Посещение на областния управител в Община Вълчи дол

    Рехабилитация на уличната и водопроводната мрежа, липса на паспортна служба и на полицейско управление са сред основните проблеми на община Вълчи дол, които кметът Пенка Йорданова представи на вниманието на областния управител Иван Великов при посещението му в общинския център. На срещата ръководния екип на общината присъства и заместник-областния управител Мерткан Ибрямов. Пред гостите бе представена социално-икономическата картина на община Вълчи, потенциала й за развитие като едни от важните земеделски райони на област Варна и възможностите за използване на различни оперативни програми особено в следващия програмен период. Именно на това ще разчита общинската администрация за решаване на най-наболелите проблеми – за подобряване на уличната и водопроводната мрежа и подобряване на междуселищния транспорт в общината, сподели кметът Пенка Йорданова и допълни, че община Вълчи дол вече има спечелен проект по ОП „Околна среда“, благодарение на който ще могат да се ремонтират основно три улици и част от водопроводната система. Отчетена бе добра работа по програмите за заетост през 2012 г., за което общината е получила приз от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. През септември се очаква 90 души да намерят работа в аварийно-спасителната дейност през есенно-зимния период. Според областния управител Иван Великов всички заедно, държавна и местна власт, трябва да насочат усилията си в една посока и стъпка по стъпка да решават проблемите. Не на последно място бе посочена необходимостта от подобряване на здравото обслужване на населението и на материалната база на здравните служби, на състоянието на читалищата, които по думите на кмета Йорданова са „като храм за хората в малките населени места“. Географското разположение на общината определя е нейната икономика – предимно се залага на земеделието, предимно зърнопроизводство, животновъдството и не на последно място – на селския туризъм. „Главните проблеми, които трябва час по-скоро да бъдат решени за няколко“ заяви Пенка Йорданова и посочи като такива изграждането на Регионалната система за управление на отпадъците, в която участват девет общини от област Варна, ремонт и поддържане на пътищата най-вече през зимния период, цялостно асфалтиране на пътя с. Добротич – Вълчи дол, подготовка на проект за обновяване на централния площад в общинския център. „Осигуряване на средства и даване на повече правомощия на общините оперативно да разполагат са тях е част от пътя за решаване на проблемите“ сподели областният управител Иван Великов и допълни, че биха могли да се използват промените в Закона за МВР за по-сериозно полицейско присъствие в населените места. Областният управител поиска подробна информация за стартирането на проекта за Регионално депо за отпадъци и свършеното по него до тук и пое ангажимент след среща и с останалите кметове да се набележат следващите стъпки за ускоряване на процеса. Коментиран бе въпросът за преминаването на бившия стол на АПК в града на общинско подчинение и използването му за нуждите на община Вълчи дол. В края на срещата, в знак на засвидетелстваното внимание Иван Великов получи значка и плакет на община Вълчи дол, която през 2014-та ще отбележи 100 години от обособяването й като административна единица. Догодина Вълчи дол навършва 40 години от обявяването на населеното място за град.

   

Допълнителна информация