ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” (позиция Рехабилитатор/кинезитерапевт) по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

1.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 

1.1.      Основни изисквания

          да са физически лица;

          да имат висше образование - завършена образователна степен професионален бакалавър,магистър или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Рехабилитатор/кинезитерапевт”;

         да имат опит в директна работа е деца;

          да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца;

         да притежават компютърна грамотност;

         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

         да не са в конфликт на интереси;

         да не са участвали в разработването на Проект „Подкрепи ме, за да успея”   на

община Вълчи дол

1.2.      Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

          да имат практически опит в работа с деца с увреждания;

          да познават спецификата на здравната дейност с деца с увреждания и техните семейства и др.

 

2.       Условия на поканата

Заинтересованите лица следва да изпратят/представят професионална биография с приложени изискуеми документи в т. 1, не по-късно от 16.00 ч. на 10.02.2019г.

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 16,00 часа.

Документите могат да се изпращат:

-                      по електронен път на адрес: оЬа Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

 

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

 

Автобиография.

Допълнителна информация