• Новини

  П О К А Н А

   

  ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ  ЗА  2017 ГОДИНА  

          На основание  чл. 84, ал. 1 и ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл.                           17, ал. 1 и ал.5 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол                                  

   

     Кметът на Община Вълчи дол  Тошко  Янев кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за  бюджет  на Община Вълчи дол  за  2017 година

   

   

  Обсъждането ще се проведе на 05.01.2017г. от 14.00часа в заседателната  зала на  общината.  

  Брой статии:
  292
 • Администрация
  Брой статии:
  20
 • Кмет
  Брой статии:
  5
 • Общински съвет
  Брой статии:
  18
 • Профил на купувача / Обществени поръчки

  30.06.2014г.

  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (бензин - А-95Н и дизелово гориво) за нуждите на общинска администрация Вълчи дол и ДВХУИ – с. Оборище“. Прочети повече...

  Брой статии:
  56
 • Проекти
  Брой статии:
  2
 • Култура и туризъм
  Брой статии:
  2
 • Образование и спорт
  Брой статии:
  5
 • Икономика
  Брой статии:
  3
 • Здравеопазване и социални дейности
  Брой статии:
  3
 • Вестник
  Брой статии:
  1
 • Други
  Брой статии:
  12
 • Административни услуги
  Брой статии:
  6
 • Видеогалерия
  Брой статии:
  28
 • Категории
  Брой статии:
  3
 • ОПАК
  Брой статии:
  13
 • Обяви
  Брой статии:
  11
 • ОПРЧР
  Брой статии:
  1
 • Екология
  Брой статии:
  7
 • За общината
  Брой статии:
  6
 • Избори
  Брой статии:
  2
 • УТОС
  Брой статии:
  27

Допълнителна информация