от

Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция „Земеделие”-Варна

 

На основание чл.4, ал.З от Наредба № 8121 з-968/l 0.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи Ви уведомяваме, че след проведения последен етап на обследване на основните есенни култури в област Варна, експертните комисии определиха фенологичната фаза на развитие на есенниците, както следва:

- пшеница - фф„млечна зрялост” към фф„восъчна зрялост”
- ечемик - фф „начало на восъчна зрялост” към фф „край на восъчна
зрялост”
- маслодайна зимна рапица - фф”восъчна зрялост” до „пълна зрялост“


Прогнозно начало на жътвата на:

Ечемик - от 01 юли;
Пшеница - след 15 юли
Рапица - след 20 юли.

След получаване на това уведомление е необходимо от Вас да се предприемат мерки за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

ДВ/ГДАР

 

Additional information