ЗАПОВЕД № 540 от 21.05.2019 г.

На основание чл. 44., ал.1,  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с опазване на обществения ред при провеждането на  избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година

 

Н А Р Е  Ж  Д  А М:

 

1.Забранявам продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Вълчи дол от 00:00 часана 26.05.2019 г. до 20:00 часа на 26.05.2019 година...

  Прочети повече...

 

 

 

Допълнителна информация