Филтър
 • ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

  Денят на славянската писменост и българската просвета и култура – 24 май бе отбелязан тържествено в град Вълчи дол.

  Празничната програма започна в 10:00 часа в двора на Средно училище „Васил Левски” във Вълчи дол...

   

  Прочети повече...             Виж снимки...

 • ПРОТОКОЛ

  от работа на комисия назначена със Заповед № 557/15.05.2018г. на Кмета на Община Вълчи дол


  Днес,21.05.2018г. в изпълнение на Заповед № 557/15.05.2018г. на Кмета на Община Вълчи дол се проведе заседание на Комисия за извършване на проверка за съответствие на постъпилите заявления за проявен интерес с обявените изисквания на процедурата на Община Вълчи дол за избор на партньорски организации за изпълнение на интегриран проект ВО05М9ОР001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ - КОМПОНЕНТ 1,финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г...

  Прочети повече...

   

 • Проект за популяризиране на Европредседателството ни реализира Община Вълчи дол

  Общинска администрация – гр. Вълчи дол, с подкрепата на Областен информационен център - Варна проведе информационни срещи във връзка с реализирането на проект „Председателството на България в Съвета на Европейския съюз – Община Вълчи дол”...

   Прочети повече...

  Виж снимки....

   

 • ОТБЕЛЯЗОХМЕ 73 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

       73 годишнината от края на Втората световна война бе отбелязана с поставяне на венци и цветя пред паметника на загиналите във войните вълчидолци от ръководството на Община Вълчи дол, служители на Общинска администрация, децата от скаутски отряд „Вълците” към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и граждани на Вълчи дол.

      Музикален поздрав към присъстващите отправи Мъжка вокална група „Родолюбие” с изпълнение на патриотични песни.

      Заместник-кметът на Община Вълчи дол Димитър Тодоров посети останалите двама живи герои от войната – 99 годишния Пенчо Димитров от село Войводино и 95 годишния Илия Коев от село Червенци, като им поднесе поздравителни адреси и подаръци от кмета на Община Вълчи дол – Георги Тронков.

      По този начин ръководството на общината изказа своята признателност към великия подвиг на героите, жертвали живота си в името на Българияи бъдещите поколения.

      Данните показват, че от вълчидолския район на фронта са изпратени над 700 души. На територията на общината се намират общо 17 войнишки паметници и плочи, като най-големият по размери се намира в село Есеница, най-красивият е в село Кракра, а с най-много изписани имена на загинали герои е този в село Червенци.

  Виж снимки...

   

   

 • ОТБЕЛЯЗОХМЕ 73 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

       73 годишнината от края на Втората световна война бе отбелязана с поставяне на венци и цветя пред паметника на загиналите във войните вълчидолци от ръководството на Община Вълчи дол, служители на Общинска администрация, децата от скаутски отряд „Вълците” към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и граждани на Вълчи дол.

   Прочети повече...             Виж снимки...

   

 • П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 20.04.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 08.05.2018 г. от 13.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино, при следния...

  Прочети повече...

   

   

 • ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

  Община ВЪЛЧИ ДОЛ обявява процедура за избор на партньорски организации за изпълнение на интегрирано проектно предложение по допустими дейности от ОП НОИР по BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ –       КОМПОНЕНТ 1.

  Прочети повече...

 • ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

  Община ВЪЛЧИ ДОЛ обявява процедура за избор на партньорски организации за изпълнение на интегрирано проектно предложение по допустими дейности от ОП РЧР по БС05М90Р001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ -        КОМПОНЕНТ 1.

  Прочети повече...

Допълнителна информация