Откриване на паметна плоча на Христо Ботев в село Щипско

 

В Деня на Ботев, паметна плоча на великия българин, поет, публицист, общественик и революционер – Христо Ботев бе открита в село Щипско, община Вълчи дол.

Прочети повече...                 Виж снимки...

 

 

 

ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

Денят на славянската писменост и българската просвета и култура – 24 май бе отбелязан тържествено в град Вълчи дол.

Празничната програма започна в 10:00 часа в двора на Средно училище „Васил Левски” във Вълчи дол...

 

Прочети повече...             Виж снимки...

Проект за популяризиране на Европредседателството ни реализира Община Вълчи дол

Общинска администрация – гр. Вълчи дол, с подкрепата на Областен информационен център - Варна проведе информационни срещи във връзка с реализирането на проект „Председателството на България в Съвета на Европейския съюз – Община Вълчи дол”...

 Прочети повече...

Виж снимки....

 

ОТБЕЛЯЗОХМЕ 73 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

     73 годишнината от края на Втората световна война бе отбелязана с поставяне на венци и цветя пред паметника на загиналите във войните вълчидолци от ръководството на Община Вълчи дол, служители на Общинска администрация, децата от скаутски отряд „Вълците” към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и граждани на Вълчи дол.

    Музикален поздрав към присъстващите отправи Мъжка вокална група „Родолюбие” с изпълнение на патриотични песни.

    Заместник-кметът на Община Вълчи дол Димитър Тодоров посети останалите двама живи герои от войната – 99 годишния Пенчо Димитров от село Войводино и 95 годишния Илия Коев от село Червенци, като им поднесе поздравителни адреси и подаръци от кмета на Община Вълчи дол – Георги Тронков.

    По този начин ръководството на общината изказа своята признателност към великия подвиг на героите, жертвали живота си в името на Българияи бъдещите поколения.

    Данните показват, че от вълчидолския район на фронта са изпратени над 700 души. На територията на общината се намират общо 17 войнишки паметници и плочи, като най-големият по размери се намира в село Есеница, най-красивият е в село Кракра, а с най-много изписани имена на загинали герои е този в село Червенци.

Виж снимки...

 

 

ОТБЕЛЯЗОХМЕ 73 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

     73 годишнината от края на Втората световна война бе отбелязана с поставяне на венци и цветя пред паметника на загиналите във войните вълчидолци от ръководството на Община Вълчи дол, служители на Общинска администрация, децата от скаутски отряд „Вълците” към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и граждани на Вълчи дол.

 Прочети повече...             Виж снимки...

 

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 20.04.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 08.05.2018 г. от 13.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино, при следния...

Прочети повече...

 

 

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

Община ВЪЛЧИ ДОЛ обявява процедура за избор на партньорски организации за изпълнение на интегрирано проектно предложение по допустими дейности от ОП НОИР по BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ –       КОМПОНЕНТ 1.

Прочети повече...

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

Община ВЪЛЧИ ДОЛ обявява процедура за избор на партньорски организации за изпълнение на интегрирано проектно предложение по допустими дейности от ОП РЧР по БС05М90Р001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ -        КОМПОНЕНТ 1.

Прочети повече...

“Европа за младите предприемачи” посети Община Вълчи дол

На 19.04.2018 г. екипът на  Областен информационен център – Варна и Юри Зарев, главен експерт - координатор в Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието представиха мярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., възможностите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. , "Еразъм за млади предприемачи" и A.L.E.C.O.

 Прочети повече...

Допълнителна информация