Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол

На 28.11.2019 г. г-н ГЕОРГИ ТРОНКОВ, Кмет на Община Вълчи дол сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони...

Прочети повече...

Допълнителна информация