„ТОПЪЛ ОБЯД” ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ОЩЕ 100 ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

           Община Вълчи дол сключи Допълнително споразумение към Договора за безвъзмездна финансова помощ, считано от 10.10.2018 г., с което броя на лицата, ползващи социалната услугата „топъл обяд става 350.

Община Вълчи дол депозира искане за изменение на договор BG05FMOP001-3.002-0054-С04 по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол”,  като имаше предвид идентифицираните потребности на жителите на Община Вълчи дол.

Услугата ще продължава да се предоставя в рамките на работните дни за срок до 31.12.2019г. и включва предоставяне на обедно хранене – супа, основно ястие и хляб, в размер на 2.50 лв. на ден/човек.

Осигуряването на „топъл обяд”, чрез финансиране от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане та най-нуждаещите се лица, дава възможност за реализиране на задълбочен и  последователен подход, осигурява надграждане на интегрирания характер за предоставяне на социални услуги в Общността в максимален обем и е модел за правилна реализация на държавната социална политика в Република България.

 

Стилияна Стоянова

Администратор на проекта

Допълнителна информация