ОТКРИХМЕ УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Учебната година започна с празнични програми във всички учебни заведения на територията на община Вълчи дол.

Новата учебна година стартира с 877 ученици в училищата и 231 деца в детските градини.

Заместник-кметовете на общината – Мерткан Ибрямов и Димитър Тодоров, Председателят на Общински съвет – Яна Радева, секретарят на Общината – Костадинка Петкова и директорът на дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности” – Диана Великова бяха гости на тържественото откриване на учебната 2018/2019 година в СУ „Васил Левски” – град Вълчи дол и ОбУ „Васил Левски” – село Михалич, след което посетиха останалите училища и детски градини и връчиха букети и поздравителни адреси на директорите им.

Общинското ръководство поднесе подаръци – ученически пособия на най-малките ученици – първокласниците. Тази година над 70 деца в община Вълчи дол с трепет и вълнение прекрачиха за пръв път прага на родното училище.

Към обединено училище „Васил Левски” в село Михалич бе открит и нов учебен корпус, в който ще учат децата от 1 до 3 клас. Основният ремонт на новата сграда, както и новото оборудване са реалност, благодарение на труда на учителите от учебното заведение и средства, събрани от дарители, от училищния и общинския бюджет.

Във вълчидолска община има 5 учебни заведения – 1 средно училище в град Вълчи дол, 1 Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство в село Стефан Караджа, 2 обединени училища – в селата Червенци и Михалич и 1 основно училище – в село Стефан Караджа. Детски градини има в селата Михалич (с филиал в с. Есеница), Генерал Киселово и Стефан Караджа (с филиал в с. Червенци), както и в град Вълчи дол.

Материално-техническата база на всички е в добро състояние, а текущите ремонти бяха завършени в срок.

Виж снимки...

Допълнителна информация