ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ С ОДОБРЕНИ НОВИ ЧЕТИРИ ПРОЕКТА

 

Екипът на Общината разработи 18 проекта, с които кандидатства за финансиране в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.” НА МОСВ, ПУДООС.

 

През 2021 г. МОСВ и ПУДООС  за поредна година проведе конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам” в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”. Одобрените четири проекта на Община Вълчи дол са от изключително значение, защото изпълнението им е свързано с реализиране на цялостната визия за развитието й в мандат 2019-2023 г..

Прочети повече...

 

Допълнителна информация