Дневен ред

 

 25-то редовно заседание на Общински съвет - 27.04.2021 г.

 24-то редовно заседание на Общински съвет - 26.02.2021 г.

 23-то редовно заседание на Общински съвет - 04.02.2021 г.

 22-ро редовно заседание на Общински съвет - 14.01.2021 г.

 21-во редовно заседание на Общински съвет - 09.12.2020 г.

 20-то извънредно заседание на Общински съвет - 20.11.2020 г.

 19-то извънредно заседание на Общински съвет - 10.11.2020 г.

 18-то редовно заседание на Общински съвет - 29.10.2020 г.

 17-то извънредно заседание на Общински съвет - 28.09.2020 г.

 16-то редовно заседание на Общински съвет - 17.09.2020 г.

 15-то извънредно заседание на Общински съвет - 14.09.2020 г.

 14-то извънредно заседание на Общински съвет - 14.08.2020 г.

 13-то редовно заседание на Общински съвет - 30.07.2020 г.

 12-то редовно заседание на Общински съвет - 02.07.2020 г.

 11-то редовно заседание на Общински съвет - 28.05.2020 г.

 10-то извънредно заседание на Общински съвет - 14.04.2020 г.

 9-то редовно заседание на Общински съвет - 22.04.2020 г.

 8-мо редовно заседание на Общински съвет - 30.03.2020 г.

 7-мо извънредно заседание на Общински съвет - 05.03.2020 г.

 6-то редовно заседание на Общински съвет - 28.02.2020 г.

 5-то редовно заседание на Общински съвет - 30.01.2020 г.

 4-то редовно заседание на Общински съвет - 27.12.2019 г.

 3то редовно заседание на Общински съвет - 21.11.2019 г.

 2-ро редовно заседание на Общински съвет - 15.11.2019 г.

Допълнителна информация