ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд...

Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ

Срокът за изплащане на данъци изтича на 30.10.2020 г.

 

Община Вълчи дол се включва в кампанията ”НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2020”

 

На 21.09.2020 година, в рамките на „Еропейската седмица на мобилността”, Община Вълчи дол ще се включи в кампанията „Нестле за живей активно!” с пешеходни маршрути в различни населени места:

 - На 21.09.2020г. от 12:00 ч. с маршрут центъра на с. Стефан Караджа - хижа с. Стефан Караджа

 - На 21.09.2020г. от 13:30 ч. с маршрут център на с. Михалич - ловно-рибарска хижа в месността „Кайнака”

 - На 21.09.2020г. от 15:00 ч. с маршрут СУ „Васил Левски”, гр. Вълчи дол - Спортен комплекс „Петко Сираков”.    

 „Нестле за живей активно!” е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да промотира движението, спорта и балансираното хранене в България. Инициативата се организира от „Нестле България” АД, с подкрепата на Министерство на младежта и спорта, национални експерти по хранене и спорт и НСОРБ. Инициативата стартира през 2006 година.

 Включването в кампанията „Нестле за живей активно!” е надежда за Община Вълчи дол за изграждане на самосъзнанието на населението за ползите от активния начин на живот и балансираното хранене.

       Всички желаещи да се включат в инициативата са поканени!

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

„ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА” 16-22 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

 

           УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

 

           В периода  от 16 до 22 септември 2020 г. ще се проведе ежегодната кампания „Европейска седмица на мобилността”/ ЕСМ / с подкрепата на Европейската комисия и Генерална дирекция  „Мобилност и транспорт”.

 

Национален координатор на кампанията в България е Министерството на околната среда и водите.

 

Тази година темата на седмицата на мобилността е „Чиста мобилност за всички”, под мотото „Избери как да се придвижваш”. В основата на кампанията е заложен принципът  за популяризиране на множеството ползи  за околната среда от използването на различни начини за придвижване, водещи до намаляване вредите от съвременните тенденции в градската мобилност за околната среда и качеството на живот, като  замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътнотранспортните произшествия и здравословните проблеми. Замърсяването на въздуха вреди и на околната среда , изразяващо си в киселинни дъждове, загуба на биоразнообразие, намаляване  на озоновия слой и промяна на климата. Въздух без примеси  води до по-продължителен  живот, намалява се вероятността от дихателни и сърдечни заболявания. Целта на кампанията е насърчаване на населението да слезе от автомобила, да използва  велосипед или да  ходи пеша, популяризиране на идеята за споделено пътуване с цел да намалим разходите и въглеродния отпечатък върху  природата.

 

 Кулминацията на  Европейската седмица на  мобилност  е 22 септември, като  „Ден без автомобили”, в който всички участващи градове определят  един или няколко района, предназначени само за пешеходци, колоездачи и обществения транспорт за целия  ден.

 

         В ТАЗИ ВРЪЗКА, ВИ ПРИЗОВАВАМ НА 22 СЕПТЕМВРИ  ДА НАМАЛИМ ДО МИНИМУМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АВТОМОБИЛНИ СРЕДСТВА, ЗА ДА ДОПРИНЕСЕМ  ЗА ЕДИН ПО - ЧИСТ ГРАД И ОБЩИНА КАТО ПО-ДОБРО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ.

 

 

 

ГЕОРГИ ТРОНКОВ

 

Кмет на община Вълчи дол

 

„ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА” 16-22 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

 

       УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

 

           В периода  от 16 до 22 септември 2020 г. ще се проведе ежегодната кампания „Европейска седмица на мобилността”/ ЕСМ / с подкрепата на Европейската комисия и Генерална дирекция  „Мобилност и транспорт”...

Прочети повече...

 

 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ!

 

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ,

 

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Днес нашият град отбелязва своя празник! На 4 септември 1974 година Вълчи дол е обявен за град, а Ангел Тодоров Илчев получава символичния ключ на града и става пръв председател на Градския общински народен съвет.

 46 години изминаха оттогава...

 За този немалък период от време нашият град напрекъснато се развива, като всеки един от  градоначалниците, от служителите на администрацията, от жителите му, дава своя принос, за да се превърне Вълчи дол в едно по-добро място за живеене!

 Щастлив съм, че като кмет на общината, заедно с моя екип, успяхме да създадем необходимата организация на работа и да постигнем една значителна част от целите, които си бяхме поставили за развитието на града и общината, като се възползваме максимално от възможностите, които се откриват пред нас, посредством различните европейски програми и проекти:

 ü за подобряване инфраструктурата - за ремонт на улици, обществени сгради, за реконструкцията на басейна, който заедно със стадион „Петко Сираков” се превърна в един модерен спортен комплекс;

 ü за увеличаване капацитета на социалните услуги;

 ü  за развитите на туризматук бих искал да спомена, че придобихме земята на ски влека и хижата и започваме пълното реновиране на зимния атракцион – ще бъде изграден ски влек със снежна инсталация. Предвиждаме да заработи и ски училище.

 ü за развитие на образователната инфраструктура; 

 ü за осигуряване на добри комуникации и условия за отдих, спорт и развлечения.

 Смятам, че сме поели в правилната посока и от самите нас зависи – с много работа, последователност и упоритост - да надградим постигнатото, да реализираме планираното и да гарантираме едно по-добро бъдеще за нашите деца.

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 За съжаление тази година няма да можем да бъдем всички заедно на празника и да го отбележим така, както всяка година сме го правили... Ситуацията, в която се намираме в момента, породена от разпространението на коронавирусната инфекция в цял свят и извънредната епидемиологична обстановка в страната ни наложиха тази година тържествата за годишнината на града ни да бъдат отменени. Решението за това не бе лесно, но бе единственото правилно, с оглед опазване живота и здравето на всеки един от нас... Искрено вярвам, че догодина ще бъдем отново всички заедно на градски стадион „Петко Сираков”, за да посрещнем подобаващо следващия рожден ден на нашия град!

 Позволете ми да Ви поздравя по случай 46-тата годишнина на град Вълчи дол!

 Желая Ви здраве, лично и семейно щастие, успехи, сили, вяра, вдъхновение, удовлетворение, оптимизъм, късмет и благополучие!

 И нека не забравяме, че когато сме заедно, когато сме обединени, можем да постигнем всичко!

 Нека заедно вървим напред - за доброто на нашия град!

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ!

 С уважение:

 ГЕОРГИ ТРОНКОВ

 Кмет на община Вълчи дол

 

3 А П О В Е Д №823/03.09.2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА...

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г...
Прочети повече...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми жители на Община Вълчи дол,

 

Във връзка със стартиралото изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Вълчи дол за периода 2021-2027 г. се нуждаем и от Вашето мнение.

 

С оглед на епидемиологичната обстановка в страната, обаче, организираме настоящото неприсъствено обществено обсъждане. В тази връзка моля за Вашето виртуално участие и активност. Ще се радваме на получим мнението на всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, физически лица и представителите на юридическите лица, имащи отношение към развитието на Общината и като цяло всички засегнати и заинтересовани лица на територията на Общината.

 

В приложения файл сме представили за съгласуване и обсъждане кратко изложение на основните елементи, на база на които се изработва Планът и за които ни е необходимо Вашето мнение.

 

Специално за случая е създадена анонимна анкета, където свободно да изразите Вашето мнение, впечатления и препоръки, относно представените за обществено обсъждане основни елементи на ПИРО. Тя е достъпна на следния адрес:

 https://forms.gle/95aVPvj8wy5BYAkn9

             Срокът за обществено обсъждане е до 08.09.2020 г. включително, като това е и срокът, в който анкетата е активна.  

  План за интегрирано развитие на община вълч дол за периода 2021 – 2027 г.

 

Допълнителна информация