СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

Необходими документи:

-          Автобиография

-          Мотивационно писмо

-          Копие от диплома за завършено средно образование

-          Заявление по образец (Приложение към Съобщението)

 

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Вълчи дол. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес:

www.valchidol-bg.com

 

Прочети повече...

 

Допълнителна информация