МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“ НА ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Магистърската програма „Управление на културния туризъм“ е предназначена за мениджъри, които участват активно в организирането и управлението на културния туризъм. Предлага възможност за висока професионална подготовка на всички, които желаят да се квалифицират като специалисти в този конкретен сегмент на туристическата индустрия. Предвижда се сертифициране на придобитите извън университета знания и умения и приравняването им към определен брой образователни кредити...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация