ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 15.03.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 30.03.2018 г. от 10.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино...

Прочети повече...

 

Програма „DESIREE Gas” осигурява ефективен механизъм за подпомагане на газифицирането на българските домакинства.

Кандидатствайте сега и спестете 20% от цената.

Всичко за програмата – Цел; Финансиране; Кой е допустим; Кандидатстване; Оборудване; Разходи; изпълнители; Съфинансиране може да разберете от официалната интернет страница:

https://www.aresgas.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/desireegas/

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Моля, явете се в дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2726/27.11.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Прочети повече...

 

ПОЧЕТОХМЕ ПАМЕТТА НА ГЕРОЙСКИ ЗАГИНАЛИТЕ В ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ

    В навечерието на национални празник, 3 март, когато се навършват 140 години от Освобождението на България, ръководството на Община Вълчи дол и служители на Общинска администрация поставиха венец пред паметника на загиналите във войните в град Вълчи дол и с минута мълчание почетоха паметта на хилядите знайни и незнайни герои, загинали в името на Отечеството.

    Рецитал, посветен на Националния празник изнесоха възпитаници на Средно училище „Васил Левски” – град Вълчи дол.

Виж снимки...

ЗАПОВЕД №209/26.02.2018 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.105, ал.З от закона за предучилищното и училищно образование

НАРЕЖДАМ:
I. Обявявам 27 и 28 Февруари 2018 година (вторник и сряда) за неучебни дни за училищата на територията на община Вълчи дол...
Прочети повече...

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 25.01.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 12.02.2018 г. от 13.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино...

Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 26 февруари /понеделник/ от 10:00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Вълчи дол, „Аресгаз” ЕАД ще проведе разяснителна кампания във връзка с възможностите за газифициране на жителите на общината.

 

И ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ БЕ ПОЧЕТЕНА ПАМЕТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

На 19 февруари Средно училище „Васил Левски” в град Вълчи дол отбеляза своя патронен празник.

Тържеството започна с минута мълчание в памет на Апостола, след което бяха поставени цветя пред паметника му в двора на учебното заведение...

Виж снимки...

 

Допълнителна информация