Филтър
 • График за провеждане на мотивационно обучение

  Във връзка с реализирането на проект BG05M9OP001-1.002-0110-С02„Активни младежи в Община Вълчи дол“ и изпълнението на Дейност 3 „Провеждане на мотивационно обучение“,  представяме График на провеждане на мотивационно обучение  по населени места с целевата група.

  График;

   

   

  Проект  BG05M9OP001-1.002-0110-С02„Активни младежи в Община Вълчи дол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   

 • Покана

      Уважаеми дами и господа, всеки който желае да стане част от дарителите,чиято помощ е безценна при организирането на тържествата по случай 42-годишнина от обявяването на Вълчи дол за град, може да го направи като преведе пари по следната банкова сметка:

   
  Банка ДСК - ЕАД
  IBAN: BG84STSA 9300 8401 9277 00
  BIC: STSABGSF
  КОД ЗА ПЛАЩАНЕ: 44 51 00

 • Покана

 • Покана за представяне на проект „SMART АКТИВНИ чрез обучение и заетост“

                        Общинска администрация Вълчи дол в сътрудничество с фирма „БОГОЯ – М“ ООД, Ви уведомява, че на 30.08.2016г. /вторник/ от 13:00 часа пред сградата на НЧ „Димитър Благоев – 1907“ в гр. Вълчи дол ще се проведе  информационна среща за представяне на проект № BG05M9OP001-1/002-052-C01SMART АКТИВНИ чрез обучение и заетост“  по приоритетна ос „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места“, Процедура „Активни“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. 

   

 • Дарителска кампания

Допълнителна информация