ОБЯВА

На основание чл.66, ал.1 и ал. 2 и чл.69, ал.1,т.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и възражения, да изразят становище по Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Вълчи дол...

Прочети повече...

Мотиви;

Проект наредба.

 

Допълнителна информация