ЗАПОВЕД № 442 / 30.04.2019 г.

На основание чл. 44., ал.1,  т.8 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на Изборния кодекс и  предстоящото провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на

26  май 2019 г.,

О П Р Е Д Е Л Я М:

  Местата за поставяне на агитационни материали-афиши, плакати и др. на територията на Община Вълчи дол, както следва...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация