СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми жители на Община Вълчи дол,

 

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предстоящите предизвикателства пред новия програмен период на Европейския съюз, стартира разработването на План за интегрирано развитие на Община Вълчи дол за периода 2021-2027 г. Този план осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Вълчи дол.  

 

Във връзка с изработването на Плана, приканваме жителите на Общината да попълнят долупосочената анкета.

 

С Вашето участие и активност, в качеството Ви на жители на Община Вълчи дол, ще допринесете за изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на Общината през следващите седем години.

 

Анкетата е анонимна и се намира  на следния адрес:

 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiVbugJi_3AAkMX5LqrSn9UiVbwXQqJt9TC77UFYzpyGZyQQ/viewform?usp=sf_link

 

 Анкетата е активна за попълване до 28.08.2020 г. включително.

 

Допълнителна информация