТЕЛИЕВ
                     АТАНАСКА ФИЛЧЕВА ПЕТКОВА
                     АХМЕД ГЮРСЕЛОВ АХМЕДОВ
                     АХМЕД ЗИЯ МУХАРЕМ
                     АХМЕД ШЕРИФОВ АХМЕДОВ
                     БАЙСЕ ФЕИМОВА АХМЕДОВА
                     БАСРИ РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
                     БЕЙСИМ ПЕРИХАНОВ ХРЮСТЕМОВ
                     БЕЙЯ АБИЛОВА ХАСАНОВА
                     БИЛГИН АЛИЕВ МЕХМЕДОВ
                     БИРАЙ ФААТОВ ЕШРЕФОВ
                     БОЙКО ПЕТРОВ ВУТОВ
                     ВЕДАТ САЛИ ДАУД
                     ВЕСИЛЕ ВЕЛЯЙДИНОВА АЛИЕВА
                     ВЪЛЧО КОЛЕВ ИВАНОВ
                     ГАБРИЕЛА ЕВГЕНИЕВА МАРИНОВА
                     ГАНКА СТОЙЧЕВА СТОЙЧЕВА
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ КИРОВ СТОЯНОВ
                     ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ КАЛЧЕВ
                     ГЬОНЮЛ МУСТАФА САЛИМОВА
                     ГЮЛДЖАН ЙОЗДЖАНОВА РАМАДАНОВА
                     ГЮЛТЕКИН ХАСАН АХМЕД
                     ГЮЛТЕН ВЕЙСЕЛОВА АЛИЛОВА
                     ГЮЛТЕН ФЕВЗИТОВА ШЕРИФОВА
                     ГЮЛХАН МУСТАФА МЕХМЕД
                     ГЮЛШАН ИБРЯМ МЕХМЕД
                     ГЮЛШЕН ВЕЛИЕВА НАСУФОВА
                     ГЮНАЙ ФААТОВ ЕШРЕФОВ
                     ГЮРСЕЛ АХМЕДОВ ШЕРИФОВ
                     ГЮРСЕЛ ИСМАИЛ ИБРЯМ
                     ДАНЧО ВАСИЛЕВ ЖУРНАЛОВ
                     ДЕНИС КЕНАНОВ ИСИНОВ
                     ДЖЕЛИЛ ТАЛИБОВ ИБРЯМОВ
                     ДЖЕЛИЛ ХАСАН КЯМИЛ
                     ДИЛАРА АСЕНОВА АТАНАСОВА
                     ДИМО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
                     ДОБРА ТОНЕВА КАТЕЛИЕВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕМЕЛ ВАСВИДИНОВА БЕЛЧЕВА
                     ЕМИН АЛИЕВ РИФАДОВ
                     ЕМИНЕ АДИЛОВА МУСТАФОВА
                     ЕМИНЯ ХАЛИЛОВА МУСТАФОВА
                     ЕНБИЕ ХАСАНОВ МУСОВ
                     ЕНЧО ВАСИЛЕВ ЕНЧЕВ
                     ЕРГЮВЯН САЛИЕВ ИБРЯМОВ
                     ЕРДЖАН МЕХМЕД БЕКИР
                     ЕРОЛ САЛИМОВ ХАЛИМОВ
                     ЕРТАН ВЕЖДИЕВ ШЕРИФОВ
                     ЖЕЛЯЗКО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
                     ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
                     ЗЕЙНЕБ АХМЕДОВА МУСТАФОВА
                     ЗЕЙРА ДЖЕЛИЛОВА ИБРЯМОВА
                     ЗЕЙРА ДЖЕЛИЛОВА ХАТИБОВА
                     ЗЕРИН БИЛГИНОВА МЕХМЕДОВА
                     ЗИЛЯ ЕФРАИМОВА ЮМЕРОВА
                     ЗИЯ АДИЛОВ АХМЕДОВ
                     ЗЮЛБИЯ АХМЕДОВА ДЕРВИШЕВА
                     ЗЮМБЮЛ БЕЙТУЛА КОБАКОВА
                     ЗЮМБЮЛ ХАСАНОВА ДЖЕЛИЛОВА
                     ЗЮМБЮЛ ХАСАНОВА МУСТАФОВА
                     ЗЮРЕ РАИМ ЧЕЛЕБИ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
                     ИВАН ЕНЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ФИЛИПОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ КАЛЧЕВ
                     ИВАНКА СЛАВОВА ГОСПОДИНОВА
                     ИЗЕТ ВЕДАТ ДАУД
                     ИКМЕТ ЗЕКЕРЬОВА АЛИОСМАНОВА
                     ИМРЕН КЕМИЛОВА ОСМАНОВА
                     ИСИН КЕНАНОВ ИСИНОВ
                     ИСМАИЛ ИБРЯМОВ АХМЕДОВ
                     ИСМАИЛ ФЕИМ МУСТАФА
                     ИСМАИЛ ХАЛИЛОВ АЛИЕВ
                     ИСМЕТ ФЕДАИЛОВ САЛИМОВ
                     ЙОЗДЖАН МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ
                     ЙОЗЛЕМ ЗИЯ АДИЛОВА
                     КАДРИЕ ФЕЙЗИЕВА ДАУДОВА
                     КАДРИЕ ФЕРАД ГЮНЕЙ
                     КАЙМЕТ ЕМУРЛОВА АХМЕДОВА
                     КАЙМЕТ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА
                     КЕМАЛ ЮСУФОВ КЕМАЛОВ
                     КЕНАН ИСИНОВ ОСМАНОВ
                     КЕРИМ ЕТЕМОВ АЛИЛОВ
                     КЕРИМЕ ЮСУФ МУСТАФА
                     КИРЧО ПЕТРОВ ВУТЕВ
                     КРАСИМИР ВЕЛИКОВ НИКОЛОВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА
                     КЯМИЛЕ ИСМАИЛ САЛИ
                     ЛЯТИФЕ АХМЕДОВА ЮМЕРОВА
                     МАКСУН БИРОЛ ХАДЖИ
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ЯНЕВА
                     МЕЛЯД ДАУДОВА МУСТАФОВА
                     МЕРТОЛ МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕТИН МЕХМЕДОВ АЛИОСМАНОВ
                     МЕТИН МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕТИН ЮСМЕНОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕФТУНЕ МУСТАФОВА АХМЕДОВА
                     МЕХМЕД БЕЯМИНОВ НАСУФОВ
                     МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ АХМЕД
                     МИНЕВЕР ОСМАНОВА МУХАРЕМОВА
                     МУКАДИС ЕРЕДЖЕБОВА РИФАДОВА
                     МУСТАФА ИСМАИЛОВ ХАЛИЛОВ
                     МУСТАФА КЯМИЛЕВ РОШУДОВ
                     МУСТАФА ФЕИМ МУСТАФА
                     МЮРВЕТ ИБРЯМОВА ДАУДОВА
                     МЮХЕДЕТ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
                     НАДЖИЯ РЕДЖЕБОВА АЛИЕВА
                     НАЗИЛЕ ЕМИНОВА АЛИОСМАНОВА
                     НАЗМИ РЕДЖЕБОВ МУСТАФОВ
                     НАЗМИЯ ХАСАНОВА АХМЕДОВА
                     НАСУФ ХЮСЕИНОВ ИБРЯМОВ
                     НАТАЛИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     НЕВИЕ САБИТОВА АХМЕДОВА
                     НЕВИМ САДКЪЕВА ИБРЯМ
                     НЕВИМ ХЮСЕИН ХАЛИМОВА
                     НЕДЕЛЧО ВЪЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
                     НЕЖДЕТ ДЖЕВДЖЕТОВ ДАУДОВ
                     НЕЖЛЯ РЕШАДОВА ИБРЯМОВА
                     НЕШЕ РЕПЪК ХАЛИЛОВА
                     НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ КОСТАДИНОВ
                     НИКОЛАЙ НЕДЕВ ДИМИТРОВ
                     НИЛЮФЕР НАЗИФОВА УСЛУ ЙОЗКАН
                     НУРДЖИХАН МУСТАФОВА АЛИЕВА
                     НУРИЕ ЗЕКЕРИЕВА ИЛМИЕВА
                     НУРШЕН ФЕЙЗИ ДАУД
                     ОКТАЙ МЕРОЛ КЕРИМОВ
                     ОРЛИН РАДКОВ ДИМИТРОВ
                     ОСМАН АХМЕД МЕХМЕД
                     ОСМАН РАФЕТОВ БЕКИРОВ
                     ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ХАРИЗАНОВ
                     ПЕРИХАН БЕЙСИМОВА ХРЮСТЕМОВА
                     ПЕТРАНКА ЦВЕТКОВА ВЪЛЧЕВА
                     ПЕТЪР ЕНЧЕВ КРЪСТЕВ
                     РАБИЯ АЛИЕВА ИБРЯМОВА
                     РАЗИЕ ШЕРИФ ЗЕЙНЕП
                     РАФЕТ БЕКИРОВ ЮМЕРОВ
                     РАФЕТ РЕДЖЕБОВ АЛИЕВ
                     РЕДЖАИЛ САЛИМ ХЮСМЕН
                     РЕМЗИЯ РИФАТОВА АХМЕДОВА
                     РОСЕН РУМЕНОВ БЕЛЧЕВ
                     САЛИ ИБРЯМОВ АХМЕДОВ
                     САМИДИН СЕЛЯЙДИНОВ ХАСАНОВ
                     САШО ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ХУБЕНОВ ДАВИДОВ
                     СЕВГИ ЕНУР ШЕРИФОВА
                     СЕВГИН АКИФОВ САЛИЕВ
                     СЕВДА ИЛХАНОВА ИБРЯМОВА
                     СЕВДАЛИН ХУБЕНОВ ДАВИДОВ
                     СЕВДЖАН ИСИНОВА ХРИСТОВА
                     СЕВДИЯ ХАСАНОВА САЛИМОВА
                     СЕВИЯ ХАСАНОВА САЛИМОВА
                     СЕДАТ САЛИ ДАУД
                     СЕЗЕР МУСТАФОВА ЕШРЕФОВА
                     СЕЛВЕР ИСМАИЛ ДАУД
                     СЕЛЯЙДИН ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ
                     СЕРДАЛ СЕДАТ ДАУД
                     СИБЕЛ СЕДАТ ДАУД
                     СУАТ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
                     ТАНЕР ЕРОЛ САЛИМ
                     ФАТМЕ ЙОЗДЖАНОВА ЕШРЕФОВА
                     ФАТМЕ ХАЛИЛОВА МЕХМЕДОВА
                     ФАТМЕ ХЮСМЕН АХМЕД
                     ФАТМИШ МЕХМЕД МУСТАФА
                     ФЕРДИ РОСЕНОВ РУМЕНОВ
                     ФЕРУЗЕ ЗЕЛИХОВА МЕХМЕДОВА
                     ФИЛИС ВАЙДИН ХАСАН
                     ХАЛИЛ ИСМАИЛОВ АЛИЕВ
                     ХАЛИТ ИБРЯМОВ АХМЕДОВ
                     ХАСАН ДЖЕЛИЛ ХАСАН
                     ХАСАН ОСМАНОВ КАДИРОВ
                     ХАСАН ФЕДОЙ ОСМАН
                     ХАСАН ХЮСЕИН САЛИМ
                     ХРИСТАНА ЦЕНОВА ЦВЯТКОВА
                     ХРИСТО ДЯНКОВ ХРИСТОВ
                     ХЮСЕИН НАСУФОВ ХЮСЕИНОВ
                     ХЮСМЕН ХАСАНОВ ОСМАНОВ
                     ХЮСНИЯ МЕХМЕДОВА ХРЮСТЕМОВА
                     ШАДИЯ БЕЯМИНОВА ИСМАИЛОВА
                     ЮРКИЯ ФЕИМОВА МЕХМЕДОВА
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.БОЯНА,                    кметство Бояна,  секция № 016
    Адрес на избирателната секция: .Здравна служба с.Бояна
                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АЗИС ИСМАИЛ КОДЖАБАШ
                     АЙДЪН ГЮЛЖАНОВ ШАБАНОВ
                     АЙСУН СЕВГИН АХМЕДОВ
                     АЙТЕН РАСИМОВА ТЕФИК
                     АЛЕКСИ РУСЕВ АЛЕКСИЕВ
                     АЛИСЕ АЛИЕВА ИЗЕТОВА
                     АНГЕЛ ИВАНКОВ АНГЕЛОВ
                     АНКА КЪНЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     АТАНАС ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     АТАНАС МАРИАНОВ ТОНЧЕВ
                     АТАНАСКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
                     БЕРГЮЛ ОРХАНОВА ТЕФИКОВА
                     БЕРОЛ САЛИМОВ ХАЛИМОВ
                     БЕТИЯ ЯСИМОВА ИСМАИЛОВА
                     БОЖАНКА ГЕОРГИЕВА БАНЧЕВА
                     ВАЛЕНТИНА РУСЕВА ЦОНЕВА
                     ВАСИЛ АНКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ БАНЧЕВ БАНЧЕВ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА РАДЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВ БОЖАНОВ СТАНЕВ
                     ВЕСА АТАНАСОВА РАЙКОВА
                     ВЕСА ИВАНОВА МИТЕВА
                     ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ДОБРЕВ ЦОНЕВ
                     ВЕСЕЛИН ЖЕКОВ ТОДОРОВ
                     ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА
                     ВЕСЕЛИНА КИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕСЕЛИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕСКО МИРЧЕВ ДОБРЕВ
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА СТАНЕВА
                     ГАЛИН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     ГАЛИНА ВЕСЕЛИНОВА САВОВА
                     ГАЛИНА НИКОЛАЕВА РАДЕВА
                     ГАЛИНА НИКОЛОВА ТОНЧЕВА
                     ГАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
                     ГЕНЧО ДИМОВ РУСЕВ
                     ГЕОРГИ БАНЧЕВ ДОБРЕВ
                     ГЕОРГИ МИРЧЕВ ДОБРЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕНЕВ МИРЧЕВ
                     ГЕОРГИ СТАНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГИНА ТОНЧЕВА КЪНЧЕВА
                     ГЮЛЖАН ШАБАНОВА ЕРКАЯ
                     ГЮЛТЕН АХМЕД АЛИ
                     ГЮЛШЕН ШАБАНОВА АЛИ
                     ГЮНАЙ МЕХМЕДОВ КАРАНИЕВ
                     ГЮНАЙДЪН ШАБАНОВ НЕЗИРОВ
                     ДАНАИЛ ДОБРЕВ ДИМОВ
                     ДАНАИЛ МИРЧЕВ ДОБРЕВ
                     ДАНИЕЛА ДИНКОВА БАНЧЕВА
                     ДЕНА ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА
                     ДЕСИСЛАВА ЗЛАТКОВА ПАНАЙОТОВА
                     ДИМИТРИЧКА ВЪЛЧЕВА СЛАВОВА
                     ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ДОБРЕВА
                     ДИМИТРИЧКА СТАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ТОДОРОВА РАДЕВА
                     ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМО РУСЕВ АЛЕКСИЕВ
                     ДИНКО ЖЕЛЕВ БАНЧЕВ
                     ДИЯН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     ДОБРИ ДОБРЕВ ЦОНЕВ
                     ДОБРИ КОЛЕВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИ ТАНЕВ ДОБРЕВ
                     ДОНКА СТАНЕВА АЛЕКСИЕВА
                     ДЮРИЕ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА
                     ДЯНА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА
                     ЕЛИНУР НУРИ МЕХМЕД
                     ЕЛКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     ЕМЕЛ СЕЛЯЙДИНОВА САЛИЕВА
                     ЕМИНЕ АЛИИБРЯМ НЕЗИРОВА
                     ЕМИНЕ ИСМАИЛ ОСМАН
                     ЕРДЖАН НЕЖЕВЕТОВ ИСМАИЛОВ
                     ЕСМА ГЮНАЙДЪНОВА ШАБАНОВА
                     ЖИВКО ДИНКОВ БАНЧЕВ
                     ЗЕЛИХА ИСМАИЛ КОДЖАБАШ
                     ЗЛАТКО ПАНАЙОТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЗЛАТКО СТОЯНОВ ГРОЗДЕВ
                     ЗЮЛБИЕ АПТУЛА МЕХМЕД
                     ИБРЯМ ШЮКРИЕВ ИБРЯМОВ
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ РАДЕВ
                     ИВАН АЛЕКСИЕВ РУСЕВ
                     ИВАН БОЖАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ КУЦАРОВ
                     ИВАН ДИМОВ МИТЕВ
                     ИВАН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН РАДЕВ НИКОЛОВ
                     ИВАН РУСЕВ АЛЕКСИЕВ
                     ИВАН РУСКОВ ДИМОВ
                     ИВАН САВОВ РАЙКОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА АЛЕКСИЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ДИМОВА РУСЕВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА КЪНЧЕВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА ДОБРЕВА
                     ИВЕЛИНА СТАНЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИДАН ЮСНЮ САЛИ
                     ЙОВКА СТОЯНОВА МИТЕВА
                     ЙОРДАН ДИМОВ РУСЕВ
                     ЙОРДАН РУСКОВ ДИМОВ
                     ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА КЪНЧЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА РУСЕВА
                     КОЛЬО ИЛИЕВ КОЛЕВ
                     КОСТАДИН ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ КЪНЧЕВ
                     МАРИАНА ДОБРЕВА ТОНЧЕВА
                     МАРИЙКА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ БАНЧЕВ
                     МАРИЦА ИВАНОВА ДОБРЕВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
                     МАРИЯ РАДЕВА КЪНЧЕВА
                     МАРИЯНА ДИМОВА РУСЕВА
                     МАРИЯНА ДОБРЕВА ДОБРЕВА
                     МЕЛИХА ЮМЕРОВА НЕЗИРОВА
                     МЕХМЕД КАРАНИЕВ САРАЧЕВ
                     МИЛАН БОЖАНОВ ДОБРЕВ
                     МИЛКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     МИРЧО ДОБРЕВ ИВАНОВ
                     МУСТАФА ХАЛИЛОВ ОСМАНОВ
                     НАЗИК ТАСИМ МУСТАФА
                     НАЗЪМ МУСТАФА АЛИ
                     НЕВЗАТ ХАЛИЛБАЙРЯМОВ НЕЗИРОВ
                     НЕВИН ЮСЕИН ИСМАИЛОВА
                     НЕДА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     НЕДЖВЕТ ИСМАИЛОВ ИЗЕТОВ
                     НЕДЯЛКА ПАНАЙОТОВА ГРОЗДЕВА
                     НЕДЯЛКА ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА
                     НЕЖИВАН РАИМОВА ИБРЯМОВА
                     НЕЛИ БОРИСОВА РАДЕВА
                     НЕЛИ МИРЧЕВА МИТЕВА
                     НЕЛИ ТОДОРОВА РАДЕВА
                     НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ РАДЕВ
                     НИКОЛИНА ФИЛЕВА РАХНЕВА
                     НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА
                     НУРСЕЛ АЗИС ИСМАИЛОВА
                     ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ПЕНКА АЛЕКСИЕВА РАДЕВА
                     ПЕНКА АТАНАСОВА КЪНЧЕВА
                     ПЕНКА НИКОЛОВА КЪНЧЕВА
                     ПЕНКА СТАНКОВА МИРЧЕВА
                     ПЕТРА ИВАНОВА КУЦАРОВА
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОСТОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     РАДИ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     РАДКА ДОБРЕВА ТОДОРОВА
                     РАДКА МИХОВА КОСТОВА
                     РАДКА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     РАДОСТИНА ИВАНОВА РУСЕВА
                     РАСИМ ОРХАНОВ БЕЙЛЮЛОВ
                     РАСИМ ЮСНИЕВ МУСТАФОВ
                     РАФИЯ ФЕРАДОВА ИСМАИЛОВА
                     РАХНИ СЛАВОВ РАХНЕВ
                     РЕНГИНАР АДЕМОВА САРАЧЕВА ЗЕЙНУНОВА
                     РЕСМИЯ ЯСИМОВА МЕХМЕДОВА
                     РЕФИЯ ГЮНАЙДЪНОВА ШАБАНОВА
                     РУМЯНА ДИМОВА РУСЕВА
                     РУСКА ДИМОВА РУСЕВА
                     САФИЯ ИСМАИЛОВА АЛИЕВА
                     СЕВГИН АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     СЕВГИН ЮСНИЕВ САЛИЕВ
                     СЕВДЖАН ЮСЕИН МУСТАФА
                     СЕВИМ АХМЕДОВА ИСИНОВА
                     СЕЛЯЙДИН ИСМАИЛОВ ИЗЕТОВ
                     СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
                     СНЕЖАНА ДИМОВА РУСЕВА
                     СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ СТАНЕВ
                     СТАНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТАНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
                     СТЕЛИЯНА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА
                     СТОЯН СЛАВОВ СЛАВОВ
                     СТОЯН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯНКА КОСТАДИНОВА АПОСТОЛОВА
                     ТАНЕР ИБРЯМОВ ШУКРИЕВ
                     ТАНЬО ДОБРЕВ ДОБРЕВ
                     ТАНЬО ДОБРЕВ ДОБРЕВ
                     ТАНЮ ДОБРЕВ ИВАНОВ
                     ТАСИМ РАСИМ МУСТАФА
                     ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР РАДЕВ МИТЕВ
                     ТОДОР ТОДОРОВ РАДЕВ
                     ТОДОРА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ТОДОРКА ИВАНОВА ЦОНЕВА
                     ТОНИ ТОШКОВ ТАНЕВ
                     ТОШКО ТАНЕВ ДОБРЕВ
                     ФАТМЕ ХАМИДОВА МУСТАФОВА
                     ФЕИМ АХМЕДОВ ХАМИДОВ
                     ФЕТИЯ ИСМАИЛ МУСТАФА
                     ХАЛИЛБАЙРЯМ НЕЗИРОВ ИСМАИЛОВ
                     ХРИСТО ТАНЕВ ДОБРЕВ
                     ХРИСТО ТОНЧЕВ КЪНЧЕВ
                     ЦВЯТКО СТЕФАНОВ САВОВ
                     ШАБАН ГЮНАЙДЪНОВ ШАБАНОВ
                     ШЕНОЛ ГЮНАЙДЪНОВ ШАБАНОВ
                     ШЕФИЕ ОРХАНОВА БЕЙЛЮЛОВА
                     ЮМЕР НЕВЗАТОВ НЕЗИРОВ
                     ЯЛЧЪН НЕДЖВЕТОВ ИСМАИЛОВ
                     ЯНКА КОСТАДИНОВА ДОБРЕВА
                     ЯНКО ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
                     ЯСЕНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО,         кметство Генерал Киселово.,  секция № 017
    Адрес на избирателната секция: Читалище с.Генерал Киселово-малък салон
                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АБИБЕ ЕНВЕРОВА АЛИЕВА
                     АБИБЕ ИБРЯМ ХЮСЕИН
                     АДИЛ АЛИЕВ АПТУЛОВ
                     АДИЛЕ ТАЛИБОВА БЕЙТУЛОВА
                     АДИНАН РАИМОВ ЮСУФОВ
                     АЖДА ФЕВДЖЕТОВА ХАЙРИЕВА
                     АЙДЪН ИСМАЙЛОВ АЛИИБРЯМОВ
                     АЙДЪН ХАСАН СЕНАИФ
                     АЙЛИН СЕЛЯЙДИНОВ АЛИЕВ
                     АЙНУР ЕНВЕРОВА МЕХМЕДОВА
                     АЙРЕДИН ШУКРИ АДЕМ
                     АЙСЕЛ СЕВДАТОВА ЯКУБОВА
                     АЙСЕЛ ЮНАЛОВА ХАЛИЛОВА
                     АЙТЕН ИБРЯМОВА ИСМАИЛОВА
                     АЙТЕН ХЮСЕИНОВА ИСМАИЛОВА
                     АЙТЯН ВАСВИЕВА БЕЙТУЛОВА
                     АЙШЕ БЕЙТУЛОВА МУСТАФОВА
                     АЙШЕ ЕШРЕФОВА КАДИРОВА
                     АККЪ ИБРАИМОВ ИСМАИЛОВ
                     АКЪ ИСУФ АПТУЛА
                     АКЪН МЕХМЕДОВ РИЗОВ
                     АЛЕВ РЕДЖЕБ ХАЛИЛ
                     АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     АЛИ СЕЛИМОВ РЕДЖЕБОВ
                     АЛИИБРЯМ АЛИ ХЮСЕИН
                     АЛИМЕ ИБРЯМОВА ХАСАНОВА
                     АНДОН ИЛИЕВ АНДОНОВ
                     АПТУЛА ИБРЯМОВ МЕХМЕДОВ
                     АСЕН ЮЛИЯНОВ СВИЛЕНОВ
                     АСИБЕ КАДИРОВА РИЗОВА
                     АСИБЕ ХЮСЕИНОВА ИСМАИЛОВА
                     АСИЕ АЛИШ ИСА
                     АСИЯ ЮСУФОВА ИДИРИЗОВА
                     АТАНАС ДИМИТРОВ КОЗАРЕВ
                     АТАНАС ДОЙЧЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЖЕЛЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС КАТЕЛИЕВ СТОЙЧЕВ
                     АТАНАС КОСТАДИНОВ КАРАКОСТОВ
                     АТАНАС МАРКОВ МАРИНОВ
                     АТАНАС НИКОЛОВ КОЗАРЕВ
                     АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     АТАНАСКА РАДЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     АТЧА МЕХМЕД ИБРЯМ
                     АТЧЕ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
                     АТЧЕ ХРЮСТЕМОВА ЕТЕМОВА
                     АФИЗЕ АЛИЕВА ИБРЯМОВА
                     АХМЕД АЛИТОВ АШИМОВ
                     АХМЕД КЯЗИМОВ АХМЕДОВ
                     АХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
                     АХМЕД МУСТАФА АХМЕД
                     БАРИЕ КЯМИЛОВА МЕХМЕДОВА
                     БЕИТИЯ ИСМАИЛ ШЕФКИ
                     БЕЙХАН ИСМАИЛОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
                     БЕЙХАН ОСМАН АХМЕД
                     БИЛГИН АПТУЛА ИСМАИЛ
                     БИЛЯНТ МУСТАФОВ ИСАЕВ
                     БИРХАН БЕЙХАН ОСМАН
                     БЛАГА НИКОЛОВА СТОЙКОВА
                     БОЖАНКА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА
                     БОРИС ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     БОЯН НИКОЛОВ БЕЛЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН АНТОНОВ АЛЕКСИЕВ
                     ВАСВИ АХМЕДОВ БЕЙТУЛОВ
                     ВАСИЛ РАДОМИРОВ ДЕЧЕВ
                     ВАСИЛКА ДЕМИРОВА ИЛИЕВА
                     ВАСИЛКА СЪБЕВА КОЗАРЕВА
                     ВЕЙСИЛЕ АПТУЛОВА ИБРЯМОВА
                     ВЕЛИКО МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ВЕЛИКО ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЯНЧЕВ
                     ВЕРГЮЛ НЕЖДЕТ ИБРЯМОВА
                     ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ПЕЕВА
                     ВЪЛЧО ЗЛАТИНОВ МАРИНОВ
                     ГАНКА АЛЕКСИЕВА БОРИСОВА
                     ГАЧО МАРИНОВ БАНКОВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СЛАВОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ГИНА АНДРЕЕВА ТОДОРОВА
                     ГИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ГЮЛТЕКИН МЮМЮН ОСМАН
                     ГЮЛТЕН АЛИ ОСМАНОВА
                     ГЮЛТЕН ВЕЙСЕЛОВА КАРАНИЕВА
                     ГЮЛТЕН ШЕФКИ АДЕМ
                     ГЮЛФИЕ КАДИРОВА ШЕФКИЕВА
                     ГЮЛФИЕ ЛЮТВИЕВА АХМЕДОВА
                     ГЮЛЯР ТАЛЯТ ХАСАНОВА
                     ДАМЯН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
                     ДАФИНА ПЕТРОВА СЪБЕВА
                     ДЕМИР ГЕОРГИЕВ ДЕМИРОВ
                     ДЕСПА ИВАНОВА КАЛЧЕВА
                     ДЖЕВАТ КЯМИЛ ОСМАН
                     ДЖЕВАТ ХАСАН АХМЕД
                     ДЖЕВАТ ХЮСЕИНОВ ШАБАНОВ
                     ДЖЕМАЛ МЕХМЕД МУСТАФА
                     ДИМИТРА АТАНАСОВА ЯНЧЕВА
                     ДИМИТРА КАТЕЛИЕВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРА НИКОЛОВА ДИМОВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДИМОВ ДОБРЕВ
                     ДИМИТЪР ЕДРЕВ НИКОЛОВ
                     ДИМИТЪР ЕНЕВ ЧАНЕВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КАРАСТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР МАРКОВ КАРАКОСТОВ
                     ДИМИТЪР СТОЙКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ТОДОРОВ
                     ДИНЧАР РЕМЗИЕВ ХЮСЕИНОВ
                     ДИНЧЕР АХМЕДОВ МУСТАФОВ
                     ДИНЧЕР МУСТАФОВ ИСАЕВ
                     ДОБРА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
                     ДОБРА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА
                     ДОБРАНКА ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА
                     ДОБРИ БОЕВ СТОЯНОВ
                     ДОЙКО ДОЙКОВ ДОЙКОВ
                     ДРАГОМИР ИЛИЕВ КОЕВ
                     ДУРДАНЕ ЯСИМ ИСМАИЛ
                     ЕДАН ДЖЕВАТ КЯМИЛ
                     ЕЛЕНКА МАРКОВА АНГЕЛОВА
                     ЕЛЕНКА ЦОНЕВА ПЕЕВА
                     ЕЛИФ ХИКМЕТ НАЗИФ
                     ЕМЕЛ ЕМУРЛОВА ХАСАНОВА
                     ЕМИНЕ АХМЕДОВА ОСМАНОВА
                     ЕМИНЕ ЕТЕМОВА ХЮСЕИНОВА
                     ЕМИНЕ МАХМУДОВА ХАСАНОВА
                     ЕМНЕ НИЯЗИЕВА ХАСАНОВА
                     ЕМНЯ СЕЛИМОВА ЮСУФОВА
                     ЕНГИН АХМЕДОВ ОСМАНОВ
                     ЕНГИН СЕЛИМОВ АХМЕДОВ
                     ЕРДЕМ КЕРИМ МУХАРЕМ
                     ЕРДИНЧ НАСУФОВ АХМЕДОВ
                     ЕРОЛ РЕДЖЕБОВ МЕХМЕДОВ
                     ЕРОЛ РИДВАНОВ КАРАНИЕВ
                     ЕРСАН ЕМУРЛОВ ХАСАНОВ
                     ЕРСИН ИСМАИЛ РАФЕТ
                     ЕРТАН НАСУФОВ АХМЕДОВ
                     ЕТЕМ ФАЙДИНОВ ЕТЕМОВ
                     ЕФРЕМ ШИБИЛЕВ КАСАБОВ
                     ЖЕЛЮ АТАНАСОВ КОЙЧЕВ
                     ЖЕЛЯЗКА ДОБРЕВА СТОЯНОВА
                     ЖЕЛЯЗКА ПЕТРОВА ЛИПЧЕВА
                     ЖЕЛЯЗКО ПАНАЙОТОВ ЯНЕВ
                     ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ
                     ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖИВКО ЙОРДАНОВ ЖЕЛЕВ
                     ЗАХАРИ НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА ЧАНЕВА
                     ЗЕЙНЕБ ОСМАНОВА ИСМАИЛОВА
                     ЗЕЙНЕП АДИЛОВА АПТУЛОВА
                     ЗЕКИЯ МЕХМЕД ИСА
                     ЗЕКИЯ ЮЗЕИРОВА ТОДОРОВА
                     ЗЕЛЯ ОСМАНАЛИ АХМЕД
                     ЗЕРИН ЕНГИНОВА АХМЕДОВА
                     ЗЕХРА ЕМИНОВА ОСМАНОВА
                     ЗИКРИ ХЮСЕИНОВ МУСТАФОВ
                     ЗИЯ АХМЕДОВ РАШИДОВ
                     ЗЛАТИН ВЪЛЧЕВ ЗЛАТИНОВ
                     ЗЛАТКА АВРАМОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ЗЛАТКА СЛАВОВА ПЕТКОВА
                     ИБРАИМ ИСМАИЛОВ МУСТАФОВ
                     ИБРЯМ ИСМАИЛОВ АПТУЛОВ
                     ИБРЯМ РЕДЖЕБОВ КРАЙБЕЙТУЛОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ДОКТОРОВ
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА КАРАКОСТОВА
                     ИВАНКА ДИМОВА БАНКОВА
                     ИВАНКА ЖЕКОВА ДОЙЧЕВА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     ИЗЕТИН МЮХМЮНОВ РЕДЖЕБОВ
                     ИЛИКНУР МЕХМЕД СЕНАИФ
                     ИЛИЯ КОЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ПЕТРОВ ЯНЧЕВ
                     ИЛХАН ВЕЙСЕЛ МЕХМЕД
                     ИМРЯН ХАСАН ОСМАН
                     ИНАН НАСУФОВ ИСМАИЛОВ
                     ИРИНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
                     ИСМАИЛ АЛИИБРЯМОВ ХАСАНОВ
                     ИСМАИЛ БЕЙТУЛОВ ИСМАИЛОВ
                     ИСМАИЛ БЕЙХАН МЕХМЕДАЛИ
                     ИСМАИЛ ИБРЯМОВ ИСМАИЛОВ
                     ИСМАИЛ НАСУФОВ КАСИМОВ
                     ИСМЕТ ИБРЯМОВ МЕХМЕДОВ
                     ИСУФ АПТУЛОВ АХМЕДОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАН ЖЕЛЯЗКОВ СТОЯНОВ
                     ЙОРДАНКА АТАНАСОВА БЕЛЧЕВА
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА КОЗАРЕВА
                     ЙОРДАНКА ЯНКОВА МАНОЛОВА
                     КАДРИЯ РАФЕТОВА АХМЕДОВА
                     КАЙМЕТ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
                     КАЙМЕТ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА
                     КАЛИНКА ДИМИТРОВА КАРАКОСТОВА
                     КАЛИЦА ВЕЛИКОВА ПАНАЙОТОВА
                     КАЛИЦА НИКОЛОВА КАРАСТОЯНОВА
                     КАЛЧО МАРИНОВ КАЛЧЕВ
                     КАЛЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     КАЛЯ ВЕЛИКОВА ПЕНЕВА
                     КАЛЯ СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     КАМЕЛИЯ ЮЛИЯНОВА ГЕМИДЖИ КАФТАНДЖЪОГЛУ
                     КЕРАНКА РАДЕВА КАРАСТОЯНОВА
                     КЕРАНКА ТОДОРОВА ЛИПЧЕВА
                     КИРКЯ ЙОРДАНОВА ЯНЧЕВА
                     КОЙКА МИХАЛЕВА ПЕЕВА
                     КОЙКА ПЕТРОВА СЪБЕВА
                     КОЛЮ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     КОСТАДИН АНГЕЛОВ ПЕЕВ
                     КОСТАДИН МАРИНОВ БАНКОВ
                     КОСТАДИН СТОЯНОВ ДОКТОРОВ
                     КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА
                     КРАСЕН ИЛИЕВ КОЕВ
                     КЯЗИМ АХМЕДОВ КЯЗИМОВ
                     ЛЕЙЛЯ АЛИИБРЯМОВА АХМЕДОВА
                     ЛИПЧО ЛИПЧЕВ ЛИПЧЕВ
                     ЛИПЧО ПЕЕВ ЛИПЧЕВ
                     ЛЮБОМИР ЛИПЧЕВ ЛИПЧЕВ
                     ЛЮТФИ ИСМАИЛОВ МУСТАФОВ
                     МАГБУЛЕ БЕКИРОВА ИСМАИЛОВА
                     МАНОЛ СТЕФАНОВ МАНОЛОВ
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     МАРИЙКА ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА
                     МАРИЙКА ПЕЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЙКА СТОЙЧЕВА СЛАВОВА
                     МАРИН ДОЙЧЕВ КОСТАДИНОВ
                     МАРИН КАЛЧЕВ ИВАНОВ
                     МАРИН СТЕФАНОВ ПЕЕВ
                     МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ДУДУШ
                     МАРИЯ ПАНАЙОТОВА ГАНЧЕВА
                     МАРИЯНА МИХАЛЕВА МИХАЙЛОВА
                     МАРКО ДИМИТРОВ КАРАКОСТОВ
                     МАЯ ЮНАЛ АЙДЕМИР
                     МЕВЛИДА ЮМЕРОВА БЕЙТУЛОВА
                     МЕРГЮЛ ХАСАНОВА ХЮСЕИНОВА
                     МЕРТКАН АПТУЛОВ ИБРЯМОВ
                     МЕТИН ЕРДИНЧОВ АХМЕДОВ
                     МЕТИН СЕДАТОВ МУСТАФОВ
                     МЕХМЕД АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕХМЕД БЕЙТУЛОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕХМЕД ДЖЕВАТОВ ХЮСЕИНОВ
                     МЕХМЕД ДЖЕМАЛ МЕХМЕД
                     МЕХМЕД СЕНАИФОВ ХАСАНОВ
                     МЕХМЕД ХАСАН ИСМАИЛ
                     МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ РИЗОВ
                     МЕХМЕД ШЕНОЛОВ ХАСАНОВ
                     МЕШЮДЕ ИБРЯМОВА АПТУЛОВА
                     МИЙРЕМ МЕХМЕДОВА ХАСАНОВА
                     МИЙРЯМ БЕЙТУЛА МЕХМЕД
                     МИЛЕНА МИТЕВА ЯНЕВА
                     МИРИШ ИЗЕТИНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
                     МИРЯМ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА
                     МИХАИЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     МЛАДЕН ПАНАЙОТОВ ЯНЕВ
                     МУСТАФА АХМЕД САЛИ
                     МУСТАФА ОСМАНОВ КРАЙОСМАНОВ
                     МЮНЮБЕ ЗЕКЕРИЕВА РЕДЖЕБОВА
                     МЮРВЕТ РЕДЖЕБОВА РАИМОВА
                     МЮРВЕТ ХАСАНОВА ИБРЯМОВА
                     НАДЖИЕ АКЪ АПТУЛА
                     НАЙДЕН СТЕФАНОВ ЙОНОВ
                     НАСУФ АХМЕДОВ АЛИЕВ
                     НАСУФ ИСМАИЛОВ НАСУФОВ
                     НЕВИН ХАЛИЛ АХМЕД
                     НЕДЕЛЧО МАРИНОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     НЕДЖИБ ЕШРЕФОВ НЕДЖИБОВ
                     НЕДЖИВАН РАСИЕВА РАШИДОВА
                     НЕДЖМИ ЮСУФОВ АПТУЛОВ
                     НЕДЖМИЕ МЕХМЕДОВА ИДИРИЗОВА
                     НЕДИМ ЕРДИНЧОВ АХМЕДОВ
                     НЕЖАН ФЕВДЖЕТОВА НАСУФОВА
                     НЕЖДЕТ ИСУФ АПТУЛА
                     НЕЗАЕТ МЕХМЕДОВА ФЕРАДОВА
                     НЕЗАЕТ ХЮСЕИН ХАЛИМ
                     НЕРАЛ НЕДЖМИЕВ ИСУФОВ
                     НЕСРИН АХМЕДОВ КЯЗИМОВ
                     НЕФЕТ СААБЕТОВ ШАБАНОВ
                     НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ХРИСТОВ
                     НИКОЛИНА ВАНГЕЛОВА ПЕТРОВА
                     НИКОЛИНКА СТАНЕВА МУТАФОВА
                     НУРДЖИХАН КЕРИМОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
                     НУРДЖИХАН РИФАД ШАБАНОВА
                     НУРТЕН КАРАНИ АПТУЛА
                     НУРТЕН ЮМЕРОВА ХАСАНОВА
                     НУРТЯН МУСТАФОВА АХМЕДОВА
                     НУРХАН ОСМАНОВА АХМЕДОВА
                     НУРШЕН МЕХМЕД МЕХМЕД
                     ОРХАН ДЖЕМАЛ МЕХМЕД
                     ОРХАН ЮСУФОВ МЕХМЕДОВ
                     ОСМАН ДЖЕВАТ КЯМИЛ
                     ОСМАН МУСТАФОВ КРАЙОСМАНОВ
                     ОСМАН РЕДЖЕБОВ БЕЙТУЛОВ
                     ПАКЮЗЕ ОСМАНОВА АПТУЛОВА
                     ПАНАЙОТ ЖЕЛЯЗКОВ ЯНЕВ
                     ПАНАЙОТ ЙОРДАНОВ ПАНАЙОТОВ
                     ПАНТЕЛЕЙМОН ПАНТЕЛЕЙМОНОВ ГАНЧЕВ
                     ПЕНКА ЖЕКОВА КОСТАДИНОВА
                     ПЕНЧО ДОЙЧЕВ КОСТАДИНОВ
                     ПЕНЮ БАНКОВ ПЕНЕВ
                     ПЕТРА ТОДОРОВА ЯНАКИЕВА
                     ПЕТРАНКА КОСТАДИНОВА ГОСПОДИНОВА
                     ПЕТЪР СВЕТЛИНОВ СЛАВОВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ СТОЙКОВ
                     ПЕЮ КОСТОВ ПЕЕВ
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     РАДКА ДЕМИРОВА КИРОВА
                     РАИМ ХАСАНОВ ЮСУФОВ
                     РАФЕТ ИСОВ ИДИРИЗОВ
                     РАФЕТ САБЕТОВ ШАБАНОВ
                     РАФЕТ ЮСУФОВ МЕХМЕДОВ
                     РЕДЖЕБ ИДИРИЗОВ МЕХМЕДОВ
                     РЕДЖЕБ ХАЛИЛ АЛИ
                     РЕМЗИ ХЮСЕИНОВ ШЕРИФОВ
                     РЕФИЕ ИСМАИЛ АХМЕД
                     РЕФИЯ СЕБАЙДИНОВА САБРИЕВА
                     РИДВАН КАРАНИЕВ РАХИМОВ
                     РОСЕН МЛАДЕНОВ МИХАЙЛОВ
                     РОСИЦА ЕНЕВА КРЪСТЕВА
                     РУЗИЕ БЕКИРОВА САЛИЕВА
                     РУСКА ГАНЕВА ТОДОРОВА
                     РУСКА СТОЯНОВА КОЙЧЕВА
                     САДИФЕ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА
                     САФИЯ БИЛЯЛОВА БЕЙТУЛОВА
                     САФИЯ МЕХМЕД МУСТАФА
                     СЕБАТ ХАСАНОВА РЕДЖЕБОВА
                     СЕБАХАТ ЕМИНОВА МУСТАФОВА
                     СЕВГИН ИБРЯМ АЛИ
                     СЕВДА ЕФРЕМОВА ШОПОВА
                     СЕВДА МИЛКОВА ЙОРДАНОВА
                     СЕВДАТ ЯКУБОВ МЕХМЕДОВ
                     СЕВДИЕ ХАЛИЛ АЛИЕВА
                     СЕВЖАН ИСМАИЛОВА ЮМЕРОВА
                     СЕВИНЧ НАСУФОВА АХМЕДОВА
                     СЕВИНЧ СЮЛЕЙМАНОВА ЮМЕРОВА
                     СЕЙДЕ СЕЛИМОВА КРАЙОСМАНОВА
                     СЕЛВЕТ ОСМАН ХЮСЕИНОВА
                     СЕЛИМ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     СЕЛКАН АЛИЕВ РЕДЖЕБОВ
                     СЕЛЯЙДИН ИСМЕТОВ АЛИЕВ
                     СЕМИХА СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛ
                     СЕНИЯ МЕХМЕДОВА ОСМАНОВА
                     СЕРДАЛ АЙРЕДИНОВ ШУКРИЕВ
                     СЕРКАН АПТУЛОВ ИБРЯМОВ
                     СЕРХАН ХИКМЕТ НАЗИФ
                     СИДИКА ИСМЕТ ЮСЕИН
                     СИМЕОН СВЕТЛИНОВ СЛАВОВ
                     СИНАН РАИМОВ ЮСУФОВ
                     СИРХАН ДЖЕЛИЛОВ МУСТАФОВ
                     СЛАВИ ПЕТКОВ СЛАВОВ
                     СНЕЖАНКА ЖЕКОВА ЖЕКОВА
                     СТАНКА КОСТАДИНОВА ДОКТОРОВА
                     СТАНКА ЛЕФТЕРОВА ПЕТРОВА
                     СТАНЬО СТОЯНОВ ГОСПОДИНОВ
                     СТЕФАН НАЙДЕНОВ ЙОНОВ
                     СТЕФКА КАЛЧЕВА ВЕЛИКОВА
                     СТОЙКО ЖЕЛЕВ СТОЙКОВ
                     СТОЙКО СТОЯНОВ СТОЙКОВ
                     СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ КИРОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
                     СТОЯН НИКОЛОВ ЕДРОВ
                     СТОЯН СТОЙКОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНА ПЕТРОВА СТОЙКОВА
                     СТОЯНКА ДРАГИЕВА МАРИНОВА
                     СТОЯНКА КОЙЧЕВА ЖЕЛЕВА
                     СТОЯНКА СТОЯНОВА ПАНАЙОТОВА
                     СУЗАН РАДОСЛАВОВ ПЕНЕВ
                     СУРАЙ ХАЛИЛ ИСА
                     СЪБА СТОЙКОВА БОТЕВА
                     СЪБИ АТАНАСОВ СЪБЕВ
                     СЮЙДА ЮСНЮ ХАСЪРДЖИ
                     СЮЛЕЙМАН КАРАНИЕВ РАИМОВ
                     ТАЙБЕ ИЗЕТИНОВА АХМЕДОВА
                     ТАЛИП АЛИ ИСМАИЛ
                     ТАНА ХРИСТОВА КОЙЧЕВА
                     ТАНЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     ТЕЗГЮЛ ХАСАНОВА АХМЕДОВА
                     ТЕЗДЖАН АДИЛОВА АЛИЕВА
                     ТЕНЗИЛЕ АЛИЕВА ХЮСЕИНОВА
                     ТОДОР АТАНАСОВ ЖЕЛЕЗОВ
                     ТОДОР АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ТОДОР ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ДОБРЕВ НЕДЕЛЧЕВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ТОДОР СТОЯНОВ КОЛЕВ
                     ТОДОРА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА
                     ТУНЧЕР МУСТАФОВ ИСАЕВ
                     ФАЗИЛЕ МЕХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА
                     ФАЙДИН ЕТЕМОВ ЕМИНОВ
                     ФАТМА РЕДЖЕБОВА МУСТАФОВА
                     ФАТМЕ АЛИ ОСМАН
                     ФАТМЕ АЛИИБРЯМ ЮСЕИН
                     ФАТМЕ КАРАНИЕВА КАСИМОВА
                     ФАТМЕ МЕХМЕДАЛИЕВА АЛИЕВА
                     ФЕВДЖЕТ ЕНВЕРОВ АХМЕДОВ
                     ФЕВЗИЯ ЯКУБОВА ШАБАНОВА
                     ФЕРИДЕ ЮСУФ САЛИ
                     ХАЙРИ ИСМЕТОВ ХАЙРИЕВ
                     ХАЛИЛ АХМЕДОВ ХАСАНОВ
                     ХАЛИЛ РАФЕТ ИСА
                     ХАЛИМЕ АЛИЕВА АЛИЕВА
                     ХАСАН АЛИЕВ РЕДЖЕБОВ
                     ХАСАН ХЮСЕИНОВ ОСМАНОВ
                     ХАТИДЖЕ ХАЛИЛОВА МЕХМЕДОВА
                     ХАТЧЕ ЮЗЕИР СЕЛИМ
                     ХИКМЕТ БЕАМИНОВА АПТУЛОВА
                     ХИКМЕТ НАЗИФ АХМЕД
                     ХУРИЕ АХМЕДОВА МУСТАФОВА
                     ХЮРСЕЛ ХАЛИЛОВ АХМЕДОВ
                     ХЮСЕИН ИСМАИЛОВ ХЮСЕИНОВ
                     ХЮСЕИН РЕМЗИЕВ ХЮСЕИНОВ
                     ХЮСНЮФУАТ МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     ЧЕТИН НАЗИФ АХМЕД
                     ШЕНАЙ ЕНГИНОВА ОСМАНОВА
                     ШЕРИФ КАДИРОВ ШЕФКИЕВ
                     ШЕРИЯ АЛИС ХАЛИЛ
                     ШЕФКЕТ БИРОЛОВ ЛЯТИФОВ
                     ШУКРИЯ ЮМЕРОВА АПТУЛОВА
                     ЮДЖЕЛ НЕДЖМИЕВ ИСУФОВ
                     ЮЛКЯР ЕНГИНОВА АХМЕДОВА
                     ЮМЕР ИБРЯМОВ ЮМЕРОВ
                     ЮМЮГЮЛ КЯЗИМОВА КАРАНИЕВА
                     ЮНАЛ МУСТАФА АЙДЕМИР
                     ЮНАЛ ХАЛИЛОВ ЮМЕРОВ
                     ЮРКИЯ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
                     ЮСЕИН АХМЕД ЮСЕИН
                     ЮСЕИН ИСМЕТ ЮСЕИН
                     ЮСРЕФ ОСМАНОВ БЕЙТУЛОВ
                     ЮСУФ ВЕЙСЕЛ ХАЛИЛ
                     ЮСУФ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
                     ЯНА АЛЕКСАНДРОВА МИТЕВА
                     ЯНА КАТЕЛИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЯНА ПЕЕВА ПЕНЕВА
                     ЯНКА БАНКОВА БЕЛЧЕВА
                     ЯНКА ДОБРЕВА ИВАНОВА
                     ЯНКА КИРОВА АТАНАСОВА
                     ЯНКА ПЕТКОВА ВЕЛИКОВА
                     ЯНКО МАНОЛОВ МАНОЛОВ
                     ЯСИМ МУСТАФОВ САРАЧЕВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.ЗВЪНЕЦ,                   кметство .Звънец,  секция № 018
    Адрес на избирателната секция: .Кметство с.Звънец
                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АЙТЕН АТЧОВА МЕХМЕДОВА-ДИМИТРОВА
                     АЛИЯ ИСМАИЛОВА АДЕМОВА
                     АРУН ХИКМЕТОВ АРУНОВ
                     АСЕН ХРИСТОВ ШИБИЛЕВ
                     АСИБЕ АХМЕДОВА НАЗИФОВА
                     БЕДРИЯ ИСУФОВА КАСИМОВА
                     БОНЧО МАРКОВ МАРКОВ
                     ВАСВИЕ ХЮСЕИНОВА ХАМДИ
                     ВЕЛДАН МУСТАФОВА ИСМАИЛОВА
                     ВЕЛЯЙДИН РАФЕДОВ ВЕЛИЕВ
                     ВЕСИЛЕ МЕХМЕДОВА ХАСАНОВА
                     ГОЧО КИРИЛОВ МИРОСЛАВОВ
                     ГЮЛШЕН АРУНОВА АКИФОВА
                     ДЕНИЗ ВЕДАТОВ АДЕМОВ
                     ДИНЧЕР РУЖДИ ЗЕЙНУН
                     ЕЛИФ ЕРДИНЧОВА ШЕФКИЕВА
                     ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ЕМИНЕ НЕДЖИБОВА АХМЕДОВА
                     ЕРДИНЧ ШЕФКИЕВ МУСОВ
                     ЕСМА МЕХМЕДОВА ХАСАНОВА
                     ЗЕЙРА ИБРАХИМОВА ВЕЛИЕВА
                     ИЛХАН ИСМЕТОВ ИСМАИЛОВ
                     ИСМЕТ МУСОВ ИСМАИЛОВ
                     КАДЕР МУСОВА АРУНОВА
                     КИРИЛ СТОЯНОВ СТОЙКОВ
                     КОСТАДИН СТЕФАНОВ СЛАВОВ
                     КРАСИМИРА МЛАДЕНОВА ПАЛИКАРЕВА
                     ЛЕВЕНТ ВЕЛЯЙДИНОВ ВЕЛИЕВ
                     МАРИН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     МЕХМЕД ЕЮБОВ РАШИДОВ
                     МЕХМЕД ХАСАНОВ ХАСАНОВ
                     МУСТАФА ИСМЕТОВ ИСМАИЛОВ
                     НАЗИФ ИБРЯМОВ НАЗИФОВ
                     НАЗИФ РАИМОВ АХМЕДОВ
                     РАДКО МАРКОВ МАРКОВ
                     РОЗА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА
                     РОСИЦА КОСТАДИНОВА СЛАВОВА
                     САБРИЯ САБРИ ЗЕЙНУН
                     СЕВДА АЛЕКСИЕВА АТАНАСОВА
                     СЕВДА ВЕДАТОВА АДЕМОВА
                     СЕРГЕЙ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     СИЛВИЯ МАРТИНОВА ХАДЖИЕВА
                     СИНАН АРУН ХАМДИ
                     СТЕЛИЯН КОСТАДИНОВ СЛАВОВ
                     СТОЯН КАСИМОВ СЕИДОВ
                     СТОЯН САШЕВ АЛЕКСИЕВ
                     ТОНЧО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ФАТМЕ ХАСАНОВА САЛИЕВА
                     ФАТМЕ ХЮСЕИНОВА МУСОВА
                     ФЕЛИКС ВИЛХЕЛМ МАРКОВ
                     ХИКМЕТ АРУНОВ ИЗЕТОВ
                     ХРИСТИНА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.СТРАХИЛ,                  кметство Страхил,  секция № 019
    Адрес на избирателната секция: Читалище с.Страхил

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АГЮЛ АЛИЕВА ХЮСЕИНОВА
                     АЙДЪН РЕШАДОВ МУРАДОВ
                     АЛИМЕ СЮЛЕЙМАНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
                     АНИФЕ САЛИЕВА САЛИЕВА
                     АСЕН ХРИСТОВ МОМЧИЛОВ
                     АТЧЕ МЕХМЕДОВА АЛИЕВА
                     БЕДРИЕ ИСМАИЛОВА АРИФОВА
                     БЕХИДЖЕ МЕХМЕД РАИМ
                     БИЛГИН ИСУФОВ СЮЛЕЙМАНОВ
                     БИННАС КАДИРОВА ХАСАНОВА
                     ВЕЙСЕЛ ИДИРИЗОВ ХАСАНОВ
                     ГАЛИН АНГЕЛОВ ЯНЕВ
                     ГИНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ГЮЛЮМСЕР АДЕМОВА ЮСМЕНОВА
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЙОЛОВ
                     ДЮРИЕ МЕХМЕДОВА САЛИЕВА
                     ЕМИНЕ АЛИИБРЯМ ХАКЪ
                     ЗЕЙНЕТИ ЮСУФОВА ХАСАНОВА
                     ЗЮМБЮЛ ХЮСЕИНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
                     ИЛИЯ СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ИЛЯЗ ЮСУФОВ ИЛЯЗОВ
                     ИРФАН РЕДЖЕБОВ МЕХМЕДОВ
                     ИСМАИЛ РАФЕД РАИМ
                     ИСМЕТ МЮСТЕДЖЕБ ИСМАИЛ
                     ИСУФ БИЛГИНОВ ИСУФОВ
                     ИСУФ СЮЛЕЙМАНОВ ИСИНОВ
                     КАДРИЯ ИРФАНОВА АХМЕДОВА
                     ЛЮДМИЛА АНГЕЛОВА МОМЧИЛОВА
                     МАКСУД ВЕЙСЕЛОВ ИДИРИЗОВ
                     МЕВЛИДА ИСМАИЛОВА ХАЛИЛОВА
                     МИХАИЛ ДЕМИРОВ АТАНАСОВ
                     МЮРСЕЛ ИДИРИЗОВ ХАСАНОВ
                     НАЗИФЕ ШЕИД АЛИ
                     НАСУФ ИЛЯЗ АРИФ
                     НЕДЖМИЕ НАСУФОВА ЯКУБОВА
                     НЕДИМ МУСТАФОВ РАИМОВ
                     НИХАТ ШУКРИ ХАСАН
                     ОСМАН АЛИЕВ БЕЙТУЛОВ
                     ОСМАН АЛИЕВ КАДИРОВ
                     ОСМАН ЮСНЮ АЛИ
                     РАБИЕ ИЛИЯЗОВА ХАСАНОВА
                     РЕДЖЕБ ИРФАНОВ РЕДЖЕБОВ
                     РЕШАД МУРАДОВ ЯКУБОВ
                     РИДВАН АЛИ АХМЕД
                     РИТА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     САЛИ ЮСМЕНОВ СЮЛЕЙМАНОВ
                     СЕВГИ ИСУФОВА СЮЛЕЙМАНОВА
                     СЕВЕРИНА НЕЙКОВА ФИЛИПОВА
                     СУЗАНА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     СУЛТАНА МИХАЙЛОВА ДЕМИРОВА
                     СЮЙДА АХМЕДОВА ЯКУБОВА
                     СЮЛЕЙМАН САЛИЕВ ЮСМЕНОВ
                     ФАТМЕ ШАБАНОВА ИСИНОВА
                     ФИКРИЯ ИБРЯМОВА МЕХМЕДОВА
                     ХАКЪ МУСТАФОВ ХАКЪЕВ
                     ХЮСЕИН СЮЛЕЙМАНОВ ХЮСЕИНОВ
                     ШЕФКЕТ САЛИЕВ ЮСМЕНОВ
                     ШУКРИ НИХАТ ШУКРИ
                     ШЮКРЮ АХМЕДОВ АЛИЕВ
                     ЮЛВИЕ ОСМАНОВА АЛИЕВА
                     ЮРКИЯ САЛИЕВА ЮСМЕНОВА
                     ЮРКЮШ КАРАНИЕВА ИЛЯЗОВА
                     ЮСМЕН АДЕМОВ ЮСМЕНОВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.СТЕФАН КАРАДЖА,           кметство Стефан Караджа,  секция № 020
    Адрес на избирателната секция: Читалище с.Стефан Караджа

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АБИБЕ АХМЕДОВА МУСТАФОВА
                     АБИБЕ ЕНГИНОВА ЕМИНОВА
                     АБИБЕ ЗЮЛКЯРОВА КАРАНАЗИФОВА
                     АБТОЛА РЕДЖЕБОВ ФЕТОВ
                     АВЛИЯНА НИКОЛОВА НЕДЕВА
                     АДЖЕР ОСМАНОВА САЛИМОВА
                     АДЖЕР САЛИЕВА ХАЛИЛОВА
                     АДИНАН ХЮСМЕНОВ КАРОВ
                     АЗИЗЕ МУСТАФА ЮСУФ
                     АЗИМЕ МУСТАФОВА ЮСУФОВА
                     АЙГЮЛЕР РЕДЖЕБ МЕХМЕД
                     АЙДЖАН МУСТАФОВ ХАЛИЛОВ
                     АЙДОВАН ОСМАНОВ АХМЕДОВ
                     АЙДУВАН ЕНГИНОВ ЕМИНОВ
                     АЙДЪН СЕБАЙДИНОВ АЛИЕВ
                     АЙНУР НЕЖДЕТОВА МИХАЛЕВА
                     АЙНУР САЛИЕВА МУРАДОВА
                     АЙСЕЛ КАДРИЕВА САЛИМОВА
                     АЙСЕЛ СЕВДАЛОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
                     АЙСУН АСАНОВ МАЙРЯМОВ
                     АЙТЕН ИСМЕТ ИСМАИЛ
                     АЙФЕР ТАСИМОВА ЗЮЛКЯРОВА
                     АЙХАН МУСТАФОВ ХАЛИЛОВ
                     АЙХАН САЛИМОВ ИБРЯМОВ
                     АЙША САЛИЕВА ЮСЕИНОВА
                     АЙША СЕЛИМОВА ОСМАНОВА
                     АЙШЕ АБТУЛОВА РЕДЖЕБОВА
                     АЙШЕ АКИФОВА АЛИЕВА
                     АЙШЕ АСАНОВА ЛЯТИФОВА
                     АЙШЕ БЕКИРОВА МЕХМЕДОВА
                     АЙШЕ ВЕЛИЕВА МАРЯМОВА
                     АЙШЕ ИСМАИЛОВА ДЕРВИШЕВА
                     АЙШЕ МУСТАФА ИСМАИЛОВА
                     АЙШЕ РЕДЖЕБОВА РЕДЖЕБОВА
                     АКИФ МУСТАФОВ ЮСУФОВ
                     АКСАЙ БЕЙХАН АКИФ
                     АЛБЕНА НАДЕЖДОВА СИМЕОНОВА
                     АЛБИН МАНОЛОВ ХРИСТОВ
                     АЛЕЙДИН МАХМУД АЛИОСМАН
                     АЛИ ЕМИНОВ ОСМАНОВ
                     АЛИ МУРАДОВ АЛИЕВ
                     АЛИ ЯХЬОВ АЛИЕВ
                     АЛИМЕ АЛИЕВА АХМЕДОВА
                     АЛИМЕ ХАСАН САБРИ
                     АЛИОСМАН ШЕРИФЕ ДАИЛ
                     АЛКИН ЕНГИНОВ ЕМИНОВ
                     АЛЬОША ЧЕНКОВ ВЪЛКАНОВ
                     АНАМСЕР ЮСУФОВА АЛИЕВА
                     АНГЕЛ ГЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     АНГЕЛИНА БЕЛЕВА ЯНАКИЕВА
                     АНДРЕЙ ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     АНЕЛИЯ ДЕМИРОВА НЕДЕВА
                     АНИФЕ АЙГЮЛЕР МЕХМЕД
                     АНИФЕ МЕМИШЕВА АЛИЕВА
                     АНИФЕ НИХАТОВА САЛИЕВА
                     АНИФЕ РУШУДОВА САЛИМОВА
                     АНИФЕ ХАМИД АХМЕД
                     АНКА СТОЯНОВА ХАДЖИЕВА
                     АНТОАНЕТА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     АНТОН ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     АНТОНИЯ АНТОНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     АПТУЛА ФЕРАДОВ АПТУЛОВ
                     АСАН МАЙРЯМОВ ВЕЛИЕВ
                     АСАН ЮСЕИНОВ АСАНОВ
                     АСЕН ВЛАДИМИРОВ АСЕНОВ
                     АСЕН ДИМИТРОВ АСЕНОВ
                     АСЕН РАДКОВ МАЛЧЕВ
                     АТИДЖЕ МЕХМЕД ХАСАН
                     АТИШ МИРЯМОВА ЯШАРОВА
                     АТИШ ЮСНИЕВА ЯШАРОВА
                     АТЧЕ АЛИ МЕХМЕДОВА
                     АТЧЕ АСАНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
                     АТЧЕ ХАСАНОВА АХМЕДОВА
                     АХМЕД КАДИРОВ АХМЕДОВ
                     АХМЕД МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ
                     АХМЕД МУСТАФОВ СЮЛЕЙМАНОВ
                     АХМЕД НЕДЖАТИЕВ АХМЕДОВ
                     АХМЕД НУРАЙДЪН АХМЕДОВ
                     АХМЕД РУФАДОВ МУРАДОВ
                     АХМЕД СЕВГИНОВ НАСЪФОВ
                     АХМЕД СЮЛЕЙМАНОВ АХМЕДОВ
                     БАИСЯ САЛИЕВА АЛИЕВА
                     БАНЧО ТОДОРОВ БАНЧЕВ
                     БАХТИАР ИСМЕТОВ НАСЪФОВ
                     БАХТИЯР РЕМЗИЕВ ДЕРВИШЕВ
                     БЕДРИЯ МАХМУДОВА ЮСУФОВА
                     БЕЙДЖАН ЯСИМОВ БЕКИРОВ
                     БЕЙНУР БЕЙТУЛОВ ОСМАНОВ
                     БЕЙТУЛА ОСМАНОВ КАРААХМЕДОВ
                     БЕЙХАН АКИФОВ ЮСУФОВ
                     БЕЙХАТ ИСМАИЛОВ САЛИМОВ
                     БЕХЛЮЛ ИДИРИЗОВ ВЕЛИЕВ
                     БЕХЧЕТ ОСМАНАЛИ АЛИ
                     БЕЯ ВЕЙСАЛОВА МЕХМЕДОВА
                     БИЛГИН ХАСАН БАСРИ
                     БИЛЯЛ ИСМЕТОВ НАСЪФОВ
                     БИЛЯНТ ЮЗЕИРОВ МЕХМЕДОВ
                     БИНАС МАХМУД МЕХМЕД
                     БИРГЮЛ АЛИ МУСТАФА
                     БИРГЮЛ ДЖЕВДЕТ ШАБАН
                     БИРСЕН ЮСМЕНОВА БЕКТЕШЕВА
                     БОНКА АНТОНОВА АНГЕЛОВА
                     БОТЮ ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
                     БОЯНКА СТОЯНОВА АНДРЕЕВА
                     ВАДЕТ ИДИРИЗОВ ВЕЛИЕВ
                     ВАИТ ЛЯТИФОВ ДЕРВИШ
                     ВАЙДЕ АХМЕДОВА АЛИЕВА
                     ВАСВИЕ ВЕЛИЕВА СЮЛЕЙМАНОВА
                     ВАСИЛ МАРИО КАЛАМАРОВ
                     ВЕДАТ МУСТАФОВ ИСИНОВ
                     ВЕДАТ ЮСНИЕВ МУСТАФОВ
                     ВЕЛИ СЮЛЕЙМАНОВ АХМЕДОВ
                     ВЕЛИ ХАСАНОВ ВЕЛИЕВ
                     ВЕЛИКА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕЛИКА ГИНКОВА ЛАЛОВА
                     ВЕЛИКО РУСЕВ ЗЛАТЕВ
                     ВЕЛИКО ХРИСТОВ ИЛИЕВ
                     ВЕСИЛЯ АКИФОВА БЕКИРОВА
                     ВЕСКО ЖЕЛЕЗОВ ИВАНОВ
                     ВИЛДАН АХМЕДОВА ОСМАНОВА
                     ВЛАЙКА ВАСИЛЕВА ЦАНЕВА
                     ВЪЛКА НИКОЛОВА БОШКОВА
                     ГАЛИН МИНКОВ АЛЕКСИЕВ
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ГЕНА ИВАНОВА ЗАНКОВА
                     ГЕНАДИ САШЕВ МАРИНОВ
                     ГЕНОВЕВА ДЕМИРЕВА СТОЯНОВА
                     ГЕНОВЕВА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
                     ГЕНЧО АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ РАДИЧКОВ ХАРАЛАМПИЕВ
                     ГЕОРГИ СПАСОВ БОШКОВ
                     ГЕОРГИ ШИНКОВ ВЕЛИКОВ
                     ГИНА ДОБРЕВА ИВАНОВА
                     ГИНКА ПАНТАЛЕЕВА ПАРУШЕВА
                     ГИНЧО ЗЛАТЕВ РУСЕВ
                     ГОСПОДИНА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ГЮЛДЖАН ВЕДАТОВА ЮСНИЕВА
                     ГЮЛДЖАН ИСМАИЛОВА МУСТАФОВА
                     ГЮЛЛЮ ЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
                     ГЮЛСЕВЯР СЕЛИМОВА МЕМИШЕВА
                     ГЮЛСЕРЕН ЯШАР РАШИД
                     ГЮЛТЕН АФИЗОВА ДЕРВИШЕВА
                     ГЮЛТЕН НАЗМИ ЗАКИР
                     ГЮЛХАН АТАНАСОВ АЛЕКОВ
                     ГЮЛШЕН ХАСАНОВА МЕХМЕДОВА
                     ГЮНАЙ ХАСАНОВ ОСМАНОВ
                     ГЮНЯР ИСМЕТОВА НАСЪФОВА
                     ГЮРСЕЛ ИСМАИЛОВ ИСМАИЛОВ
                     ГЮРСЕЛ ШАКИРОВ МУСТАФОВ
                     ГЮСЮМ ХАСАНОВА ЮСЕИНОВА
                     ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ДАХИЛ РУЖДИЕВ ЮСУФОВ
                     ДЕНИС ИСМАИЛОВА КЕМИЛОВА
                     ДЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДЖАМАЛ МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
                     ДЖЕВАД ВЕДАТОВ МУСТАФОВ
                     ДЖЕВАДИЯ ВЕДАТОВА МУСТАФОВА
                     ДЖЕВДЖЕТ БЕКИР ЮМЕР
                     ДЖЕВРИЯ АЛИЕВА ШАБАНОВА
                     ДЖЕЙЛЯН НЕДЖАТИЕВА РАИМОВА
                     ДЖЕЛИЛ ДЖАМАЛ АЛИ
                     ДЖЕМИЛЯ ХАЛИЛОВА СЮЛЕЙМАНОВА
                     ДЖЕМИЛЯ ЮСУФОВА ХАСАНОВА
                     ДЖИНГИС ФЕЙЗАНОВ ДЖАМАЛОВ
                     ДИМИТРИЧКА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИЧКА ПЕТКОВА ВЕЛИКОВА
                     ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МАРИНОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИГНАТОВ
                     ДИМКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ДИМЧО ЖЕЛЯЗКОВ ДИМОВ
                     ДИЯН КОСТОВ ДОНЧЕВ
                     ДИЯНА АЛЕКСАНДРОВА МИТКОВА
                     ДОБРОМИР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДОБРОМИР ЮЛИЯНОВ АТАНАСОВ
                     ДОНКА ЖЕЧЕВА ПЕТРОВА
                     ДОНКА ПЕТРОВА ДОБРЕВА
                     ДОНЬО ВЪЛЕВ ДОНЕВ
                     ЕВГЕНИ АЛЕКСИЕВ СИРАКОВ
                     ЕДИЕ АШИМОВА ШАБАНОВА
                     ЕДИЕ КАРАНИЕВА САЛИЕВА
                     ЕКАТЕРИНА МАРКОВА КРАЛЕВА
                     ЕЛВИН АЛИЕВА ЯХИОВА
                     ЕЛЕНА СЪБЕВА СТОЯНОВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА РАЙКОВА
                     ЕЛИС БАХТИАРОВА НАСЪФОВА
                     ЕЛИСА ЮНУЗОВА ТАМО
                     ЕЛМАЗ ИСМАИЛОВА КАРОВА
                     ЕЛМАЗ МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА
                     ЕЛФИДА МИЛЕНОВА МАРИНОВА
                     ЕМЕЛ АЛИЕВА ЕМИНОВА
                     ЕМИН АЛИЕВ ЕМИНОВ
                     ЕМИН МАЙРЯМОВ ИСМАИЛОВ
                     ЕМИН МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     ЕМИНЕ АЛИ МЕХМЕДОВА
                     ЕМИНЕ АФУЗ КАДИЕВА
                     ЕМИНЕ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
                     ЕМИНЕ ИСМЕТ ЯШАР
                     ЕМИНЕ МУСТАФОВА ЮСЕИНОВА
                     ЕМИНЕ САЛИЕВА КАРОВА
                     ЕМИНЕ ШАБАНОВА МЕХМЕДОВА
                     ЕМНЯ РУЖДИЕВА ЮСУФОВА
                     ЕНВЕР ЮМЕРОВ МЕХМЕДОВ
                     ЕНГИСЕР ФЕИМОВА РАШИДОВА
                     ЕРДЖАН АХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
                     ЕРДЖАН ВЕДАТОВ ЮСНИЕВ
                     ЕРДЖАН ЯСИМОВ БЕКИРОВ
                     ЕРДУХАН ЕРЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
                     ЕРЕДЖЕБ АХМЕДОВ РУШУДОВ
                     ЕРОЛ МЕХМЕДОВ АЙШЕВ
                     ЕРХАН ВЕЛИЕВ СЮЛЕЙМАНОВ
                     ЕСМА МИРЯМОВА ВЕЛИЕВА
                     ЕФРАТ ХАСАНОВ ФЕИМОВ
                     ЖЕКО КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
                     ЖЕЛЕЗ СИМЕОНОВ КАМБУРОВ
                     ЖЕЛЯЗКО ДИМОВ ВЕЛИКОВ
                     ЖЕЛЯЗКО РУСЕВ СИМЕОНОВ
                     ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЗАКИР СЪТКЪ МЕХМЕД
                     ЗАТИЕ БЕЙТУЛОВА ИБРЯМОВА
                     ЗАХАРИ ПЪРВАНОВ ПЪРВАНОВ
                     ЗДРАВКО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     ЗЕДИЯ АЛБИНОВА МАНОЛОВА
                     ЗЕЙНЕБ ИБРЯМОВА ШАБАНОВА
                     ЗЕЙНЕБ САЛИЕВА КАРОВА
                     ЗЕКИЯ АЗЕМОВА МУСТАФОВА
                     ЗЕЛИХА ИСМАИЛОВА СЮЛЕЙМАНОВА
                     ЗЕЛЯ ТАЛИПОВА ХАЛИЛОВА
                     ЗИЙНЕБ ЕРДЖАНОВА ЯСИМОВА
                     ЗИЙНЕБ ИСМАИЛОВА РАШИДОВА
                     ЗЛАТИ РУСЕВ СИМЕОНОВ
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА
                     ЗЮЛБИЯ БЕЙТУЛОВА ОСМАНОВА
                     ЗЮХРИЯ РАИМ НАСУФ
                     ИБИШ ИБРЯМОВ ИБРЯМОВ
                     ИБРЯМ МУСТАФОВ ИБРЯМОВ
                     ИБРЯМ РАМАДАНОВ ИБРЯМОВ
                     ИВАЙЛО МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ДОБРЕВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАНКА АВРАМОВА СИМЕОНОВА
                     ИВАНКА ГАНЧЕВА МИХОВА
                     ИВАНКА МИТЕВА КРЪСТЕВА
                     ИВАНКА РАДЕВА ПЕТКОВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА МИХОВА
                     ИВЕЛИНА ДРАГАНОВА ИБРЯМОВА
                     ИДИРИЗ ВЕЛИЕВ АЛИЕВ
                     ИЛИЯ АСЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     ИЛИЯ НЕНОВ АНДРЕЕВ
                     ИЛИЯ ЩЕРЕВ ЖЕКОВ
                     ИЛИЯНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
                     ИЛИЯНА РУМЕНОВА КОСТОВА
                     ИЛХАН ИСМАИЛОВ САЛИМОВ
                     ИСИН РИДВАНОВ ШАИБОВ
                     ИСМАИЛ ГЮРСЕЛОВ ИСМАИЛОВ
                     ИСМАИЛ МУСТАФОВ ИСМАИЛОВ
                     ИСМАИЛ РЕДЖЕБОВ ФЕТОВ
                     ИСМАИЛ САЛИМОВ САЛИМОВ
                     ИСМАИЛ ХАСАНОВ ЮСЕИНОВ
                     ИСМЕТ АХМЕДОВ КАРОВ
                     ИСМЕТ БАХТИАРОВ НАСЪФОВ
                     ИСМЕТ ИСМАИЛОВ ИСМАИЛОВ
                     ИСМЕТ ЛЯТИФ ИСУФ
                     ИСМЕТ ЮСЕИНОВ САЛИЕВ
                     ИСМЕТ ЯШАР ЯШАР
                     ИСМЕТ ЯШАРОВ АЛИЕВ
                     ИСМИГЮЛ АПТУЛОВА ИБРАХИМ
                     ИТАТ САЛИЕВ МУРАДОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН РАЙЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ТОДОРОВ ДОШЕВ
                     ЙОРДАНКА ДОБРОМИРОВА НИКОЛОВА
                     ЙОРДАНКА СЛАВИНОВА ПЕЙЧЕВА
                     ЙОСИФ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     КАДЕР МУСТАФОВА ЮСУФОВА
                     КАДИР АХМЕДОВ КАДИРОВ
                     КАДРИЕ МАХМУД ЮСУФ
                     КАДРИЯ ЕМЕГЮЛОВА САЛИМОВА
                     КАЙМЕТ ЮСЕИНОВА САЛИЕВА
                     КАЛИНКА ДИМОВА АТАНАСОВА
                     КАРАМФИЛА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА
                     КАТЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     КАТЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     КЕРИМЕ РАИМОВА ШАИБОВА
                     КОМНА МАРИНОВА КОСТАДИНОВА
                     КОСТА ДОНЧЕВ КОСТАДИНОВ
                     КОСТА МАРИНОВ КОСТАДИНОВ
                     КОСТАДИНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
                     КРАСИМИРА БАНЧЕВА ТОДОРОВА-ПЕТРОВА
                     КРЪСТИНА ПЕТРОВА ЗАНКОВА
                     КУНА ЛЕФТЕРОВА НЕДЕВА
                     КЪНЮ АНДРЕЕВ ПЕНКОВ
                     ЛЕВЯНТ ФЕВЗИЕВ ХАСАНОВ
                     ЛЕВЯНТ ЮЗЕИРОВ МЕХМЕДОВ
                     ЛЮДМИЛА СЛАВИНОВА ПЕЙЧЕВА
                     ЛЮЦА ЙОРДАНОВА ПАРУШЕВА
                     МАГДА АТАНАСОВА КАНОВА
                     МАЙРЯМ ИСМАИЛОВ ЕМИНОВ
                     МАКБУЛЕ ШАБАН МЕХМЕД
                     МАРА ЯНЧЕВА СТОЯНОВА
                     МАРИАНА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА
                     МАРИАНА НАДКОВА СТЕФАНОВА
                     МАРИАНА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА ВЕЛИКОВА СИМЕОНОВА
                     МАРИЙКА СТЕФАНОВА ГОЧЕВА
                     МАРИЙКА ЧОНОВА СТОЯНОВА
                     МАРИН АНГЕЛОВ МАРИНОВ
                     МАРИН ГЕНЧЕВ МАРИНОВ
                     МАРИНА НЕДЕВА ПЕТКОВА
                     МАРИЦА БОРИСОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАДИНОВА
                     МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     МАРЯМ МАРЯМОВ ВЕЛИЕВ
                     МАХМУД ЮСУФОВ ИБРЯМОВ
                     МЕВАЙДЕ БЕЙХАНОВА ИСМАИЛОВА
                     МЕВАЙДЕ МУРАДОВА САЛИМОВА
                     МЕВЛИДА РАФИЕВА АЛИЕВА
                     МЕВЛИДА САЛИЕВА ХАЛИЛОВА
                     МЕГЛЕНА ЯНКОВА СТОЯНОВА
                     МЕЗНУР БЕЙНАЗИЕВ КЯЗИМОВ
                     МЕЙМЕД АХМЕД АХМЕД
                     МЕЙРЯМ ИСУФОВА МЕХМЕДОВА
                     МЕЛДА АКИФОВА ЮСУФОВА-БЕДРИ
                     МЕЛИНА НЕДЕВА МОНЕВА
                     МЕЛИС ХАСАНОВА ЮСЕИНОВА
                     МЕЛИХА СЮЛЕЙМАНОВА АЛИЕВА
                     МЕРГЮЛ ФЕДАИЛОВА АХМЕДОВА
                     МЕРТКАН ИСМАИЛОВ МУСТАФОВ
                     МЕСРУ УСЛУЕВ МУСТАФОВ
                     МЕСРУЧ ИСМАИЛОВ САЛИМОВ
                     МЕТИН ЕРЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
                     МЕХМЕД АСАНОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕХМЕД МАХМУДОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕХМЕД МЕХМЕД ИСМАИЛ
                     МЕХМЕД ЮСМЕНОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕХМЕДАЛИ СЕВДАЛЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ
                     МЕХРА АКИФОВА ЮСУФОВА
                     МИГЛЕНА НАСКОВА ЯСАК
                     МИКЕРЯМ ДАХИЛОВА ХАСАНОВА
                     МИЛЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     МИЛЕН МИЛКОВ ОГНЯНОВ
                     МИЛЕН ПЕЙЧЕВ КАРОЛЕВ
                     МИЛЕНА СЛАВОВА ИВАНОВА
                     МИЛКА КОЛЕВА КОСТАДИНОВА
                     МИЛКА МИХАЙЛОВА ХАРАЛАМБИЕВА
                     МИЛКА СТОЙКОВА ВЕЛИКОВА
                     МИТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     МИТКО ЖЕЛЯЗКОВ ГОЧЕВ
                     МИТЮ ДИМОВ ВЕЛИКОВ
                     МУСТАФА АЛБИНОВ МАНОЛОВ
                     МУСТАФА АЛИД МЕХМЕДАЛИ
                     МУСТАФА БАКИЕВ МУСТАФОВ
                     МУСТАФА ИСИНОВ МЕХМЕДОВ
                     МУСТАФА ИСМАИЛОВ ХАСАНОВ
                     МУСТАФА ИСУФОВ ИБРЯМОВ
                     МУСТАФА МУСТАФОВ МАХМУДОВ
                     МУСТАФА УСЛУЕВ МУСТАФОВ
                     МУСТАФА ХАЛИЛОВ ПОМАК
                     МЮВЕДЕТ МАКСУДОВА ВЕЙСАЛОВА
                     МЮЖГЕН МЕХМЕДОВА ФЕИМОВА
                     МЮЗИЯН ЯКУБОВА ХАСАНОВА
                     МЮНИБЕ ЮСМЕНОВА АЛИЕВА
                     МЮРВЕТ РУФАДОВА МУРАДОВА
                     МЮСРЕТ САЛИМОВ МЕМИШЕВ
                     МЮХТЕБЕР НЕДЖАТИНОВА БЕКИРОВА
                     НАДЕЖДА ИЛЧОВА КРАЛЕВА
                     НАЗИФ АЛИЕВ КАРАНАЗИФОВ
                     НАЗИФ НЕДЖАТОВ НАЗИФОВ
                     НАЗИФ РАМИСОВ РАШИДОВ
                     НАЗИФЕ ХАСАНОВА МУСТАФОВА
                     НАЗМИЕ ЛЯТИФ ХАСАНОВА
                     НАЙЛЕ ШИДЕРОВА МИТКОВА
                     НАСКО СЪБЕВ СТОЯНОВ
                     НАСУФ РАИМОВ НАСУФОВ
                     НАСУФ ЮСУФОВ ХАСАНОВ
                     НЕБИЕ АХМЕДОВА АЛИЕВА
                     НЕВРИЯ АХМЕДОВА ЕРГЕН
                     НЕВЯНКА ГЕОРГИЕВА РАДИЧКОВА
                     НЕДА ДИМИТРОВА ЙОНКОВА
                     НЕДЕЛЯ ГАНЕВА ИВАНОВА
                     НЕДЖВЕТ АХМЕДОВ АХМЕДОВ
                     НЕДЖДИН АЛИ МЕХМЕД
                     НЕДЖИБЕ СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН
                     НЕДКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА
                     НЕДКО ИВАНОВ МИХОВ
                     НЕДКО ИВАНОВ НЕДЕВ
                     НЕДРИ МЕХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ
                     НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА МАРИНОВА
                     НЕДЯЛКА НИКОЛОВА ПЕЕВА
                     НЕДЯЛКО ЦАНЕВ НЕДЯЛКОВ
                     НЕЖДЕТ ОСМАНАЛИЕВ АЛИЕВ
                     НЕЗАКЕТ НЕЖДЕТОВ ОСМАНАЛИЕВ
                     НЕЗИР ШАИБОВ ШАИБОВ
                     НЕЗИХА ШАИБОВА ШАИБОВА
                     НЕЗИХА ЮСУФОВА АЛИЕВА
                     НЕЗИХАТ МУСТАФОВ СЮЛЕЙМАНОВ
                     НЕНО АНДРЕЕВ ПЕНКОВ
                     НЕНЧО ТОДОРОВ ЯНЕВ
                     НЕРИМАН АЗЕМ МУСТАФА
                     НЕСИБЕ ХАСАНОВА ИСМАИЛОВА
                     НЕФИЗЕ ФЕИМОВА ОСМАНОВА
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БОШКОВ
                     НИКОЛИНКА ИВАНОВА ФЕРДИНАНДОВА
                     НИРАН АХМЕДОВА РУШУДОВА
                     НИРГЮЛ ХАСАНОВА ФЕИМОВА
                     НИХАТ САЛИЕВ МУРАДОВ
                     НУРАЙДЪН АХМЕДОВ КАДИРОВ
                     НУРДЖИХАН АЗИЗОВА ВЕЛИЕВА
                     НУРДЖИХАН АХМЕДОВА КАДИРОВА
                     НУРДЖИХАН ДЖАМАЛОВА АЛИЕВА
                     НУРСЕВЕЛ ФЕВЗИЕВА ЮСМЕНОВА
                     ОГНЯН МИЛКОВ ХРИСТОВ
                     ОЛЧАЙ ЮНУЗОВ ХАСАНОВ
                     ОРХАН АЛИ ИБРАХИМ
                     ОРХАН БЕХЧЕТ ОСМАНАЛИ
                     ОРХАН НЕДЖИВЕТОВ ЕМУРЛОВ
                     ОРХАН САБРИЕВ ХАЛИЛОВ
                     ОСМАН МЕХМЕДОВ ИСИНОВ
                     ОСМАН СЮЛЕЙМАНОВ АХМЕДОВ
                     ПАНТЕЛЕЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ПЕНКА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА
                     ПЕНКА ТОТЕВА ГЕНЧЕВА
                     ПЕРУЗЯ САЛИЕВА МЕХМЕДОВА
                     ПЕТКА ФЕРДИНАНДОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТКО ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ АНТОНОВ
                     ПЕТЪР МИНКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР СЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ДЕНЧЕВ
                     РАДКА ДИМОВА СТОЯНОВА
                     РАДКА РУСЕВА СТОЯНОВА
                     РАДКА ЯНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     РАМАДАН ИБРЯМОВ РАМАДАНОВ
                     РАМАДАН ИБРЯМОВ САЛИМОВ
                     РАМИС НАЗИФОВ РАШИДОВ
                     РАФЕТ МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ
                     РАФЕТ ХЮСЕИНОВ ХАСАНОВ
                     РЕЙХАН АХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
                     РЕЙХАН ВАИТОВ ЛЯТИФОВ
                     РЕМЗИ ЮСМЕНОВ ДЕРВИШЕВ
                     РЕМЗИЯ ВЕЛИЕВА МУРАДОВА
                     РЕНГИНАР ИСИНОВА МАЙРЯМОВА
                     РЕФИЯ АЗИЗОВА КАРОВА
                     РИДВАН ШАИБОВ РАМАДАНОВ
                     РОЗАЛИНА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА
                     РОСЕН АНГЕЛОВ МАРИНОВ
                     РУЖДИ РАМАДАНОВ ИБРЯМОВ
                     РУЖДИ РЕДЖЕБ ФЕТОВ
                     РУЖДИ ЮСУФОВ ХАСАНОВ
                     РУМЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     РУМЯНА ЗЛАТЕВА ХАДЖИЕВА
                     РУСКА ПЕТРОВА СТАНКОВА
                     РУФАТ МУРАДОВ АЛИЕВ
                     САБРИ ХАЛИЛОВ ЯШАРОВ
                     САБРИЕ САЛИЕВА ХАЛИЛОВА
                     САДЕТ РАШИД МУСТАФА
                     САДИФЕ ШАФКЕДОВА ЕМИНОВА
                     САДИЯ САЛИМОВА НЕДЖИБОВА
                     САЛИ РАМАДАН САЛИ
                     САЛИ ХАЛИЛОВ ШАБАНОВ
                     САЛИ ХАСАНОВ ЮСЕИНОВ
                     САЛИ ЮСЕИНОВ САЛИЕВ
                     САЛИМ ИБРЯМОВ САЛИМОВ
                     САЛИМ МЕМИШЕВ САЛИЕВ
                     САЛИХА АПТУЛОВА САЛИМОВА
                     САЛИХА ИБРЯМОВА РАМАДАНОВА
                     САНИЕ БЕКИРОВА ИСИНОВА
                     САНИЕ ИБРЯМОВА АРИФОВА
                     САНИЕ МУСТАФОВА ИБРЯМОВА
                     САФИЯ БЕЙТУЛОВА ВЪЛКАНОВА
                     САШО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     СВЕТЛИН МАРИНОВ СТОЯНОВ
                     СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ РАДИЧКОВ
                     СЕБАЙДИЯ РАМАДАНОВА МУСТАФОВА
                     СЕВГИ ЮСНИЕВ ЕМИНОВ
                     СЕВДА ИЛИЕВА ИГНАТОВА
                     СЕВДА ИСМАИЛОВА ИСМАИЛОВА
                     СЕВДА РОСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     СЕВДА СИМЕОНОВА ИВАНОВА
                     СЕВДАЛИН АСЕНОВ РОСЕНОВ
                     СЕВДАЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     СЕВДАЛИНА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     СЕВДАЛИНА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА
                     СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
                     СЕВДАЛИНА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
                     СЕВДЖАН СЕЛИМОВА КАРАНАЗИФОВА
                     СЕВДЖАН СИДИКА ИСМАИЛОВА
                     СЕВДИЕ МУРАД АХМЕД
                     СЕВДИНАС МУДИНОВА АЛИЕВА
                     СЕВДИНАТ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
                     СЕВИЛДЖАН ИСМЕТОВА НАСЪФОВА
                     СЕВИМ КАДИРОВА МЕХМЕДОВА
                     СЕВИНЧ БЕАДИЛ СЮЛЕЙМАН
                     СЕВИНЧ КЯМИЛОВА ОСМАНОВА
                     СЕВИНЧ ФЕИМ ЮСУФ
                     СЕЗГИН ГАЛИНОВ САНДЕВ
                     СЕЗГИН МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ
                     СЕЙЗЕР ШАБАНОВА МЕХМЕДОВА
                     СЕЙХАН ВАИТОВ ЛЯТИФОВ
                     СЕЛВЕТ АХМЕДОВА ИДИРИЗОВА
                     СЕЛИМ РИДВАНОВ ШАИБОВ
                     СЕЛЧЕН СЕЙФИМОВА КАДИРОВА
                     СЕМРА МЕХМЕДОВА МУДАИМОВА
                     СЕМРА РАМИ САЛИМОВА
                     СЕМРА ФЕРИДОВА ЮСМЕНОВА
                     СЕНАИФ СЕБАЙДИН РУШАН
                     СЕНГЮЛ ВИЛДАН АХМЕДОВА
                     СЕНИХА ФЕДАИЛОВА АЛИЕВА
                     СЕХЯР ЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
                     СИБЕЛ МЕХМЕД АКИФ
                     СИЛВИЯ АСЕНОВА ИВАНОВА
                     СИЛВИЯ СЕВДАЛИНОВА МЛАДЕНОВА
                     СИЛВИЯ СЕВДОВА ИГНАТОВА
                     СИНАН АЙГЮЛЕР РЕДЖЕБ
                     СИНАН НЕЖДЕТОВ ОСМАНАЛИЕВ
                     СИНАН НИХАТОВ МУРАДОВ
                     СЛАВИ КРЪСТЕВ ЯНКОВ
                     СЛАВКА ЙОНКОВА ПЕЙЧЕВА
                     СНЕЖАНА ЗАРКОВА ЯНКОВА
                     СОРАЙ ЕРЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
                     СТАЙКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЦАНЕВА
                     СТАНКА ДОБРЕВА ИВАНОВА
                     СТАНКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТАНКА ПРОДАНОВА РАЙКОВА
                     СТАНКА СТОЯНОВА ЛАЛОВА
                     СТЕФАН СТЕФАНОВ ГОЧЕВ
                     СТЕФКА ПЕТРОВА ТОПАЛОВА
                     СТЕФЧО ДИМИТРОВ МАРКОВ
                     СТОЯН МАРИЯНОВ СТОЯНОВ
                     СУНАЙ КАДРИЕВ ДАХИЛОВ
                     СУНАЙ САЛИЕВ РАМАДАНОВ
                     СЪТКЪ ЗАКИР СЪТКЪ
                     СЪТКЪ ШЕФКЪЕВ САЛИЕВ
                     СЮЛЕЙМАН АЛИЕВ КАРОВ
                     СЮЛЕЙМАН МЕХМЕДОВ АЙШЕЕВ
                     СЮЛЕЙМАН ЮСМЕНОВ МЕХМЕДОВ
                     ТАЛИХАТ БЕКИРОВ БЕКИРОВ
                     ТЕЗДЖАН ФЕВЗИЕВ ЮСМЕНОВ
                     ТИХОМИР СВЕТОСЛАВОВ ИЛИЕВ
                     ТОДОР РАДЕВ РАДЕВ
                     ТОДОР СТОЙКОВ ВЕЛИКОВ
                     ТОДОР ЯНЕВ ДОШЕВ
                     ТОДОРКА ЙОНКОВА СТОЕВА
                     ТОДОРКА НЕДЕВА ВЕНКОВА
                     ТРУФКА ДИМОВА МИТЕВА
                     ТЮРКЯН ЮСЕИНОВА АСАНОВА
                     ФАРДИН МУДИНОВ АКИФОВ
                     ФАТМЕ АБТУЛОВА МУСТАФОВА
                     ФАТМЕ АЛИЕВА ЯМУРЛОВА
                     ФАТМЕ АХМЕДОВА ВЕЛИЕВА
                     ФАТМЕ КАДИРОВА РЕДЖЕБОВА
                     ФАТМЕ РАИМОВА АШЪМОВА
                     ФАТМЕ РЕДЖЕБОВА АХМЕДОВА
                     ФАТМЕ ХАСАНОВА ФАЗЛИЕВА
                     ФАТМЕ ЮМЕРОВА ХЮСЕИНОВА
                     ФАТМЕ ЯШАР ШАБАНОВА
                     ФАТМЕГЮЛ АХМЕДОВА ИБРЯМОВА
                     ФАТМЯ САЛИЕВА ИБРЯМОВА
                     ФАТМЯ ЮСЕИНОВА ИСМАИЛОВА
                     ФЕВЗИ ХАСАНОВ ЮСЕИНОВ
                     ФЕВЗИ ЮСМЕНОВ МУСТАФОВ
                     ФЕИМ АЛИЕВ ФЕИМОВ
                     ФЕЙЗАН ДЖАМАЛОВ АЛИЕВ
                     ФЕКРИЕ АЛИЕВА КАРААХМЕДОВА
                     ФЕРАД АПТУЛОВ МУСТАФОВ
                     ФЕРДИ ХЮСЕИНОВ АРИФОВ
                     ФЕРДИН ИБИШЕВ ИБРЯМОВ
                     ФЕРМИН ТЕЗДЖАНОВА ФЕВЗИЕВА
                     ФЕТИЯ ФЕРАДОВА КАРААЛИЕВА
                     ФИКРЕТ АХМЕДОВ ОСМАНОВ
                     ФИКРЕТ ОСМАНОВ КАРАСАЛИЕВ
                     ФИКРИЯ МУСТАФОВА МАХМУДОВА
                     ФИТНАТ ИБРЯМОВА АХМЕДОВА
                     ХАЛИЛ АЛИЕВ АЛИЛОВ
                     ХАЛИМЕ МУСТАФА ИСИНОВА
                     ХАРУН САЛИМ ХАЛИД
                     ХАСАН АХМЕДОВ САЛИМОВ
                     ХАСАН ИСМАИЛОВ ХАСАНОВ
                     ХАСАН МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ
                     ХАСАН ОСМАНОВ СЮЛЕЙМАНОВ
                     ХАСАН ФЕИМОВ ФЕИМОВ
                     ХАСАН ЮСЕИНОВ ВЕЛИЕВ
                     ХАСАН ЮСУФОВ НАСЪФОВ
                     ХРИСТО БОТЕВ КРЪСТЕВ
                     ХРИСТО ВЕЛИКОВ СТОЯНОВ
                     ХЮСЕИН АРИФОВ АРИФОВ
                     ХЮСЕИН РЕДЖЕБОВ ФЕТОВ
                     ХЮСМЕН АХМЕДОВ КАРОВ
                     ЦАНЮ НЕДЯЛКОВ ЦАНЕВ
                     ЦВЕТАН ИВАНОВ ФЕРДИНАНДОВ
                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА РУСЕВА
                     ЦВЕТАНКА ЛАЛОВА ЯНКОВА
                     ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА МАРИНОВА
                     ЧАВДАР ЕВГЕНИЕВ СИРАКОВ
                     ШАБАН ЯШАРОВ ШАБАНОВ
                     ШАИБ ШАИБОВ ШАИБОВ
                     ШАКИР МУСТАФОВ ИЛЯЗОВ
                     ШАФЕ САЛИМОВА РЕДЖЕБ
                     ШЕНОЛ ШАКИРОВ МУСТАФОВ
                     ШЕРИФЕ ДАИЛ МУСТАФА
                     ШЕРИФЕ ИСМАИЛОВА МЕХМЕДОВА
                     ШЕФКЕТ АБТУЛОВ РЕДЖЕБОВ
                     ЮЗАЛ РУЖДИЕВ РАМАДАНОВ
                     ЮЗДЖАН ИСМЕТ ЛЯТИФ
                     ЮЗЕИР МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ
                     ЮЗЕИР ЮСУФОВ ХАСАНОВ
                     ЮКСЕЛ САЛИМОВ ИБРЯМОВ
                     ЮКСЯЛ АХМЕДОВ МУСТАФОВ
                     ЮЛЕЯ ВЕЖДИЕВА ИБРЯМОВА
                     ЮЛИЯ РУЖДИЕВА РАМАДАНОВА
                     ЮЛИЯНА КАМЕНОВА ЙОСИФОВА
                     ЮЛИЯНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
                     ЮМЕР ЕНВЕРОВ ЮМЕРОВ
                     ЮМЮГЮЛ АПТУЛОВА МЕХМЕДОВА
                     ЮМЮГЮЛ СЕЗГИНОВА ХАЛИД
                     ЮНАЛ НЕДЖАТОВ ИБРЯМОВ
                     ЮНУЗ АПТУЛОВ ЗЮЛКЯРОВ
                     ЮНУЗ ЮСУФОВ ХАСАНОВ
                     ЮРКИЯ СЮЛЕЙМАНОВА АЛИЕВА
                     ЮРМЮС КЕРИМОВА ХЮСЕИНОВА
                     ЮСЕИН АЛЬОШЕВ ЧЕНКОВ
                     ЮСЕИН АСАНОВ ЮСЕИНОВ
                     ЮСЕИН МЕХМЕДОВ АЙШЕЕВ
                     ЮСЕИН МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
                     ЮСЕИН САЛИЕВ ЯШАРОВ
                     ЮСЕИН ХАСАНОВ ВЕЛИЕВ
                     ЮСМЮГЮЛ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
                     ЮСУФ АЛИЕВ МЕХМЕДОВ
                     ЮСУФ АЛИОСМАНОВ ТАТАР
                     ЯНА ГЕНЧЕВА СТОЯНОВА
                     ЯНКА КИРОВА БРАТОВАНОВА
                     ЯНКА МАРКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНЧО РУСЕВ РУСЕВ
                     ЯСЕН СТОЯНОВ ГАНЧЕВ
                     ЯСИМ БЕКИРОВ ФАЗЛИЕВ
                     ЯХИЯ АЛИЕВ КАРОВ
                     ЯШАР ШАБАН ЯШАР
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО,           кметство Генерал Колево,  секция № 021
    Адрес на избирателната секция: Кметство с.Генерал Колево

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АДИЛ АДЕМОВ ХАСАНОВ
                     АЖДА СЕВГИ МУСТАФА
                     АЗЕЛ ЮСНИЕВА САЛИЕВА
                     АЙГЮЛ СЕРЬОЖЕВА МИТКОВА
                     АЙДЖАН САЛИМОВ ХАЛИМОВ
                     АЙЛИН ДОНЧЕВА ИВАНОВА
                     АЙТЕН МУСТАФА ХАЛИЛ
                     АЙХАН САЛИЕВ ХАСАНОВ
                     АЙША ФЕИМ АПТАРМАНОВА
                     АЙШЕ АЙТЕН МУСТАФА
                     АЙШЕ ОСМАН АЛИ
                     АЙШЕ ЮЗЕИРОВА МЕХМЕДОВА
                     АКИФ АХМЕДОВ АКИФОВ
                     АКИФ АХМЕДОВ ИБРЯМОВ
                     АЛЕЙДИН БЕЙТУЛОВ АХМЕДОВ
                     АЛИ СЕБАЙДИНОВ МАТЪШЕВ
                     АЛЬОША МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     АНГЕЛ МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     АНГЕЛ РАДОМИРОВ СТЕФАНОВ
                     АНГЕЛИНА ГОЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АНГЕЛИНА СТОЯНОВА ЦВЕТКОВА
                     АНГЕЛИНКА КОСТОВА СТЕФАНОВА
                     АНЕЛИЯ ЗЮМБЮЛЕВА МИТКОВА
                     АНИФЕ ШАБАН МЕХМЕД
                     АНКА МАНУШЕВА ГОЧЕВА
                     АНУШКА СТЕФАНОВА КАЛИНОВА
                     АРИФ ХАСАНОВ СИВРИЕВ
                     АСИБЕ ДЖЕЛИЛОВА РАИМОВА
                     АСЯ МИРОСЛАВОВА ИВАНОВА
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     АТАНАСКА НЕДЯЛКОВА КОСТОВА
                     АТЧЕ АКИФ МЕХМЕДАЛИ
                     АТЧЕ ФИКРИЕВА КАДИРОВА
                     АФИЗЕ ХАСАНОВА ЮСУФОВА
                     АХМЕД АКИФОВ ИБРЯМОВ
                     АХМЕД ВЕЛИЕВ ЮСЕИНОВ
                     АХМЕД МЕХМЕД ЮСЕИН
                     АХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
                     БАХАР ЕРДЖАН САЛИМ
                     БЕЙХАН АЛЕЙДИНОВ БЕЙТУЛОВ
                     БИЛСЯН ШАБАНОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
                     БОРИС АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИЕВ
                     БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ АВРОНИЕВ
                     БЮЛЕНТ ХАСАНОВ АДЕМОВ
                     ВАЛЕНТИН РАДОМИРОВ СТЕФАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ЦАНКОВ ЛАЗАРОВ
                     ВЕДАТ КАДИРОВ РАИМОВ
                     ВЕЛА СЛАВЕВА ИБРЯМ
                     ВЕЛИЧКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕСИЛЕ МУСОВА ЮСЕИНОВА
                     ГАЛЯ СВЕТОСЛАВОВА АНГЕЛОВА
                     ГЕНЧО ХРИСТОВ МАРИНОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ГЕРГАНА ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА
                     ГОЧО СТОЯНОВ ТЯНЕВ
                     ГЮЛБИЯ МЕХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА
                     ГЮЛВАН ОСМАНОВА ЮМЕРОВА
                     ГЮЛВЕР АКИФОВА РАМИЗОВА
                     ГЮЛДЖАН БИЛСЯНОВА ШАБАНОВА
                     ГЮЛТЕН МУСТАФА ЮСЕИН
                     ГЮСЮМ АБИЛОВА ИБРЯМОВА
                     ДЕМИР ДЕМИРОВ ЧЕУШЕВ
                     ДЕСИСЛАВА ЦАНКОВА ЛАЗАРОВА
                     ДЖЕВДЖЕТ ЮСУФОВ ХАСАНОВ
                     ДЖЕЛИЛ ФИКРИЕВ КАДИРОВ
                     ДЖЕЛИЛ ЮСЕИН МЕХМЕДАЛИ
                     ДЖУМАСИЕ ШУКРИЕВА МЕХМЕДОВА
                     ДИМИТРА ГЕОРГИЕВА МИЛЧЕВА
                     ДИМИТРА ГЕОРГИЕВА ТЯНЕВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ СИДЕРОВ
                     ДИМО ЖИВКОВ ПЕЕВ
                     ЕВСИН АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     ЕЛВЕР КАДИР ИЗЕТ
                     ЕМИНЕ ЮМЕРОВА ХЮСЕИНОВА
                     ЕРДЖАН САЛИМОВ ХАЛИМОВ
                     ЕРДИНЧ ЕЛВЕР КАДИР
                     ЕСЕНГЮЛ МУСОВА САБРИЕВА
                     ЖАСМИНА МИРОСЛАВОВА МИТКОВА
                     ЗЕЙНЕБ ИСИН АКИФ
                     ЗЕЙНЕБ КЯЗИМОВА САЛИЕВА
                     ЗЕЙНЕБ МЕХМЕДАЛИ САЛИ
                     ЗЕЛЯ АЛИ ЮСЕИН
                     ЗЕЛЯ АХМЕДОВА АКИФОВА
                     ЗЕЛЯ САЛИЕВА ХАСАНОВА
                     ЗЛАТИН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
                     ЗЮМБЮЛКА МИТКОВА АВРОНИЕВА
                     ЗЮРЕ МЪСТЪКОВА МЕХМЕДОВА
                     ИВАН ЗДРАВКОВ ДЕШЕВ
                     ИВЕЛИН ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     ИСМАИЛ ШУКРИ НАСЪФ
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА АСЕНОВА
                     КАДИР КАДИР АПТАРМАН
                     КИРО ВЕСКОВ РАДЕВ
                     КОСТА ЙОРДАНОВ МАНОЛОВ
                     КРАСИМИР НЕДКОВ СТЕФАНОВ
                     КРЪСТИНКА ВЪЛКОВА СИДЕРОВА
                     ЛЕВЕНТ ДЕМИРОВ ЧЕУШЕВ
                     МЕЛИКБЕР САБРИ АДЕМОВА
                     МЕЛИХА ШУКРИЕВА ХАСАНОВА
                     МЕРАЛ НЕЖДИЕВА ИБРЯМОВА
                     МЕХМЕД АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕХМЕД МУРАД АРИФ
                     МИЛЧО МИЛЧЕВ ИВАНОВ
                     МИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МИНЧО ВОЕВ КОСТАДИНОВ
                     МИРЕМ ИДРИЗ МЕХМЕД
                     МИТКО ГЕНАДИЕВ МИТКОВ
                     МОХАМЕД СЕВГИ МУСТАФА
                     МУКАДИС МЕХМЕД АХМЕД
                     МУРАД АРИФ АХМЕД
                     МУТАЛИП АХМЕДОВ РАШИДОВ
                     МЮМИНЯ ОСМАНОВА АХМЕДОВА
                     НАДЕЖДА ЮЛИЯНОВА АТАНАСОВА
                     НАЗИФЕ ХАЛИЛОВА РАИМОВА
                     НАЗЪМ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     НАСКО ЖИВКОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     НАСУФ ХЮСЕИНОВ НАСЪФОВ
                     НЕВЕН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     НЕДЕЛЧО РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     НЕДЕЛЯ ТОДОРОВА ПАВЛОВА
                     НЕДЖАТИ КАДИРОВ РАИМОВ
                     НЕДЖВАН ВЕДАТОВА РАИМОВА
                     НЕДРИЕ РЕМЗИ ХАЛИМОВА
                     НЕДЯЛКА РАДЕВА ЧЕРГАНОВА
                     НЕЖДИ ИБРЯМОВ САБРИЕВ
                     НЕЗАЕТ РЕДЖЕБ ХЮСЕИН
                     НЕФИЗЕ АПТИЕВА РАШИДОВА
                     НЕФИЗЕ НАЗИФОВА АХМЕДОВА
                     НЕФИЗЯ АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
                     НЕХАД ИСА ХЮСЕИН
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
                     НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА БРЪНЗОВА
                     НИЯЗИ ТАЛИПОВ ЮСЕИНОВ
                     НУРАЙ НУРДЖИХАНОВ АХМЕДОВ
                     НУРАЙ ШАРИФОВА АХМЕДОВА
                     НУРДЖИХАН АХМЕДОВА РЕДЖЕБОВА
                     НУРДЖИХАН МУСТАФОВА ИБРЯМОВА
                     НУРИЯ ИСМАИЛ МЕХМЕД
                     НУРСАВЕН АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
                     ОГНЯН СИМОВ ЙОРДАНОВ
                     ПЕМБЕГЮЛ МЮСТЕДЖЕБОВА САЛИЕВА
                     ПЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЕВА
                     РАДКА СТОЯНОВА ЧЕРГАНОВА
                     РАДКО ХРИСТОВ ДЯКОВ
                     РАДОМИР СТЕФАНОВ ГОЧЕВ
                     РЕДЖЕБ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
                     РЕЙХАН ХЮСНИЕВ САЛИЕВ
                     РЕХАД ЮСУФ ИСИН
                     РИДВАН МУСА ХЮСЕИН
                     РОЗА ЮЛИЕВА СТОЯНОВА
                     РОСЕН ТОШКОВ ТОДОРОВ
                     РУЖДИ КАРАНИЕВ ИЗЕТОВ
                     РУЖДИЯ ЮСУФОВА ХАСАНОВА
                     РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     РУМЕН КОСТОВ СТЕФАНОВ
                     САЛИ НАСЪФОВ САЛИЕВ
                     САЛИ ХАСАНОВ САЛИЕВ
                     САЛИМ ХАЛИМОВ ХЮСЕИНОВ
                     САФИНАЗ АДИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     САШО НАСКОВ ЦАНЕВ
                     САШО СТЕЛОВ РАЙЧЕВ
                     САШО ТОШКОВ ТОДОРОВ
                     СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
                     СЕБАЙДИН МАТЪШ АЛИ
                     СЕБАЙДИН МУСТАФОВ МУСТАФОВ
                     СЕВГИ МУСТАФОВ МУСТАФОВ
                     СЕВДЖАН ВЕДАТОВА РАЙМОВА
                     СЕВДИ ЮСУФОВ ХАСАНОВ
                     СЕЗГИН ЕЛВЕР КАДИР
                     СЕЛВЕТ ЮСУФОВА АХМЕД
                     СЕНИХА ЕРДЖАНОВА САЛИМОВА
                     СИБЕЛ БЕЙТУЛА БЕЙТУЛА
                     СИБЯЛ ХЮСЕИН ИСА
                     СИМЕОН ЮРИЕВ СТОЯНОВ
                     СИЯНА СТОЯНОВА ЧЕРГАНОВА
                     СНЕЖАНА МИНКОВА ГОЧЕВА
                     СТЕЛА РАЙЧЕВА МАРИНОВА
                     СТЕФКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТИЛИЯН КРАСИМИРОВ НЕДКОВ
                     СТОЯНКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     СЪБИНКА ДОБРЕВА ВАСИЛЕВА
                     ТАЛИП ЮСЕИНОВ ИСМАИЛОВ
                     ТЕЗДЖАН ИБРЯМ РАИМ
                     ТЕМЕНУЖКА ЙОРДАНОВА САЛИ
                     ТЕНЗЕЛЯ ЕРИДЖЕБОВА КАДИРОВА
                     ТЕОДОРА ПЕТРОВА МАНОЛОВА
                     ТОДОР НИКОЛОВ МИТЕВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ
                     ФАНИ СПАСОВА ЯНЧЕВА
                     ФАТМЕ ХАЛИЛОВА ХАСАНОВА
                     ФАТМЕ ХАСАНОВА ЮСЕИНОВА
                     ФЕИМ ЮСУФОВ АПТАРМАНОВ
                     ФИКРИ КАДИРОВ РАИМОВ
                     ХАЛИМЕ НЕЖДИЕВА ИБРЯМОВА
                     ХАСАН АДЕМОВ ХАСАНОВ
                     ХАСАН АРИФ СИВРИ
                     ХАСАН САЛИЕВ ХАСАНОВ
                     ХАТЧА АЛИЕВА САЛИЕВА
                     ХРИСТО КОСТОВ МАНОЛОВ
                     ХЮСЕИН АПТИЕВ ХЮСЕИНОВ
                     ХЮСЕИН ИСА ХЮСЕИН
                     ХЮСЕИН НАСЪФОВ ЮМЕРОВ
                     ХЮСНЮ РЕДЖЕБОВ САЛИЕВ
                     ШЕНАЙ НАЗИФОВА ХАСАНОВА
                     ШЕНДУХАН МУДАИМОВА СИВРИ
                     ШЕРИФ АХМЕДОВ ИБРЯМОВ
                     ШИРИН ШЕВКИЕВА АХМЕДОВА
                     ШУКРИ НАСЪФ САЛИ
                     ШУКРИ СЕВДИЕВ ЮСУФОВ
                     ШУКРИ ШУКРИЕВ АПТАРМАНОВ
                     ШУКРИЕ АЙТЕН МУСТАФА
                     ЮКСЕЛ СЕВДИЕВ ЮСУФОВ
                     ЮЛИЯ БИСЕРОВА МАРТИНОВА
                     ЮНЗЮЛЕ ХАСАН АРИФ
                     ЮРКИЯ ОСМАНОВА ЮСЕИНОВА
                     ЮСНИЯ ШЕФКЪЕВА АПТАРМАНОВА
                     ЮСНЮ САЛИ САЛИ
                     ЮСУФ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     ЮСУФ ИСИН ИБРЯМ
                     ЮСУФ ФЕИМОВ ЮСУФОВ
                     ЯНКА СТЕФАНОВА СТАЙКОВА
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.ИЗВОРНИК,                 кметство Изворник,  секция № 022
    Адрес на избирателната секция: Читалище с.Изворник

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АДЖЕР МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА
                     АЙШЕ АХМЕДОВА АЛИЕВА
                     АЙШЕ САЛИЕВА РУШУДОВА
                     АЙШЕ СЮЛЕЙМАНОВА МУСТАФОВА
                     АЙШЕ ХАСАНОВА МУСТАФОВА
                     АЛИ ИСМАИЛОВ ОСМАНОВ
                     АЛИ МЕХМЕДОВ АЛИЕВ
                     АЛИ МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ
                     АЛИМ АХМЕДОВ ХАЛИМОВ
                     АЛИМ МУСТАФОВ ХЮСЕИНОВ
                     АЛИМ ЮСМЕНОВ АХМЕДОВ
                     АЛКИН АЙЛЕДИНОВ КЕМИЛОВ
                     АНГЕЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ МАРИНОВ ДРУМЕВ
                     АНДОН СЛАВОВ АНГЕЛОВ
                     АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНЕТА ЙОНКОВА АНГЕЛОВА
                     АНИФЕ САИД СЕЛИМ
                     АНТОН ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     АСЕН СЛАВОВ АСЕНОВ
                     АТАНАС ВЕЛИКОВ НИКОЛОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     АТАНАС МИТЕВ МИХАЛЕВ
                     АТАНАСКА ЗАХАРИЕВА ДОБРЕВА
                     АТИКЕ МЕХМЕДОВА ЮМЕРОВА
                     АХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
                     АХМЕД ХАСАН НАЗИФ
                     БАЙЗЪТ ШАБАНОВ ИБРЯМОВ
                     БАРИЯ ЕЮБОВА ИБОВА
                     БЕЙХАН МЕХМЕДОВ РУШАНОВ
                     БИЛГИН ШАБАНОВ ИСМАИЛОВ
                     БОРИС МИТЕВ МИХАЛЕВ
                     ВАЛЕНТИНА ЗЛАТЕВА ДОБРЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
                     ВЕЛИКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ВЕЛИКО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ВЕЛИКО НИКОЛОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИКО ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ВЕЛИКОВА
                     ГАЛИНА НИКОЛОВА КОЛЕВА
                     ГАЛЯ АСЕНОВА СЛАВОВА
                     ГЕОРГИ КОЛЕВ ЦОНЕВ
                     ГИНКА РАДЕВА СТОЯНОВА
                     ГЮНАЛ НАСЪФ ЮСУФ
                     ДАФИНКА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
                     ДЕНИЦА ЕМИЛОВА ГЕРМАНОВА
                     ДЖАНЕР ШУКРИЕВ ДЖЕВИЗОВ
                     ДЖЕЛАЛ ДЖЕЛИЛОВ ЮСЕИНОВ
                     ДЖЕЛИЛ ДЖЕЛАЛОВ ЮСЕИНОВ
                     ДЖЕЛИЛ ЮСЕИН ЮМЕР
                     ДЖЕЛЯЛ ФИКРЕТОВ ИБРЯМОВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМО АНГЕЛОВ ДИМОВ
                     ДИМЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ДЮРИЕ ЮСУФ НАСУФ
                     ДЯКО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЕЛЕНА ЖЕКОВА НЕЙЧЕВА
                     ЕМИЛ РАДОСЛАВОВ ТОДОРОВ
                     ЕМИНЕ ЕБАЗЕЛ АЛИ
                     ЕМИНЕ САЛИЕВА АХМЕДОВА
                     ЕСЯНГЮЛ ИСМАИЛ САДУЛА
                     ЗЕЙНЕБ ЕМИНОВА АХМЕДОВА
                     ЗЕХРА ХАМИДОВА ИСМАИЛОВА
                     ЗЕХРА ЮСУФ НАСУФ
                     ЗИЙНЕБ АХМЕДОВА ХАЛИМОВА
                     ЗЛАТИ ВЕЛИКОВ АТАНАСОВ
                     ЗЮЛБИЕ АЛИЕВА ДЖЕВИЗОВА
                     ИБРЯМ ШУКРИЕВ ДЖЕВИЗОВ
                     ИВАН ДЕМИРОВ НЕЙЧЕВ
                     ИВАН ДОБРЕВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
                     ИВАНКА ГАНЧЕВА НИКОЛОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЧЕВА
                     ИВАНКА СИМЕОНОВА ПАЧЕВА
                     ИЛМИЕ ГЮРСЕЛОВА ИСМАИЛОВА
                     ИМИГЮЛ АЛИМОВА МУСТАФОВА
                     ИСМАИЛ ДЖЕЛИЛОВ ИСМАИЛОВ
                     ЙОРДАН КОЛЕВ СЛАВОВ
                     ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
                     КАЛИНКА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
                     КАРАНИ ХАСАНОВ ЮСЕИНОВ
                     КЕРА ГИНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     КЕРИМЕ ИСМАИЛОВА ДЖЕЛИЛОВА
                     КОЛЬО ИВАНОВ КОЛЕВ
                     КОЛЬО ПЕТРОВ СЛАВОВ
                     КУНА РАДЕВА ДАНАИЛОВА
                     МАРИЙКА ГОСПОДИНОВА ДИМОВА
                     МАРИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     МАРТИН МАРИНОВ ДЕМИРОВ
                     МЕСИЛЯ МЮСТЕДЖЕБОВА ЕМИНОВА
                     МЕХМЕД АЛИЕВ МЕХМЕДОВ
                     МЕХМЕД АХМЕДОВ ОСМАНОВ
                     МЕХМЕД ШАБАНОВ МЕХМЕДОВ
                     МИГЛЕНА ДИМОВА АТАНАСОВА
                     МИЛКА МИЛКОВА АСЕНОВА
                     МИНКА ЧЕРНЕВА ДОЧЕВА
                     МЛАДЕН АЛЕКСИЕВ МАРИНОВ
                     МУСТАФА ИБРЯМОВ СЕЛИМОВ
                     НАДЖИЕ ЕЮБ НАЗИФ
                     НАЗИЕ КЕМАЛОВА РЕДЖЕБОВА
                     НАЗИК ЮСУФ НАСУФ
                     НАЗМИЕ САЛИЕВА ХЮСЕИНОВА
                     НАЛЯН НУРГЮЛОВА МЕХМЕДОВА
                     НЕДА ИВАНОВА ЖЕКОВА
                     НЕДЕЛЯ СИМЕОНОВА ДОБРЕВА
                     НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
                     НЕЖДАЛЕ МУСТАФОВА ДЕМИРТАШ
                     НЕЧМИЯ ЕЮБОВА ЧОЛАК
                     НИАЗИ МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ
                     НИКОЛА ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
                     НУРГЮЛ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА
                     ОРХАН АЛИМОВ МУСТАФОВ
                     ОСМАН ЮСНИЕВ СКЕНДЕРОВ
                     ПЕЙЧО МАРИНОВ ЖЕЧЕВ
                     ПЕНКА ВЪРБАНОВА ЧЕРВЕНСКА
                     ПЕНЧО ТРИФОНОВ ПЕНЧЕВ
                     ПЕТКА ЯНЧЕВА МАРИНОВА
                     ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ ИЛИЕВ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНСКИ
                     РУШУД ХАЛИМОВ РУШУДОВ
                     САДИЯ АЛИЕВА МУСТАФОВА
                     САЛИ АХМЕДОВ САЛИЕВ
                     САЛИ МЕХМЕДОВ АЛИЕВ
                     САНИА СЮЛЕЙМАН АХМЕД
                     СЕВДА АСЕНОВА СЛАВОВА
                     СЕВДАЛИН АНДОНОВ СЛАВОВ
                     СЕВДАЛИН МАРИНОВ ДЕМИРОВ
                     СЕВДЕГЮЛ АЗИЗОВА АЛИОСМАНОВА
                     СЕВДЖАН НЕДЖЕВЕТОВА АХМЕДОВА
                     СЕДИКА АЛИЕВА ЮСЕИНОВА
                     СЕЛИМ МЕХМЕДОВ СЕЛИМОВ
                     СЕМРА ИБРЯМОВА МЕХМЕДОВА
                     СИМЕОН ПЕНЧЕВ СИМЕОНОВ
                     СИМЕОНКА БОЙКОВА ГЕОРГИЕВА
                     СЛАВИ АНДОНОВ СЛАВОВ
                     СНЕЖАНА АНДОНОВА СЛАВОВА
                     СТАНКА ВИЧЕВА НИКОЛОВА
                     СТЕЛИЯН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯН МАРИНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНКА ЯНЧЕВА ВИЧЕВА
                     СУЛТАНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     СУЛТАНКА МУСТАФОВА АХМЕДОВА
                     СЮЛЕЙМАН ОСМАН ШУКРИ
                     ТОДОРКА ПАСКОВА ЦОНЕВА
                     ТРИФОН ПЕНЧЕВ ТРИФОНОВ
                     ФАРИЯ РЕДЖЕБОВА ОСМАНОВА
                     ФАТМА ХАСАН АЛТЪПАРМАК
                     ФАТМЕ РЕДЖЕБОВА ОСМАНОВА
                     ФАТМЕ САЛИ АЛИ
                     ФИКРЕТ АХМЕД МЕХМЕД
                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ШАБАН БИЛГИНОВ ИСМАИЛОВ
                     ШАБАН МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
                     ШЕНЯР ЮСУФОВА ИСМАИЛОВА
                     ШУКРИ ИБРЯМОВ ДЖЕВИЗОВ
                     ЮКСЕЛ ОСМАНОВ СКЕНДЕРОВ
                     ЮРВЕТ ЮСЕИНОВА СЕЛИМОВА
                     ЮСМЕН АЛИМ ЮСМЕН
                     ЮСНИЯ ЛЕТИФОВА РАИМОВА
                     ЮСУФ НАСУФ АЛИ
                     ЯШАР ХАЙРИЕВ САЛИЕВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.РАДАН ВОЙВОДА,            кметство Радан Войвода.,  секция № 023
    Адрес на избирателната секция: Кметство с.Радан войвода

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АБТИШ ЕМИШЕВ ЮСУФОВ
                     АДЕМ КАДИР ИБРЯМ
                     АДЕМ СЕДИКА КАДИР
                     АДИНАН АЙЛЯДИН ИСМАИЛ
                     АЙГЮНЕ АХМЕДОВА ЮСЕИНОВА
                     АЙГЮНЯР ЮСУФОВА ОСМАНОВА
                     АЙДЪН РОБИЛ ШАИН
                     АЙЛЯДИН ИСМАИЛ МЕХМЕД
                     АЙНУР КАДИР МУСТАФА
                     АЙСЕЛ ИСМАИЛ САЛИ
                     АЙСЕЛ МУСТАФОВА ОСМАНОВА
                     АЙША СЕИД АХМЕД
                     АЙШЕ АЛИЕВА ХАЛИЛОВА
                     АЙШЕ АЛИЕВА ЮМЕРОВА
                     АЙШЕ МЕХМЕДОВА ИСУФОВА
                     АЙШЕ МЕХМЕДОВА САЛИЕВА
                     АЙШЕ МУСОВА АЛИЕВА
                     АЙШЕ ОСМАНОВА МЕХМЕДОВА
                     АЙШЕ ХЮСНИЕВА ФЕЙЗУЛОВА
                     АЛЕКО АСЕНОВ КЪНЧЕВ
                     АЛИ ГЮСЮМОВ КАДИРОВ
                     АЛИ ИБРЯМОВ МУСТАФОВ
                     АЛИ ИСМАИЛОВ АЛИЕВ
                     АЛИ МЕХМЕДОВ АЛИЕВ
                     АЛИ САЛИМОВ АЛИЕВ
                     АЛИ ЮСЕИНОВ АЛИЕВ
                     АЛИКО ВАСВИЕВ РЕДЖЕБОВ
                     АЛИМ СЕВГИЕВ АДЕМОВ
                     АЛИНА СВЕТЛЕВА АНГЕЛОВА
                     АЛИЯ ФЕДАИЛОВА АЛИЕВА
                     АЛТУНЯР МЕХМЕДОВ АЛИЕВ
                     АНГЕЛ РОСЕНОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛИНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     АНЕЛИЯ СТОЯНОВА МИТКОВА
                     АНИФЕ КАДИР МЕХМЕД
                     АНИФЕ ХАСАНОВА КАРАЮСЕИНОВА
                     АНКА ИВАНОВА ДЕМИРОВА
                     АНКА МИТКОВА АСЕНОВА
                     АНКА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
                     АПТУЛА МЕХМЕД АПТУЛА
                     АПТУЛА ОСМАН ЮСЕИН
                     АСЕН МИТКОВ АСЕНОВ
                     АСЕН ОГНЯНОВ ИЛИЕВ
                     АСИЕ ШАИНОВА БЕЙТУЛОВА
                     АТАНАСКА БОЙЧЕВА АТАНАСОВА
                     АТТИ АДЕМ МАРИНОВА
                     АТЧЕ АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
                     АТЧЕ КАДИР МЕХМЕД
                     АТЧЕ КЕМАЛОВА МУСТАФОВА
                     АТЧЕ ОСМАНОВА ОСМАНОВА
                     АФИЗЕ МЕХМЕДОВА АБТУЛОВА
                     АХМЕД АЙНУРОВ КАДИРОВ
                     АХМЕД ИСИНОВ САЛИЕВ
                     АХМЕД РОБИЛ ШАИН
                     АХМЕД СЕИДОВ МУСОВ
                     БАХТИШАН ШАБАНОВА МЕХМЕДОВА
                     БЕЙКО ЛЕОНДИЕВ КОЕВ
                     БЕЙХАН ЮМЕРОВ БЕКИРОВ
                     БЕХЧЕТ САЛИ ШАБАН
                     БЕЯ АЛИТОВА САИТОВА
                     БИННАС ЮСУФ ЮСЕИН
                     БЛАГОВЕСТ ОГНЯНОВ СТОЯНОВ
                     БОЖКО СТЕФАНОВ АЛЕКСИЕВ
                     БОЯНКА ПАНАЙОТОВА КОЕВА
                     ВАЙДЯ РЕДЖЕБ ШАИН
                     ВАЛЕНТИН АБТИШЕВ ЮСУФОВ
                     ВЕДАТ АРИФОВ БЕЙТУЛОВ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ МИНКОВ
                     ВИЛДАН САНИЕ ХАСАНОВА
                     ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА РУМЕНОВА
                     ГЕОРГИ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГИНА ИВАНОВА ЯНКОВА
                     ГЬОКАН НЕДЖМЕДИН САЛИ
                     ГЬОНЮЛ КЕРИМОВА ХЮСЕИНОВА
                     ГЮЛБИЯ АЛЕЙДИН ИСМАИЛ
                     ГЮЛВЕР ХАСАНОВА САЛИЕВА
                     ГЮЛЗАР АДЕМОВА ХАСАНОВА
                     ГЮЛКАН НУРТЕНОВ АЛИЕВ
                     ГЮЛТЕН МУСОВА АЛИЕВА
                     ГЮЛТЕН СЕВИНЧЕВА ВЕЛИЕВА
                     ГЮЛТЕН ЮСЕИН ШАБАН
                     ГЮЛХАН СЕВГИЕВА АДЕМОВА
                     ГЮНАЙДИН НАЗИФОВ КЯЗИМОВ
                     ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
                     ДЖАНСУ НУРХАН ИСМАИЛ
                     ДЖЕВРИЯ ИБРЯМ ХАСАН
                     ДЖЕМАЛ АЛИИБРЯМ САЛИМ
                     ДЖОШКУН ИБРЯМ ХАСАН
                     ДЖУМАСИЕ РАИМ ХАСАН
                     ДИМИТРИНКА ЖЕЛЯЗКОВА МИНКОВА
                     ДОНКА ХРИСТОВА МАЧКОВА
                     ДУРАН ИСМАИЛ ЮСЕИН
                     ЕМИНЕ БАЙСЕВА САЛИМОВА
                     ЕМИНЕ ИСМАИЛОВА РАГУБОВА
                     ЕМИНЕ САЛИЕВА КАРАЮСЕИНОВА
                     ЕМИШ ОСМАНОВА ЮСУФОВА
                     ЕМРАХ АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ
                     ЕСМА РЕДЖЕБОВА МУСТАФОВА
                     ЕФТИМ ЮЛИЯНОВ ШИБИЛЕВ
                     ЖЕЙЛЯН ХАСАНОВ ХАЛИМОВ
                     ЖЕКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЖЕНИ ИЛКОВА СТЕФАНОВА
                     ЖЕЧКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     ЖИВКА КИРИЛОВА МАРИНОВА
                     ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ МИНКОВ
                     ЖИВКО МИЛКОВ ЖИВКОВ
                     ЗЕЙНЕБ ШАБАНОВА МЕХМЕДОВА
                     ЗЕЙРА АЗИЗОВА РАНКОВИЧ
                     ЗЕЛЯ АПТУЛА МЕХМЕД
                     ЗЕЛЯ ШАИН ИДИРИЗ
                     ЗЕЛЯ ЮСУФ АХМЕД
                     ЗЕНГИЯ АЛИ САЛИ
                     ЗИНА СЪЛЗИНОВА МИХАЙЛОВА
                     ЗЮЛБИЯ АЛИ САЛИМ
                     ЗЮЛФИЕ ИСМАИЛ МЕХМЕД
                     ЗЮМБЮЛ МУСТАФОВА АХМЕДОВА
                     ИБРЯМ АЙЛЯДИН ИСМАИЛ
                     ИБРЯМ АЛИЕВ ИБРЯМОВ
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ИВЕЛИН ПЕЕВ ДИМИТРОВ
                     ИЛИЯН АСЕНОВ ОГНЯНОВ
                     ИЛМИЯ ЮМЮШЕВА ЮСЕИНОВА
                     ИНЖЕГЮЛ ИСИН МЕХМЕД
                     ИСИН АЛИ МУСА
                     ИСИН САЛИМОВ АЛИЕВ
                     ИСМАИЛ НУРХАН ИСМАИЛ
                     ИСМАИЛ САШЕВ ЮЛИЯНОВ
                     ИСМАИЛ СЕИД АХМЕД
                     ИСМЕТ САЛИЕВ АХМЕДОВ
                     ЙОВКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     ЙОРДАН ЦЕНОВ ВАСИЛЕВ
                     КАДИР АЛИ МУСТАФА
                     КАДИР ИБРЯМОВ КАДИРОВ
                     КАДИР МЕХМЕД ЮСЕИН
                     КАДИР ШАБАНОВ МЕХМЕДОВ
                     КАДРИЕ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА
                     КАДРИЯ ОСМАНОВА ОСМАНОВА
                     КАЙМЕТ БЕКИР ШУКРИ
                     КАЙМЕТ КЕЗИМОВА НАЗИФОВА
                     КАЛИНКА ИВАНОВА БЪЧВАРОВА
                     КАРАНИ АХМЕД КАРАНИ
                     КИБАРИЕ РЕДЖЕБ МУСТАФА
                     КОЛЬО АТАНАСОВ КОЛЕВ
                     КЯЗИМ НАЗИФОВ КЯЗИМОВ
                     ЛЕВЕНТ ДЖЕМАЙДИН ДЕМИР
                     ЛИЛА ГАНЧЕВА ГУБАКОВА
                     ЛИЛИЯ БОРИСОВА СТОЯНОВА
                     МАРГАРИТА ЛИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЛОМОВА
                     МАРТА ХРИСТОВА АСЕНОВА
                     МЕДИНЕ КАДИР МЕХМЕД
                     МЕЛДА АЛИИБРЯМ БЕКИРОВА
                     МЕТИН ИДИРИЗОВ ЮСЕИНОВ
                     МЕХМЕД АЛИЕВ ИБРЯМОВ
                     МЕХМЕД АЛИЕВ МЕХМЕДОВ
                     МЕХМЕД КАДИР МЕХМЕД
                     МЕХМЕД КЯЗИМ НАЗИФ
                     МЕХМЕД НАЗИФОВ КЯЗИМОВ
                     МЕХМЕД ОСМАН МУСТАФА
                     МЕХМЕД ШУКРИ ЮСЕИН
                     МЕХМЕД ЮСЕИНОВ ХАЛИЛОВ
                     МЕХРИЖАН КАРАНИ АХМЕД
                     МИЛКА АСЕНОВА КЪНЧЕВА
                     МИЛКО ЖИВКОВ ОГНЯНОВ
                     МИНКО РАДИЧКОВ ПЕТКОВ
                     МИРЯМ ДЖЕМАЛ АЛИИБРЯМ
                     МИТКО АСЕНОВ МИТКОВ
                     МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
                     МИХАИЛ ОГНЯНОВ СТОЯНОВ
                     МУСА АЛИЕВ МУСОВ
                     МУСТАФА АЛИЕВ ШАБАНОВ
                     МУСТАФА ИСМАИЛ САЛИ
                     МУСТАФА НУРТЕН МУСТАФА
                     МУСТАФА САБИТОВ МУСТАФОВ
                     МЮЖГЯН ЮСУФОВА АХМЕДОВА
                     НАДЕЖДА ОГНЯНОВА СТОЯНОВА
                     НАДЕЖДА ЯСЕНОВА НИКОЛОВА
                     НАЗИЛЯ МЕХМЕДОВА НАЗИФОВА
                     НАЗИФ КЯЗИМОВ МЕХМЕДОВ
                     НАЗМИЯ САЛИЕВА ХЮСЕИНОВА
                     НАРГЮЛЯР СЕВДИЯ ОСМАН
                     НАРГЮЛЯР ЮСУФОВА ОСМАНОВА
                     НЕБАЕТ АРИФОВА МУСОВА
                     НЕБАЕТ ХАСАНОВА МЕХМЕДОВА
                     НЕВРИЯ ШАБАНОВА ЮСЕИНОВА
                     НЕДЖИБЕ ХАСАН РАФЕТ
                     НЕДЖИМИЕ БЕХЧЕТ ШАБАН
                     НЕДЯЛКА МИТКОВА АСЕНОВА
                     НЕЖДЕТ ЖЕЙЛЯНОВ ХАСАНОВ
                     НЕЖДЕТ ХАСАНОВ АЛИЕВ
                     НЕСИБЕ МУСТАФОВА ЕМИНОВА
                     НЕФИЗЕ АЛИ СЮЛЕЙМАН
                     НЕФИЗЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
                     НУРДЖЕВАН БАСРИЕВА СЮЛЕЙМАНОВА
                     НУРДЖИХАН НЕЖДЕТОВА ХАСАНОВА
                     НУРДИН АЛИ НУРИ
                     НУРИЯ МЕХМЕДОВА ХАЛИМОВА
                     НУРТЕН МУСТАФА МУСТАФА
                     НУРТЕН ЮСЕИНОВА АЛИЕВА
                     НУРХАН ИСМАИЛ ЮСЕИН
                     ОРХАН ЮМЕРОВ БЕКИРОВ
                     ОСМАН ИБРЯМ ХАСАН
                     ОСМАН ОСМАНОВ МУСТАФОВ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ ДЯКОВ
                     РАЗИЯ АХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА
                     РАЗИЯ ДЖЕМАЛ АЛИИБРЯМ
                     РАЙКО ХРИСТОВ РУСЕВ
                     РЕДЖЕБ АЛИ МУСТАФА
                     РЕДЖЕБ ИБРЯМ РЕДЖЕБ
                     РЕДЖЕБ МУСТАФОВ РЕДЖЕБОВ
                     РЕДЖЕБ ЮСЕИНОВ САЛИЕВ
                     РИДВАН МУСТАФОВ ЕРЕДЖЕБОВ
                     РОСЕН АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
                     РОСЕН ЛЮБЧОВ ИВАНОВ
                     РОСИЦА РАЙКОВА ОГНЯНОВА
                     РУБИЛ ШАБАНОВ МЕХМЕДОВ
                     РУМЯНА РУМЕНОВА МИТКОВА
                     САБИТ МУСТАФОВ ИСМАИЛОВ
                     САБРИЯ АДЕМОВА АХМЕДОВА
                     САБРИЯ ЮСНИЯ ХЮСЕИН
                     САДИФЕ ОСМАНОВА ЮСЕИНОВА
                     САЛИ БЕХЧЕТ ШАБАН
                     САЛИ РИЗА САЛИ
                     САЛИ ХАСАН САЛИ
                     САЛИ ХАСАНОВ АЛИЕВ
                     САЛИ ШАБАН ШАБАН
                     САЛИМ АЛИЕВ АЛИЕВ
                     САМЕД ИСМАИЛОВ АЛИЕВ
                     САНИЕ ИСМЕЛОВА ХАСАНОВА
                     СВЕТЛА ОГНЯНОВА АНГЕЛОВА
                     СВИЛЕН РАДИЧКОВ ЩЕРЕВ
                     СЕБАЙДИН ХАСАН МЕХМЕД
                     СЕВГИ ФАТМОВ АДЕМОВ
                     СЕВГИ ЮНЗАЛЕ ИБРЯМОВ
                     СЕВГИН ОСМАН ОСМАН
                     СЕВГИН СЕВДИЕВ ОСМАНОВ
                     СЕВДЖАН САЛИ ШАБАН
                     СЕВДЖАН ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
                     СЕВДИЯ ВАСФИЕВА МЕХМЕДОВА
                     СЕВДИЯ ОСМАНОВА МЕХМЕДОВА
                     СЕВИНЧ ВЕЛИЕВА АЛИЕВА
                     СЕВИНЧ САБРИЕВА ИСМАИЛОВА
                     СЕЗГИН ОСМАН ОСМАН
                     СЕИД АХМЕДОВ МУСОВ
                     СЕЛИМЕ АСАН ХАСАН
                     СЕЛИМЯ ОСМАНОВА КАРАНИ
                     СЕРГЕЙ ВАСКОВ АСЕНОВ
                     СЕХЯР МЕХМЕД ЮСЕИН
                     СИБЕЛ АЛИЕВА ЮСЕИНОВА
                     СИДЕР ВАСКОВ АСЕНОВ
                     СИДИКА КАДИР ЗАЕДИ
                     СИЛВАНА СУЗАНОВА СЛАВЧЕВА
                     СИНАН РЕДЖЕБОВ ЮСЕИНОВ
                     СЛАВКА НАЙДЕНОВА МИХАЙЛОВА
                     СУНАЙ РАМАДАН САЛИ
                     СЪЛЗИНА МИХАЙЛОВА БОЯДЖИЕВА
                     ТАМАРА ЮЛИЯНОВА ПЕТКОВА
                     ТЕЗГЮН АПТУЛА МЕХМЕД
                     ТЕЗДЖАН АХМЕДОВА ЮСЕИНОВА
                     ТЕФИДЯ ИБРЯМ АПТУЛА
                     ФАТМЕ РАМИС ИБРЯМ
                     ФАТМЕ ШЕРИФОВА ОСМАНОВА
                     ФЕВЗИ ИСМАИЛ ЮСЕИН
                     ФЕРДАНЕ ШАБАНОВА ШАБАНОВА
                     ФЕРДЕС АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
                     ФЕРДИ КАЙМЕТ КЕЗИМ
                     ФЕРДИ САЛИ ШАБАН
                     ХАСАН САЛИ ХАСАН
                     ХРИСТИНА МАРИЯНОВА ХРИСТОВА
                     ХЮСЕИН АЛИ МУСТАФА
                     ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ РИФАДОВ
                     ШАБАН МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
                     ШАИН ИДИРИЗОВ ЮСЕИНОВ
                     ШАИН НЕДЖИБЕ ХАСАН
                     ШЕЙНУР ЮСЕИНОВ САЛИЕВ
                     ШЕНГЮЛ НЕДЖМЕДИН САЛИ
                     ШИРИН НАЗИФОВА АДЕМОВА
                     ШУКРИЯ НАСЪФ АХМЕД
                     ЮЛИЯ МИЛКОВА ЖИВКОВА
                     ЮЛИЯН АСЕНОВ ОГНЯНОВ
                     ЮЛИЯНА МИРОСЛАВОВА АЛЕКСИЕВА
                     ЮМЕР БЕКИРОВ ЮМЕРОВ
                     ЮМЮШ АЛИЕВА КИЛИЧ
                     ЮНЗАЛЕ ИБРЯМОВА МУСТАФОВА
                     ЮНЗЕЛЯ БЕЙТУЛОВА ХАЛИЛОВА
                     ЮНЗИЛЕ АЛИЕВА ЮМЕРОВА
                     ЮНЗИЛЕ МЕХМЕДОВА ЮСЕИНОВА
                     ЮНУС МЕХМЕД КЯЗИМ
                     ЮРКИЯ РАШИДОВА ХАЛИМОВА
                     ЮРКЮШ САЛИМ ЮЗЕИР
                     ЮРКЮШ ЯСИМОВА НАЗИФОВА
                     ЮСЕИН АЛИЕВ ЮСЕИНОВ
                     ЮСЕИН ДУРАН ИСМАИЛ
                     ЮСЕИН МЕХМЕДОВ ЮСЕИНОВ
                     ЮСЕИН МУСОВ АЛИЕВ
                     ЮСЕИН ОСМАНОВ ЮСЕИНОВ
                     ЮСЕИН САЛИ ШАИН
                     ЮСНИЯ ХЮСЕИН МЕХМЕД
                     ЮСУФ ОСМАНОВ МЕХМЕДОВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.ЧЕРВЕНЦИ,                 кметство Червенци.,  секция № 024
    Адрес на избирателната секция: .ОУ-с.Червенци

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ТИШЕВА
                     АНДОН ВЕЛИКОВ АНДОНОВ
                     АНТОН РАДЕВ КРЪСТЕВ
                     АТАНАС ПЕТКОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА
                     БЕНЮ СИМЕОНОВ МИТЕВ
                     БЛАГА ПЕТРОВА СИМЕОНОВА
                     БЛАГОВЕСТ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
                     БОГДАН РУСЕВ ВЕЛИКОВ
                     БОРИС ЙОРДАНОВ МИНКОВ
                     БОРИС НИКОЛАЕВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ КУРТЕВ БУДЕНОВ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ
                     ВАЛЕНТИН ИВАЙЛОВ ВЕЛИКОВ
                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВАНГЕЛОВ
                     ВАЛЕНТИНА БЛАГОЕВА ВЕЛИКОВА
                     ВАЛЕНТИНА СЛАВОВА ИВАНОВА
                     ВАНЯ ДОБРЕВА СТАНЧЕВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА ВЕЛЧЕВА
                     ВЕЛА НИКОЛОВА ЧЕРНЕВА
                     ВЕЛИКА ВЕЛИКОВА МИТЕВА
                     ВЕЛИКА ВЕЛИКОВА РАДЕВА
                     ВЕЛИКА ДИМОВА ХРИСТОВА
                     ВЕЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ВЕЛИКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
                     ВЕЛИКО ГОСПОДИНОВ ВИЧКОВ
                     ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     ВЕЛИКО КОЛЕВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИКО РУСЕВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИКО ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИКО ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
                     ВЕЛИКО ЯНЕВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИКО ЯНЕВ ДОБРЕВ
                     ВЕЛИЧКА СИМЕОНОВА УЗУНОВА
                     ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА КИРОВА
                     ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА РАДОСЛАВОВА
                     ВЕСЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВЪЛКО ЖЕКОВ ВЪЛЧЕВ
                     ВЪЛКО МИТЕВ ВЪЛЕВ
                     ВЪЛКО РУСЕВ БЪЧВАРОВ
                     ВЪЛЧО ЖЕЧЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ГАЛИНКА КОСТОВА ДИМОВА
                     ГАЛЯ ТИШЕВА ЙОРДАНОВА
                     ГАНА ВЕЛИКОВА МИТИШЕВА
                     ГАНКА БОЯНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ГАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     ГАНКА КОЛЕВА ДЯКОВА
                     ГАНКА НИКОЛОВА МИТЕВА
                     ГАНЧО ГОЧЕВ ПЕЙЧЕВ
                     ГАНЧО ДЕМИРОВ ДЯКОВ
                     ГАНЧО МАРИНОВ ГАНЧЕВ
                     ГЕНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА
                     ГЕНА МИТЕВА ДИМОВА
                     ГЕНОВЕВА ДИМОВА ДИМОВА
                     ГЕНОВЕВА ЛЮБЕНОВА РАДЕВА
                     ГЕНЧО ПЕТРОВ ЧАНЕВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДОБРЕВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КИРОВ
                     ГЕОРГИ БОЙЧЕВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ЗЛАТЕВ
                     ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ДЯКОВ
                     ГЕОРГИ ДУШКОВ РАДЕВ
                     ГЕОРГИ ДЯКОВ ГЕНОВ
                     ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
                     ГЕОРГИ РУСЕВ СИМЕОНОВ
                     ГЕОРГИ СЛАВОВ БОЖКОВ
                     ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ МАНОЛОВ
                     ГЕОРГИ ТОШКОВ ТОДОРОВ
                     ГЕРГИНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА
                     ГИНА БОГДАНОВА ПЕТКОВА
                     ГИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГИНА СИМЕОНОВА КОЛЕВА
                     ГИНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ГИРГИНА ЯНКОВА ВЕЛИКОВА
                     ГОСПОДИН КОСТОВ ГОСПОДИНОВ
                     ДАНЧО ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ
                     ДАФИНА ДОБРЕВА БОЖКОВА
                     ДАФИНКА ДЕМИРОВА ДЕМИРОВА
                     ДЕНА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
                     ДЕНИЦА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕНИЦА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ЯНЕВА КЛИНТЕВА
                     ДЕЯН КУРТЕВ БУДЕНОВ
                     ДИАНА ЖЕЛЕВА МИТЕВА
                     ДИМИТРА КОСТОВА КОЛЕВА
                     ДИМИТРА МИХАЛЕВА ЯНКОВА
                     ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА ДИМОВА
                     ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА
                     ДИМИТРИЧКА ИЛИЕВА НЕДЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ЯНЧЕВА ВИЧКОВА
                     ДИМИТЪР АНДОНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРИЧКОВ ТОДОРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
                     ДИМИТЪР МИНЧЕВ ДИМОВ
                     ДИМКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА
                     ДИМКА ИВАНОВА ДРАГНЕВА
                     ДИМКА КОСТАДИНОВА КИРОВА
                     ДИМКА НИКОЛОВА РУСЕВА
                     ДИМКА СЛАВОВА МИНОВА
                     ДИМКА ТОДОРОВА КОЛЕВА
                     ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ
                     ДИМО КАЛЧЕВ ДИМОВ
                     ДИНКА КРЪСТЕВА ТОДОРОВА
                     ДИНКА СТАНЧЕВА ЯНЕВА
                     ДОБРА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ДОБРА ИВАНОВА РАДЕВА
                     ДОБРИ АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ
                     ДОБРИ НИКОЛОВ ЯНЧЕВ
                     ДОБРИНКА АНГЕЛОВА РУСЕВА
                     ДОБРИНКА АНДОНОВА РАДЕВА
                     ДОБРИНКА КОЛЕВА АНГЕЛОВА
                     ДОБРИНКА ТОДОРОВА ЯНЧЕВА
                     ДОНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА
                     ДОНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДОНЧО ПЕТКОВ ПЕТРОВ
                     ДОЧО РУСЕВ ДОЧЕВ
                     ДРАГАН ЙОНКОВ ЙОНКОВ
                     ДРАГАН ПЕТКОВ НЕДЕВ
                     ДУШКО ТОДОРОВ ДЕМИРОВ
                     ДЯКО ДЕМИРОВ ДРАГАНОВ
                     ДЯКО ИВАНОВ ДЯКОВ
                     ЕВГЕНИ НИКОЛОВ ЕВИШЕВ
                     ЕЛЕНКА КОЛЕВА ДИМОВА
                     ЖАНЕТА СИМЕОНОВА ЖЕКОВА
                     ЖАНЕТА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     ЖЕКА ПАНАЙОТОВА НЕДЕВА
                     ЖЕЛА КОЙЧЕВА ГАНЧЕВА
                     ЖЕЛЕЗ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЖЕЛЯЗКА ЙОРДАНОВА ГИНЧЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА НИКОЛОВА КИРОВА
                     ЖЕЛЯЗКО ГОСПОДИНОВ ЖЕКОВ
                     ЖЕЧО ДОБРЕВ ЖЕЧЕВ
                     ЖИВКА АНГЕЛОВА КУРТЕВА
                     ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЖИВКО ВЕЛИКОВ МИТЕВ
                     ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ЖИВКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     ЖИВКО ЖЕЧЕВ ЖЕЛЕВ
                     ЖИВКО ИВАНОВ ГАНЕВ
                     ЖИВКО РАДЕВ ЖЕЧЕВ
                     ЖУЛИЕТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЗАФИРКА ДОБРЕВА ПЕЙЧЕВА
                     ЗАФИРКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
                     ЗДРАВКО КАРОЛЕВ ИЛИЕВ
                     ЗЛАТА КРЪСТЕВА СЪБЕВА
                     ЗЛАТИН ИВАНОВ ЗЛАТЕВ
                     ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ЗЛАТКА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА
                     ЗЛАТКА ЖЕЧЕВА ПЕТКОВА
                     ЗОЯ ИВАНОВА МИХАЛЕВА
                     ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ВЕЛИКОВ ЯНЕВ
                     ИВАН АНДОНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВЪЛКОВ РУСЕВ
                     ИВАН ГЕНЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ДИМОВ
                     ИВАН ЖЕЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЖЕЧЕВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ЗЛАТЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН МИЛКОВ МИЛКОВ
                     ИВАН МИТЕВ ВЪЛЕВ
                     ИВАН МИТЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН МИХАЙЛОВ МИХАЛЕВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ОБРЕТЕНОВ ИЛИЕВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ПЕТРОВ
                     ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТАНЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ИВАНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
                     ИВАНКА ВЕЛИКОВА АНГЕЛОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЧЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ИВАНКА ГИНЧЕВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ЖЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГАНОЗЛИЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА
                     ИВАНКА СТОЙЧЕВА СИМЕОНОВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА ГЕРМАНОВА
                     ИВЕЛИН ИЛИЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИНА ДИМОВА ЯНЕВА
                     ИЛИЯ ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ
                     ИЛИЯ КОЕВ КОЕВ
                     ИЛИЯ СЛАВОВ КОСТАДИНОВ
                     ИЛИЯ СТОЯНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ИЛКО БОРИСОВ ИВАНОВ
                     ЙОВКА ЖЕЛЕЗОВА ЗЛАТЕВА
                     ЙОНКО ДРАГАНОВ ЙОНКОВ
                     ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН НИКОЛОВ ФИЛИПОВ
                     ЙОРДАН ХРИСЧЕВ КРЪСТЕВ
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     ЙОРДАНКА ДОБРЕВА ЯНЧЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА НЕДЕВА
                     ЙОРДАНКА ИЛИЕВА МАНУШЕВА
                     ЙОРДАНКА ПЕЕВА НИКОЛОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА МИРЧЕВА
                     ЙОРДАНКА ТИШЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
                     КАЛИНА НИКОЛАЕВА БОРИСОВА
                     КАЛИНКА ЖЕЛЕВА ДОЧЕВА
                     КАЛИНКА НИКОЛОВА МИНКОВА
                     КАЛОЯН АТАНАСОВ ЖЕКОВ
                     КАЛОЯН ТОШКОВ ТОДОРОВ
                     КАТЕРИНА РАДЕВА ДОБРЕВА
                     КАТЯ СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
                     КЕРАЦА СТАНЕВА СТОЙЧЕВА
                     КИРИЛ МИНКОВ КИРОВ
                     КИРИЛ ЯНЧЕВ ИВАНОВ
                     КОЛЬО ДИМОВ МИРЧЕВ
                     КОЛЬО ДИМОВ ЯНКОВ
                     КОЛЬО НЕДЯЛКОВ ДОБРЕВ
                     КОЛЬО РАДЕВ НИКОЛОВ
                     КОЛЬО СИМЕОНОВ КОЛЕВ
                     КОЛЮ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     КОЛЮ ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
                     КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     КОСТА ГОСПОДИНОВ ВИЧКОВ
                     КОСТАДИНКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА
                     КРАСИМИР КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     КРАСИМИРА ЛЮБЕНОВА РАДЕВА
                     КРАСИМИРА ПЕТКОВА КРЪСТЕВА
                     КРАСИМИРА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     КРИСТИНА АНТОНОВА НИКИФОРОВА
                     КРЪСТИНА СИМЕОНОВА ЖЕКОВА
                     КРЪСТИНКА ГОСПОДИНОВА ЯНЧЕВА
                     КРЪСТЬО ХРИСТОВ ИЛИЕВ
                     КРЪСТЮ НИКОЛОВ КРЪСТЕВ
                     КРЪСТЮ РАДЕВ ПЕТРОВ
                     КУМАН АНДОНОВ ИВАНОВ
                     КУМАН ДИМОВ ИВАНОВ
                     КУРТИ БУДЕНОВ НЕДЯЛКОВ
                     КУРТИ ВЕЛИКОВ КУРТЕВ
                     КУРТИ ДОЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     КУРТИ МИТЕВ ДОБРЕВ
                     МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА ПАСКАЛЕВА-РЕГЕР
                     МАРИАНА ВАСИЛЕВА ЙОНКОВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА
                     МАРИЙКА МИХОВА ВИЧКОВА
                     МАРИЙКА СЛАВОВА ИВАНОВА
                     МАРИЙКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЙКА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА
                     МАРИН ГАНЧЕВ МАРИНОВ
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     МАРИН ПЕТКОВ МАРИНОВ
                     МАРИНКА ГОСПОДИНОВА ЯНЕВА
                     МАРИНКА ИВАНОВА ГЕРЧЕВА
                     МАРИНКА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА
                     МАРИНКА КИРОВА РАДЕВА
                     МАРИНЧО СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА РАДЕВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МИЛЕНКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     МИЛКА ГЕОРГИЕВА МИНКОВА
                     МИЛЧО НЕДЕВ МИРЧЕВ
                     МИМА ВЕЛЕВА ЖЕЛЕВА
                     МИНКА РАДЕВА ИВАНОВА
                     МИНКО ЯНЧЕВ МИНКОВ
                     МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ СИМЕОНОВ
                     МИТА РАДЕВА ВЕЛЧЕВА
                     МИТКО СИМЕОНОВ МИТИШЕВ
                     МИХАЕЛА СВЕТЛИНОВА ВЕЛИКОВА
                     МИХАИЛ МАРИНКОВ МИХАЛЕВ
                     МИХАИЛКА КАЛЧЕВА ДЕМИРОВА
                     МИХО ПЕТРОВ ЖЕКОВ
                     НАДЕЖДА ПАНАЙОТОВА ЙОРДАНОВА
                     НАТАЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     НЕВЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ТОДОРОВА
                     НЕДЕЛЯ ДИМИТРОВА ВИЧКОВА
                     НЕДЕЛЯ ДЯКОВА СЛАВОВА
                     НЕДЮ АНГЕЛОВ НЕДЕВ
                     НЕДЮ ИВАНОВ НЕДЕВ
                     НЕДЯЛКА ДЕМИРОВА ДЕМИРОВА
                     НЕДЯЛКА ДРУМЧЕВА БЕЛЕВА
                     НЕДЯЛКА ЖЕКОВА ДЯКОВА
                     НЕДЯЛКА ЖЕКОВА ПЕТКОВА
                     НЕЛИ ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     НЕНКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     НИКОЛА АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     НИКОЛА НЕДЕВ СЛАВОВ
                     НИКОЛА ПАРУШЕВ СЛАВОВ
                     НИКОЛАЙ БОРИСОВ ЙОРДАНОВ
                     НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ ГОЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ДОЧЕВ РУСЕВ
                     НИКОЛИНА СТАНЧЕВА СТАНЕВА
                     НИКОЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛИНКА ВЕЛИКОВА ПЕЙЧЕВА
                     НИКОЛИНКА ДРАГАНОВА ЙОНКОВА
                     НИКОЛИНКА ИВАНОВА ДРАГАНОВА
                     ПАРАСКЕВА ПЕЕВА КУРТЕВА
                     ПАРУШ ИВАНОВ КРЪСТЕВ
                     ПАСА КОЛЕВА КИРОВА
                     ПЕНКА АПОСТОЛОВА РАДЕВА
                     ПЕНКА ДЯКОВА МАРИНОВА
                     ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ
                     ПЕТКА АНГЕЛОВА МИНКОВА
                     ПЕТКО ИВАНОВ ЙОВЧЕВ
                     ПЕТКО НАНКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТРА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
                     ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА ВЕЛИКОВА
                     ПЕТРАНКА ГОСПОДИНОВА МАНОЛОВА
                     ПЕТРАНКА ДОБРЕВА ИВАНОВА
                     ПЕТРАНКА ИВАНОВА НЕДЕВА
                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕЮ ИВАНОВ СТАНЕВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕЙЧЕВ
                     ПЛАМЕН СЪБЕВ ПЕНЧЕВ
                     РАДА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     РАДИ ИЛИЕВ ГЕРЧЕВ
                     РАДИ КРЪСТЕВ РАДЕВ
                     РАДИ КРЪСТЕВ РАДЕВ
                     РАДИ ТОДОРОВ ДОЙКОВ
                     РАДКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     РАДКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДКА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
                     РАДКА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДКА СИМЕОНОВА ДИМОВА
                     РАДКА СТОЯНОВА ЧАНЕВА
                     РАДКА ЯНЧЕВА БЪЧВАРОВА
                     РАДКО РАДЕВ РАДЕВ
                     РАДОСТИН ИВАНОВ ВЪЛКОВ
                     РОСИЦА ВЕЛИКОВА РУСЕВА
                     РОСИЦА КРЪСТЕВА ИВАНОВА
                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ЧАНЕВА
                     РУМЯНА КОЛЕВА ДИМОВА
                     РУСА АНДРЕЕВА ПЕТРОВА
                     РУСАНКА КОСТАДИНОВА НЕДЯЛКОВА
                     РУСИ ВЕЛИКОВ ПЕТКОВ
                     РУСИ ВЕЛИКОВ РУСЕВ
                     РУСИ ДУШКОВ ИЛИЕВ
                     РУСИ ИВАНОВ РУСЕВ
                     РУСКА ВЕЛИКОВА ЯНЧЕВА
                     РУСКА ЖЕЛЯЗКОВА РУСЕВА
                     РУСКА КАЛЧЕВА ХРИСТОВА
                     РУСКА РАДЕВА ДЯКОВА
                     РУСКА ЦЕНОВА ДЯКОВА
                     РУСЛАН ВИОЛЕТОВ ВЪЛЧЕВ
                     РУШИЙКА КОЛЕВА ВЪЛЧЕВА
                     СВЕТЛА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СВЕТЛИН ВЕЛИКОВ НИКОЛОВ
                     СВЕТЛОЗАР КОЛЕВ ИВАНОВ
                     СВЕТЛЬО СТОЯНОВ СТАНЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     СЕРГЕЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     СИМЕОН ЖЕКОВ ГОСПОДИНОВ
                     СИМЕОНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
                     СНЕЖАНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     СНЕЖИНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
                     СТАМЕН МАРИНОВ СТАНЧЕВ
                     СТАНИСЛАВА АТАНАСОВА ДЯКОВА
                     СТАНИСЛАВА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     СТАНКА ДЯКОВА СТОЯНОВА
                     СТАНКА НИКОЛОВА МИТИШЕВА
                     СТАНЧО ГОСПОДИНОВ СТАНЧЕВ
                     СТАНЧО ЖЕЧЕВ ДИМОВ
                     СТАНЧО МИТЕВ РУСЕВ
                     СТЕФКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
                     СТИЛИЯН ТОДОРОВ СТАВРЕВ
                     СТОЙКА ВАСИЛЕВА КАИШЕВА
                     СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
                     СТОЯН ГАНЧЕВ МАРИНОВ
                     СТОЯН ПЕТКОВ КРЪСТЕВ
                     СТОЯН СТАНЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     СТОЯНА ПЕЕВА СИМЕОНОВА
                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     СТОЯНКА МИНКИНА ДИМОВА
                     СТОЯНКА ПЕТРОВА КИРОВА
                     СТРАШИМИР ДОБРЕВ МИРЧЕВ
                     СЪБА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     СЪБА РАДЕВА ДОНЧЕВА
                     СЪРМА СТАНЧЕВА ПЕТРОВА
                     ТАНА АТАНАСОВА ДУШКОВА
                     ТАНЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА
                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     ТАТЯНА ДРАГАНОВА ГОСПОДИНОВА
                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ТЕОДОРА ЯНЧЕВА ДОБРЕВА
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
                     ТОДОР ГОСПОДИНОВ ДРАГАНОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛЧЕВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ГАНЕВ
                     ТОДОР КРЪСТЕВ ИЛИЕВ
                     ТОДОР МАРИНОВ ДЕМИРОВ
                     ТОДОР МАРИНОВ ДЕМИРОВ
                     ТОДОР СТАВРЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР СТАНЕВ ГЕРМАНСКИ
                     ТОДОРКА ДЕМИРОВА ЖЕКОВА
                     ТОДОРКА ИВАНОВА ЕФТИМОВА
                     ТОДОРКА СЛАВОВА ЕВИШЕВА
                     ТОДОРКА СЛАВОВА ЖЕКОВА
                     ТОНА АТАНАСОВА ЕВИШЕВА
                     ТОНКА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ТОШКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ТРУФКА ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА
                     ХРИСТО ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСТО ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСТО КОЛЕВ КОЛЕВ
                     ХРИСТО КРЪСТЕВ ИЛИЕВ
                     ХРИСТО КРЪСТЕВ ИЛИЕВ
                     ЦВЕТАНА ПЪРВАНОВА СЛАВЧЕВА
                     ЦЕНО РАДКОВ ДЯКОВ
                     ЦОНКА ВЕЛИКОВА ТРИФОНОВА
                     ЯНА ВИЧКОВА ИЛИЕВА
                     ЯНА КОСТОВА ГОСПОДИНОВА
                     ЯНИ ВЕЛИКОВ ЯНЕВ
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЕВА
                     ЯНКА ЖЕЧЕВА ДОБРЕВА
                     ЯНКА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНКА КУРТЕВА ДЕМИРОВА
                     ЯНКА РАДЕВА МИРЧЕВА
                     ЯНКА ТОДОРОВА ГАНЕВА
                     ЯНЧО АТАНАСОВ ЯНЧЕВ
                     ЯНЧО ДОБРЕВ ЯНЧЕВ
                     ЯНЧО ИВАНОВ ЯНЧЕВ
       Кмет/кметски наместник: ............
       Секретар: ..........
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
          за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

    Област ВАРНА,                община ВЪЛЧИ ДОЛ
    населено място С.КАРАМАНИТЕ,               кметство Караманите,  секция № 025
    Адрес на избирателната секция: Читалище с.Караманите

                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                     АБИБЕ ИБРЯМОВА ШАБАНОВА
                     АЗИЗЕ АЗИЗОВА АЛИОСМАНОВА
                     АЗИС ЕМИНОВ ФАЗЛИЕВ
                     АЙДЖАН РИФАТОВ ДЕРВИШЕВ
                     АЙЛАДИН ОСМАНОВ ИБРЯМОВ
                     АЙЛИН БЕЙХАНОВ ИБРЯМОВ
                     АЙЛИН НАГИХАНОВА БЕЙТУЛОВА
                     АЙШЕ АХМЕД ФЕИМОВА
                     АЙШЕ МУСТАФОВА АПТУЛОВА
                     АКИФЕ ИЛЯЗОВА ИБРЯМОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДИМОВ
                     АЛИ ХАШИМОВ АХМЕДОВ
                     АЛИОСМАН АЛИОСМАНОВ САЛИМОВ
                     АЛИОСМАН ИБРЯМОВ ВЕЛИЕВ
                     АЛИТ РЕЙХАНОВ АЛИТОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОЧЕВ
                     АНИ НИКОЛАЕВА БИЛЯНОВА
                     АТАНАС ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ
                     АТАНАС ГОЧЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ КОСТОВ
                     АТАНАС НИКОЛОВ КАЛОФЕРОВ
                     АТЧЕ ЮЗЕИРОВА ФАЗЛОВА
                     АФИЗЕ ХЮСЕИНОВА АШИМОВА
                     АХМЕД МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     БАРИЕ СЮЛЕЙМАНОВА АДЕМОВА
                     БЕДИХА АЗИСОВА ИСАЕВА
                     БЕДРИЯ БЕЙТУЛОВА ФЕРАДОВА
                     БЕЙТУЛА АХМЕД ФЕИМ
                     БЕЙХАН ВЕЛИЕВ ИБРЯМОВ
                     БЕХТИ САЛИЕВ АХМЕДОВ
                     БИЛЯНА ЮЛИЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     БИЛЯНТ ЕРДИНЧЕВ САДЪКОВ
                     БОЙКА РУМЕНОВА ДЕМИРОВА
                     БЮЛЯНТ АЗИЗОВ ЕМИНОВ
                     БЮРХАН ИСМАИЛ МЕХМЕД
                     ВЕЛИЧКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
                     ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВОЙКОВ
                     ВИЖДАН ЮЗЕИРОВА КАМАРАДОВА
                     ВЪЛКО ВЪЛКОВ МАРКОВ
                     ВЪЛКО НЯГОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГАЛИН ГЕНЧЕВ МИТЕВ
                     ГАЛЯ АТАНАСОВА ГОЧЕВА
                     ГАНА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА
                     ГЕНА СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КУРТЕВ
                     ГЕОРГИ МИЛЧЕВ МИТЕВ
                     ГЕОРГИ МИТКОВ МИТЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     ГИНКА АТАНАСОВА КУМАНОВА
                     ГИНЧО ХРИСТОВ ПЕТКОВ
                     ГЮРСЕЛ ЕШРЕФОВ АЛИМОВ
                     ДЕНИС РИФАТОВ ДЕВРИШЕВ
                     ДЕНЧО АТАНАСОВ ДЕНЕВ
                     ДЖАНЕР ИБРЯМОВ ИСАЕВ
                     ДЖЕВДЕТ МЕХМЕДОВ ЯШАРОВ
                     ДИАНА СТОЯНОВА КИРОВА
                     ДИАНА ЦАНКОВА ДИМИТРОВА
                     ДИЛЕК ЮСУФОВА ХЮСЕИНОВА
                     ДИМИТРА КОСТОВА СТАНЧЕВА
                     ДИМИТРА СТЕФАНОВА СТАВРЕВА
                     ДИМИТРИНА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА
                     ДИМИТРИНА ПЕНЧЕВА ЧАКЪРОВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ГОЧЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ
                     ДИМИТЪР ГОЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ДИМКА ДИМОВА ЦАНКОВА
                     ДИМКА СТАНКОВА КРЪСТЕВА
                     ДИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИНА СТАНЧЕВА ДОНЧЕВА
                     ДИЯН ЙОРДАНОВ ВЪЛКОВ
                     ДОЙКА ТОДОРОВА АБАДЖИЕВА
                     ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ЕЛЕНКА СТАНКОВА КОЛЕВА
                     ЕЛМАЗ ЮСУФОВА ХАСАНОВА
                     ЕМЕЛ НАГИХАНОВА БЕЙТУЛОВА
                     ЕМИН ХАСАНОВ ЕМИНОВ
                     ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА ВЕЙСЯЛОВА
                     ЕМИНЕ ФЕВЗИ ОСМАН
                     ЕМИНЕ ШЕРИФОВА МЕХМЕДОВА
                     ЕМРАХ ЕРДИНЧЕВ САДЪКОВ
                     ЕМФЕТИН ЮСУФОВ ХЮСЕИНОВ
                     ЕНГИН НАСЪФОВ АЛИОСМАНОВ
                     ЕРДЖАН ЕРДИНЧЕВ САДЪКОВ
                     ЕРДЖАН ЮСЕИНОВ АПТИЕВ
                     ЕРДИНЧ САДЪКОВ МУСТАФОВ
                     ЕРСИН ЕМИНОВ ХАСАНОВ
                     ЕРХАН АЛИМОВ ХАЛИДОВ
                     ЕЩЕРЕФ АЛИМОВ ШАБАНОВ
                     ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ БОРИСОВ
                     ЖЕЛЯЗКО НИКОЛОВ КУМАНОВ
                     ЖЕЧКА АТАНАСОВА МАРКОВА
                     ЗЕЙНЕБ ТЕФИКОВА АХМЕДОВА
                     ЗЕЙНЕБ ЮМЕРОВА ИБРЯМОВА
                     ЗЕЛИХА АХМЕДОВА АХМЕДОВА
                     ЗЕЛИХА МЕХМЕДОВА ДЖАФЕРОВА
                     ЗЛАТАН ГЕОРГИЕВ ПРОДАНОВ
                     ЗЛАТИ МИНКОВ СТАНЧЕВ
                     ЗЮЛБИЕ РЕДЖЕБОВА ФАЗЛИЕВА
                     ИБРЯМ ИСАЕВ ИБРЯМОВ
                     ИБРЯМ НАЗИФОВ МЕХМЕДОВ
                     ИБРЯМ ЮМЕРОВ ИБРЯМОВ
                     ИВАЙЛО ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ АБАДЖИЕВ
                     ИВАН КОСТОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН МИЛКОВ ПЕЕВ
                     ИВАН СТОЯНОВ КРЪСТЕВ
                     ИВАНКА ДОЧЕВА АТАНАСОВА
                     ИВАНКА ЖЕКОВА ВЪЛКОВА
                     ИВАНКА ИЛИЕВА БОРИСОВА
                     ИВЕЛИНА ДАРИНОВА ИВАНОВА
                     ИВЕЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА
                     ИКЛИМЕ ЗЮЛКЯР АХМЕДОВА
                     ИКСАН НЕХАТОВ ХАСАНОВ
                     ИЛИАНА ГОСПОДИНОВА МИТЕВА
                     ИЛИЯ СТРЕЗЕВ ТОДОРОВ
                     ИЛКГЮН РИДУВАНОВА ЕМИНОВА
                     ИЛМИ АЛИЕВ ХАСАНОВ
                     ИСМАИЛ АЛИ ДЕРВИШ
                     ИСМАИЛ НАСЪФОВ АЛИОСМАНОВ
                     ИХСАН ИБРЯМОВ ИСАЕВ
                     ЙОАНА ИВАНОВНА КАПТАР
                     ЙОЗДЖАН ДЖЕМАЛОВ АЛИМОВ
                     ЙОРДАН ВЪЛКОВ НЯГОЛОВ
                     ЙОРДАНКА КОСТОВА БОЯДЖИЕВА
                     КАДРИЯ БЕЙТУЛОВА ВЕЛИЕВА
                     КАДЯР БЕХТИ АХМЕД
                     КАЛИНКА ЖЕКОВА ДЕНЕВА
                     КАЛИНКА ИЛИЕВА ВЕЛИКОВА
                     КАЛЯ БЕЛЕВА ЯНЧЕВА
                     КАЛЯ ГОСПОДИНОВА СТОЯНОВА
                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     КЕРА ДИМИТРОВА НЕДЕВА
                     КЕРИМЕ ДИЛЯВЕРОВА ЯШАРОВА
                     КЕРИМЕ НУРИДИНОВА САФЕТОВА
                     КИРИЛ ПЕТРОВ СТОЯНОВ
                     КОЙКА СТАВРЕВА КОЕВА
                     КОЛЬО СТОЯНОВ КОЛЕВ
                     КОСТАДИН АТАНАСОВ КАЛОФЕРОВ
                     КРАСИМИР ПЕНКОВ КРЪСТЕВ
                     КРЪСТИНКА СЛАВОВА АТАНАСОВА
                     КУМАН ВЪЛКОВ КУМАНОВ
                     ЛЕЙЛЯ НЕДЖАДИНОВА ТЕФИКОВА
                     ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ КАПТАР
                     МАРИН СТОЯНОВ КОЛЕВ
                     МАРИНЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИНКА ГОЧЕВА СТОЯНОВА
                     МАРИНКА КУМАНОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯНА ПЕНЧЕВА ДИМОВА
                     МАХМУД ИСМАИЛ МАХМУД
                     МАХМУРЕ БИРГИЛОВА МАХМУДОВА
                     МЕРАЛ МУХАМЕРОВА АЛИТОВА
                     МЕРОЛ АЛИОСМАНОВ СЕЛИМОВ
                     МЕХМЕД АХМЕДОВ БЕЙТУЛОВ
                     МЕХМЕД ДЖЕВДЕТОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕХМЕД МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕХМЕДАЛИ НЕДЖВАН КЮЧУК
                     МИЛАНКА РАДЕВА КОЛЕВА
                     МИЛЕН ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ
                     МИЛЕН СТОЙКОВ ИВАНОВ
                     МИМА ХРИСТОВА ЗЛАТЕВА
                     МИНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     МИРИШ АХМЕДОВА ХАСАН
                     МИТКО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
                     МИТКО СТАЙКОВ ДИМИТРОВ
                     МИЯСЕ ИБРАХИМОВА ОСМАНОВА
                     МУКАДИС АЗИЗОВА МЕХМЕДОВА
                     МЮЗЕМИЯ МУСТАФОВА ПОМАК
                     НАГИХАН АХМЕДОВА БЕЙТУЛОВА
                     НАДЖИЯ АЛИМОВА КЮЧУКОВА
                     НАЗМИ КАДИРОВ АДЕМОВ
                     НАЙЛЕ ИБРЯМОВА ЗЕЙНУЛОВА
                     НАЙЛЕ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА
                     НАСЪФ АЛИОСМАНОВ САЛИМОВ
                     НЕБАЕТ АХМЕД ЮСЕИН
                     НЕДА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     НЕДЕЛЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
                     НЕДЖАДИН ТЕФИКОВ ВЕЙСЯЛОВ
                     НЕДЖВАН МЕХМЕД КЮЧУК
                     НЕДЖВЕТ ДЖЕВДЕТОВ МЕХМЕДОВ
                     НЕДЯЛКА КОСТОВА ДИМИТРОВА
                     НЕЛИ ДИМИТРОВА ЧАКЪРОВА
                     НЕФИЗЕ ЮСНИЕВА ЮСНИЕВА
                     НЕХАТ ХАСАНОВ ХАСАНОВ
                     НИВЯНА ЮЛИЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КАЛОФЕРОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГРОЗДЕВ
                     НИКОЛАЙ РАДЕВ ЗЛАТЕВ
                     НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ КОЛЕВ
                     НИЛГЮН ЕШЕРЕФОВА АЛИМОВА
                     НУРГЮЛ ОСМАН АХМЕДОВА
                     НУРДЖАН МУСТАФОВА ХЮСЕИНОВА
                     ОКТАЙ АЙЛАДИНОВ ОСМАНОВ
                     ОРХАН ШАБАНОВ АХМЕДОВ
                     ОСМАН ЕЩЕРЕФ ОСМАН
                     ПАВЛИНА КОЛЕВА ПРОДАНОВА
                     ПАРАСКЕВА ЯНЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     ПЕНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА КОСТОВА
                     ПЕНКО КРЪСТЕВ БОЯДЖИЕВ
                     ПЕНЧО ЯНКОВ ЧАКЪРОВ
                     ПЕПА МИЛКОВА ХРИСТОВА
                     ПЕТРАНА МАРИНОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТЪР СТАНЧЕВ ДЕНКОВ
                     РАДКА ГОСПОДИНОВА ИВАНОВА
                     РАДОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
                     РАДОСЛАВ НЕДЕВ РАДЕВ
                     РЕЙХАН АЛИМОВ АЛИТОВ
                     РИДУВАН МЮЗЮКЯ ЮСНИ
                     РИФАТ ДЕВРИШЕВ ФАЗЛОВ
                     РОСЕН РУМЕНОВ ДЕМИРОВ
                     РОСИЦА ГИНЧЕВА ХРИСТОВА
                     РОСИЦА ЙОРДАНОВА ВЪЛКОВА
                     РОСИЦА КРАСИМИРОВА КОЛЕВА
                     РОСИЦА НЯГОЛОВА РУСЕВА
                     РОСИЦА СТЕФАНОВА КОЛЕВА
                     РУМЕН АТАНАСОВ ДЕМИРОВ
                     РУМЕН МАРИНЧЕВ РАДЕВ
                     РУМЯНА СИМЕОНОВА КАЛОФЕРОВА
                     РУСКА СТОЯНОВА ВЕЛИКОВА
                     СВЕТОСЛАВ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
                     СЕВГИНАР СЕВДАТ ЕМИНОВА
                     СЕВДА ЕРДИНЧЕВА САДЪКОВА
                     СЕВДИЯ ВАСВИЕВА МУСТАФОВА
                     СЕВИЛЯЙ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА
                     СЕЛИВАН САМЕДИНОВ АХМЕДОВ
                     СЕХАНЕТ ХАСАНОВА МАХМУД
                     СЕЧКИН МУСТАФОВ ВЕЙСЕЛОВ
                     СИМЕОН КОЛЕВ ПЕТРОВ
                     СИМОНА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА
                     СИНАН ХАЙРЕДИНОВ КАМАРАДОВ
                     СИЯНА НЕНКОВА КЮЧУКОВА
                     СЛАВКА СИМЕОНОВА НЯГОЛОВА
                     СНЕЖАНА КИРОВА ПЕТКОВА
                     СТАНКА ДОЧЕВА ДЕНКОВА
                     СТАНКА РУСЕВА КУМАНОВА
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     СТЕФКО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     СТОЙКА АТАНАСОВА СТОЙЧЕВА
                     СТОЯН КОЛЕВ ПЕТРОВ
                     СТОЯН МАРИНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНКА ГОЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     СУЛТАНИЕ ОСМАНОВА ЕЩЕРЕФОВА
                     СЪБИ ВЕЛИКОВ СТОЯНОВ
                     СЮЛЕЙЯ НАЗМИЕВА КАДИРОВА
                     ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
                     ТЕФИДЕ АХМЕДОВА ФАЗЛЪЕВА
                     ТИНКА КУМАНОВА ЙОВЧЕВА
                     ТИХОМИР ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ
                     ТУНДЖЕР ИЗЕТ ОСМАН
                     ТЮРКЯН ВЕЛИЕВА ИБРЯМОВА
                     ФАТМА КАДИРОВА МУСТАФОВА
                     ФАТМЕ ВЕЛИЕВА ХАСАНОВА
                     ФЕНЯ ЙОСИФОВА ДЕМИРОВА
                     ФЕРИДЕ САЛИ ФЕРАД
                     ФИДАНКА СЕВЕРИНОВА КЮЧУК
                     ХАЙРЕДИН САЛИЕВ КАМАРАДОВ
                     ХАСАН ЕМИНОВ ФАЗЛИЕВ
                     ХРИСТО ПЕТКОВ СТОЯНОВ
                     ЦАНКО ДИМИТРОВ ЦАНКОВ
                     ШЕВКЕТ АХМЕДОВ ЮМЕРОВ
                     ШЕНГЮЛЯР ОРХАНОВА ШАБАНОВА
                     ШЕФКЕТ ШЕРИФОВ ХЮСЕИНОВ
                     ШЕХЛИВЯН САМЕДИНОВА САЛИЕВА
                     ШИРИН СЮЛЕЙМАНОВА ИБРЯМОВА
                     ЮЗЕИР РИФАТОВ ДЕВРИШЕВ
                     ЮЗЕИР ЯШАРОВ МЕХМЕДОВ
                     ЮЛИЯНА МИХАЙЛОВА ЯНЕВА
                     ЮМЕР ИБРЯМОВ ВЕЛИЕВ
                     ЮМИЯ ИСМАИЛОВА ИБРЯМОВА
                     ЮРДАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЮРКИЯ ИБРЯМОВА МУСТАФОВА
                     ЮРКИЯ ОСМАНОВА АПТИЕВА
                     ЯКУБ МЕХМЕДОВ АПТУЛОВ
                     ЯНКА ДЕМИРОВА КУМАНОВА