Система за измерване удовлетвореността на потребителите на адчминистративни услуги в Община Вълчи дол;

 

Анкетна карта Образец 1;    Анкетна карта Образец 2;