Учебната година започна нормално във всички учебни заведения на територията на община Вълчи дол.

Временно изпълняващият длъжността кмет на община – Мерткан Ибрямов, Председателят на Общински съвет – Георги Тронков и секретарят на Общината – Костадинка Петкова бяха гости на тържественото откриване на учебната 2017/2018 година в СУ „Васил Левски” – град Вълчи дол, след което посетиха останалите училища и връчиха букети и поздравителни адреси на директорите на ОУ „Васил Левски” – село Михалич, ОУ „Св. Иван Рилски” – село Червенци, ОУ „Климент Охридски” и Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство в село Стефан Караджа.

Общинското ръководство поднесе подаръци на най-малките ученици – първокласниците. Тази година 85 деца в община Вълчи дол с трепет и вълнение прекрачиха за пръв път прага на родното училище.

Във вълчидолска община има 5 учебни заведения – 1 средно училище, 1 професионална гимназия, 2 обединени училища – в селата Червенци и Михалич и 1 основно училище. Детски градини има в селата Михалич (с филиал в с. Есеница), Генерал Киселово и Стефан Караджа (с филиал в с. Червенци), както и в град Вълчи дол.

Материално-техническата база на всички е в добро състояние, а текущите ремонти бяха завършени в срок.

Виж снимки...